Ajax-loader

T. M. Korn könyvei a rukkolán


G. A. Korn - T. M. Korn - Matematikai ​kézikönyv műszakiaknak
Ez ​a kézikönyv azzal a céllal készült, hogy mérnökök, műegyetemi hallgatók részére a műszaki alkalmazások szempontjából felhasználható matematikai definíciók, tételek, képletek tömör meghatározását adja. A fő szövegrész - a szokásos betűfokozattal - minden témáról tömör összefoglaló áttekintést ad. A részletesebb és felsőbb szintű témák kisebb betűfokozattal vannak szedve. Ez növeli az áttekinthetőséget. A könyv fő fejezetcímei: - A valós és komplex számok - A sík analitikus geometriája - A tér analitikus geometriája - Függvények és határértéke, differenciál- és integrálszámítás - Vektoranalízis - Görbevonalú koordinátarendszerek - Komplex változós függvények - A Laplace-transzformáció és más függvénytranszformációk - Közönséges differenciálegyenletek - Parciális differenciálegyenletek - Maximum, minimum és optimálási feladatok - Matematikai modellek: absztrakt algebra, absztrakt terek - Mátrixok, kvadratikus és Hermite-féle alakok - Lineáris terek és lineáris transzformációk - Lineáris integrálegyenletek - Matematikai modellek reprezentációja - Differenciálgeometria - Valószínűségszámítás és sztochasztikus folyamatok - Matematikai statisztika - Numerikus módszerek - Speciális függvények - A függelék síkidomokra és testekre vonatkozó képleteket, sík és gömbi trigonometriát, kombinatorikus analízist, Fourier- és Laplace-transzformált táblázatokat, integráltáblázatokat, összegek és sorok táblázatait tartalmazza. Matematikai jelölések jegyzéke és részletes tárgymutató teszi lehetővé, hogy a művet matematikai szótárként is használjuk. A kézikönyv segítségével tehát az olvasók áttekintést kapnak a különféle matematikai területekről és bővíthetik ismereteiket; specializált tudásukat összhangba hozhatják az általános elméletekkel.

Kollekciók