Ajax-loader

András László könyvei a rukkolán


András László - Váltóláz
".... ​egyetlen hosszú fonál az egész, mindjárt a végére érek, de mi ez? a szál valahol az ingemhez van kötve, most már az inget gombolyítom, aztán a trikót, mert az is vele jön,már itt állok meztelenül, de még mindig húzom a szálat, ebbe már bele lehet őrülni, a bőröm is kezd lejönni, és így jön le a hús, az izmok rostokban, pengő húrként az inak és az idegek, játszani lehetne rajtuk, aztán így a tüdő, és a máj, az epe és a szív, a szív is, meg az agyam is, a gondolataim átlátszó, szinte légneműnek tűnő szála, és hozzákötve az indulatok piros cérnája, meg a tárgyaim, a barátaim, a szerelmeim, feleség, szerető, az emberiség, minden és mindenki..."

András László - Lutter Tibor - Róna Éva - Stephanides Károlyné - Angol ​nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

András László - Alapos ​gyanú
A ​Kolumbuszról és koráról szóló munkák sokszori olvasása közben egy olyan gondosan felépített és alaposan megszervezett titkos terv (összeesküvés?) vagy inkább szándékos misztifikáció körvonalai kezdtek kirajzolódni előttem, amelyről – legjobb tudomásom szerint – sem a történészek, sem az életrajzírók nem tesznek említést.

András László - A ​Laurentis-ügy
Szabályos ​- illetve nagyon is szabálytalan - detektívregényt kap most kézbe az olvasó. A Laurentis-ügy egy rendőri nyomozás története, amit J. Szűcs Ferenc, a kritikus önmaga szórakoztatására gondol végig egy kórházi ágyon. Ezzel, persze, a detetkívregény kilép megszokott műfaji kereteiből, és míg szerzőjét a nyomozás - és nem a nem kevésbé izgalmas írói műhelytitkok - problémáin végigkísérjük, egy másik műfaj, a szellemi kalandregény birodalmába érkezünk. Mindez azonban kegyes csalás csupán. Nemcsak a regényfigurák nyomoznak itt, hanem A Laurentis-ügy írója, a második könyvével jelentkező András László is nyomoz és leleplez. A bűnügyi és szellemi kalandregény határainak senkiföldjén J. Szűcs Ferenc személyében egy fordított Midas-király nyomorúságos alakja bontakozik ki, akinek kezei között a legnemesebb eszmék, a legfennköltebb gondolatok éppúgy silányulnak szemétté, mint ahogy látszólag sikeres élete is darabjaira hullik. És mire a fanyar, intellektuális humorral megírt könyv végére ér, már az olvasó is tudja, hogy nem csupán detektívregényt és szellemi kalandregényt, hanem érdekes, szórakoztató és tanulságos regényt is olvasott. Minden különleges műfaj-meghatározó jelző nélkül.

András László - A ​vörös korona
Hérakleitosz ​óta tudjuk, hogy nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba. András László új regényének szereplői mégis megpróbálják a lehetetlent. A vörös korona a korrupció könyve - a gazdasági és a szellemi korrupcióé. A korrupció pedig olyan folyó, amelybe tényleg csak egyszer léphet az ember, második lehetőségre esély sincs, ahhoz túl erős a sodrás. Aki nem fullad meg útközben, elér a tengerig. A tengervíz viszont ihatatlan. Ritka szövésű, társadalmilag érzékeny és pontos, mégis könnyed, a mai valóságunkról szóló mű. Ha úgy akarjuk: krimi. Ha úgy: tényregény. Ami biztos: akarjuk vagy sem - az életünk. (Babiczky Tibor)

