Ajax-loader

Steven Pinker könyvei a rukkolán


Steven Pinker - The ​Blank Slate
The ​Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature shatters the myths surrounding human behaviour and 'nature versus nurture'. Recently many people have assumed that we are shaped by our environment: a blank slate waiting to be inscribed by upbringing and culture, with innate abilities playing little part. The Blank Slate shows that this view denies the heart of our being: human nature. Violence is not just a product of society; male and female minds are different; the genes we give our children shape the more than our parenting practices. To acknowledge our nature, Pinker shows, is not to condone inequality, but to understand the very foundations of humanity.

Steven Pinker - Enlightenment ​Now
INSTANT ​NEW YORK TIMES BESTSELLER "My new favorite book of all time." --Bill Gates If you think the world is coming to an end, think again: people are living longer, healthier, freer, and happier lives, and while our problems are formidable, the solutions lie in the Enlightenment ideal of using reason and science. Is the world really falling apart? Is the ideal of progress obsolete? In this elegant assessment of the human condition in the third millennium, cognitive scientist and public intellectual Steven Pinker urges us to step back from the gory headlines and prophecies of doom, which play to our psychological biases. Instead, follow the data: In seventy-five jaw-dropping graphs, Pinker shows that life, health, prosperity, safety, peace, knowledge, and happiness are on the rise, not just in the West, but worldwide. This progress is not the result of some cosmic force. It is a gift of the Enlightenment: the conviction that reason and science can enhance human flourishing. Far from being a naïve hope, the Enlightenment, we now know, has worked. But more than ever, it needs a vigorous defense. The Enlightenment project swims against currents of human nature--tribalism, authoritarianism, demonization, magical thinking--which demagogues are all too willing to exploit. Many commentators, committed to political, religious, or romantic ideologies, fight a rearguard action against it. The result is a corrosive fatalism and a willingness to wreck the precious institutions of liberal democracy and global cooperation. With intellectual depth and literary flair, Enlightenment Now makes the case for reason, science, and humanism: the ideals we need to confront our problems and continue our progress.]

Steven Pinker - Felvilágosodás ​most
Tényleg ​darabokra hullik a világ? A haladás eszméje idejétmúlt? A harmadik évezred emberi állapotának ebben az elegáns körüljárásában a kogníciókutató és közéleti értelmiségi Steven Pinker arra biztat bennünket, hogy szemléljük kissé távolabbról a véres főcímeket és a romlásról szóló próféciákat, mert ezek csak a pszichológiai hajlamainkra játszanak rá. Ehelyett nézzük inkább az adatokat: hetvenöt meggyőző grafikon segítségével Pinker megmutatja, hogy az élet, az egészség, a jólét, a biztonság, a béke, a tudás és a boldogság terén is egyre jobb a helyzet, és nemcsak Nyugaton, hanem világszerte. Ez a haladás nem valamilyen kozmikus erő eredménye. A felvilágosodásnak köszönhetjük: a meggyőződésnek, hogy az értelem és a tudomány előmozdítja az emberiség felvirágzását.

Steven Pinker - El ​instinto del lenguaje
El ​instinto del lenguaje” se ha convertido en un clásico donde Steven Pinker, el experto mundial en lenguaje y mente explica todo lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría saber sobre el lenguaje: cómo funciona, cómo lo aprenden los niños, cómo cambia, cómo lo elabora el cerebro, y cómo evoluciona. Con claridad y buen humor, el autor nos dice que el lenguaje constituye un instinto humano incorporado a nuestro cerebro por la evolución.Después de más de quince años en el mercado, este libro sigue siendo una introducción muy útil a la ciencia del lenguaje aún teniendo en cuenta que es una disciplina que ha evolucionado mucho con el tiempo. Y, en las páginas finales de esta nueva edición, el autor ofrece algunas reflexiones sobre el contenido de cada capítulo a la vista de los desarrollos y avances de la ciencia del lenguaje desde 1994.

