Ajax-loader

Ken Wilber könyvei a rukkolán


Ken Wilber - Integral ​Spirituality
Integral ​Spirituality is being widely called the most important book on spirituality in our time. Applying his highly acclaimed integral approach, Ken Wilber formulates a theory of spirituality that honors the truths of modernity and postmodernity—including the revolutions in science and culture—while incorporating the essential insights of the great religions. He shows how spirituality today combines the enlightenment of the East, which excels at cultivating higher states of consciousness, with the enlightenment of the West, which offers developmental and psychodynamic psychology. Each contributes key components to a more integral spirituality. On the basis of this integral framework, a radically new role for the world’s religions is proposed. Because these religions have such a tremendous influence on the worldview of the majority of the earth’s population, they are in a privileged position to address some of the biggest conflicts we face. By adopting a more integral view, the great religions can act as facilitators of human development: from magic to mythic to rational to pluralistic to integral—and to a global society that honors and includes all the stations of life along the way.

Ken Wilber - The ​Simple Feeling of Being
"As ​you look deeply into your own awareness, and relax the self-contraction, and dissolve into the empty ground of your own primordial experience, the simple feeling of Being—right now, right here—is it not obvious all at once? Were you not present from the start? Did you not have a hand to play in all that was to follow? Did not the dream itself begin when you got bored with being God? Was it not fun to get lost in the productions of your own wondrous imagination, and pretend it all was other? Did you not write this book, and countless others like it, simply to remind you who you are?" —Ken Wilber The author of nineteen books of philosophy and psychology, Ken Wilber is a pioneering thinker who has developed an integral "theory of everything" that embraces the truths of both Eastern spirituality and Western science. Yet while he is best known for his scholarly research into the world's contemplative traditions, Wilber is also an accomplished spiritual practitioner and mystic in his own right. In order to highlight the personal wisdom of this popular author, the editors of The Simple Feeling of Being have assembled a collection of inspirational, mystical, and instructional passages drawn from his publications. These heartfelt writings, born of Ken's own meditation practice and inner experiences, include: • Poetic passages of contemplative insights and reflections • Inspired descriptions of Spirit, Nondual Awareness, the Witness, One Taste, and other topics • Commentary on the spiritual contributions of figures such as Ralph Waldo Emerson, Saint Teresa of Ávila, Meister Eckhart, and Ramana Maharshi • Anecdotes of personal experience and glimpses into Wilber's inner world • Practical spiritual instructions and guided meditations

Ken Wilber - Áldás ​és állhatatosság
Az ​Áldás és állhatatosság szerzője, Ken Wilber, korunk egyik legismertebb filozófusa csak néhány – az asszonyt emésztő rákbetegség elleni küzdelem jegyében eltelt – évet tölthetett együtt nagy szerelmével, Treyával. Közös művükben a gyógyítás különféle módszereit részletesen elemezve, kíméletlenül őszintén, gazdag filozófiai háttérbe ágyazva mesélik el a mélységeken át csodálatos magasságokig ívelő útjukat. „Első pillantásra úgy tűnhet, Treyának mindene megvolt: intelligencia, szépség, vonzerő, tisztesség, boldog házasság, csodálatos család. De, mint mindannyiunkat, őt is kétségek, bizonytalanságok és önkritika gyötörték, valamint önértékelésével, életcéljával kapcsolatos, mélyen nyugtalanító kérdések emésztették… a halálos betegséggel folytatott brutális harcáról nem is beszélve. De Treya derekasan küzdött ezekkel az árnyakkal… és legyőzte őket, a «győzni» szó minden értelmében… Halála előtt rámutatott a naplójára, és megkért arra, hogy írjak a kálváriánkról. Öt évet töltöttünk együtt. Ezek az évek örök nyomot hagytak a lelkemen. Meg vagyok győződve arról, hogy betartottam az ígéretemet, és hiszem, hogy ez az ő kegyelmének köszönhető. Abban is szilárdan hiszek, hogy bármelyikünk találkozhat Treyával újra, amikor csak akarjuk, ha tisztességgel, feddhetetlenül és bátran cselekszünk – hiszen ebben rejlik Treya szíve és lelke. Ha Treya képes volt rá, mi is azok vagyunk. Ez az Áldás és állhatatosság üzenete.”

