Ajax-loader

Mészáros Zoltán könyvei a rukkolán


Mészáros Zoltán - Küszködés ​a síkságon I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros Zoltán - Kaktuszok ​között
Születtem ​1936-ban, végeztem a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán 1960-ban. Szerencsém volt, mindig a szakmában dolgoztam. Voltam Badacsonyban gyakornok, Kazincbarcikán főkertész, az Ültetvénytervnél szőlész, majd a Növényvédelmi Kutató Intézetben növényvédelmi rovarász. Végül 1987-ben visszakerültem a Kertészeti Egyetemre, az újjáalakuló Rovartani Tanszék élére, onnan mentem nyugdíjba 2005-ben. Rovartani témából készítettem el kandidátusi értekezésemet (1978) és akadémiai doktori értekezésemet (1991) is. Két évet (1973-1975) töltöttünk feleségemmel Kubában, a Növényegészségügyi Szolgálatnál, Havannában. Én a második évben "szabadúszóként", főként magyar geológusokkal és Borhidi Attila botanikussal jártam a terepet, gyűjtöttünk kaktuszokat, rovarokat és csigákat az 1956-ban leégett Természettudományi Múzeumnak. Egy évet (1984) Mexikóban töltöttünk, a "magyar-mexikói kukoricaprogram" munkatársaként tanítottam és gyakorlatokat vezettem. Hétvégeken, ha mód volt rá, feleségemmel és hatéves kisfiammal jártuk a hegyeket, megfigyeléseket végeztünk és fényképeztünk. Ezeknek az éveknek lettek eredményei a tudományra új kaktuszok és rovarok is. Jelen könyv, melyet szeretettel ajánlok minden érdeklődőnek, latin-amerikai éveim emlékeit és eredményei tartalmazza. Mészáros Zoltán

Mészáros Zoltán - Szabó Dezső - Törpe ​kaktuszok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros Zoltán - Vojnits András - Lepkék, ​pillék, pillangók
Vegyünk ​kézbe egy lepkét: apró teste, törékeny szárnyai, érzékeny pikkelyzete sajnálatra méltó, gyönge kis állat benyomását kelti. Hinné e valaki, hogy ugyanez az állat néhány nappal ezelőtt valahol Afrikában látta meg a napvilágot, és ha nem fogjuk el, fáradhatatlanul röpül tovább észak felé, majd a végeláthatatlan fenyvesekkel borított Lappföldön vagy a zord szépségű fjordok partjainál pihen csak meg. Közben átrepül egy tengert, számtalan folyót, és több kilométer magasba emelkedik, hogy eljusson az Alpoktól meg a Kárpátoktól északra elterülő síkságra. És nem a szél ragadta el. Természetesen kihasználta a kedvező légáramlást, de nem térítették el irányától a nyugati szelek, dacolva velük folytatta útját. De vannak kevésbé jól repülő lepkék, színesek és tarkák, meg óriások is. Éppen ez a változatosságuk az, ami alighanem mindenkit csodálatba ejt. Legrégibb magyar nevük a lövöldék, majd leppendék volt, s ennek rövidebb formája a lepke. A szavak a libegő, röppenő, könnyed mozgásra utalnak. Hasonlóan jellemző mozgást idéz a finnugor eredetű lepe ősszó is. Mások viszont valószínűleg a latin papiliot magyarosították pillangóvá, amely rövidítve mint pille terjedt el. Ezek a nevek játékos, zenei hangzásukkal mind a csapongva röpködő lepkék látványát idézi fel, amelyekkel még a városlakó ember is gyakran találkozik. Nemcsak természetjárás közben, hanem a lepkék sokszor a lakásba is beszállnak. Ilyenkor érdeklődve figyelik őket, de alig tud róluk valamit. Ismerje meg őket a két fiatal szerző művéből.

Mészáros Zoltán - A ​magyarországi nagylepkék gyakorlati albuma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros Zoltán - Virágzó ​kaktuszok
Hogyan ​gyarapodtak ismereteink a kaktuszokról? Miért pozsgások a kaktuszok? Hol és hogyan élnek a kaktuszok? Hogyan rendszerezik a kaktuszokat? Milyen csoportjai és nemzetségei vannak a kaktuszoknak? Hogyan bánjunk kaktuszainkkal? Hogyan szaporítsuk a kaktuszokat? Hogyan óvjuk kaktuszainkat a betegségektől és a kártevőktől? Sok-sok kérdés és mindegyikre érthető, kielégítő, ám mégis szakszerű válaszokat kapunk a könyvben. Mérföldkövet jelentett a kaktuszgyűjtők és a -gyűjtés rögös, tövises útján, amikor az elsők között jelent meg ez a tudományos mű a magyar nyomtatott kaktuszos szakirodalomban. Az MKOE egykori elnöke és jelenlegi tiszteletbeli elnöke volt a szerzője, aki maga is megszállott kaktuszgyűjtő lett. Elméleti és gyakorlati tapasztalatait adta át könyvében az általa igen tisztelt és érdemesültnek tartott utódoknak. Hálásan köszönjük, Professzor Úr! A könyv 312 oldal, rengeteg ábrával és fekete-fehér fotóval, mérete 17x24,5 cm.

Mészáros Zoltán - Csodálatos ​növényvilág
A ​növények igazán természetes környezetükben csodálatosak. Kevés természetkedvelő juthat azonban közelükbe, így szépségük rejtve marad. Azaz mégsem, mert a fotóművész-természetbúvár szerzőpáros a technika eszközeinek segítségével megközelíthetővé teszi csodálatos világukat: a virágzó mezőn, a sivatagban, az erdő árnyékában és a tisztás fényében, az őserdőben. Különlegességeket mutatnak be a természethű színes fényképek, a színek és formák óriási választékát, különleges élőhelyeket és a csábítás mestereit.

Mészáros Zoltán - Trópusi ​pillangók
A ​pillangók szívderítő jelenségek. A rét, a liget, az erdei tisztás, a hegyoldal, vagyis a természetes táj nem képzelhető el nélkülük. Sok színpompás pillangó él Európában is, a legszebb, legnagyobb fajok azonban a melegebb vidékek polgárai. A trópusok gyepszintjében általában kevés a virág, több a mézlelő virág a fákon és a cserjékben. Ezért a pillangók is a lombkoronában mozognak, kevesebbet kerülnek a kereső ember szeme elé. A trópusi pillangók fajainak száma több tízezerre tehető, közülük mutatunk be jó néhányat.

Mészáros Zoltán - A ​korai titoizmus propagandája
Mészáros ​Zoltán dolgozata a második jugoszláv állam megalakulása időszakának egy sajátságos jellemzőjét helyezi kutatásainak középpontjába: a sajtópropaganda-tevékenységet.

Mészáros Zoltán - Szitakötők, ​kérészek, hangyalesők
Könyvünkben ​különféle rovarokat mutatunk be, amelyek ma - korszerű felfogás szerint - nyolc rovarrendbe tartoznak. A könyv címe így nem fedheti a teljes tartalmat; három rovarrendet emeltünk: a szitakötőket, a kérészeket és a recésszárnyúak képviselőjeként a hangyalesőket.

Kollekciók