Ajax-loader

Torrente del Bosque könyvei a rukkolán


Torrente del Bosque - A ​CIA titkos katonai akciói
Az ​amerikai hírszerző szolgálat sötét ügyeiről számos mendemonda kering, különösen pedig a 2001. szeptember 11-i merénylet óta különféle - olykor egymásnak is homlokegyenest ellentmondó - káprázatos összeesküvés-elméletek láttak napvilágot. Azt természetesen, ha nem is minden kezdő ácsinas, de a történelemben csak kicsit is jártasak tudják, hogy egy ekkora, világhatalmi érdekek szolgálatában álló szervezetet nem lehet a hétköznapi élet polgári normái szerint irányítani. Ám a jelen könyv, mely a hasonló témájú bestsellerek stílusában íródott, a CIA-t kész bűnbandaként festi le, mely nem retten vissza az emberrablástól és az embereken való kísérletezéstől vagy akár attól sem, hogy lepaktáljon a kábítószer-maffiával. Ha érdekei úgy kívánják, demokratikusan megválasztott kormányokat buktat meg, és diktátorokat juttat hatalomra, fegyveres banditákat támogat, és felelős döntéshozókat semlegesít. Mi áll az Olson-gyilkosság hátterében? Miért és hogyan juttatták hatalomra Iránban a megbukott Mohammed Reza Pahlavi sahot? Miért támogatta az USA hosszú időn át Szaddam Husszein rezsimjét? Hogyan zajlott a guatemalai kormánypuccs? Milyen kémregényekbe illő módszerekkel akarta a CIA eltenni láb alól Fidel Castrót? Mi zajlott az Irán-Kontra botrány hátterében? Miért kellett meghalnia Aldo Morónak? Mi történt a Disznó-öbölben 1961 áprilisában? Hogyan tűnt el Abu Omar Olaszországban? Ezekre a kérdésekre kaphat választ az olvasó a meglehetősen tájékozott szerzőtől. Az egyébként izgalmas könyv semmiféle forráshivatkozást nem tartalmaz, és teljesen figyelmen kívül hagyja a CIA-val szemben álló erők, elsősorban a KGB tevékenységének bemutatását. Az anakronisztikusan baloldali (szovjetbarát) szájízzel íródott könyv a nagypolitika rejtélyeire fogékony, könnyed olvasmányra vágyó olvasóknak ajánlható.

Torrente del Bosque - SAS ​titkos katonai akciói
A ​Special Air Service az angol hadsereg legnagyobb harci értékű egysége. Az elitalakulat katonáit olyan feladatok végrehajtására képezték ki, melyek a hagyományos katonai egységek számára végrehajthatatlanok: ha a helyzet teljesen reménytelennek mutatkozik, akkor lép színre a különleges légi szállítású deszant. Ennek megfelelően az elit katonák kiképzése is példa nélküli, személyazonosságuk pedig szigorúan titkos. Az önkénteseknek roppant kemény válogatáson kell átesniük, a kiképzés pedig szélsőséges körülmények közepette történik. A Special Air Service kötelékébe csakis a legkeményebb és legjobban képzett katonák jelentkezhetnek, és még így is az önkénteseknek kevesebb, mint tizede nyer felvételt. A többiek lemorzsolódnak a kíméletlen – a külső szemlélő számára -, akár szadistának is nevezhető próbatételek során. Ezek a férfiak azért kérik felvételüket a Special Air Service kötelékébe, mert a legjobbak közt is a legjobbak akarnak lenni! A deszant katonái bárhol, bármilyen körülmények közt bevethetők, harci moráljuk sohasem inog meg, a kapott parancsot mindig végrehajtják, bátran farkasszemet néznek a halállal. Helytállnak a buja trópusi dzsungel poklában, a napégette, kopár sivatagban és a kietlen sarkköri vidékek jeges viharok által járt puszta pusztaságain – semmi sem tántoríthatja el őket feladatuk végrehajtásától. Minden esetben elsöprő túlerővel szemben kerülnek bevetésre és csakis saját magukra, illetve felszerelésükre támaszkodhatnak. A SAS szellemisége azonban nem változott, és az alakulat katonáit ma is ugyanaz a cél vezérli, mint a megalakulásukkor. Bárhol és bármilyen ellenféllel szemben kerülnek bevetésre, győztesen kell kikerülniük a konfliktusból.

Torrente del Bosque - Kínzások ​és kivégzések Magyarországon
A ​kínzások és kivégzések története alighanem egyidős az emberiséggel. Elődeink hosszú évek kitartó és precíz munkájával, kísérletezéseivel lépéről-lépésre létrehozták a legrafináltabb és legkegyetlenebb kínzóeszközöket, s mindezt csupán azért, hogy egyetlen jól megjegyezhető üzenete közvetítsenek - a bűn nem kifizetődő! Könyvünk helyenként megdöbbentő információkat tartalmaz, de ami a legsokkolóbb, ezeket a kínzásokat mind a mai napig előszeretettel alkalmazzák parányi földgolyónkon.