Ken Wilber - A ​Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and Spirituality
Here ​is a concise, comprehensive overview of Wilber's revolutionary thought and its application in today's world. In A Theory of Everything, Wilber uses clear, nontechnical language to present complex, cutting-edge theories that integrate the realms of body, mind, soul, and spirit. He then demonstrates how these theories and models can be applied to real-world problems in areas such as politics, medicine, business, education, and the environment. Wilber also discusses daily practices that readers take up in order to apply this integrative vision to their own everyday lives.

Abraham Maslow - Roberto Assagioli - Ken Wilber - Bevezetés ​a transzperszonális pszichológiába
Az ​Emberközpontú pszichológia sorozat ötödik kötete a transzperszonális pszichológia néhány évtizeddel ezelőtti zászlóbontásának és kibontakozásának időszakába vezeti el az olvasót. Annak a három szerzőnek a mára már klasszikusnak számító cikkeiből és tanulmányaiból mutatunk be néhányat, akik már a kezdetekkor pontosan jelölték ki ennek az új irányzatnak a legfontosabb témáit. A transzcendens tudatállapotokat, a „csúcsélményeket” napjainkban már az akadémikus pszichológia is intenzíven kutatja. A transzperszonális pszichológiának azonban kezdettől fogva a legfőbb célja volt az, hogy ezeknek a jelenségeknek a megismerésével az emberi lét teljesebbé válását és az egészségesebb életet segíthesse elő. "...Eleddig felfedezetlen képességeinkre derítünk fényt, rátalálunk igazi hivatásunkra, önmagukat kifejezni akaró magasabb képességeinkre, amelyeket viszont gyakran elutasítunk vagy elfojtunk a megértés hiánya és a félelem előítéletei miatt. Felfedezzük a mindannyiunkban ott szunnyadó differenciálatlan pszichés energiát is, vagyis a tudattalanunknak azt az alakítható részét, amely a rendelkezésünkre áll és határtalan kapacitást biztosít a tanulásra meg az alkotásra." Roberto Assagioli

Ken Wilber - Integrál ​meditáció
"Köszöntelek, ​barátom. Isten hozott az integrál meditációról szóló előadáson, amelyben különös hangsúlyt kap az integrál elmélet szemszögéből vizsgált éber figyelem (mindfulness). Bízom benne, hogy nemcsak rendkívül inspirálónak fogod találni ezt a gyakorlatot, hanem radikálisan újszerűnek is, hiszen az egyik legrégibb és talán leghatékonyabb meditációs formát ötvözi az univerzum egyik legmodernebb, evolúciós szempontból legfejlettebb felfogásával. Ennek eredménye nem más, mint a növekedés, a fejlődés, az átalakulás vagy a személyes evolúció kirobbanóan erőteljes, az összes eddig kidolgozottól eltérő megközelítése. Tudom, mindez talán túl fellengzősen hangzik, ám biztos vagyok benne, hogy amint bekapcsolódsz, és kipróbálod az első néhány, tapasztalatokon alapuló gyakorlatot, egészen új és eltérő módon fogsz tekinteni a dolgokra - és új módon kezded érezni és tapasztalni az életedet is." Részlet a bevezetésből

Alex Grey - Ken Wilber - Carlo McCormick - Sacred ​Mirrors
This ​unique series of paintings takes the viewer on a graphic, visionary journey through the physical, metaphysical, and spiritual anatomy of the self. From anatomically correct rendering of the body systems, Grey moves to the spiritual/energetic systems with such images as "Universal Mind Lattice," envisioning the sacred and esoteric symbolism of the body and the forces that define its living field of energy. Includes essays on the significance of Grey's work by Ken Wilber, the eminent transpersonal psychologist, and by the noted New York art critic, Carlo McCormick.

