Ajax-loader

Szabó Sándor könyvei a rukkolán


Covers_40799
elérhető
1

Szabó Sándor - Maradona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Sándor - Tanösvények Budapest körül 5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Sándor - Szűcs Miklós - Megyesi Gusztáv - Murányi András - Sport ​2002
A ​könyv a Magyar Olimpiai Bizottság kiadványa, az év sportcsodáit, sikereit és sikertelenségeit összegzi, sok szép és érdekes fotóval illusztrálva.

Szabó Sándor - A ​zene metafizikája
2011-et ​írunk, a tudomány, a tudás és a tudatlanság korát éljük egyszerre, és néha különös arra gondolni, hogy mennyi minden van a világban, amiről évszázadok óta nem vagyunk képesek többet megtudni. Sok ilyen jelenség van körülöttünk, ezek egyike a muzsika. Ősidők óta misztérium lengi körül, és továbbra is megválaszolatlan a kezdetektől fogva fennálló kérdés: honnan való a zene, hogyan és miért kapta a zenei érzékenységet az emberi lény. Megpróbálkoztak filozófusok, zeneesztéták és megannyi bölcselkedő ember a téma kifejtésével, de egy ponton valahol mindannyian megálltak. Mintha vártak volna valamire, ami új gondolati irányt ad. A tudomány számára a zene nem fontos, így egyik ága sem fog energiát, figyelmet szentelni a kérdésnek. A kutatók kutatják az anyagi világot, a muzsikusok muzsikálnak, a komponisták komponálnak, a filozófusok filozofálnak, a zeneesztéták körbe-körbe járnak és egymás mondatait idézgetik, a zene meg csak teszi a dolgát. Mi pedig élvezzük….

Balogh Zoltán - Csehi Gábor - Fülöp Gergely - Hefinger Krisztián - Pásztor Miklós - Szabó Sándor - Szentesi Kálmán - Szabó Péter - Ómagyarország
Egy ​őszi napon Komárom-Esztergom megye egy része arra ébred, hogy az ókori Kárpát-medence veszi körül őket. A múltba sodródott terület határain túl sűrű, szinte érintetlen erdők húzódnak, a közművek összeomlanak, a hírektől megfosztott emberek többsége pedig csak fokozatosan ébred rá, hogy a régi, jól ismert világukat már sohasem kaphatják vissza. De a bő háromszázezer modern ember, egy darabka XXI. század és annak minden magával hozott erénye és hibája gondoskodni fog arról is, hogy a Kárpát-medence őserdőin túl húzódó ókori világ se maradjon ugyanolyan, mint amilyennek az Átkerültek történelemkönyvei leírják. Az omagyar.blog.hu egyszemélyes, fiktív naplónak indult kísérlete rövid idő alatt egy többszerzős, sokak által figyelemmel követett internetes történetté nőtte ki magát. A blog alapvetései közé tartozik a realitáshoz való ragaszkodás, a szerzők az Átkerült országdarab adottságaiból, lehetőségeiből kiindulva, a történelmi adatokat tiszteletben tartva, személyes szakterületükön, élettapasztalatukon belül maradva, de a fantáziájukat bátran használva gondozták a történetszálaikat. Az olvasók a hozzászólások által folyamatos visszajelzést adtak, nem egyszer maguk is aktívan alakítva a történetet, rámutatva az esetleges tévedésekre. Így a most közölt „első évad”, az Átkerülés első két hónapjának átdolgozott, szerkesztett története nemcsak a blog szerzőinek alkotása, hanem az egész közönségé, közösségé, ami Ómagyarország ismerős, de mégis az ismeretlenség izgalmát hordozó világa köré épült – immár nyomtatott formában is. Ómagyarország története nem ért véget az első évaddal – látogasson el az omagyar.blog.hu honlapra a folytatásért, ahol a második évad nyomtatott megjelenéséről is olvashat részleteket. „Az alapötlet egyébként akár eredetinek is tűnhetne, ha nem olvastam volna Francis Carsactól A világűr Robinsonjait már vagy harminc éve.” - Bináris, Wikipédia szerkesztő

