Ajax-loader

Budai László könyvei a rukkolán


Budai László - Angol ​nyelvtani gyakorlatok
E ​nyelvtani feladatgyűjtemény a gimnáziumi angol nyelvi tankönyvekhez készült. A könyv elsősorban az alaptantervű osztályok nyelvtani törzsanyagát tartalmazza, de ugyanakkor a speciális osztályok számára is nyújt feladatokat. Az egyes gyakorlatok részben vagy egészben elvégezhetők egy-egy nyelvtani jelenséghez kapcsoltan és/vagy szintetizáló ismétlésként - a tanár legjobb belátása szerint.

Budai László - Kökény Sándor - Angol ​nyelvű gépírás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Az ​angol igék és igenevek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Angol-magyar ​igeosztályok, igevonzatok
A ​könyv az angol igeosztályokat hasonlítja össze magyar megfelelőikkel. Miről nem szól e könyv? Ha az angolul tanuló diák meghallja az ‘ige’ szót, többnyire kellemetlen érzés tölti el, mert a sok igeidőre gondol, amelyeknek az alakjaival még viszonylag könnyen megbirkózik, de használatuk elsajátítása már sok időt és energiát igényel. A nyelvkönyvek főként az igeidők használatára koncentrálnak, ezért könyvünk eltekint az igeidőkkel kapcsolatos feladatok tárgyalásától. (Az igeidők, a segédigék és az igenevek használatát lásd: Dr. Budai László: Angol igék és igenevek. Sok táblázattal és kétnyelvű példával. Publio Kiadó, 2012.) Milyen más fontos tudnivalók lehetnek még az angol igékkel kapcsolatban? Könyvünk hézagpótló kíván lenni, és azokkal a tudnivalókkal foglalkozik, amelyek eleve kimaradnak az angolszász országokban készült angol nyelvi tankönyvekből, amelyeket hazai tankönyveink sem részesítik kellő figyelemben. Ez az ismeretanyag akkor áll elő, ha összehasonlítjuk egymással az angol és a magyar igék különböző osztályait. Lehet, hogy ezen ismeretek nélkül a mindennapi életben már jól el lehet boldogulni az angol nyelvvel, de a tudatosabb és alaposabb nyelvtudást nagyban segíti a könyvünk által ismertetett tananyag. E kiadvány nem a kezdők taneszköze kíván lenni, de nagy hasznára válhat a haladó nyelvtanulóknak, a gyakorló és a leendő szaktanároknak. A könyv nyelvezete lehetővé teszi, hogy nyelvészeti ismeretekkel nem rendelkező tanulók számára is érthetők legyenek az egyes témák, amiről könnyen meggyőződhet bárki, ha végigfutja a Tartalomjegyzék pontjait. Összesen mintegy 1400 igei kifejezésről mond valami újat e könyv a legtöbb tanuló számára. Az új ismeretek érthetőségét, használhatóságát segíti elő a két nyelv következetes összehasonlítása, az angol szerkezetek, mondatok magyar fordítása. Külön felhívjuk a Tisztelt Olvasó figyelmét a könyv bő harmadát kitevő, a Mellékmondat mint vonzat című fejezetre, amelyben több mint kétszáz igét mutatunk be ragozott igés és igeneves mellékmondataikkal és azok magyar fordításával. Az igeneves mellékmondatok jellegzetes szerkezetei az angol nyelvnek, amelyeknek az ismerete és használata nélkülözhetetlen a nyelvtanulás haladóbb fokán. Hisszük, hogy az új ismeretek által a Tisztelt Olvasó gyakorlati nyelvtudása is fejlődik, finomodik, árnyaltabbá válik; sőt még anyanyelvére is nagyobb rálátása lesz.

