Ajax-loader

Marie-Louise von Franz könyvei a rukkolán


Marie-Louise von Franz - Az ​álmok útján
Carl ​Gustav Jung svájci pszichiáter az álomkutatás egyik úttörője volt. Hosszú évek munkájával kiderítette, hogy az álmok megkísérlik szabályozni és egyensúlyban tartani a testi és lelki energiáinkat. Nemcsak a belső diszharmónia és érzelmi szenvedés gyökereit tárják fel, hanem megmutatják az egyénben rejlő életlehetőséget is. Előremutató megoldásokat kínálnak a mindennapi problémákra, és ihletet adnak az élet kreatív lehetőségeinek kibontakoztatására. Jung úgy találta, hogy alvás közben, az álmok révén ébrednek rá az emberek arra, hogy kik is ők valójában. Ez a könyv egy nagysikerű tévéfilmsorozat alapján készült, amelynek szerkesztője, Fraser Boa számos érdekes álmot gyűjtött össze a világ minden tájáról. Felkérte Jung egyik legelismertebb tanítványát, Marie-Louise von Franzot, hogy értelmezze ezeket. Rendkívüli elméleti tudására és gyakorlatára támaszkodva Dr. von Franz rendszerezve mutatja be az emberi élet különféle területeihez kapcsolódó jellegzetes álmokat, s végül azt a következtetést vonja le, hogy az a legegészségesebb dolog, amit tehetünk, hogy odafigyelünk az álmainkra. „Az álmok megmutatják, hogyan találjunk rá életünk értelmére, hogyan töltsük be sorsunkat, és hogyan valósítsuk meg az élet bennünk rejtőző nagyobb lehetőségét.”

Marie-Louise von Franz - Női ​mesealakok
Marie-Louise ​von Franz Carl Gustav Jung lélektani iskolájának prominens képviselője, nemzetközileg ismert és elismert szaktekintély. Münchenben, 1915-ben született, osztrák vezérkari tiszt apa és német anya lányaként. A család 1918-tól Svájcban élt. Von Franz Zürichben végezte iskoláit, és szerzett doktorátust klasszika-filológiából. Tizennyolc éves volt, amikor megismerte Jungot. Segítségére volt a mesternek latin és görög alkimista szövegek fordításában – ami kiváló nyelvtudást feltételez. Nem is csoda, hogy későbbi műveiben ismételten foglalkozik az alkímia mélylélektani hátterével, s egy-egy pszichológiai jellegzetességre az alkímiából vett utalással lobbant fényt. Húszas éveiben már behatóan foglalkozott mesék lélektani elemzésével. Ez életművének másik nagy fókusza, ideértve a legendák interpretálását is, valamint a mítoszkutatást, hiszen mindezekben a közös emberi „őslélek”, a kollektív tudattalan nyilatkoztatja ki önmagának egy-egy jellegzetességét, sérülési és gyógyulási lehetőségét, veszélyeit és esélyeit. Hogy is hiányozhatna e sorból álmaink labirintusának s a legnemesebb értelemben vett önmegvalósításnak: az individuációnak, továbbá az idő és a halál elködlő határmezsgyéjének kutatása? Amikor 1948-ban Zürichben megalakították a Jung Intézetet, a fiatal von Franz nem maradhatott ki az oktatói karból. Marie-louise von Franz 1982 óta visszavonultan él Küssnachtban, a Zürichi-tó partján lévő városkában, ahol Jung is élt, s ahol a Jung Intézet működik. Mintegy két tucat könyve és számos tanulmánya jelent meg, melyek jó részét több idegen nyelvre is lefordították. Némelyiket angolul írta.

Marie-Louise von Franz - Archetípusos ​minták a mesében
Az ​író, Jung tanítványa, majd munkatársa egy-egy dán, francia, kínai, bantu és német mesét elemezve a személyiségfejlődés, a lelki betegségek és a gyógyulás lehetőségeivel foglalkozik. Számos esetet ismertet a saját, illetve Jung praxisából. Fejtegetéseit, amelyek lenyűgözően gazdag kultúrtörténeti és néprajzi tudásra támaszkodnak, egyaránt ajánljuk szakembereknek és laikusoknak.

Marie-Louise von Franz - Az ​árnyék és a gonosz a mesében
Az ​árnyék és a gonosz a mesében című kötet a mesével foglalkozó szakirodalom alapvető kézikönyve. Az árnyék bizonyos tulajdonságok elnyomását jelenti, azokét, amelyekről az ember nem akar tudomást venni. Mivel ez könnyen betegséget, lelki válságot okozhat, az orvosnak az a célja, hogy a beteggel mielőbb felismertesse árnyékát, utána pedig segítsen integrálnia azt. Franz több mese (Grimm: A két vándor, A hűséges János stb.) elemzése alapján tárja fel az árnyék mibenlétét. A könyv második része a gonosz problémáját vizsgálja. Franz szerint a mesékben szereplő gonosz - s ezzel összefüggésben a magányos természetbe beleképzelt félelmetes és fenyegető erő nem más, mint a tudattalanban lévő és a tudat által elhanyagolt archeotípus. Hatalmas és lenyűgöző kultúrtörténeti ismeretanyagának a segítségével elemzi Franz a meséket, a gyakorlati pszichiátriát is belevonva vizsgálatába.

Emma Jung - Marie-Louise von Franz - A ​Grál-legenda lélektani nézőpontból
Marie-Louise ​von Franz (1915-1998) a Női mesealakok és Az árnyék és a gonosz a mesében című, magyarul megjelent tanulmányai után az egyik legérdekesebb kora középkori legenda lélektani értelmezésére tesz kísérletet C. G. Jung elméletei segítségével. Maga a legenda sokféle változatban él - talán elég említenünk a legismertebbet, Wagner Parsifal-ját: a tanulmány kultúrtörténeti és bibliográfiai elemzéssel mutatja be a különféle változatokat, és igyekszik megfejteni a meglehetősen homályos tartalmat. Jung is kísérletezett e feladattal, többször is hivatkozott a legendára, később felesége, Emma Jung foglalkozott vele, akinek munkáját Marie-Louise von Franz öntötte végső formába. Az ő ötlete volt az aprólékos irodalomtörténeti bemutatás, és nyilvánvalóan ő formálta közérthetővé a könyv jungiánus arculatát. Jung ugyanis nagyon sok mélylélektani koncepciót alkotott, amelyeket saját kultúrtörténeti munkáiban alkalmazott. Von Franz csak a legáltalánosabb kategóriákat használja, és egyfajta mélylélektani ikonográfiát és analógiás értelmezési módot alkalmaz. Ezzel azonban a laikus olvasó számára is érthetőbbé és érdekesebbé teszi az irodalmi műveket, a meséket, és az olyan örökbecsű legendákat, mint a Grálé.

Marie-Louise von Franz - Álmok
A ​kötetben összegyűjtött tanulmányokban a szerző aki Jung egyik legfőbb tanítványa volt, nemcsak pszichológiai, hanem történelmi, vallási és filozófiai nézőpontból is betekintést nyújt az álomelemzésbe.

Kollekciók