Ajax-loader

Apagyi Mária könyvei a rukkolán


Apagyi Mária - ZongorÁlom ​I-III.
A ​Zongoraiskola felépítésének tudatos célkitűzése, hogy már a kezdeti, elemi ismeretek birtokában is, a növendék saját gondolkodásmódját, fantáziáját nyitogassa. Minden új elemből improvizáltat, vagyis egyéni módon is gyakoroltatja, elmélyíti a felismert általános építő elveket. Ábrahám Mariann zongoraművész-tanár A Zenét tanuló gyermek a három kötet tanulmányozása során egy nyitott, a teljesség felé forduló, a divergens gondolkodást és a kreativitást fejlesztő zenedarabokkal, gyakorlatokkal, feladatokkal ismerkedhet meg, kitűnő vizuális analógiákkal szinkronizálva. A muzsika titkait feltáró alkotás miközben különböző kompozíciós technikák, improvizációs gyakorlatok és gondolkodásmódok játékos elsajátítását segíti, észrevétlenül vezet minket a Zene Birodalmába. Binder Károly zongoraművész, zeneszerző Talán felmerülhet a következő oktatókban és diákokban: ilyet én is tudnék... Azt hiszem ez a legnagyobb elismerés lenne, hisz akkor lehetséges, ha egy szemlélet (analitikus, tapasztalati) a személyiségbe beépül. A kiadvány apropójaként újragondolást érdemel a tanár-tanítvány viszonya, közös munkája. Mit is kívánhatnék mindannyiónknak? Kalandra fel! Gyöngyössy Zoltán fuvolaművész Egy álomszép módszert látok és a fejemben máris zongor-álom egy további álmom. Hasonló interdiszciplináris álmokkal kell utat nyitni a krativitáshoz kicsiknek és nagyoknak egyaránt a művészeté s a tudomány más területein is: GrafikÁlom, MatematikÁlom, FizikÁlom... Nagy Dénes matematikus/kutatóprofesszor (Melbourne) Már a cím: "ZongorÁlom" is jelzi, hogy Apagyi Mária zongoraiskolája, az alapos szakmai képzés igénye mellet (kiterjesztve azt az újabb zeneszerzői írásmódok és hangzásvilágok területeire is), a metafizika nehezebben tanítható, de érzékelhető, és a művészetben semmi esetre sem elhanyagolható világát is megcélozza. Sári József zeneszerző A "ZongorÁlom" csakugyan álom mindazoknak akik érteni, élvezni és művelni szeretnék a zongorázás örömét - a szigorúan kötött művektől az improvizálás szabadságáig. Ebben az álomban ott rejlik a mögöttes szerkezet mély megértése és a megértetése. Szöllősi-Nagy András tudományos igazgató (UNESCO, Párizs) "Kreativitás" - jóllehet, a mai világban népszerűvé vált fogalom már-már elcsépeltnek számít, a zeneoktatásban még mindig vajmi kevés példát láthatunk e képesség kibontakoztatásának szándékára. A kreativitását, művészi érzékét és zongoratudását fejleszteni akaró olvasó/tanár/növendék olyan hiteles forrást tart a kezében, amelyre teljes bizalommal támaszkodhat! Szabó Dániel zonograművész Külön kellene méltatni a vizuális és az irodalmi példákat, a munkát Lantos Ferenddel, mely a könyv egészében, szerkezetében és kapcsolódásainak kiterjedésében mutatkozik meg. Fontos könyv a ZongorÁlom, el kell jutnia mindenhová, ahol a nyílt szívek és nyílt elmék befogadják, hogy az "álom" valósággá váljék. Tilles Béla képzőművész

Kollekciók