Budai László - Élő ​angol nyelvtan
A ​kötetet ajánljuk minden angolul tanuló magyar anyanyelvű diáknak, angol szakos tanárjelöltnek és angoltanárnak. A Tárgymutatóra támaszkodva a kezdő és haladó is megtalálja az igényeinek és a pillanatnyi nyelvtudásának megfelelő részeket. Könyvünk a négytagú angol nyelvkönyvcsalád első kötete. A második kötet az Élő angol nyelvtan kezdőknek és középhaladóknak, a harmadik kötet az Élő angol nyelvtan - Gyakorlókönyv, amely két nagy fejezetben mind az első, mind a második könyv anyagát gyakoroltatja, és megoldásokat kínál a könyvet önállóan használók számára. A sorozatot az Élő angol nyelvtan - Tesztkönyv zárja, amely ugyancsak két nagy fejezetben, egyrészt a kezdőknek és a középhaladóknak, másrészt a haladóknak az előző három kötet segítségével elsajátított tudását teszi mérlegre.

Budai László - Kevés ​szóval angolul
A ​szövegében és képanyagában jelentősen megújított nyelvkönyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik egyénileg vagy kisebb csoportokban viszonylag rövid idő alatt az angol nyelv alapjait szeretnék elsajátítani. A könyv a magántanulók segédeszköze, de lehetőséget ad arra is, hogy különböző óraszámú tanfolyamok tananyagául szolgáljon. A mozaikszerűen épülő leckék nem alkotnak összefüggő, megbonthatatlan egységet, ezért a kevesebb idővel rendelkező tanuló kisebb egységekre is feloszthatja az anyagot. Dr. Budai László könyvét a turistaútra indulók is nagy haszonnal forgathatják. Megtalálható benne mindaz, amivel az Angliába látogató utazó nap mint nap találkozik. A leckékben feldolgozott szókincs és kifejezésgyűjtemény elsajátításával az olvasó-tanuló olyan alapfokú nyelvtudásra tehet szert, amellyel bátran nekivághat az útnak.

Budai László - Magyar-angol ​nyelvtani feladatsorok kulccsal és magyarázatokkal
Könyvünk ​lépésről lépésre haladva, a tanulót kézen fogva vezetve, feladatsorokkal és azok azonnali megoldásával dolgozza fel az angol nyelvtani ismereteket, és biztosítja gyakorlati alkalmazásukat, illetve a gyakorlatból kiindulva fogalmazza meg a szabályokat, miközben magát a tanulót is aktív együttműködésre készteti. A szerző több tucat angol nyelvi tankönyv megírásának és több mint négy évtizedes nyelvtanári gyakorlatnak a tapasztalatait sűríti kiadványunkba. Mindenkinek szól a könyv, aki magyar anyanyelvűeket tanít angolra.

Budai László - Budai Andrea - Élő ​angol nyelvtan - tesztkönyv
Az ​Élő angol nyelvtan. Tesztkönyv az Élő angol nyelvtan című nyelvkönyvcsalád utolsó kötete. A 158-féle teszt megoldása természetesen akkor a legeredményesebb, ha a tanuló a nyelvkönyvcsalád előző három kötetének alapos tanulmányozása, feldolgozása után veszi kezébe e tesztkönyvet, ami nem jelenti azt, hogy azok, akik más taneszközökből merítették eddigi tudásukat – iskolai vagy tanfolyami keretek között, vagy akár autodidaktaként – ne találnának hasznos segédeszközre jelen kiadványunkban. Ne feledjük, hogy a tesztfeladat nem lottószelvény! Ne a tényleges tanulás helyett próbálkozzunk a tesztekkel! A tesztekkel a már megszerzett tudást kell ellenőrizni. Minden kizárt vagy megadott válasznak épülnie kell valamire: vagy már elsajátított ‘nyelvérzékre’, vagy tudatos nyelvi elemzésre. Ha a Kulcs segítségével az derül ki, hogy még hiányosak a tanuló ismeretei, újra meg újra előveheti az előző köteteket, és a megszilárdított ismeretek segítségével próbálkozhat ismételten a feladatok megoldásával.

