Ajax-loader

Vághidi Ferenc könyvei a rukkolán


Nostradamus - Vághidi Ferenc - 2001 ​a terror éve! - Tények és jóslatok
A ​világhírű csillagjós Nostradamus rejtélyes jóslatait sokan próbálták megfejteni. A lehetséges változatok közül a most megjelenő kiadvány rendkívüli, mert Nostradamus jóslatai ellenőrizhetőek! A magyarázat abban keresendő, hogy a most magyarul megjelenő mű eredeti kiadása 1940 körül jelent meg! Egyértelműen bebizonyosodik, hogy Nostradamus szélhámos és csaló, vagy valóban látnok volt. Ezen kötet különös érdekessége, hogy tartalmaz asztrológiai vonatkozásokat!

Vághidi Ferenc - Nostradamus - Tények ​és jóslatok
A ​világhírű csillagjós Nostradamus rejtélyes jóslatait sokan próbálták már megfejteni. A lehetséges változatok közül kiadónk gondozásában most megjelenő kiadvány rendkívüli, mert most először: NOSTRADAMUS JÓSLATAI ELLENŐRIZHETŐEK!!! A magyarázat abban keresendő, hogy a most magyarul megjelenő mű eredeti kiadása 1940 körül jelent meg! Egyértelműen bebizonyosodik, hogy Nostradamus szélhámos és csaló, vagy valóban látnok volt. Ezen kötet különös érdekessége, hogy tartalmaz szintén először: ASZTROLÓGIAI VONATKOZTATÁSOKAT

Vághidi Ferenc - Wellington
1808 ​augusztus 1-én Arthur Wellesley angol tábornok, a későbbi Wellington herceg Portugáliában partra szállítja csapatait: megkezdődik észrevétlenül Napoleon világuralma ellen a waterloo-i végzetes bukással végződő felőrlő hadjárat. Vághidi Ferenc a két legzseniálisabb hadvezér élet-halálharcát drámai erővel tárja fel. Wellington, aki egy esztendőben született Napoleonnal, 83 évet élt, hadvezérből vezető-politikussá lett. Sikerek és bukások váltakoznak kalandos és rendkívüli eseményekben bővelkedő pályáján, amelyet két ragyogóan szép asszonynak, Katherine Pakenhamnak és Harriet Arbuthnot-nak hűséges, sírigtartó szerelme kísér végig. A könyvben majdnem egy egész évszázad elevenedik meg s pereg le filmszerű gyorsasággal az olvasó előtt: a kirobbanó francia forradalom győzelme és Bonaparte tüneményes diadala. Pitt és Fox harca a hatalomért az őrült III. György uralkodása alatt. Anglia flandriai veresége, inváziótól való rettegése, a megoldhatatlan ír-kérdés keltette bajok, India sikeres pacifikálása, a napoleoni háborúk és a bécsi kongresszus. A Szent Szövetség megszületése, a géprombolások és a peterloo-i véres népgyűlés után megismerjük az angol belpolitika legelrejtettebb titkait: a züllött IV. György uralkodását és Caroline királyné botrányos házasságtörési perének mélyebb okait. Felvonulnak a legnagyobb angol államférfiak magán- és közéletükkel Peeltől Disraeliig. Wellington mindenütt ott van, mindenütt szerepet játszik és állásfoglalása irányítja az eseményeket. Wellington életregénye izgalmasabb és lüktetőbb, mint bármelyik szépirodalmi mű. Mindenkinek el kell olvasnia, akit egy kivételes egyéniség karrierje s európai sorsunk és multunk érdekel.

Vághidi Ferenc - Nostradamus ​élete és jövendölései a XX. századra
Michel ​Nostradamus XVI. századi orvos, fizikus, asztrológus, Medici Katalin francia királyné háziorvosa, 1555-ben adta ki híres könyvét, a Centuries-t, amelyről évszázadok óta vitatkoznak a szakértők: példátlanul igazolódott jóslatok gyűjteményéről, vagy ködös költői látomásokról van-e szó? Alig jelent meg a könyv, egyik jóslata máris beteljesedett: II. Henrik valóban úgy halt meg, ahogyan azt az író előre látta. Ki volt Nostradamus? Hogyan élt? Miket jövendölt? Erről szól Vághidi Ferenc 1940-ben megjelent méltatlanul elfelejtett, művelődéstörténetnek, szépirodalomnak egyaránt kitűnő könyve, amely ma már ritka csemegének számít a gyűjtők körében.

