Ajax-loader

Jerome K. Jerome könyvei a rukkolán


Jerome K. Jerome - A ​kulisszák titkai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jerome K. Jerome - After ​Supper Ghost Stories And Other Tales
Jerome's ​ghosties gouls and spirits excellent storytellig as usual from a master writer.

Jerome K. Jerome - Regényjegyzetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jerome K. Jerome - Három ​ember kerékpáron
Ebben ​a könyvében a szerző Három ember egy csónakban című, világhírű regénye hőseinek újabb kalandjait meséli el. A hősök egy kicsit közben megöregedtek, családot alapítottak, s most szabadságra készülődnek - Németországba. De nemcsak a hősök, azok fölött a megfigyelések fölött is eljárt kissé az idő, melyeket utazásuk során tettek. Viszont Jerome K. Jerome regényeiben úgysem a környezet leírásán van a hangsúly, hanem azokon a bájos, hihetetlen és roppant mulatságos kalandokon, melyeken hősei keresztülmennek. Ezek a kalandok pedig soha nem öregednek meg.

Jerome K. Jerome - Három ​ember egy csónakban
Feledhetetlenül ​humoros könyvet tart kezében a tisztelt olvasó. Én nem állítom, hogy e művet mindenképpen el kell olvasni, és nem akarok senkit sem túlzottan befolyásolni, mindössze azt állítom, nem érdemes kihagyni. A történet gerince Európa egy jelentős folyóján játszódik, hősei ízig-vérig angolok, - így aztán egyikük sem a dunai hajós -, noha az események hasonló kialakulásáról akár a vén Duna is regélhetne nekünk naphosszat. Sőt, azok a kötélidegzetű olvasók, akik fejezetről fejezetre haladva a történet fölött pusztán csak el-elmosolyodnak az élet mindennapi fonákságain, még ők is legyenek óvatosak - kerüljék a nyilvános helyeket, a tömegközlekedési eszközöket -, mert kerek-perec kijelentem, még ők is felnevetnek legalább egyszer. Ha mégsem történne ilyesmi, ajándékozza oda a könyvet az első járókelőnek, esetleg valamelyik rokonának.

Jerome K. Jerome - Éjfél ​utáni történetek
A ​Három ember egy csónakban világhírű szerzőjének komoly és tréfás kísértethistóriái. "Minden műfaj legmélyére a saját paródiája veti a legtisztább világosságot..."

Jerome K. Jerome - Tre ​uomini in barca
In ​perfetta sintonia con le gags più famose "Tre uomini in barca" di Jerome K. Jerome, un capolavoro di comicità, "nacque da un malinteso", come scrive nella prefazione Manlio Concogni. L’autrore che compiva trent’anni nel 1889, quando lo scrisse, aveva in animo di comporre, invece di un romanzo, una guida turistica del Tamigi, legando le notizie storico-letterarie sul fiume i luoghi che attraversa in una tenue vicenda: un viaggio in barca di tre amici e un cane. Accadde che l’editore di una rivista, dove il racconto appariva a puntate, si annoiasse del corredo di nozioni di cui Jerome faceva sfoggio. Pretese che tutto quel bric-à-brac di informazioni fosse alleggerito e tagliato sempre di più fino a sparire. Nacque così un classico dell’umorismo, che quando fu stampato in volume raggiunse in breve tempo il milione e mezzo di copie nella sola Inghilterra. Infatti, ancora oggi, chi può sottrarsi alle franche risate cui i tre uomini in barca, per tacer del cane, con le loro avventure ci invitano?

Jerome K. Jerome - They ​and I
I ​am a Republican in theory, but it grieved me that a son of mine could be drawn to such companionship. They contrived to keep it for a week--till the police found it one night, artfully hidden behind bushes. Logically, I do not see why stealing apples should be noble and stealing bicycles should be mean, but it struck me that way at the time. It was not the particular steal I had been hoping for.