Budai László - Jakabfi László - Angol ​nyelvkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Budai László - Budai László - Medgyes Péter - Medgyes Péter - Budai László - Medgyes Péter - Medgyes Péter - Segédkönyv ​az angol nyelv tanításához a gimnáziumban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Budai László - Budai László - Medgyes Péter - Medgyes Péter - Budai László - Medgyes Péter - Medgyes Péter - Segédkönyv ​az angol nyelv tanításához a gimnáziumban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Budai László - Budai László - Medgyes Péter - Medgyes Péter - Budai László - Medgyes Péter - Medgyes Péter - Segédkönyv ​az angol nyelv tanításához a gimnáziumban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Budai László - Budai László - Medgyes Péter - Medgyes Péter - Budai László - Medgyes Péter - Medgyes Péter - Segédkönyv ​az angol nyelv tanításához a gimnáziumban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Az ​anyanyelv változó szerepe az idegennyelv-oktatásban
Az ​anyanyelvnek az idegennyelv-oktatásban betöltött szerepéről vallott nézetek nagymértékben meghatározzák a különféle nyelvoktatási módszerek, irányzatok lényegét. A grammatizáló-fordító és a direkt módszer jelenti az alapvető két különböző irányzatot, és valahol a kettő között található az arany középút. Minden nyelvtanár tud olyan példát, amely esetekben zavaró volt az anyanyelv, valamint olyat is, ahol segítséget jelentett. A könyv szerzője arra a meggyőződésre jutott, hogy az anyanyelv pozitív hatásai túlszárnyalják az negatívokat. A pozitív hatások ismeretében sok időt és energiát szabadíthatunk fel az idegennyelv oktatás más feladatai számára. Könyvünk arra törekszik, hogy elméletileg is megalapozza az általa sugallt gyakorlatot, de elsősorban az idegennyelv oktatás mindennapos gyakorlatát igyekszik megkönnyíteni az anyanyelvre való támaszkodás lehetőségével. Példái elsősorban angol nyelvűek, de bármilyen szakos gyakorló vagy leendő nyelvtanár haszonnal forgathatja.

Budai László - Élő ​angol nyelvtan - Kezdőknek és középhaladóknak
Könyvünk ​egy négytagú angol nyelvkönyvcsalád második kötete. Az első kötet az Élő angol nyelvtan. Rendszeres kontrasztív grammatika sok példával, a harmadik kötet az Élő angol nyelvtan. Gyakorlókönyv, amely két nagy fejezetben mind az első, mind a második könyv anyagát gyakoroltatja, és megoldásokat kínál a könyvet önállóan használók számára. A sorozatot az Élő angol nyelvtan. Tesztkönyv zárja, amely ugyancsak két nagy fejezetben, egyrészt a kezdőknek és a középhaladóknak, másrészt a haladóknak az előző három kötet segítségével elsajátított tudását teszi mérlegre. Ez a kötet a Kontrasztív élő angol nyelvtan rövidített és egyszerűsített változata, amely elsősorban a kezdő és középhaladó, illetve középiskolai tanulóknak szól.

Budai László - Angol ​nyelvkönyv III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Horváth József - Angol ​nyelvkönyv VI.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Horváth József - Angol ​nyelvkönyv V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Steps ​- Angol nyelvkönyv kezdőknek
Kiknek ​ajánljuk ezt a könyvet? * 14-16 éves kezdőknek, akik még soha nem tanultak angolt *akik heti 2-3 órában tanulják a nyelvet * akik igénylik a magyar nyelvű magyarázatokat * akik elsősorban beszédszinten szeretnék elsajátítani a nyelvet * akik nyelvtani alapozásra tartanak igényt * akik később szaknyelvi irányban szeretnék kiegészíteni ismereteiket