Steven Pinker - How ​the Mind Works
From ​bestselling author Stephen Pinker, How the Mind Works draws on the latest scientific research to present a blueprint for the most sophisticated machine on Earth: the human brain. Why do we laugh? What makes memories fade? Why do fools fall in love? Why do people believe in ghosts? How do we recognize a face? How the Mind Works explores every aspect of our brains, showing that our minds are not a mystery, but rather a system designed by natural selection over years of human evolution. Whether looking at optical illusions or religion, Mozart or films, Stephen Pinker offers us a new way of understating ourselves. 'Witty, lucid and ultimately enthralling' Observer 'Powerful and gripping ... To have read it is to have consulted a first draft of the structural plan of the human psyche ... a glittering tour de force' Spectator 'Witty popular science that you enjoy reading fro the writing as well as for the science ... He is a top-rate writer, and deserves the superlatives that are lavished on him' The New York Times 'Pinker has a remarkable capacity to explain difficult ideas and he writes with the comic verve of Martin Amis or Woody Allen ... How the Mind Works will change the way your mind works' The Times Steven Pinker is a best-selling author and Professor of Psychology and Director of the Center for cognitive Neuroscience at MIT. Pinker has been awarded research prizes from the National Academy of Sciences and the American Psychological Association, graduate and undergraduate teaching prizes from MIT, and book prizes from the American Psychological Association, the Linguistics Society of America and the Los Angeles Times. He is the author of How the Mind Works, The Blank Slate, The Better Angels of Our Nature, and The Language Instinct.

Steven Pinker - A ​nyelvi ösztön
Bár ​a nyelv csodálatos képesség, mely az élő fajok között egyedül a Homo Sapiens sajátja, mégsem ad okot arra, hogy az ember tanulmányozását elkülönítsük a biológia tudománytól, hiszen az állatvilágban egyáltalán nem kivételes az egyetlen fajra jellemző képesség. Bizonyos denevérfajok a repülő rovarokat a Doppler-effektuson alapuló hanglokáció segítségével cserkészik be. Bizonyos vándormadarak az év bármely időszakában ezer és ezer kilométeren keresztül a csillagok állása alapján navigálnak. A természet kimittudján mi mint a főemlősök egy faja veszünk részt, s az az egyedi produkciónk, képességünk, hogy a levegő kifújása közben moduláljuk a hangot, s így információt közlünk arról, hogy ki kinek mit csinál. A nyelv és a gondolkodás viszonyának tisztázása nem lehet teljes "A Nagy Eszkimó Szókincs Kacsa" említése nélkül, mely szerint az eszkimóknak négyszáz szavuk van a hóra. Ellentétben a közhidelemmel, az eszkimóknak nincs több szavuk a hóra, mint az angoloknak. Nekik sincs négyszáz szavuk, és nincs kétszáz sem, száz sem, de még negyvennyolc sem, sőt kilenc sem. Az egyik szótár kettőt említ. Még bőkezűen mérve is a szakértők talán ha egy tucatot tudnak összeszámolni, ám hasonló mércével mérve az angol (vagy akár a magyar) sem marad le nagyon: snow (hó), sleet (havaseső), slush (hókása), blizzard (hófúvás), avalanche (hógörgeteg), hail (jégeső), hardpack (hópáncél), powder (porhó), flurry (hóvihar), dusting (porhó) és legújabban a bostoni WBZ-TV-állomás meteorológusának sajátos szóhasználatában snizzling (hódara).