Torrente del Bosque - Delta ​Force titkos katonai akciói
1981. ​március 28-án az Indonéz Légitársaság GA 206 számú járatát eltérítette a Dzsihád harccsoport nevű terrorszervezet négyfős különítménye. A terroristák ultimátumot adtak a hatóságok felé. Követelték a harccsoport bebörtönzött tagjainak szabadon bocsátását, valamint másfél millió dollárt készpénzben, és azzal fenyegetőztek, hogyha nem teljesítik követeléseiket, úgy kivégzik a túszokat. A thai kormány kérésére a Fehér Ház egy különleges alakulatot küldött Bangkokba, hogy végrehajtsák a túszmentő akciót. A kommandósok 12 órán belül a helyszínre érkeztek, felmérték a terepet és megtervezték az akciót, majd gyors, precíz rajtaütést hajtottak végre. A speciális egység fekete ruhát viselő, arcukat – maszk által – elrejtő katonái megfelelő előkészítés után behatoltak a repülőgép fedélzetére, és lerohanták a terroristákat. Az akcióban a gépeltérítők valamennyien meghaltak, a túszokon azonban egyetlen karcolás sem esett. A terrorelhárításra, túszmentésre valamint felderítésre szakosodott elit alakulat, amely végrehajtotta a fent említett akciót, hivatalosan nem létezik, soha nem is létezett. Nem hivatalos források szerint ez az egység az Egyesült Államok Hadseregének 1. Különleges Alakulatának Önálló Delta Egysége, amelyet a Pentagon 1. SFOD-D rövidítéssel jelöl, ám a közvélemény csak úgy ismer: a Delta Force.

Torrente del Bosque - Összeesküvés-elméletek
Az ​összeesküvés-elméletek egyfajta városi legendák, a modern folklór részei; olyan teóriák, melyek a hivatalos történelemírástól és a nyilvánosság elé tárt ismeretektől eltérő módon magyaráznak történelmi, társadalmi, kulturális, gazdasági vagy katonai eseményeket. Esetenként meglepő körültekintéssel felépített, másszor vad spekulációkon alapuló elméletek csupán, melyek néha több, másszor kevesebb valóságalappal bírnak. Egyes összeesküvés-elméletek ellentmondásokkal és logikai buktatókkal telítettek, elfogadásuk sokkalta inkább hit és hinni akarás, mint józan belátás kérdése. Mások meghökkentő ésszerűségük által tűnnek ki a tömegből – egy dolog azonban mindig közös bennük, mégpedig az, hogy sem nem cáfolhatók, sem nem bizonyíthatók. Érdemes hát alámerülni ebbe a különös világban, ahol sosem járt ember a hold felszínén, ahol hasonmással pótolják a tragikus hirtelenséggel elhunyt sztárzenészt, ahol a kormányok mániákus körültekintéssel rejtegetik egyes katonai események történetét, ahol kutatólaboratóriumokban tenyésztik ki az emberiséget fenyegető gyilkos vírusokat, vagy hidegvérrel teszik el láb alól az államhatalmat, s annak érdekeit fenyegető politikusokat és civil vezetőket. Egyes elméletek kifejezetten szórakoztatók, mások rémisztőek; vannak, melyek az emberi szellem alkotóképességét, mások pedig az egyének és közösségek mérhetetlen ostobaságra való hajlamát példázzák – azt pedig már olvasó dolga eldönteni, miként is kíván viszonyulni a modern kor mítoszaihoz.

Torrente del Bosque - A ​Ku Klux Klán története
Fehér ​leplekbe öltözött, arcukat csuklyákkal rejtő emberek, mítoszok és legendák, féltve őrzött titkok... Templomgyújtogatások, bombamerényletek, halálos fenyegetések, lincselések és bestiális gyilkosságok... Nyílt politikai szerepvállalás, a Biblia tanai iránti elkötelezettség, nyers brutalitás, erőteljes szimbolika és hatékony propaganda... Félkatonai hierarchia, végletes tekintélytisztelet, fékezhetetlen rasszizmus és csillapíthatatlan idegengyűlölet – a Ku Klux Klán rejtélyekkel teli történelmének kulcsszavai... A Klán az Egyesült Államok legrégibb, máig aktív gyűlöletcsoportja, az általuk alapított és irányított Titkos Birodalom állam az államon belül, törekvéseik és tevékenységük tekintélyes részét még ma is sűrű homály borítja...