András László - Egy ​medvekutató feljegyzései
Egy ​valószínűtlen, talán csak elképzelt világból érkezik meg Oneofus, a medvekutató egy nagyon is valóságos, de cseppet sem valószínűbb világba: a „Hivatalba”. Mintegy véletlenül csöppen bele, aztán szerelmes lesz, és itt marad. Megpróbál beilleszkedni a társadalomba. Egy számunkra nagyon is ismerős, de éppoly valószínűtlen közegben keresi a helyét. Akár szórakozhatnánk is rajta önfeledten, ha nem lenne a sorsában valami nyugtalanító. Nem léteznek hősök, a világ kész és alakíthatatlan, és van valami, ami egyszerűen nem fér bele: a boldogság. Mert ahhoz kívül kell lenni ezen a világon. De ha kívül van az ember, leginkább egyedül is van – hacsak nincs óriási szerencséje. Miután főhősünk volt már kívül és egyedül, most megkísérel inkább belül boldogulni. Egyre jobban belebonyolódik a Hivatal rejtelmeibe, miközben karrierje is felfelé ível. Végül, mikor eljut a csúcsra, észreveszi, hogy már semmi sem maradt abból az emberből, aki valaha volt. Vagy mégis?

András László - Rasszista ​utazások
A ​kortárs filmművészetben a dánok képesek a legprecízebb elegyét létrehozni a humornak és a drámaiságnak. Az irodalomból Charles Bukowskit említhetnénk. És András Lászlót, akinek novellái képesek közelivé tenni a tőlünk távolit, és távolságba helyezni a bántóan közelit. Magyarán segítenek új perspektívából szemlélni a már unalomig ismerni vélt világot körülöttünk. És ami még fontosabb: bennünk. A Rasszista utazások lapjain sok alapvetőnek gondolt érték – legyen szó erkölcsről, morálról vagy vallásról – kérdőjelessé válik. András László célja azonban korántsem a puszta provokáció vagy az olvasó elbizonytalanítása; művei önvizsgálatra hívnak. Nevetni pedig – leginkább saját magunkon – ér! Vigyázat: nem PC!

András László - Jelentések ​a Központnak
A ​történet időpontja a 21. század. Tehát sci-fibe lapoz bele az olvasó? A regényben rejtélyes gyilkosságok történnek, nyomozások folynak. Tehát krimi? A főhős országról országra, kalandról kalandra száguld, verekedésekbe és szerelmekbe keveredik. Kalandregény? Mind vagy egyik sem. Az irodalomesztétika még nem ismeri a koktél-műfajt - miközben az író hunyorogva-nevetve, vendéglátó kedvességgel és gyorsasággal meg is keverte már az olvasónak a koktélt, minden jóízű, idegességföloldó szeszből is beleadva egy kortyot, de nehezebb, fűszeresebb italokat is hozzáadva: egy bármikor lehetséges szupertechnicizált és emiatt embertelen korszak kritikáját, az egyén tiltakozását minden olyan lehetséges "Központ" ellen, amely nem a társadalom, hanem a maga elidegenedett, már-már absztrakt-értelmetlen hatalma szolgálatában gyakorol diktatúrát. S egy korty fanyar filozófia is jut az írói elegybe, az emberi gyöngeségnek a fölmutatása - ezt az ízt András Lászlónak az a vallomása enyhíti, hogy a kalandos, bolond, képtelen, az értelmetlennek is látszó élet se képtelen vagy értelmetlen, ha hősei megőriznek egy-két magatartás-normát. Mint a regény névtelen "munkatársa", aki minden "központi" tanfolyamot engedelmesen és sikerrel végez el, de egy elvtől a leghaladottabb pszichoterápia segítségével se bír szabadulni: "Inkább egyenek meg a férgek, mint hogy a férget megegyem."

