Ajax-loader

Királyhegyi Pál könyvei a rukkolán


Királyhegyi Pál - Első ​kétszáz évem
Amikor ​megkérdeztük Királyhegyi Pált, miért adta humoros önéletírásának az Első kétszáz évem címet, így válaszolt: "Ha igaz, hogy a háborús évek duplán számítanak, még le is tagadok a koromból, ha azt mondom, hogy 200 éves vagyok, hiszen már a főnököm volt I. Ferenc Jóska, Horthy Miklós, Szálasi., a nemzetvezető, sőt Hitler is, mert Auschwitzban is dolgoztam, mint egyszerű deportált, márpedig köztudomású, hogy ott elég lassan múlt az idő - már ameddig élt az ember." Vannak, akik szerint Királyhegyi a fehér asztalnál sokkal mulatságosabb, mint írásaiban, ahol humora továbbszalad olykor a kelleténél. Ezek sohasem olvastak Királyhegyit.

Királyhegyi Pál - Csak ​Te! És Ők.
Ez ​megdöbbentően új téma, hiszen - mint ismeretes - eddig még senki sem foglalkozott vele komolyan, eddig még senki sem szögezte le a tényt, hogy a szerelem nem gyerekjáték csupán, hanem komoly dolog, és éppen ezért a szerelmet és az ezzel szorosan kapcsolatos ügyleteket nem lehet EGY nőre bazírozni, mert ugyebár még egy velőtrázóan unalmas napilapnál is van egy főszerkesztő, segédszerkesztő, olvasószerkesztő, vannak belső munkatársak és külső munkatársak is. (Vannak egyesek, akik azt hirdetik, hogy egy ilyen újságot egyetlen jó növésű kisfiú is megírhatna, de lehet, hogy ez csak rágalom, és nem is tartozik ide.) No de hagyjuk ezt. Hiszen én azt szerettem volna érzékeltetni ezzel a címmel, hogy minden igazi férfi életében van egy CSAK TE, aki egyáltalában nem zárja ki az ÉS ŐK-et. Ha elfogadjuk ezt a tényt, hogy a házasság: társulás olyan bajok elviselésére, amelyek egyedül nincsenek, akkor természetes, hogy az ember olyan társakat is keres, akiknél bajok sincsenek. Eleinte. Persze, ebben a könyvben nemcsak szerelemről van szó. Minden másról is. Akik többi könyveimet olvasták, most sem fognak csalódni. Nekem aztán hihetnek, mert akik ismernek, tudják, hogy mindig igazam van néha.

Királyhegyi Pál - A ​ház közbeszól
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Királyhegyi Pál - Királyhegyi ​Pál nem fér a bőrébe
Amikor ​Királyhegyi hazatért Amerikából, meg is írta, milyennek látta ő a húszas évek nagy államszövetségét" gengsztereivel, producereivel, milliárdosaival, politikusaival. A Pesti Naplónak, az Új Időknek, a Színházi Életnek dolgozott elsősorban. Írt mindent: krokit, humoreszket, szellemesen elemző portrékat az amerikai hírességekről, pesti mindennapokról, karakterekről - és közben finom humorú, hol mosolyra késztető, hol megkönnyezhető elbeszéléseket (meg füzetes regényeket is). Ezeknek csak csekély része kapott helyet könyveiben. Az új Királyhegyi-könyv irodalomtörténeti meglepetés: zömmel kötetben eddig meg nem jelent írásait tartalmazza. Rövidebbeket is, terjedelmesebbeket is. Írásai - akár humoreszkről, akár novelláról van szó - élvezetesek, szórakoztatóak. Sok estére kínál tehát jó szórakozást a terjedelmes válogatás.

Királyhegyi Pál - Kinyomozom ​a szemüvegemet
Ez ​a kötet Királyhegyi 1945-től haláláig megjelent írásait tartalmazza: nagyrészt korábbi köteteibe fel nem vett humoreszkeket, karcolatokat. Nyilván ezeken kívül is vannak elszórtan régi újságokban még fölfedezendő humoreszkek, de könyvünk a legtöbb (főként a Ludas Matyiban, a Népszavában és amerikai magyar lapokban) publikált írást közli. Nem időrendben, hanem bizonyos témakörök szerint. Kivétel az első fejezet, amelyik 1945-től időbeli sorrendben mutatja azoknak az éveknek a kor- és humorszellemét. Gúzsba kötve kellett "táncolni" akkor, írásai mégis roppant szórakoztatók, és jól tükrözik, milyen társadalmi-politikai viszonyok (sőt, iszonyok) közt születtek. (Jellemző módon hiányzik egy hosszú időszak, amit a humorista publikálás helyett - tévedésből - adácsi száműzetésben volt kénytelen eltölteni). Biztosak vagyunk abban, hogy a temérdek, lényegében ismeretlen írás jó szórakozást nyújt majd az olvasónak.