Czégány Pál - Budai László - Csorba Mátyás - Koczó Dávid - Csák Gergő - Hesz Tamás - Tobak Csaba - Vincze József - Keresztesi Norbert - 29 ​- A bajnokok könyve
A ​Ferencvárosi Torna Club 2016-ban, 12 év szünet után rekordkülönbséggel, 22 ponttal megnyerte a magyar bajnokságot. A könyv Gera Zoltánék és Böde Dánielék különleges, 33 mérkőzésből álló diadalmenetét örökíti meg, amelyben a rekordbajnok minden tagja megszólal, elmondja titkait a bajnoki elsőségről. Az aranyszavak mellett a Ferencváros összes bajnokcsapatát bemutatjuk Schlosser Imrééktől kezdve Lipcsei Péterékig, így a jelen és a múlt nagyjait egy kiadványban kaphatja meg az olvasó.

Budai László - A ​magyar mint idegen nyelv grammatikája / A Grammar of Hungarian as a foreign language
A ​magyar mint idegen nyelv grammatikája. Elmélet és gyakorlat – A Grammar of Hungarian as a Foreign Language. Theory and Practice című könyv a magyar nyelvtan rendszeres leírása, méghozzá két nyelven, magyarul és angolul. Kötetünket elsősorban a nyelvtanfolyamoknak és tanáraiknak, valamint a magántanulóknak szánjuk. A könyv mind az elméleti, mind a gyakorlati nyelvtani kérdéseknek figyelmet szentel. Az elméletet 132 fejezetben tárgyalja a kötet. A fejezetek végén gyakorlófeladatok találhatóak. Ezek, illetve a tíz ismétlő egység hatékonyan segít elmélyíteni a tanulók ismereteit, miközben nyelvi készségeiket is fejleszti. A bőséges példákkal megtámogatott elméleti részek következetesen kétnyelvűek, nagyban megkönnyítve az elmélet megértését a nem magyar anyanyelvű nyelvtanulók számára. A könyv tananyagának döntő többsége elsősorban gyakorlati célokat szolgál. A feladatok között számos érdekes rövid olvasmány is található, amelyek nemcsak a nyelvtani jelenségek gyakoroltatását szolgálják, hanem nagymértékben növelik a tanulók szókincsét. A könyvben való eligazodást külön magyar és angol nyelvű tárgymutató segíti. A magyar mint idegen nyelv grammatikája. Elmélet és gyakorlat – A Grammar of Hungarian as a Foreign Language. Theory and Practice is a comprehensive description of Hungarian grammar, in two languages: English and Hungarian. The present book is mainly intended for language courses and language teachers as well as for self-study. This book is devoted to both theoretical and practical grammatical problems. The exercises following each of the 132 theoretical sections as well as the 10 revision units effectively consolidate learners’ knowledge while also developing students’ linguistic skills. The theoretical sections with copious examples are consistently bilingual, facilitating the understanding of the theory for foreign language learners. The vast majority of the teaching material provided (in the book) is primarily designed for practical application. The many interesting reading passages among the exercises not only help practise the grammatical areas but also enhance learners’ vocabulary. A cross-reference index is included in English and in Hungarian. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 193. tagja.

Budai László - Angol ​nyelv - Új érettségi - Felkészítő könyv közép- és emelt szinthez
A ​2005-ben életbe lépő új érettségihez kíván segítséget nyújtani ez a kötet, amely az új felépítésű angol vizsga kérdéscsoportjait járja körül. A könyv azzal nyújt segítséget az új, kétszintű érettségi letételéhez, hogy a nyelvtudásnak a vizsgán különösen fontos területeit fejleszti. A szerző felhasználja az első új típusú vizsga eredményeit és tapasztalatait is.

Budai László - BA ​Students' English Grammar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Read ​English
A ​könyv több rövid történetet tartalmaz, amellett angol szólásokat, közmondásokat. Nagyon jó nyelvgyakorlás tekintve, hogy a történetek szintje változó.