Steven Pinker - Rationality
Can ​reading a book make you more rational? Can it help us understand why there is so much irrationality in the world? Steven Pinker, author of Enlightenment Now (Bill Gates’s “new favorite book of all time”) answers all the questions here Today humanity is reaching new heights of scientific understanding–and also appears to be losing its mind. How can a species that developed vaccines for Covid-19 in less than a year produce so much fake news, medical quackery, and conspiracy theorizing? Pinker rejects the cynical cliché that humans are simply irrational–cavemen out of time saddled with biases, fallacies, and illusions. After all, we discovered the laws of nature, lengthened and enriched our lives, and set out the benchmarks for rationality itself. We actually think in ways that are sensible in the low-tech contexts in which we spend most of our lives, but fail to take advantage of the powerful tools of reasoning we’ve discovered over the millennia: logic, critical thinking, probability, correlation and causation, and optimal ways to update beliefs and commit to choices individually and with others. These tools are not a standard part of our education, and have never been presented clearly and entertainingly in a single book–until now. Rationality also explores its opposite: how the rational pursuit of self-interest, sectarian solidarity, and uplifting mythology can add up to crippling irrationality in a society. Collective rationality depends on norms that are explicitly designed to promote objectivity and truth. Rationality matters. It leads to better choices in our lives and in the public sphere, and is the ultimate driver of social justice and moral progress. Brimming with Pinker’s customary insight and humor, Rationality will enlighten, inspire, and empower.

Steven Pinker - The ​Better Angels of Our Nature
_A ​provocative history of violence—from the New York Times bestselling author of The Stuff of Thought and The Blank Slate_ Believe it or not, today we may be living in the most peaceful moment in our species' existence. In his gripping and controversial new work, New York Times bestselling author Steven Pinker shows that despite the ceaseless news about war, crime, and terrorism, violence has actually been in decline over long stretches of history. Exploding myths about humankind's inherent violence and the curse of modernity, this ambitious book continues Pinker's exploration of the essence of human nature, mixing psychology and history to provide a remarkable picture of an increasingly enlightened world.

Steven Pinker - Az ​erőszak alkonya
"…valószínűleg ​most éljük az emberiség történetének legbékésebb napjait." Ember embernek farkasa, a világ napról napra rosszabb hely, sorozatosak a bűncselekmények, háborúk zajlanak, szinte folyamatos a terrorizmus – ez a hírolvasó mindennapi tapasztalata. Steven Pinker a korábbi műveiben kifejtett eredményeire alapozva az erőszak és az erőszakmentesség pszichológiáját járja körül, és arra az eredményre jut, hogy az évszázadok során az erőszak – az általános közhangulat ellenére – valójában csökkenő tendenciát mutat. Ahogy lassanként megértjük az erőszak visszaszorulását, más színben tűnik fel előttünk a világ: a múlt már kevésbé látszik ártatlannak, és a jelen kevésbé sötétnek. Pinker a felvilágosodás védelmére kel, miközben sorra dönti le az erőszak természetével kapcsolatos mítoszokat. A 2011-ben megjelent könyv azóta is óriási hatással volt az olvasókra. Megdöbbentően jó könyv. – NICHOLAS D. KRISTOF, THE NEW YORK TIMES Ha megértjük ezt a korokon átívelő jelenséget, folytathatjuk a békéhez vezető utat. – MARK ZUCKERBERG Az egyik legfontosabb könyv, amit valaha olvastam. – BILL GATES A felvilágosodás legnagyobb gondolkodóinak műveihez mérhető alkotás. (...) Az angyalok nyelvén szól hozzánk. – THE ECONOMIST

Steven Pinker - The ​Language Instinct
How ​do we "know" how to speak? In his landmark book Steven Pinker shows how language is part of our genetic inheritance rather than a cultural creation. Destroying the myths about language - that children learn to talk by copying their parents, that grammatical standards are in decline, that English defies logic - Pinker reveals the innate human instinct to communicate that we are all born with.

