Ajax-loader

Váczi Tamás könyvei a rukkolán


Váczi Tamás - A ​targyi helyzet
Amikor ​1979 őszén életemben először kapaszkodtam fel az Őrfatetőre, az egyik azóta megboldogult tardi gazda, nyugodjék, azt találta mondani, hogy ott kezdtem az életem az ő pincéje előtt. S ez valamelyest igaznak is bizonyult, hiszen a városon eltöltött éveim után falura kerülve át kellett értékelnem szinte minden, a világról alkotott gondolatomat. Ez a könyv - észrevételnül - talán akkor kezdte írni magát. A faluban az egyszerre átélhető múlt és jelen időben egyszerre kétféle tardi helyzetet is olvashattam: könyv alakjában Szabó Zoltánét, aki fél századdal azelőtt rótta ugyanazokat az utcákat, tizedeket, és az emberekben, szavaikban, szokásaikban, emlékezetükben fellelhető, élő Tardét, amely az ott töltött évek alatt annyira átitatott, szinte belém kövült, hogy önkéntelenül egyszerre kétfajta nyelvezettel és szemlélettel kezdtem könyvem megírásába. Elmondhatom a tardi emberekről, hogy néha valóban "ők fogták ceruzámat", s el a hajdani szociográfussal, hogy "szolgálat akar lenni ez a könyv, nem több és nem kevesebb".

Szabados György - Váczi Tamás - A ​zene kettős természetű fénye
Szabados ​György Liszt-díjas zeneszerző és zongorista, akinek kedvéért a világ vezető free jazz muzsikusai látogatnak Magyarországra, hogy együtt koncertezzenek vele - és Váczi Tamás zenekritikus, a nemrég fiatalon elhunyt író és esszéista közös vállalkozásba fogott. Könyvünk a jövő magyar műzenéjéről, zene és ember szerves egységéről szóló lírai vallomás. A zene kettős természetű fénye, mely a hazai könyvkiadásban mindeddig egyedülálló, nemcsak a két alkotó művészi gyakorlatáról, hanem a jazz és népzene azonosságairól, a zenetörténet és a jelen irányzatairól ad képet, miközben kirajzolódik a jazz világtörétnete, mai nagy zenészeivel és új törekvéseivel együtt. Mégsem zenetörténeti tanulmányokat vehet kezébe az olvasó, hanem higgadt tárgyilagossággal s mégis szenvedéllyel megírt esszék sorát, két, magyarságban és egyetemességben gondolkodó művészember együtt formálódott etikai alapállásának bizonyságaként.

Kollekciók