Torrente del Bosque - Megdöbbentő ​kéjgyilkosságok
A ​kéjgyilkosok általában súlyos pszichiátriai betegségekben szenvednek, de amíg ítélőképességük és intelligenciájuk átlagon felüli, addig nemiségük minden másnál erősebb vágyként jelentkezik. Leküzdhetetlen késztetést éreznek, hogy beteljesítsék az áldozat feletti hatalmukat. "Élet és halál ura akartam lenni. Birtokolni akartam őket, akár egy Porschét..." - nyilatkozta Ted Bundy, aki közel 100 nőt mészárolt le. A kéjgyilkosok csakis erőszak által élhetik ki szexuális vágyaikat és az esetek túlnyomó többségében gyermekkori traumák hatására deformálódik el személyiségük. Henry Lee Lucas - aki a feltételezések szerint legalább kétszáz ember haláláért felelős - kicsiny gyermekkorától kezdve szenvedett szadista anyjától, számtalan esetben bántalmazták, a felnőttek pedig olyan szexuális mintákkal szolgáltak számára, amelyek erőszakra és kegyetlenségre épültek. Személyisége a végletekig eltorzult, képtelen volt elképzelni a szexet erőszak nélkül - csakis úgy elégült ki, ha bántalmazta partnerét. "A nők halálát kívántam. Nem éreztem indokoltnak a létezésüket. Gyűlöltem őket, és el akartam pusztítani minden egyes nőt..." - vonta meg a vállát Henry Lee Lucas. A kéjgyilkosok nem az élettel, hanem a halállal és a szenvedéssel kapcsolják össze a nemiséget, tetteik motivációja nehezen ismerhető fel: látszólag ok nélkül elkövetett, szélsőséges szadizmust tükröző esetek, amelyek elborzasztják a szemlélőt.

Torrente del Bosque - Japán ​shógunok titokzatos élete
A ​középkori Japán a titok, a mítoszok és az egzotikumok hajdan volt világa. A felkelő Nap országának történelmi és kulturális hagyatéka oly erőteljes szimbólumok sokaságát sorakoztatja fel, melyek a nyugati világ lakói számára is jól ismertek. A lenyűgöző szépségű, egyszersmind minden más pengénél veszedelmesebb japán kard nem csupán fegyver, de jóval több annál, a tökéletes mestermunka és a tántoríthatatlan harcos jelképe, felismerhetetlen és misztikus instrumentum. A nagyhatalmú sógunok, a hűség és a feltétel nélküli áldozatvállalás példaképeiként ismert szamurájok, a fölényes harci járatosságukat életre-halálra szóló párbajok sokaságában bizonyító kardforgatók, a fondorlatos ninják, a hadakozó földesurak mára nemkülönben ikonszerű figurákká nemesedtek, filmek és regények kedvelt alakjaivá váltak. A könyv pusztán terjedelmi okokból sem mutathatja be a sógunátus teljes korszakát, tabló csupán, mely a legérdekesebb személyek és események, szimbólumok és történetek közt tallózik, ha úgy tetszik, hiányos mozaik, mely a teljes kép legérdekesebb és legszínesebb kockáit tartalmazza. A sógunokról és a sógunátus koráról, hadurakról, kardszentekről, szamurájokról és árnyharcosokról szóló történetek egytől-egyig lebilincselő históriák, melyek eltűnőben lévő értékeket és hagyományokat vonultatnak fel.

Torrente del Bosque - Kínzások ​és kivégzések története
A ​kínzások és kivégzések története alighanem egyidős az emberiséggel. Elődeink hosszú évek kitartó és precíz munkájával, kísérletezéseivel lépéről-lépésre létrehozták a legrafináltabb és legkegyetlenebb kínzóeszközöket, s mindezt csupán azért, hogy egyetlen jól megjegyezhető üzenete közvetítsenek - a bűn nem kifizetődő! Az emberi leleményesség határtalan, legfőképp ha ártó szándék vezérli. A spanyolcsizmától az élve eltemetésen át a felnégyelésig széles a tárháza a borzalmak, a tortúra eszközeinek. Könyvünk helyenként megdöbbentő információkat tartalmaz, de ami a legsokkolóbb, ezeket a kínzásokat mind a mai napig előszeretettel alkalmazzák parányi földgolyónkon.

Torrente del Bosque - A ​XXI. század titkos fegyverei
Az ​egykoron forradalminak és modernnek számító, az 1980-as években hadrendbe állított fegyverek és fegyverzeti rendszerek felett lassan eljárt az idő. Az Egyesült Államok Légiereje (USAF) és haditengerészete (US Navy) nem kívánta elveszíteni a nagy áldozatok árán kivívott katonai fölényt, így az újgenerációs harci eszközök bevezetése a XXI. század elejére már elkerülhetetlenné vált. A számítástechnika, a robotika, a nanotechnológia, a kibernetika legújabb felfedezéseinek katonai alkalmazása szédítő távlatokat nyitott meg. A tudományos-fantasztikus könyvekből és filmekből ismert robotharcosok, az intelligens bombák és cirkálórakéták, a pilóta nélkül operáló repülőgépek, a harci alkalmazásra szánt műholdak, az ember természet adta képességeit magasan felülmúló kibernetizált katonák, a komplex harcászati hálózatok nem csupán a fantázia termékei: a jövőbe mutató víziók között akadnak olyanok, amelyek már meg is valósultak. A titkos katonai fejlesztőlaboratóriumokban pedig olyan kutatások folynak, amelyek esetenként a legmerészebb elképzeléseket is felülmúlják. A harmadik évezredbe lépve új fegyverek sokasága fog hadrendbe állni, amelyekhez képest az előző generációs harcászati technológiák legfeljebb elavult ócskaságoknak, a múlt századból reánk maradt haditechnikai emlékműveknek tetszhetnek.

Kollekciók