Ajax-loader

Ravasz László könyvei a rukkolán


Ravasz László - Emlékezéseim
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ravasz László - Ószövetségi ​magyarázatok
Az ​ótestamentomi kánon könyveit a héber Biblia három csoportba osztja: 1. Tóra, vagy a Törvény, a Mózes 5 könyve; 2. a Próféták könyve (Józsué, Bírák, Sámuel, Királyok, régi (korábbi) próféták, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, a 12 kispróféta, mint későbbi próféták; végül 3. a Szent iratok: a Zsoltárok könyve, Jób, Példabeszédek, Ruth, Énekek Éneke, Prédikátor, Siralmak, Eszter, Dániel, Krónikák, Ezsdrás és Nehémiás könyve. Ezek közül a kötet a Zsoltárok könyvével foglalkozik. Tartalmazza a (nagyrészt és tévesen) Dávidnak tulajdonított 150 zsoltárt. Öt könyvre van felosztva – úgy, mint a Tóra -: az első könyv 1-41-ig, a második a 42-72-ig, a harmadik a 73-89-ig, a negyedik a 90-106-ig, az ötödik a 107-150-ig sorszámozott zsoltárokat foglalja magában. Mi ez a könyv? Az ótestamentomi gyülekezet istentiszteleti énekeskönyve. Ézsaiás próféta könyve nem egységes mű, hanem próféciák gyűjteménye itt-ott történeti elbeszéléssel. Egybegyűjtése több mint félezer évig tartott. Tehát nem is lehet egy próféta nyilatkozatainak a gyűjteménye. A próféciák nagy része két rendkívüli személyiség köré csoportosul. A könyv most a jeruzsálemi Ézsaiás könyvét tárgyalja, a Szentírás Ézsaiás prófétájának próféciás könyvéből az 1-39. fejezetet. A bibliatudósok között majdnem egyhangú vélemény, hogy a Zakariás könyvének 9-14. része adja fel a tudománynak a legtöbb és legnehezebben megoldható – vagy még mindig meg nem oldott – leckét. A kis könyv egyrészt a régi, klasszikus próféták stílusában beszél, másrészt mondanivalóit apokaliptikus szálakkal szövi át. Az egész mű a lévitai univerzalizmus gondolatát vallja, azaz a zsidó törvényvallást világvallásnak, a vallásnak hirdeti.

Ravasz László - Az ​Újszövetség magyarázata I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ravasz László - Legyen ​világosság I-III.
Témák: ​Kereszténység

Ravasz László - Hazafelé... ​- Elmélkedések és imádságok nők számára
Elmélkedések ​és imádságok nők számára

Ravasz László - Alfa ​és Omega I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ravasz László - Gondolatok
Ebben ​a kis könyvben összegyűjtöttük Ravasz László legjellemzőbb gondolatait, melyeket ő az élet nagy kérdéseiről írt vagy mondott. Breviárium ez a könyv, mely egy egész írói egyéniséget s egy évek hosszú során át felépített világnézet esszenciáját adja. Mindenik gondolat magában és magáért áll, de egyszersmind az egészre utal, s az egész Ravasz Lászlót mutatja. Akik ismerik Ravasz Lászlót, azok rátalálnak ebben a könyvben az ő lelkére; akik még nem ismerik, ebből a könyvből leghamarább és legjobban megismerhetik.

Ravasz László - Az ​Újszövetség magyarázata II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ravasz László - Kis ​dogmatika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ravasz László - Emlékezéseim
Ravasz ​László saját magáról ír, emlékezik ebben a kötetben, amelyet gyermekeinek és unokáinak szánt. "Ám, kit ne érdekelne személye, és egyetemes magyar és egyháztörténeti szempontból az a kor, amelyben élt, és kortársai, akikkel kapcsolatba került ez a történelmi jelentőségű és sok kegyelmi ajándékkal megáldott ember, egyházunk egyik legnagyobb, ha nem legnagyobb püspöke" - írja Gyökössy Endre a kötet előszavában.

Ravasz László - Krisztussal ​a viharban
A ​kötet Ravasz László 1956 november és 1957 április közötti időben keletkezett igehirdetéseit tartalmazza.

Földes Jenő - Ravasz László - Cukrászat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szinnyei Ferenc - Császár Elemér - Kéky Lajos - Ravasz László - Régi ​magyar elbeszélők
A ​magyar novellairodalom nem sokkal idősebb száz évesnél. Amit ezen a téren a XIX. század húszas éveiig látunk, csupa fordítás, átdolgozás, legjobb esetben utánzás, még Kármán József Fanni-ja, ez a rendkívül finom stílusú és hangulatos lélekrajzú novella is az. Első eredeti novellánk, mely már igazi magyar életet rajzolt, Fáy András «eredeti tréfája» volt A különös testamentom (1818). Ebben s többi elbeszéléseiben a régi magyar patriarchális nemesi világról festett kedves képeket. Érzelgésük és hosszadalmasságuk jóízű humorral párosul. Stílusuk még nehézkes, de egyéni és magyaros. Fáyt kell tehát úttörőnek tekintenünk, de novellairodalmunk igazi megalapítója mégis Kisfaludy Károly volt Aurórájában 1823-tól kezdve megjelent víg elbeszéléseivel, melyekben jókedv és lelki derű uralkodik. Komikus alakjait kacagtató jelenetek során hajszolja végig mint vígjátékaiban. Lazán összefűzött vígjátéki jelenetek sorozatából álló történeteit a Fáyénál könnyedebb, természetesebb stílusban írta meg s egyesekben magyar életet és alakokat rajzolt. Fáy és különösen az ő víg novellái, melyek nem mentek a német almanachnovellák hatásától, rendkívül nagy tetszést keltettek korukban és számos követőre találtak. Így indult meg novellairodalmunk s ezért nevezzük Kisfaludyt megalapítójának...

Kollekciók