András László - Reménytelen ​szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

András László - Halott ​teve
"A ​Halott teve kikötői kocsma az afrikai Freetownban. Nevét az ivó falára akasztott képről kapta. A kép körül fut a jelmondat: Halott teve nem pofázik. És bár e jelmondat tartalmazhatja az igazság elemeit, a kétely emberi jogom és kötelességem. Ezért lett új regényem központi problémája a kérdés: pofázik-e egy halott teve? Társszerzőmmel, a regénybeli Szalai Mihállyal együtt, alapos és körültekintő vizsgálat után arra az egyértelmű következtetésre jutottunk, hogy igenis, pofázik. A halott tevét Blum Aladárnak hívják, és a róla irandó regényhez gyűjti az anyagot barátja, Szalai Mihály, a Halott teve regénybeli írója. Regény a regényben? Az írás folyamatának elemzése teszi számomra lehetővé, hogy azt vizsgáljam, ami a legjobban érdekel: hogyan jelentkezik egy ember gondolkodásában egyén és egyén, történelem és egyén, férfi és nő, valóság és fikció viszonya. Egy ember gondolkodásában, tehát abban az eleven torzító tükörben, amely, ha igyekszik önmagához őszinte lenni, éppen e torzítások nélkül látni a világot, amelyben él. Szóval nehéz ügy ez. De talán nem reménytelen. Mindezek előrebocsátása után be kell vallanom: a Halott teve kétrészes krimi és kalandregény. De a nyomozás, mint A Laurentis-ügyben - ürügy csupán arra, hogy erős nagyítású mikroszkóp alatt kíséreljem meg élve boncolni a gondolkodást, és persze egyben arra is, hogy e körmönfont módszerrel győzzem meg az olvasót: azért van feje, hogy gondolkozzék vele. Tessék, próbálja meg. De figyelmeztetem, gyarló önzés, írói hiúság is vezet, ha tisztán szívemből kívánom: sikerüljön neki. Amiért is már eleve bocsánatot kérek az olvasótól, és jó szórakozást kívánok a Halott tevéhez."

András László - A ​Madách-rejtély
Madách ​minden kétséget kizáróan a magyar irodalom legvitatottabb alakja. Ahhoz sem férhet kétség, hogy a vita gyújtópontjában Az ember tragédiája áll: vélemények, ellenvélemények kereszttüzében - immár több mint százhúsz éve. Hiteles-e az a kép, amely a nemzeti köztudatban erről a falujába begubózott, világtól elzárt nógrádi nemesúrról és a magyaron kívül eddig huszonnyolc nyelven,százegy fordításban megjelent művéről él? Van-e, és ha van, mi a titka Madáchnak és Az ember tragédiájá-nak, annak a mélységes ellentmondásnak, amely - az irodalomtörténet sugalmazása szerint - a szerző és műve között feszül? Miért írt ( vagy mért írt volna ) egy tizenkilenc éves korától bizonyíthatóan vallásellenes drámaíró egy vallásos ( vagy legalább is vallásos jellegű ) művet? Miről szól a Tragédia ? Korszerű írás volt-e a magakorabeli Európában? Volt-e Madáchnak "filozófiája" , és ha volt, honnan merítette? Dráma-e a Tragédia, vagy csupán olvasásra szánt drámai költemény? Ha dráma, mitől az? Véletlenül sikerült-e olyannak, amilyen lett, vagy a szerző szándéka szerint? Mi a viszony a Tragédiában a hit és a tudás között, azaz valóban idealista szemléletű alkotás-e, mint ahogy az irodalomtörténet állítja, vagy természettudományos alapon álló, materialista mű? Kinek ad igazat Madách? Ádám-önmagának, vagy Lucifer-önmagának? Hitt-e Istenben? Élő alkotás-e a Tragédia ma is, vagy tisztelni való irodalmi ereklye csupán? A Madách-rejtélynek ezekre és más nyitott kérdéseire, a kor, a szerző személye és a mű közötti kapcsolatra keresi a választ András László bevallottan elfogult, vitairatnak is beillő, új, eredet gondolatokban gazdag könyve.