Királyhegyi Pál - A ​becsület nem szégyen
Királyhegyi ​Pál sok füzetes regényt írt. Elsősorban amerikai élményei adták a témát: a húszas-harmincas évek gengsztervilága, és persze Hollywood, a filmipar városa. A kis nagy ember kalandos történeteket mesél – olykor péhowardi humorral, szórakoztatóan, élvezetesen. Egyetlen olyan kisregény van a gyűjteményben, amelyik később, az ötvenes évek második felében íródott: A ház közbeszól. E mulatságos, kicsit „szocialista” Rómeó és Júlia-történet igazi királyhegyis humorral mesél két családról, akik egy macska miatt összevesztek és azóta nem állnak szóba egymással. Ám a fiatalok egymásba szeretnek, s bimbózó szerelmüket az ellenségeskedő szülők annyira szeretnék megakadályozni, hogy e nemtelen cél érdekében még egymással is összefognak. A kötet nyolc szórakoztató Királyhegyi-ponyvát tartalmaz.

Királyhegyi Pál - Hogyan ​szerezzünk ellenségeket?
Vasszorgalommal, ​kitartással - írja maga Királyhegyi. Csak semmi szalmaláng! Nem kell csüggedni, ha az ellenség-jelölt eleinte jóságos, kedves, megértő. Ez a legjobb mód, hogy visszavonhatatlanul megutáljon bennünket.

Királyhegyi Pál - A ​gengszterek nem nőnek az égig
Királyhegyi ​Pál öt úgynevezett "forintos" kisregényével találkozhat az olvasó. Ponyvaregények ezek, az akkortájt divatos olcsó könyvek stílusában íródtak. De még ezeken a forintosnak nevezett filléres történeteken is átsüt Királyhegyi tehetsége, nagyvonalú embersége. Az öt kisregény a negyvenes évek második felében íródott, helyenként rejtőjenős beütésekkel és valódi Királyhegyi-humorral tálalva. A kötet "forintos" regényei ma már néhány szerencsés magánkönyvtár ritkaságszámba menő, féltett darabjai közé tartoznak. Aki szereti Királyhegyit, a "gengsztereit" is kedvelni fogja.

Királyhegyi Pál - A ​férfi jön-megy
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Királyhegyi Pál - Ami ​sürgős, az ráér
Az ​idősebb nemzedékből még sokan emlékeznek kacagtató Királyhegyi-sztorikra, bemondásokra, néhanapján régi tévéfeltételeken is megjelenik az apró termetű humorista, a XX. század egyik legmulatságosabb pesti figurája. Könyveit azonban ma már az antikváriumokban lehet föllelni. Ebben a kötetben Királyhegyi Pál (1900-1981) legjobb írásait olvashatják.

Királyhegyi Pál - Négyszemközt ​önmagammal
A ​karcolat, a kroki, a humoreszk ritka műfajának jeles művelője új kötetében "négyszemközt önmagával" számol be kalandos pályájáról, életéről. A századdal egyidős szerző fanyar humorral írja le újságírói buktatóit; elvezet ifjúkori sikereinek színhelyére, Amerikába is; és felidézi kortársai közül azokat, akikkel személyesen volt alkalma találkozni - Molnár Ferenctől a híres gengszterig, Al Caponéig. Karcolatainak egy másik csokra a szerelmet idézi: annak különös pesties történeteit, hölgyek panaszát, férfiak dicsekvéseit. Királyhegyi humora friss és eleven megfigyelésekből táplálkozik; mint minden tréfamester, ő is társadalomkritikus éllel a hétköznapok emberi gyarlóságát is kicsúfolja. Nem véltelenül hangsúlyoztuk a "pesties" szót, mert Királyhegyi minden külföldi kalandja után ide tért vissza, ehhez a városhoz, melynek mintegy folklórját őrzik rövid, frappáns írásai. A Négyszemközt önmagammal újabb humortermésünk jelentős gyűjteménye.

Kollekciók