Jerome K. Jerome - Minden ​út a kálváriára vezet
Ha ​a női jogok első harcosa, Woolstonecraft asszony láthatná, hogy ma mit neveznek feminizmusnak, nem valószínű, hogy felismerné egykori ideáljait. Az ő idejében, de még azután is, a nő egyenjogúságáért vívott küzdelem egységes volt s meghatározott célok felé haladt. Azóta közel száz esztendő mult el. A harcosok elérték céljukat, sőt ennél is többet, mert azt hisszük, álmodni sem mertek arról, hogy a női munkaerő olyan elismert lesz, mint amilyen a háború kezdete óta. De beállt a reakció. Ha nem nézzük is az egyesek sorsfordulását, látnunk kell, hogy a háború okozta nagy eltolódás mekkora kárt okozott a társadalom nőrétegében. A nő munkábavonulása megbolygatta a családi élet harmóniáját: elégedetlenség, beteges törekvés, nagyravágyási mánia és nyugtalanság költözött az évszázados bástyák mögé. A lányok lenézőn beszéltek természetadta hivatásukról, míg az asszonyok nagyrésze «intellektuális» foglalkozást keresett. A talmi feminizmus szomorú eredményeit látjuk a háború utáni idők új nőtipusában. Jeroma ebben a könyvében az új idők asszonyáról rajzol mesteri képet. Joan nevet adta a hősnőjének, aki fölényes, határozott föllépésű nő, eredetisége vezetőszerepet biztosít neki. A természet is segítségére kelt, mert szépséggel ruházta fel. Mindenki kényezteti. De ez a kényeztetés csak növeli jellemének kikristályosodását. Természetesnek találja, hogy mindenki elismeri felsőbbrendűségét. Joan új úton halad és kikerüli a kudarcot és bukást, ellentétben elődeivel. Ujságíró lesz. Ezt a foglalkozást tartja legalkalmasabbnak arra, hogy elveit propagálhassa. Le akarja dönteni a toronymagas gátakat, melyek a társadalom két táborát, az úri- és munkásosztályt, elválasztják. Föl akarja építeni az új Fórumot. A görnyedthátú, békés-türelmes földmívest is szóhoz kell juttatni, mondja. A középosztály gazdasági kérdéseit ne az előkelőségek irányítsák. Háború és béke felett ne a gazdagok döntsenek csupán! Hanem az egyszerű nép, az «ágyútöltelék» is beleszólhasson. De szót kér az asszonynak is, aki megsiratja férjét, s több kiváltságot akar az anyáknak, minthogy a szószékről prédikáló hazafiaknak tapsoljon... Könyvet akar írni. Hősnőjét a népből választja, mert mindennapi életükben tragikumot lát. Problemái nem költői fantáziával szőtt kicsinyességek, hanem az élet kegyetlen valóságai. A létért való küzdelem, a munkanélküliség és betegség szörnyű polípkar-árnyéka felőrli életenegiájukat. Joan csupán egy kivezető utat lát: az ember megreformálását! De nem abban az értelemben vett megreformálását, mint azt a mai idők mutatják. A társadalom azt hiszi, hogy az európai kultúra keresztény, vagyis krisztusi kultúra. Pedig ha ez így volna, akkor hogyan következhetett volna be a rettenetes háború! A keresztény Európa megtagadta Krisztus tanait, mert a Mester az egyszerűséget, a lemondást és az alázatosságot hirdette. A mai társadalomnak pedig éppen az a legnagyobb és legveszedelmesebb betegsége, hogy a társadalom egyeseinek és összesen egyre emeli igényeit. Társadalmunk a legnagyobb szerencsétlenségnek az anyagi szegénységet tekinti. Minden energiája a vagyonszerzés után való esztelen hajszában merül ki, mert a keresztény társadalom nem tudja mgérteni, hogy a legnagyobb és legbiztosabb gazdagság az igénytelenség. Ezt megérteni és gyakorolni csak keveseknek adatott meg, pedig sokan azt hirdetik, hogy a kirsztusi, a keresztény kultúra alapján állnak. A kényelem, a jólét után való vágy nyomában fejlődött ki a városi életnek az a formája, melyet ma ismerünk. E városi élet túltengésének egyik tünete, hogy egyre többen menekülnek a városokba, mert a vagyonszerzés és a nagyobb kényelem reménye kecsegteti őket. Így lett urrá az önzés az emberiségen. Az önzés elhomályosítja az értelmet. Hát a fösvény nem esztelenül gyűjt-e? Az arany csak egyet biztosítana számára: mulandó élvezeteket. S éppen ezektől fosztja meg önmagát. A művelt emberiség olyan fantómot kerget, mint a fösvény s közben olyan sárgára sápad, mint a fösvény aranya. Az az emberiség , amely annak a tanítását vallja magáénak, aki azt mondta, hogy «könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak üdvözülni»; ez az emberiség az anyagi gazdagságot tekinti a legnagyobb földi jónak... Ismét megváltásra van szükség, megváltásra azoktól a téveszméktől, amelyek elhomályosítják a józan ítéletet.

