Ajax-loader

Stolnicki Gyula könyvei a rukkolán


Stolnicki Gyula - Hálózatokról kezdő felhasználóknak
TARTALOM A hálózatok alapvető tulajdonságai A helyi hálózatokban végzett munka alapjai Novell hálózatok IBM Token Ring A BANYAN hálózatok DOS alatti üzenetkezelő programok Windowsos üzenetkezelők Hogyan használjuk a UNIX-ot és változatait? Modemek Az Internet hálózat Az FTP A telnet terminál-emulátor A WFTP program A WTNVT terminál-emuláció A Norton PCAnywhere Az ISDN hálózat

Stolnicki Gyula - SQL ​kézikönyv
Stolnicki ​először 1995-ben megjelent klasszikusa a legátfogóbb magyar nyelvű SQL kézikönyv. Az adatbáziskezelés alapjainak áttekintése, és lekérdezőnyelv alapszabályainak ismertetése mellett a könyv részletesen kitér a különböző SQL dialektusok egyedi részleteire is: az SQL92 szabvány mellet az IBM DB2, SQL/DS, INFORMIX, INGRES, NovellXQL, Oracle, Sybase és a Microsoft SQL Server sajátosságait is tárgyalja. A lekérdezések mellett megtanít a triggerek, tárolt eljárások létrehozására és használatára is. Minden adatbáziskezeléssel foglalkozó programozó számára kötelező alapmű!

Stolnicki Gyula - SQL ​programozóknak
A ​szerzo könyvének célja az SQL-szabványok ismertetése, a szabványos eszközök gyakorlati alkalmazásának elemzése, az SQL szabványon alapuló, de attól esetenként kisebb-nagyobb mértékben eltéro vagy annak hatósugarán túllépo legsikeresebb piaci termékek (Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, Sybase) sajátosságainak bemutatása. A kötet egészséges egyensúlyt tart a szükséges elméleti alapok és a gyakorlati ismeretek között. Elsosorban programozók számára készült. A teljesség érdekében a szerzo röviden kitér olyan témákra is, amelyek az SQL-hez tartoznak ugyan, és a programozói munkát is érintik, mégis inkább az adatbázis-tervezés ill. -adminisztráció feladatkörébe tartoznak; ilyen szakterületek például az adatmodellezés és az adatbázis-felügyelet. Rövid történeti bevezeto és a matematikai alapok ismertetése után a szerzo bemutatja az SQL szabványokat és az SQL szabványos összetevoit, közben mindig a gyakorlati programozói ismeretek átadását helyezve elotérbe. A szabványos elemek használatát rövid, praktikus programozási példákkal illusztrálja. Az objektum-orientált (a szerzo terminológiáját használva: tárgyközpontú) programozási paradigma, fejleszto eszközök és nyelvek népszerusége és elterjedtsége miatt a szerzo külön fejezetet szentel az objektum-orientált nyelvi környezetbe illeszkedo SQL-alkalmazások kialakításának, illetve a legújabb SQL-szabványban definiált objektum-orientált eszközök bemutatásának. Tömören - a könyv többi elméleti részénél kissé rövidebben - ismerteti az objektumok programozásával kapcsolatos alapveto tudnivalókat, kitér a tiszta, jól karbantartható programok írásával kapcsolatos követelményekre, egy összetettebb programrészlettel illusztrálva az elmondottakat. A szabvány foként programozói szemléletű ismertetése után tér át a szerzo a piacvezeto SQL-alapú adatbázisok tárgyalására. Négyet mutat be ezek közül. Mindig utal a szabványtól való eltérésekre, amelyek a gyakorlati munkát nehezítik, és többletráfordítások vagy nehezebb hordozhatóság miatt - véleménye szerint - gazdasági károkat is okozhatnak. Ugyanakkor ismerteti egy-egy nem szabványos megoldás okait, esetleges elonyeit (sebesség, adatbiztonság), a piaci versenyre gyakorolt hatásait is. A szerzo olyan szaktudást kíván nyújtani az olvasónak, amely megkönnyíti egy-egy konkrét termék környezetében az elso programozói lépéseket (az elmélyüléshez mindenképpen az adott termék dokumentációjának, programozási példáinak alapos átolvasása, kipróbálása szükséges). Segítséget jelenthetnek az itt leírtak a céljainknak legjobban megfelelo termék kiválasztásához is. A könyv elsosorban a már valamelyes tapasztalattal rendelkezo programozóknak szánt tankönyv, foleg gyakorlati célokkal. A mindennapi munka során leggyakrabban felmerülo SQL-lel kapcsolatos feladatok megoldásához kíván - és tud - segítséget nyújtani. Az elméleti anyag tömör összefoglalása, a számos példa és táblázat a kézikönyv jellegu használatot szintén segíti. Jól használható ezenkívül szoftveres tanulmányokat folytató foiskolások és egyetemisták számára, mint az SQL-lel kapcsolatos alapveto ismereteket tartalmazó munka. A kötet erénye a viszonylag egyenletes tudásszint: se túl leegyszerűsíto, se túl bonyolult részleteket nem tartalmaz. Elonyösnek tartom az illusztratív példák egységes témakörét is: a mindenki számára többé-kevésbé ismeros feladatok (eladás/vétel/rendelés, személyi adatok nyilvántartása, stb.) az ismertetett eszköztárral együtt bovülo, egyre részletesebb programozási példái nem igénylik az adott alkalmazási terület mélyebb ismeretét, s így lehetové teszik azt, hogy az olvasó a programok technikájára, ne pedig tartalmára figyeljen.

Kollekciók