András László - Halál ​a Dunaparton
Ki ​ölte meg Hunyort a horgászházban? Pénzért gyilkolták meg, vagy nõügy van a dolog mögött? Esetleg mindkettõ? Ki küldte Hunyornak az íróasztala fiókjában talált balatoni képeslapot? És mit tartalmaz annak titkosírásos szövege? Kelemen ágyban, betegen és a hivatalos nyomozással párhuzamosan kezd az elsõ pillanatban egyszerû, síma gyilkosságnak látszó bûnügy felderítéséhez. A megoldandó problémák azonban egyre szaporodnak. Hogyan került a száz-százhúsz fiatal, meztelen nõ képe a tigriscsíkos heverõre a feldúlt mûteremben? És hogyan került a Margitsziget dunaparti lépcsõjére az ismeretlen férfi-holttest? Baleset történt vagy újabb gyilkosság? Van-e összefüggés a két ügy között? Ha kedve tartja, az olvasó is követheti a nyomozás szálait, a gondolkodás logikai láncolatát, megfejtheti a titkosírást, részt vehet a helyszíni szemlén, a tanúk és gyanúsítottak kihallgatásán, jelen lehet a szembesítésnél, mérlegelheti a tárgyi bizonyítékokat, betekintést nyerhet a rendõri jelentésekbe, és maga is tanúja lehet a drámai perceknek, amikor elhangzik a részletes beismerõ vallomás. Egyszóval, az olvasó is nyomozhat együtt Kelemennel és munkatársaival. De ha mindezt nem akarja, nem muszáj. Akkor csak olvassa el ezt a fanyar humort sem nélkülözõ, izgalmas regényt, és szórakozzon jól . Szívbõl kívánjuk neki.

András László - Titkos ​küldetés
A ​Titkos küldetés nem hátborzongató kémhistória. Még csak nem is a golyóálló hős egyszeri bravúros kalandja, hanem egy író vallomása önmagáról. Mégis valódi kalandokról szólnak a kötet írásai, ahol nem a főhős az üldöző, hanem őt üldözik. Illegalitásban, bujkálásokban, szökésekben, franciaországi, észak-afrikai, spanyol börtönben, gyűjtőtáborban, illetve az idegenlégióban mindig az ő bőrére megy a játszma. "...A bizonyosnak vélt halál elől menekülve szöktem át több határon gyalog, lélekvesztőn és vonat alatt, a fűtőcsövön lovagolva... Perzselődtem 72 Celsius-fokon szaharai hőségben teljes menetfelszereléssel és egy Lebel-puskával a vállamon, de fagyott már ujjaimhoz a Vogézekben harminckét fokos fagyban favágóként gyűjtött rőzse... Egy ízben hetekig járt a nyomomban Muller inspektor a casablancai prefektúráról, hogy elfogjon... térdeltem hosszú órákat ájtatos révületben imádkozva a mirandai koncentrációs tábor kápolnabarakkjának lépcsőjén őrként, míg lengyel barátaim odabent az oltár alatt ásták a tábor falán kívülre vezető alagutat..." A kötet írásai persze másfajta kalandokat is kínálnak az olvasónak. Nem kevésbé izgalmas és nyaktörő szellemi kalandozásokat a képzelet és a józan ész birodalmában, amelyek a titkon vágyott, mégis kényszerű embersorsot teljessé teszik: a gondolkodó, érző, eszményekért lelkesedő és cselekvő író derűből és öniróniából, lírából, szigorú logikával felépített eszmefuttatásokból ötvözött belső önarcképét.

András László - Világos ​indul
Aki ​olvasta az elmúlt évtized egyik legjobb magyar regényét, az Egy medvekutató feljegyzéseit, nagyjából sejtheti, hogy mit várhat András László második könyvétől: az egyik legjobb magyar kortárs költő verseit. Kicsit bővebben: gyönyörű, hihetetlenül eredeti, szellemes, tűpontos, ugyanakkor a lélekhez szóló, az igazságot kereső, ám ennek hiábavalóságával minden pillanatban számoló, bölcs és katartikus költeményeket. És melléjük bónuszként azt az érzést, hogy „na most értem az életemet!” Ez az érzés persze hamar elmúlik, de megmarad ez a könyv, ami a legtöbbet tudja, amit verseskönyv tudhat: aki kinyitja, hazaérkezik. _Kemény István_

Kollekciók