Jerome K. Jerome - Three ​Men in a Boat (Easy Readers)
A ​comic masterpiece that has never been out of print since it was first published in 1889, Jerome K. Jerome's Three Men in a Boat includes an introduction and notes by Jeremy Lewis in Penguin Classics. Martyrs to hypochondria and general seediness, J. and his friends George and Harris decide that a jaunt up the Thames would suit them to a 'T'. But when they set off, they can hardly predict the troubles that lie ahead with tow-ropes, unreliable weather forecasts and tins of pineapple chunks - not to mention the devastation left in the wake of J.'s small fox-terrier Montmorency. Three Men in a Boat was an instant success when it appeared in 1889, and, with its benign escapism, authorial discursions and wonderful evocation of the late-Victorian 'clerking classes', it hilariously captured the spirit of its age. In his introduction, Jeremy Lewis examines Jerome K. Jerome's life and times, and the changing world of Victorian England he depicts - from the rise of a new mass-culture of tabloids and bestselling novels to crazes for daytripping and bicycling.

Jerome K. Jerome - Three ​Men In a Boat
The ​book was meant to be a serious travel guide recounting a river trip from Kingston to Oxford undertaken by three young men, but Jerome's rambling anecdotes and humorous take on travellers J, Harris and George - and J's feckless fox terrier, Montmorency - turned it into something far rarer: an honest account of male friendship. This pompous, hapless and touching trio are very familiar; in fact, reading this, it feels as if the only difference between modern and Victorian men is the latters' interest in pipe smoking. Jerome's narrative meanders through such wildly varied topics as hypochondria, tents, girls' uselessness in a boat, playing the bagpipes and making an Irish stew as his trio grumble, drink, smoke and snooze on the river. Yes, the prose quality varies, but the pleasure you derive makes up for that. It's funny and gentle. Reading it is like spending time with a favourite uncle whose anecdotes you'd happily listen to over and over again because it makes him happy and it makes you laugh. And there's nothing common or vulgar about that.

Jerome K. Jerome - Trois ​hommes sur un vélo
C'est ​à vélo que, cette fois, nous retrouvons les " Trois Hommes " qui, dans un bateau, ont amusé des générations de lecteurs. Parcourant la Forêt-Noire, la Rhénanie et les Vosges, ils observent, ils s'étonnent, ils s'amusent et, surtout, pour notre plus grand plaisir, ils nous livrent leurs réflexions sur les moeurs des Allemands, des Français et même, parfois, des Anglais qu'ils rencontrent. Dans une traduction nouvelle, voici la suite d'un classique de la littérature britannique, qui fut aussi un best-seller mondial.