Vághidi Ferenc - Nostradamus - Nostradamus ​látnoki jóslatai
Nincs ​olyan ember a világon, aki ne szeretné megtudni, mit hoz számára a jövő. Könyvünk segítséget nyújt mindazoknak, akik kíváncsiak Nostradamus rejtélyes jóslataira. Megtudhatjuk, mi várható a munkában, sikerben, a szerelemben és barátságban, mindezt napra lebontva. Minden jegyhez összeállítottuk a szerencsés napokat, ezeken a napokon a legkedvezőbb a bolygók állása. Nostradamus választ ad a sorsdöntő eseményekre csak tudnunk kell értelmezni próféciáinak jóslatait...

Vághidi Ferenc - A ​dinamit regénye
Hálás ​feladat regényt írni Alfréd Nobelről, a dynamit feltalálójáról, az elszánt politikai ügynökökkel trafikáló üzletemberről, az első nemzetközi fegyver-, és hadianyag-kartell megalapítójáról, aki fiatal korában Shelleyért rajong, élete vége felé pacifista kongresszusokon szónokol, és a mindenre kapható üzletember mohóságával gyűjtött vagyonának jövedelmét, végrendeletileg a tudományok, az irodalom nagyjaira, valamint a béke önzetlen harcosaira hagyja. De a "hálás" feladatoknak az a rossz tulajdonságuk, hogy gyakran csábítják az írót a könnyebb megoldások felé. Csak önfegyelem, s mértéktartás mentheti meg az ilyen téma íróját. És Vághidi Ferenc megmenekült... Mert nem akart többet, mint szűkszavúan beszélni egy ember életéről, akit csak annyira tart "érdekes embernek", amennyire mindenki az, aki társadalmi helyzete következtében mások életét irányíthatja. Nem analizálgatja Nobelt, s nem kutatja a dynamitgyáros végrendeletében megnyilvánuló szándék lélektani indokait. Messzire elkerüli azt az önkényes és naiv magyarázatot, mely szerint Nobel azért fogalmazta meg így testamentumát, hogy élete tevékenységéért vezekeljen. Vághidi szerint a gesztus mögött nincs szándék, csak szeszély, "a szép lelkeskedő, örök humánum felé vágyódó dilettáns szeszélye", s hogy a Nobel-díj azzá lett ami, az elsősorban Skandinávia érdeme, amely egy ködösen megfogalmazott, szakszerűtlenül és naivan végiggondolt szándékból ilyen nagyszerű intézményt fejlesztett. Az analitikus szempontoknál több súlyt helyez Vághidi azokra a külső körülményekre, amelyek Nobel életének alakulására kihatással voltak: apja foglalkozására, bátyja halálára (Nobel Emilnek 1874 őszén, egy rosszul végződött kísérlet az életébe került) és egy Bertha von Suttner nevű dilettáns író és dilettáns pacifista agitátornőhöz való viszonyára. Noha jól tudja, hogy sokat ezzel a módszerrel sem lehet megmagyarázni. Alfréd Nobel valósággal beleszületett mesterségébe, miután apja is hadiszállító és puskaporgyáros volt. De ha Pasteur születik hadiszállító fiának, vajjon ő is megmarad apja mestersége mellett? kérdi Véghidi, és e kérdésével elárulja kétkedését e módszer irányában is." A Nyugat A dynamit regénye függelékként közli a Nobel-díjak nyerteseinek névsorát. A nemzetiség szerint való csoportosításnál különös, elgondolkoztató adatokat látunk. Németország majdnem annyi kémiai díjat kapott, mint a többi nemzet együttvéve, viszont a békedíjból, a felsorolt nemzetek között legutoljára részesült.

Kollekciók