Szabó Sándor - Mentálhigiénés ​műhelyek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Sándor - A ​magyar nyelv- és irodalomtudomány kútfői
A ​kiadvány a könyvszakmában, elsősorban a könyvkereskedelemben dolgozók, valamint a könyves szakiskolában tanulók számára kíván áttekintést nyújtani a magyar nyelv- és irodalomtudomány forrásairól és szakirodalmáról. Elsődleges feladata a források és a szakirodalom különböző típusainak a megismertetése, továbbá e kategóriák legismertebb alkotásainak a bemutatása. A tankönyv szükségszerűen válogatás, hiszen nem törekedhetett arra, hogy a tárgyalt tudományterületek segédkönyveit akár még viszonylagos teljességgel is feltárja. Az összeállítás, mint minden válogatás óhatatlanul szubjektív, vonatkozik ez elsősorban a monografikus irodalomra, ahol rendkívül gazdag könyvészeti anyagból kellett válogatni, s éppen ezért az itt bemutatott művek jobbára az egyes típusokat reprezentáló példáknak tekinthetők. Az egyes alkotások kiválasztásánál a szortiment mellett az antikvár könyvkereskedelem szempontjai is kellő súllyal érvényesültek, ezért a régibb kiadású müvek regisztrálása némileg előnyben részesült. A tárgyalt két diszciplína jellegéből adódóan az összeállítás kizárólag a magyar nyelv- és irodalomtudomány kútfőinek feldolgozására vállalkozott, s csak egészen kivételes alkalommal, pl. magyar szerző esetén került regisztrálásra egyetemes témájú alkotás. Itt mondok köszönetet lektoromnak, Kárpáti Frigyesnek értékes észrevételiért és tanácsaiért, Forgách Emőkének a kiadvány szerkesztésében nyújtott rendkívül gondos és igényes munkájáért, valamint Buda Attila, Nagy Mária és Dr. Patkósné Tóth Zsuzsanna kollégáimnak szíves közreműködésükért.

Szabó Katalin - Szabó Sándor - A ​stressz 80 éve és Selye János egyéb felfedezései
Nyolcvanéves ​a stressztudomány, ennek történetét, folyamatát akarják a könyvben a szerzők bemutatni, külön kiemelve a magyar származású Selye János úttörő szerepét. A kötet végighalad Selye állatkísérleteken alapuló kutatásaitól és közleményeitől a modern stressztudományokig – ami a sejtbiológiától a társadalomtudományokig, például a munkahelyi stresszig – terjed. A szerzők egyike Selye utolsó magyar PhD-diákja volt, ily módon többéves személyes kapcsolat fűzte a világhírű tudóshoz. Részben ennek révén, részben hétvégi magánbeszélgetésekből tudott meg sok kulisszatitkot Selye életéről és munkásságáról, többek között a stressz melletti egyéb nagy felfedezéseiről (pl. a szteroid hormonokról végzett kutatásairól és felosztásukról), amelyekért nem sok elismerést kapott. Nem kapott Nobel-díjat sem. Ezért emlékezik meg e könyv ezekről a valójában stresszhez kapcsolódó eredményekről külön fejezetekben. A történelmi visszatekintésekre oly jellemző illusztrációk, fényképek, dokumentumok egészítik ki a reprezentatív kötetet.

Sánta Gábor - Éder Iván - Szabó Sándor - Csillagok ​távcsővégen
A ​könyv a csillagászat iránt érdeklődőknek, kezdő távcsőtulajdonosoknak nyújt gyakorlati útmutatást – az alapoktól kezdve – a Hold és a bolygók, valamint a csillagok, ködök és galaxisok távcsöves megfigyeléséhez. A csillagászati fotózás (asztrofotózás) alapjairól is olvashatunk benne. Bemutatja a távcsövek és kiegészítők típusait, használatukat, a csillagos égen történő tájékozódás alapjait, és a megfigyelőhelyekről is szó esik.

Kollekciók