Ajax-loader

Kathleen Keating könyvei a rukkolán


Kathleen Keating - The ​Little Book of Hugs
Hug An ​affectionate embrace What dictionary definitions fail to point out is that hugging feels good and that, among its many benefits, a hug can dispel loneliness, overcome fear, help curb appetite and even slow down aging. With a cheerful mix of whimsy and seriousness, Kathleen Keating provides in this collection a small armoury of affection which is guaranteed to promote health and happiness and to equip the reader with the restorative skills of a qualified hug therapist.

Kathleen Keating - Az ​ölelésgyógyászat kiskönyve
Az ​ölelésgyógyászat mesterévé bármelyikünk válhat. Az Ölelések kiskönyve megmutatta, hogy az érintés egy bizonyos formája - a meleg, támogató ölelések adása és elfogadása - hogyan növeli az egészséget és a jó közérzetet. Ez a könyv az ölelésgyógyászat új dimenzióit tárja fel: az öleléseknek ugyanis megvan a maguk sajátos nyelve. Szolgálja e könyv az Olvasót, hogy kialakíthassa végül maga is saját ölelésbeszédét. Az Ölelésgyógyászat kiskönyve Tandori Dezso szellemes, szójátékos fordításában jelenik meg magyarul. Kedves, elgondolkodtató, mégis mulatságos ajándék lehet minden öleléstámogatónak, de morcos önsanyargatók is megszelídülhetnek tole. A szerzorol: Kathleen Keating lelki tanácsadóként dolgozik. Tanfolyamokat és csoportfoglalkozásokat vezet az egészséges életmód, a stressz kezelése, a szüloképzés, a kommunikáció, a problémamegoldó készségek, valamint a csoportdinamika témakörében. Részt vesz a biofeedback kutatásban és tanácsaival segíti a gyógyító közösségeket. Élete központi gondolatát így fogalmazza meg: ?érezni, megismerni és tanítani a szeretet számtalan vonatkozását: a bátorságot a küzdelemre, a feltétel nélküli adást és elfogadást, az együttérzést és a tisztító haragot; a játék örömét és egy forró ölelés mélységes gyönyöruségét.

Kathleen Keating - Ölelések ​kiskönyve
Ez ​a könyv az ölelésről szól. Az ölelés ösztön, természetes válasz olyan érzésekre, mint a vonzódás, együttérzés, igény és öröm. Az ölelés egyben tudomány is, egyszerű módszer: a támogatásé, a gyógyításé, a gyarapításé; eredményei mérhetőek és jelentősek. Legmagasabb rendű formájában az ölelés művészet is. A könyv az ölelés "technikáit" írja le: móka és komolyság derűs elegyében. Szolgálják az Olvasót, hogy saját gyakorlata és tapasztalatai alapján végül maga is ölelésgyógyász legyen!

Kathleen Keating - A ​szeretetgyógyászat kiskönyve
Akár ​a sárkány: a szeretet bűvös paradoxon. Olykor tüzes. Máskor gyengéd. Mindig titokzatos. A szeretetgyógyászat: alkalom egymás gyarapítására és gyógyítására. Megoszthatjuk kollégákkal, jóbarátokkal, szeretőkkel, a családdal, a gyerekekkel; bárkivel, aki átsuhan szíveden-lelkeden, akármi kedves kapcsolatban. A szeretet mindenütt-jelenvaló látomásokhoz és válaszokhoz, együttérzéshez és együttműködéshez vezérel bennünket. A szeretetgyógyászat kiskönyve Tandori Dezső szellemes, szójátékos fordításában jelenik meg magyarul. A szerző azt írja: "Mert apám szemében a szomorúság és anyám szívében a riadalom mindig is gyászosan nyomasztó terhem maradt, és mert olyan világban élek, ahol a tört szívek élei gyilkos fegyverekké válnak, a düh, a kétségbeesés s az erőszak eszközeivé, életemnek mindig is felszabadító utazásnak kell lennie, a magam és mások számára is fájdalomenyhítőnek és reményhozónak. A szeretet kegyelme által megtanultam, hogyan őrizzem meg a szenvedély frissességét és vágyakozó lelkem elevenségét. Eljutottam a megnyugtató bölcsességig, hogy élni: romlás és javítás. Mivel mindkettőt belülről éltem és élem meg, ezt az ösvényt választottam: lennék gyógyító, egy kicsit költő, tört szívek enyhítgetője - egyetemes szeretetközvetítő. Kérek mindenkit, csatlakozzék hozzám. Nincs más lehetősége a túlélésnek e világon."

Kollekciók