Ajax-loader

Ladányi Mihály könyvei a rukkolán


Ladányi Mihály - Kedvesebb ​hazát
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ladányi Mihály - Föld! ​Föld!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ladányi Mihály - Dobszóló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ladányi Mihály - A ​túloldalon
Ladányi ​Mihály népszerűségét a költői, művészi kifejezőerő hatásosságán kívül meghökkentő és megnyerő közvetlenségének, őszinteségének és annak köszönheti, hogy mindig a jót, a jobbat akarja felébreszteni, illetve ébren tartani az emberekben; azt, ami mindenkiben örökké él és örökké fiatal. A kölyökkor álmait, a szerelem kamaszos lelkendezéseit, a konok, boldog hitet, a szájban megmelegedő igazság ízét, az eszmények ragyogását, a kitáguló én áldozatos-harcos vállalkozásait. Ebben a kötetében az eddigieknél is érettebben, teljesebben hirdeti és bizonyítja költői hitvallását, hogy azok közé akar tartozni, akik az emberiség történetében, szóval és tettel, mindig újra és újra vállukra veszik a jó ügy fegyverét.

Ladányi Mihály - Bejegyzések ​a családi Bibliába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ladányi Mihály - Gyere ​vissza
Ezeket ​a verseket huszonöt esztendő alatt úgy-ahogy megírtam, az ajánlószöveg megírása azonban olyan számomra, mint amikor egy férfi rúzsozza magát, hogy szebbnek tessék. De hát tessék: miféle verseket ajánlok itt az olvasó figyelmébe: Olyanokat, amelyek mögött a szerző élete, életmódja és életének gyarló lehetőségei szinkronban vannak a versek szövetével, azzal a színes (olykor sötét) anyaggal, amelybe élete felvetőszálai közé beleszőtte ábrándjait egy eszméről, indulatait a szerelemről, véleményét a társadalomról, és az összejött - vagy össze-sem-jött- kapcsolatokról. Az úgynevezett "örök halál"-lal való szembenézésem esetében ennyi volt a lehetőségem.

Ladányi Mihály - Ének ​a Jóistenhez
"Ezeket ​a verseket huszonöt esztendő alatt úgy-ahogy megírtam, az ajánlószöveg megírása azonban olyan számomra, mint amikor egy férfi rúzsozza magát, hogy szebbnek tessék. De hát tessék: miféle verseket ajánlok itt az olvasó figyelmébe: Olyanokat, amelyek mögött a szerző élete, életmódja és életének gyarló lehetőségei szinkronban vannak a versek szövetével, azzal a színes (olykor sötét) anyaggal, amelybe élete felvetőszálai közé beleszőtte ábrándjait egy eszméről, indulatait a szerelemről, véleményét a társadalomról, és az összejött - vagy össze-sem-jött - kapcsolatokról. Az úgynevezett "örök halál"-lal való szembenézésem esetében ennyi volt a lehetőségem."

Ladányi Mihály - Torkomban ​sóhajokkal
Ladányi ​1980-ban megjelent verseskötete. A költő a kötetről: "Elképzelhető-e az egyszerű emberek egyszerű dolgainak egyszerű szavakkal való megfogalmazása?"