Steven Pinker - Hogyan ​működik az elme
Miért ​a széles vállú férfiakat és a domborodó keblű nőket szeretjük? Vajon miért alakult ki a nyelv: az agyfejlődés melléktermékeként, a gondolatok kifejezésére vagy éppenséggel udvarlásra? Mi haszna van annak, hogy olyan jól látunk színeket? Pinker könyve ilyen álnaiv kérdéseket felvetve próbál választ keresni a mai lélektan legfontosabb problémáira. Két nagy gondolatrendszer uralja ugyanis a mai pszichológiát. A kognitív pszichológia a belső embert fedezte fel, s alapvető kérdése a gondolkodásmódok szerveződése. Az evolúciós pszichológia mást kérdez: miért alakultak ki olyanná az emberi élményformák és gondolkodásmódok, amilyennek ismerjük őket? Milyen korlátok és előnyök befolyásoltak minket az emberré válás során, hogy éppen ilyenekké lettünk? Pinker különleges gondolati érdekességét az adja, hogy megpróbálja összekapcsolni a mai lélektannak ezt a két értelmezési keretét, közvetítőként sokszor egy harmadikat felhasználva, mégpedig az agykutatás eredményeit. Gondolkodás, eredet és agyi szerveződés az a három pólus, mely köré a gazdag ismeretanyagot szervezi. Olyan könyv ez, amely a pszichológus, a filozófus és a biológus mellett a humán területek és a társadalomtudományok iránt érdeklődőket is megragadja provokatív mondandójával és példákban gazdag kifejtésmódjával.

Steven Pinker - The ​Stuff of Thought
The ​Stuff of Thought is an exhilarating work of non-fiction. Surprising, thought-provoking and incredibly enjoyable, there is no other book like it - Steven Pinker will revolutionise the way you think about language. He analyses what words actually mean and how we use them, and he reveals what this can tell us about ourselves. He shows how we use space and motion as metaphors for more abstract ideas, and uncovers the deeper structures of human thought that have been shaped by evolutionary history. He also explores the emotional impact of language, from names to swear words, and shows us the full power that it can have over us. And, with this book, he also shows just how stimulating and entertaining language can be.

Steven Pinker - Matt Ridley - Alain de Botton - Malcolm Gladwell - Do ​Humankind's Best Days Lie Ahead?
Progress. ​It is one of the animating concepts of the modern era. From the Enlightenment onwards, the West has had an enduring belief that through the evolution of institutions, innovations, and ideas, the human condition is improving. This process is supposedly accelerating as new technologies, individual freedoms, and the spread of global norms empower individuals and societies around the world. But is progress inevitable? Its critics argue that human civilization has become different, not better, over the last two and a half centuries. What is seen as a breakthrough or innovation in one period becomes a setback or limitation in another. In short, progress is an ideology not a fact; a way of thinking about the world as opposed to a description of reality. In the seventeenth semi-annual Munk Debates, which was held in Toronto on November 6, 2015, pioneering cognitive scientist Steven Pinker and best-selling author Matt Ridley squared off against noted philosopher Alain de Botton and best-selling author Malcolm Gladwell to debate whether humankind’s best days lie ahead.

Steven Pinker - Words ​and Rules
How ​does language work? How do children learn their mother tongue? Why do languages change over time, making Shakespearean English difficult for us and Chaucer's English almost incomprehensible? Why do languages have so many quirks and irregularities? Are they all fundamentally alike? How are new words created? Where in the brain does language reside? In Words and Rules, Steven Pinker answers these and many other questions. His new book shares the wit and style of his classic, The Language Instinct, but explores language in a completely different way. In this book, Pinker explains the profound mysteries of language by picking a deceptively single phenomenon and examining it from every angle. The phenomenon—regular and irregular verbs—connects an astonishing array of topics in the sciences and humanities: the history of languages; the theories of Noam Chomsky and his critics; the attempts to simulate language using computer simulations of neural networks; the illuminating errors of children as they begin to speak; the nature of human concepts; the peculiarities of the English language; major ideas in the history of Western philosophy; the latest techniques in identifying genes and imaging the living brain. Pinker makes sense of all of this with the help of a single, powerful idea: that language comprises a mental dictionary of memorized words and a mental grammar of creative rules. The idea extends beyond language and offers insight into the very nature of the human mind. This is a sparkling, eye-opening, and utterly original book by one of the world's leading cognitive scientists.

Kollekciók