Ken Wilber - Terry Patten - Adam Leonard - Marco Morelli - Integral ​Life Practice
Over ​the last thirty-five years, Ken Wilber has developed an Integral "theory of everything" that makes sense of how all the world's knowledge systems—East and West; ancient, modern, and postmodern—fit together and can elevate our awareness. Drawing on science, psychology, human development, spirituality, religion, and dozens of other fields, Integral Theory is a revolutionary framework for understanding ourselves and the world we live in. Now there is a way to not just think Integrally, but to embody an Integral worldview in your everyday life. Integral Life Practice is not just a new approach to self-development and higher awareness, but a way of making sense of—and making best use of—the existing treasure trove of insights, methods, and practices for cultivating a more enlightened life. It offers a uniquely adaptive approach to awakened living that's suitable for everyone: people with busy careers and families, college students, retirees, even hardcore athletes and yogis. It's geared for devout—and irreverent—people of any religion, or no religion! This highly flexible system will help you develop your physical health, spiritual awareness, emotional balance, mental clarity, relational joy, and energy level, within a framework that integrates all aspects of your life. Combining original exercises, vivid examples, cutting-edge theory, and illustrative graphics, Integral Life Practice is the ultimate handbook for realizing freedom and fullness in the 21st century.

Ken Wilber - Grace ​and Grit
Here ​is a deeply moving account of a couple's struggle with cancer and their journey to spiritual healing. Grace and Grit is the compelling story of the five-year journey of Ken Wilber and his wife Treya Killam Wilber through Treya's illness, treatment, and, finally, death.

Ken Wilber - A ​Működő Szellem rövid története
Ken ​Wilber kultikus szerző – lelkes méltatóinak egyike szerint könyvei jelentik azt a gyógyszert, melyre szükségünk van a XXI. században, de nevezték már „a tudat Einsteinjének” is. Koncepciójának egyik legjellemzőbb vonása a nyugati tudomány és a keleti spiritualitás ötvözése, s miközben valóban terítékre kerülnek az embert mindig is foglalkoztató nagy kérdések (ha nem is minden, de legalábbis “a minden” tartalma avagy üressége) – a világ felépítése az atomoktól a kozmikus tudatig, az anyagi-szellemi folyamatok történelmi és személyes dinamikája, a társadalmi változások mozgatórugói, a férfi-nő kapcsolatok változása a történelem folyamán, az emberi psziché fejlődési szakaszai, a lelki patológiák gyökerei, az evolúciós elmélet jelentősége és korlátai stb. –, Wilber igen eredeti módon, egyszerre buddhista szemlélettel és a nagy nyugati gondolkodók – Platón, Plótinosz, Kant, Hegel, Schopenhauer, Feuerbach, Russell, Freud és mások – elméleteit átgondolva tárgyalja az emberi szellem útját a kozmikus tudatig, amelyben szubjektum és objektum összeolvad. Ezzel összhangban világítja meg a multikulturalizmus, a posztmodern jelenség és a környezetvédelem kérdéseit is. Wilber Síkvilágnak nevezi korunk civilizációját, s könyvének nagy kérdése végső soron az: milyen úton-módon egyensúlyozhatjuk ki, tölthetjük meg spirituális tartalommal azt a posztmodern világot, amelyben a szellemiség és a tudomány tragikusan eltávolodott egymástól, s az ember áldatlan küzdelmekre fecsérli erejét? A párbeszédes formában írt könyv ugyanakkor nem annyira elvont fejtegetéseket tartalmaz: Wilber nagyon is személyesen és gyakran szenvedélyesen szól az olvasóhoz, s igyekszik megosztani vele a magasabb spirituális szint elérésének, a Kozmosszal való összeolvadásnak az örömét. Ken Wilber 1949-ben született Oklahoma Cityben. Orvostudományt és biokémiát tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be: önállóan kezdte olvasni, összevetni és szintézisbe foglalni a nyugati és keleti tudományos, filozófiai és pszichológiai irányzatokat. 1977-ben jelent meg első könyve The Spectrum of Consciousness (A tudat spektruma) címen. Azóta húsz könyvet és számos esszét publikált. Ken Wilber a hatvanas években kialakult transzperszonális pszichológia legjelentősebb képviselője. 1995-ben látott napvilágot eddigi fő műve, a Sex, Ecology, Spirituality (Szex, ökológia, szellemiség); az ebben szereplő gondolatokat fejtette ki rövidebben, közérthetőbb formában jelen munkájában, melynek eredeti címe A Brief History of Everything. Ken Wilber művei világszerte megjelennek, s egyes filozófiai és pszichológiai irányzatok képviselői korunk legjelentősebb gondolkodójának tartják. [Európa Könyvkiadó]

