Ajax-loader

Bereczkei Tamás könyvei a rukkolán


Bereczkei Tamás - Az ​erény természete
Önzetlenség, ​nagylelkűség, önfeláldozás, a felebarát és önmagunk egyképp való szeretése a legszebb, az igazán igazi emberi tulajdonság. Igen ám, de a nagy szívjóságnak evolúciós szempontból éppúgy haszonnal kell járnia, mint a létért való küzdelem agressziójának. Az altruizmus evolúcióelméleti szemlélete a legújabb tudományok egyike. Hazánkban a szerző a téma egyik legkiválóbb képviselője. A jócselekedet kiváltja a rokonszenvet, növeli a csoporton belüli presztízst és ezzel biztonságot ad - írja. De a témához hozzátartozik a kísérleti játékelmélet kooperatív stratégiájának vizsgálata, az antropológiai kutatások, illetve a kognitív és idegtudományok sok-sok eredménye is. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy átfogó és a lehetőségeinkhez mérten teljes képet kapjunk az emberi önzetlenség természetéről. Az evolúciós erők szelekciós folyamatai éppenséggel az együttműködési stratégiához vezetnek. Ezt a tanulságot pedig jó tudni. Ebben bízhatunk a jövőben is. Bereczkei Tamás egyetemi tanár, az MTA doktora. Az evolúciós pszichológia nemzetközileg ismert képviselője. Kutatásaiban elsősorban az emberi viselkedés alapvető indítékaival és pszichológiai mechanizmusaival foglalkozik. Az önzetlenség és együttműködés problémakörén túlmenően a párválasztás, szülői gondoskodás és a szocializáció kérdéseiben is jelentős pszichológiai eredményeket ért el.

Bereczkei Tamás - Hoffmann Gyula - Gének, ​gondolkodás, személyiség
Magas ​szülőknek csak magas gyermekei lehetnek? Lehet az, hogy alapvető biokémiai folyamatainkat tekintve kevéssé különbözünk a baktériumoktól, alig a muslincáktól és szinte egyáltalában nem a csimpánzoktól? Valóban a nevelésen múlik, hogy ki lesz társaságkedvelő, ki szorongó, ki félénk és ki agresszív - vagy ebben a gének is fontos szerepet játszanak? Vajon tényleg csak legfeljebb néhány molekulánk eltérésein múlik, hogy némelyikünk hajhássza az újdonságokat, mások legszívesebben csak elüldögélnének a szobában? Lehetséges, hogy a szomszédunk, akinek már a nagyapja is a mi nagyapánkkal gyerekeskedett, genetikailag jobban eltér tőlünk, mint egy zulu törzsfőnök? Öröklődhet-e a mélabú, a kíváncsiság vagy a kreativitás? A szülői nevelés hiányosságai vagy bizonyos gének tekinthetők felelősnek azért, ha valaki depresszióban, skizofréniában vagy autizmusban szenved? Mennyire vagyunk képesek arra, hogy öröklött adottságaink ellenében karcsúak legyünk, uralkodjunk indulatainkon és fejlesszük gondolkodásunk rugalmasságát? Ilyen és hasonló kérdésekre keresünk választ a könyv lapjain. A konkrét válaszokon túlmenően megismertetjük az olvasókat azokkal a genetikai elvekkel, szabályszerűségekkel, amelyek közel visznek egy-egy probléma megoldásához. A hazánkban hiánypótlónak szánt könyv számos kutató műhely együttműködésével született meg. Megírásával igyekszünk képet adni az érdeklődőknek azokról a forradalmi változásokról, amelyek az emberi elme és viselkedés területén mentek végbe a humángenetika elmúlt két évtizedes fejlődése során. Az emberi természet működése iránt érdeklődő olvasók tájékoztatása mellett szeretnénk hozzájárulni a pszichológusok, pszichológushallgatók képzéséhez és általában a humán tudományok bármilyen területén dolgozó szakemberek szemléletformálásához.

Bereczkei Tamás - A ​megtévesztés pszichológiája
Mikor ​és meddig éri meg együttműködő közösségben színlelni a nyereség érdekében? Átérzi-e a manipuláló egyén áldozata lelkiállapotát? Olvas-e a csaló mások elméjében? Vajon eközben csak elfojtja saját érzelmeit, vagy hidegfejű gondolkodása teljes érzéketlenségre vall? Ilyen kérdésekre keresi a választ a könyv, mely az altruizmussal foglalkozó kötet (Az erény természete) tükörpárjának is tekinthető. Niccol Machiavelli reneszánsz író A fejedelem című művében részletesen kifejtette, hogy milyen taktikát kell követnie egy uralkodónak a hatalom megszerzése és megtartása érdekében. Lényegében az érzelem nélküli, józan hatalomgyakorlás lehetséges módjait írja le. Ehhez szorosan hozzátartozik a színlelés és mások megtévesztése. A machiavellista személyiségvonásokkal az 1960-as évek óta foglalkozik a pszichológia tudománya. A kötet ezeket a különféle vizsgálatokat veszi végig (viselkedési stratégiák elemzése, az érzelmi intelligencia mérése, kognitív idegrendszeri háttérkutatások, humángenetika, evolúciós szempontok). A sokoldalú megközelítés révén kirajzolódik egy, a vártnál sokkal összetettebb, meglepőbb kép. A végén még talán azt is belátjuk, hogy nekünk is szükségünk van időnként legalább egy-egy machiavellista tanácsadóra