Ladányi Mihály - Élhettem ​volna gyönyörűen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ladányi Mihály - Se ​csillaga, se holdja
Ladányi ​Mihály, akit néhány évvel ezelőtt még fiatal költőként emlegettek, betöltötte negyvenedik évét. Mi fér bele egy mai alkotó életének négy évtizedébe? Ladányi igyekezett szélesre tolni a falakat. Falusi gyerekként kezdte, iparos-paraszti család sarjaként. Nyugtalan középiskolai évei után (Kisújszállás, Nagykőrös, Székesfehérvár) bölcsészhallgató Pesten, majd néhány évig újságíró. Egyetemista korában közli első verseit a Csillag és az Új Hang, 1956 után a Tűztánc antológia költői gárdájához csatlakozik. Karrierje sajátosan alakul. Versei nehezen vagy egyáltalán nem simulnak bele az idillre vágyó világba. 1961-től vidéki hányattatások következnek, amelyek során Ladányi sokszor az élet aljára szorul. Innen küldi légszomjas kiáltásait egy képzelt jövő felé, a rudolftelepi kocsma bádogpultjára könyökölve "beszéli meg" az életet sorstársaival: "E kantinban valami furcsa módon elönt a sors iránt a hála, hogy nem lehettem finom, elegáns és egzatált bajnoka a szavaknak, hogy a világ izzadt ölébe esve vérző ujjakkal kell ma is kiásnom énekeimet az érdes kövekből." "A világ izzadt ölében" éli át a társadalom "minden másként van" karintys helyzeteit, s eközben alakul ki az a groteszk, csúfondáros, de a hétköznapok iránt megrendült hang, amely mind ez ideig Ladányi lírájának legismertebb vonása. E könyv a költő tizedik kötete, s egyúttal egy művészi pálya két évtizedének gazdag leltára. Talán minden eddiginél árnyaltabb, kontrasztikusabb világot revelál ez a gyűjtemény - azáltal, hogy a lépésről lépésre követhető, mélyülő-finomodó pályaképet láttatja. Ahogy a kezdeti romantikus-nosztalgikus érzelmiségtől - sok bozóton át - eljutott a költő az izgalmas pálya fontos állomásához. A villoni tréfakedv, hetykeség találkozik itt a József Attila-i analízis igényeivel. Érdes indulatisága sohasem merevedett meg; humorérzéke s nyelvi leleményessége sokszor átsegítette az esetleges buktatókon, s hovatovább egy valóságosan létező, nem lebecsülendő társadalmi aggodalmat fejezett ki a "konszolidált" körülmények között. Nem elégítette ki a magány, a szerelem sem mindig, "újakra készülő" természetét. Illúziórombolása ma már teljesen egyértelmű. A néha kegyeletsértőnek tűnő gesztusai mögött is elemi tisztaságra, emberségre vágyó, bizalomkereső nyugtalanság rejlik. S Ladányi Mihály önmagával szemben sem hízelgő vagy elnéző. Épp ez a kíméletlen-őszinte szigor, önismereti igény biztosítja mondandóinak hitelét - s egyszersmind eredetiségét is.

Ladányi Mihály - Öklök ​és tenyerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ladányi Mihály - Kitépett ​tollú szél
Verseim ​még mindig "árokparti álmodozások", kóborlásaim közben írom őket kiskocsmákban, vidéki állomásokon, öreg présházban, de soha könyvtáramban, dolgozószobámban - mert könyvtáram és dolgozószobám még nem volt soha. Nem vágok fel erre a nincstelenségre, de sokat köszönhetek a gondok közé préselt, valóságközeli élethelyzetnek. Ez ébresztett rá valamikor a hovatartozásra, ez adja fel számomra a kérdést, hogy a hétköznapi problémák mozdíthatatlanok-e, ez fűti lázadásomat ebben a könyvben is.

Ladányi Mihály - Seregek ​mögött
Húsz ​év költeményei

Ladányi Mihály - Csillagok ​kutyaláncon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ladányi Mihály - Van ​időd
Ladányi ​Mihály a hatvanas és a hetvenes évek egyik legnépszerűbb költője volt. Sikerét közvetlen hangvételű, érzékletes és jól csengő verseinek köszönhette, illetve annak, hogy őszintén, szókimondó bátorsággal, hol hetykén és csúfondárosan, hol indulatosan és szarkasztikusan, hol meg érzelmes-nosztalgikusan beszélt a közélet és magánélet legfontosabb kérdéseiről. Az utóbbi években kissé elterelődött róla az olvasói figyelem, ám ő ezzel mit sem törődve, töretlen hittel, a tőle megszokott hangon és szívós következetességgel építi tovább költői világát. Legutóbbi kötete, a Torkomban sóhajokkal (1980) versei éppúgy tanúsíthatják ezt, mint a mostani, legújabb alkotásai. E műveiben talán kevésbé látványosan, fanyarabbul fogalmaz, hű maradt azonban ifjúkori elveihez, elkötelezettségéhez. S ha olykor kedvét szegi is a sikertelenség, a közöny, ha olykor föl-fölrémlenek is előtte az öregedés gondjai, a kényszerű elmúlás képei, nem csügged el, továbbra is ugyanolyan kíméletlenséggel ostorozza a szellemi és anyagi téren jelentkező kispolgáriságot, a szerelmet és az emberi kapcsolatokat megrontó anyagiasságot, mint amilyennel annak idején tette.

Ladányi Mihály - Könyörgés ​a szerelem ellen
A ​magyar költészet gazdag szerelmi lírájában is ritka olyan kiemelkedő költői életmű, amelynek indulásától bevégzéséig meghatározó témája a szerelem. Ladányi Mihály költészete e tekintetben leginkább Csokonaiéval rokonítható. Akárcsak a nagy elődnél, Ladányinál is életérzése, világlátása, mondhatni, minden emberi-költői rezdülése benne él szerelmi lírájában. Érzéki szenvedély, reménytelen társkeresés, magány és keserűség, testi vágy és belső békétlenség, a beteljesülés öröme és azonnali hiánya teszi már-már regényszerűen olvasmányossá ezt a szerelmi költészetet.

Kollekciók