Ken Wilber - Integrál ​szemlélet
Mi ​lenne, ha megpróbálnánk megalkotni egy mindent magában foglaló térképet, amely megjeleníti a világ nagy kulturális és vallási tradícióinak legfontosabb elemeit, az ősi bölcsektől egészen korunk legújabb tudományos felfedezéseiig? Hogyan kísérelhetnénk meg egyetlen rendszerbe integrálni mindazt, amit az ember spirituális, pszichológiai és szociális fejlődési lehetőségeiről, a közösségek és a társadalom működéséről a kezdetektől napjainkig állítottak? Ken Wilber integrál szemlélete éppen ilyen térképet kínál. Az emberi fejlődés szinte összes ismert rendszerének és modelljének felhasználásával öt viszonylag egyszerű struktúrába rendezi a legfontosabb összetevőket, ráadásul úgy, hogy azokban az olvasó könnyen elhelyezheti saját tapasztalatait. A színes és gazdag kép- és ábraanyagot felvonultató kötet nagy teret szentel a vallásokkal és a spirituális élettel kapcsolatos napjainkban aktuális kérdéseknek, ugyanakkor felvázolja az integrál szemlélet alkalmazási lehetőségeit az orvoslás, az üzleti élet és az ökológia területén is. A mindennapi gyakorláshoz az integrál életmódgyakorlatok moduláris felépítésű rendszere ad útmutatást. Ken Wilber több mint harminc éve tartó munkásságának eredményeképpen jött létre az integrál szemlélet. Ez a kötete bevezető jellegű áttekintést nyújt, ugyanakkor a korábbi műveit ismerők számára is számos újdonsággal szolgál.

Ken Wilber - Határok ​nélkül
Ádám ​legnagyobb vétke nem az volt, hogy evett az almából, hanem az, hogy megnevezte és osztályozta a világ jelenségeit. Ezzel felparcellázta a különben egységes valóságot. Ezek az ősapáinktól ránk hagyományozott művi határok egyre jobban beszűkítik a haladás bűvöletében élő nyugati ember világképét. Ahol határ van, ott ellentétek keletkeznek, ahol pedig ellentétek keletkeznek, ott viszály, hábosúság is támad, s az élet csatatérré alakul, állítja a népszerű szerző. Ken Wilber a tudat kutatásának egyik elismert szakértője, aki azon fáradozik, hogy a tudatot a lehető legteljesebben megérthessük. Rávilágít, hogy a tudat hihetetlenül komplex egész, s határai is csupán azért vannak, mert megismerő képességünk kizárólag így tud ismeretek birtokába jutni. A könyvvel kalauzt kapnak kezünkbe belső határaik felszámolásához, a mindenséggel való ősi közösség visszaperléséhez.

Kollekciók