Bereczkei Tamás - A ​génektől a kultúráig
Mik ​motiválják a különböző embercsoportok házassági szokásait? Miért igyekszünk jól házasodni? Miként érvényesül a vérfertőzés tilalma? Mit és miért teszünk féltékenységből? Miként szabja meg viselkedésünket az önzés? Hasonlóan érdekes kérdésekre kaphatunk választ, olykor meghökkentőt, a könyv lapjain. A humán szociobiológiáról mindmáig egyetlen könyv sem jelent meg magyar nyelven. Most kezünkbe vehetjük a szakterület kiváló művelőjének összefoglaló munkáját. A jó tollú szerző gördülékenyen, változatos példák felsorakoztatásával mutatja be a szüntelenül fejlődő, izgalmas kérdéseket boncolgató tudományágat. A biológia, a társadalomtudomány, az emberi természet iránt érdeklődőknek ajánljuk a könyvet, a tudományterület első hazai alapművét.

Bereczkei Tamás - Rozsnyai Margit - Vekerdy Tamás - Választások
Az ​élet sokszor állít bennünket választás elé: döntenünk kell, milyen ismeretek birtokában választunk iskolát, életpályát, de akár élettársat is. A Szimpozion sorozat új kötete három tudós tanulmányát tartalmazza: Bereczkei Tamás a párválasztásról, Rozsnyai Margit a pályaválasztásról, míg Vekerdy Tamás az iskolaválasztásról ír.

Bereczkei Tamás - Rejtett ​indítékok a párkapcsolatban
Vajon ​mely jellemzők alapján ítélünk egy ellenkező nemű személyt vonzónak, és miért éppen ezek a tulajdonságok tetszenek nekünk? Hogyan szól bele a kultúra ösztönös választásainkba? Miért annyira eltérőek a két nem szexuális motivációi? Miért lépnek félre a nők és a férfiak, s milyen partnert választanak a rövid távú viszonyhoz? Honnan ered a féltékenység, és mi határozza meg annak erősségét? Hogyan következtethetünk egy személy arcvonásaiból belső tulajdonságaira és várható viselkedésére? A kérdések az evolúciós pszichológia világába vezetnek. Az emberi természet „mélystruktúrájában” ugyanis olyan programok működnek, amelyek tudatos felismerés és megfontolás nélkül alakítják párkapcsolati viselkedésünket. Ezek a törzsfejlődés során jöttek létre, egyszerűen azért, mert hasznosak voltak őseink túlélésében és szaporodásában. Éppen ezért ahhoz, hogy megértsük ösztönös vonzalmainkat és döntéseinket, mindenekelőtt azt kell világosan látnunk, hogy mely erők formálták a viselkedésünket évmilliókon keresztül, s ez milyen nyomot hagyott a jelenlegi életünkön. Ha jobban tisztában lennénk az emberi természet rejtett mozgatórugóival, talán nagyobb találékonysággal és hatékonysággal irányíthatnánk az életünket és kapcsolatainkat. A könyv célja elősegíteni ennek az önismeretnek a kialakulását, valamint bemutatni a legújabb kutatási eredményeket ezen a mindannyiunk számára izgalmas és meghatározó területen. Prof. Dr. Bereczkei Tamás: A Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének vezetője. Végzettsége szerint kutatóbiológus, a filozófiai tudományok kandidátusa és a pszichológiai tudományok doktora. Több mint két évtizede folytat evolúciós szemléletű kutatásokat a legkülönbözőbb témákban, a Pécsi Evolúciós Pszichológia Kutatócsoport vezetője. Számos kitűnő tankönyv után ezúttal népszerű ismeretterjesztő könyvet írt, hogy a laikus érdeklődők is bepillantást nyerhessenek az evolúciós pszichológia érdekes világába.