Jerome K. Jerome - Három ​ember kerékpáron / Három ember egy csónakban
Ennek ​a könyvnek nem annyira a stílusában van a szépsége, sem a hasznos ismeretek sokaságában, amelyeket az olvasó belőle meríthet, hanem egyszerűen az igazságban. Olyan eseményeket ad elő, amelyek a valóságban meg is történtek. Az én teendőm csak az volt, hogy egy kissé kiszínezzem őket; ezért azonban nem számítottam külön költséget. George, Harris és Montmorency nem költött alakok, hanem húsból és vérből valók, különösen George, aki körülbelül nyolcvankét kilót nyom. Más művek felülmúlhatják az enyémet a gondolat mélységében és az emberi természet ismeretében; más könyvek felvehetik vele a versenyt eredetiségben és terjedelemben; de semmi sem múlhatja felül, amit eddig kitaláltak, a reménytelen és gyógyíthatatlan valóság bemutatása terén. Úgy érzem, hogy ez minden más szépségnél értékesebbé teszi ezt a kötetet az olvasó szemében, és emeli annak a történetnek a tanulságát, amelyről ez a könyv szól.

Jerome K. Jerome - Three ​Men in a Boat (Oxford Bookworms)
'I ​like work. I find it interesting... I can sit and look at it for hours.' With ideas like this, perhaps it is not a good idea to spend a holiday taking a boat trip up the River Thames. But this is what the three friends - and Montmorency the dog - decide to do. It is the sort of a holiday that is fun to remember afterwards, but not so much fun to wake up to early on a cold, wet morning. This famous book has made people laugh all over the world for a hundred years... and they are still laughing.

Jerome K. Jerome - Útrakészen ​/ Ready for Sea
Egy ​angol számára, aki még sohasem hagyta el a szigetországot, rettentő kalandnak tűnhet, ha színházba kell mennie - Ausztriába, ráadásul a nyár közepén, amikor a kontinensen pokoli hőség uralkodik. Kétségbeesetten kér tanácsot és kap kéretlen tanácsot, hogy erre a pokoli utazára mi mindennel kell rendelkeznie. Az utazás előkészületeit meséli el ez a kétnyelvű novella, fanyar angol humorral, és a nyelvtanulók számára eredeti angol kiadásban és magyar fordítással. A szöveget Király György fordította, és bőséges szószerdet segíti az anagolul tanulókat.

Jerome K. Jerome - Egy ​naplopó tűnődései
Kiadónk ​jelentős hiányt pótolt be a humoros könyvkínálat területén azzal, hogy megjelentette Jerome-tól az "Egy naplopó tűnődései"-t. A könyv külföldön több mint száz! kiadást ért meg, és méltán hozta meg az írónak a világsikert. Fejezetein keresztül bepillantást nyerhetünk a viktoriánus Anglia feneketlen bugyraiba. A hangulat, amelyet a Jerome történetek - pl. A három ember egy csónakban - nyújtanak az olvasónak, rendkívül vidámak, az események mulatságosak és egészséges iróniával fűszerezettek. Ezzel együtt azonban ez a történet a nagybetűs életről szól a maga módján: találóan, emberközelien és kendőzetlenül. A magyar nyelvű kiadás, amely hűen visszaadja Jerome stílusát, Karinthy Frigyes és Karinthy Emma munkáját dicséri.

Jerome K. Jerome - Three ​Men on the Bummel
Some ​time after their eventful trip on the river, chronicled in _Three Men in a Boat_, the same three men suffer a renewed attack of itchy feet and decide to take off on a 'bummel'. Their jaunt takes them away from the confines of domestic routine and, with a tandem and a bicycle, out to the black forest.The culture they encounter as they cycle around germany comes as something of a surprise to them and they get into a few scrapes. As they make their way, George, Harris and J.Learn ho to cope with perilous tasks such as purchasing a cushion, taking a bicycle off a train, map-reading in the mountains and even crossing the road. This account of their adventures offer no advice on how to travel around Germany, but it does provide hours of hilarious classic comedy.

Kollekciók