Bereczkei Tamás - Czibor Andrea - Birkás Béla - A ​lélek sötét oldala
Az ​előjogok vadászata, a másokon való átgázolás vagy a számító kihasználás elítélendő tettek, ám nagyon is érthető érdekek vezérlik őket, enyhébb változataik kulcsszerepet játszanak sok köznapi antiszociális cselekedetben. A kegyetlenség vagy nyílt önimádat ritka jelenségek, míg a társadalmi normákat megszegő hazudozás, csalás vagy megszégyenítés sokkal gyakoribbak. Az úgynevezett Sötét Triád személyiségkoncepció e "mindennapos" szabálysértő viselkedésformákhoz kötődő vonásokra, az átlagemberekben is jelen lévő "sötét oldalra" hívja fel a figyelmet. Az egyéni életúton és érzelmi-értelmi módosulásokon túl az evolúciós folyamatok szintjén is vizsgálandó, mi hajtja énünket, hogy képes legyen az együttélést sértő döntésekre anélkül, hogy átlépné a kiközösítés határát. Fontos megértenünk, hogy általános elutasítása ellenére miért maradhatott fenn a Sötét Hármas. A kötetben a törvény általi büntetést vagy pszichiátriai kezelést követelő klinikai dimenziókba is betekintünk.

Bereczkei Tamás - A ​belénk íródott múlt
A ​magyar nyelvű szakirodalom rendkívül szegényes a humán etológia és szociobiológia tárgykörét taglaló könyvek területén. A szerző előző könyve - A génektől a kultúráig - több ezer példányban fogyott el, szinte hetek alatt. Az evoluciós és genetikai szemlélet iránt éledő igény - részben a biológiai és pszichológiai szakmák, egyetemi hallgatók, tanárok és az érdeklődő nagyközönség körében is - egyre nagyobb. A belénk íródott múlt alkotó jellegű, kitűnő és olvasmányos összegzése annak a bőséges ismeretanyagnak, amellyel a természettudományok a legutóbbi években az emberismerethez, a humán etológiához hozzájárultak. A 9 fejezetből álló könyv a darwinizmustól az emberi természet és kultúra, valamint a viselkedésszerkezet analízisén keresztül jut el az agresszió és morális kérdések boncolgatásáig. A mű példaadóan interdiszciplináris: egyaránt szól a pszichológia, biológia, szociológia, kulturális antropológia és az etológia iránt érdeklődőkhöz.

Bereczkei Tamás - Evolúciós ​pszichológia
A ​mai pszichológia többféle módon keresi a megújulás lehetőségeit. Az evolúciós pszichológia az egyik legígéretesebb új szintézis. Bereczkei Tamás könyve ezen irányzat első magyar nyelvű szisztematikus feldolgozása: gazdag anyagot foglal össze az emberi viselkedésről. Ugyanakkor megőrzi az evolúciós pszichológia provokatív mondanivalóját, de úgy, hogy nem valamelyik doktriner irányzat hívévé szegődik. Számára a szintézis éppen a komplexitást jelenti. Hat részre tagolódik: Evolúciós pszichológia: egy új paradigma; Egyén és csoport; Párkapcsolatok; Szülői stratégiák; Elme; Kultúra. Több mint kétszáz ábra, valamint tucatnyi táblázat teszi szemléletesebbé a szövegben kifejtett mondandót.

Fülöp Márta - Bereczkei Tamás - A ​versengés és együttműködés pszichológiája
Inkább ​a magyar vagy inkább a kínai diákokéhoz hasonlít a Magyarországon élő kínai diákok versengés-, győzelem- és vesztésértelmezése? Hogyan küzdünk meg a győzelemmel és a vesztéssel? Igaz-e, hogy a machiavellisták hideg fejjel cselekszenek? Milyen agyi folyamatok zajlanak le akkor, amikor másokat megtévesztünk? Mit ér a jóvátétel bocsánatkérés nélkül? Lehet-e az egyező és ütköző érdekek pontos leképezése nélkül jó alkukat kötni? Ezekre és más hasonló kérdésekre ad választ a kötet, amely három, részben egymástól független, részben egymáshoz kapcsolódó dinamikus személyközi jelenséget vizsgál: a machiavellizmust, a versengést és a proszociális magatartást. A bemutatott vizsgálatok nemcsak tudományterületi beágyazottságukban, de módszertani szempontból is változatosak: a fiziológiai méréstől a kísérletes módszereken át a kérdőívekig, a kvantitatív módszerektől a kvalitatív módszerekig terjedően mutatják be e három interperszonális kapcsolat különböző vonatkozásainak széles spektrumát. A kötet három kutatói műhelyt is be kíván mutatni, amelyek 2011-től évente rendezett találkozóikon vitatják meg egymással kutatásai eredményeiket. Ezek: az MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének egyik kutatócsoportja (Fülöp Márta vezetésével), a Debreceni Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének szociálpszichológiai teamje (Kovács Judit vezetésével) és a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében működő csoportja (Bereczkei Tamás vezetésével). Mindegyikben számos doktorandusz és fiatal kutató dolgozik „senior” kutatók irányítása mellett.

Kollekciók