Budai László - Angol ​hibaigazító
Az ​angol nyelvvel ismerkedő tanulók nyelvtudásának szintjét legkönnyebben a hibáikon lehet lemérni. A közismert tankönyvíró korábbi Angol hibaigazító könyvéhez kapcsolódó gyakorlókönyv, amely a magyar nyelvtanulók gyakori hibáinak kijavításával a helyes nyelvhasználatra tanít.

Budai László - Medgyes Péter - Angol ​nyelvkönyv I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - English ​Grammar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Steps ​- Angol munkafüzet kezdőknek
A ​munkafüzet az azonos című tankönyvhöz készült azok számára, akik a középfokú oktatásban, heti 2-3 órában kezdenek ismerkedni a nyelvvel. Szorosan illeszkedik a tankönyvhöz, annak fejezeteit, szókincsét, nyelvtani jelenségeit követi, illetve gyakoroltatja.

Budai László - Érettségi ​angol kulcsszavak
Egy ​ilyen című könyv megírására csak az vállalkozhat, aki tudja, hogy mit kell tudni, pontosabban, hogy mit kell tudni használni az angol nyelvtanból egy sikeres érettségihez. De tudja-e valaki? Általában is és tantárgyanként is évek óta folyik a vita az érettségiről, az érettségi szintjeiről. Nyilván más kell majd angolból is egy alapszintű és megint más egy emelt szintű érettségihez. Ez minden, amit tudhatunk? Nem! Valószínűsíteni sok mindent tudunk, sőt van, amit tényként állíthatunk. Tény például, hogy az angol nyelv grammatikájára semmi hatása sem lesz annak, hogy milyen szintű érettségihez kell foglalkoznunk vele. A válogatás, a súlypontozás viszont már nagymértékben függ az érettségitől. A tematikát ugyan nem lehet pontosan körülhatárolni, de a szerző közel félévszázados tanítási gyakorlata és félszáz tankönyv megírása elég garancia lehet arra, hogy sokat nem fog tévedni a tananyag meghatározásában. Tévedése minimálisra csökken azáltal is, hogy a könyv anyaga szelektálható, az apróbetűs részek elhagyásával szűkíthető, ugyanezen részek hozzátanulásával pedig bővíthető. Legalább kétszintes a könyv azáltal is, hogy a fontosabb témák, például az igeidők, az igenevek, a névelők használatának közös vonásait is bemutatja, majd részletezi egyes fajtáikat, vállalva bizonyos átfedéseket is. Garancia lehet továbbá a könyv felhasználója is: a tanuló és/vagy a tanár. Egy érettségire készülő fiatal tudja, hogy mit kellene tudnia, mit kell ismételnie, elmélyítenie. Megkérdezheti azonban a tanárától is, hogy várhatóan mely témák lesznek fontosak. Annak kicsi a valószínűsége, hogy a szükséges téma nincs benne a könyvben. A nyelvtan egyébként szoros kapcsolatban van a szókinccsel, és sok mindennek egy jó szótárban is utána lehet nézni. Mondhatja valaki, hogy sok minden vagy talán minden, ami ebben a könyvben van, más könyvekben is megtalálható. Lehet, hogy így van. Két tankönyv azonban nem elsősorban a tematikában, az anyag mennyiségében különbözik egymástól. A legfontosabb az, hogy a könyv mennyire könnyíti meg a tananyag megértését, az összefüggések meglátását, a jelenségek, a szerkezetek elsajátítását. E könyv ebből a szempontból sem csak egy a sok közül. Van még egy „bölcs" állításunk: Egy érettségire nem az érettségi előtt lehet igazán felkészülni. Van, aki másképpen hiheti? Az angol nyelv tanulásának minden fázisában elő lehet venni ezt a könyvet, és meg lehet keresni benne az aktuális részeket. Időnként segítségével össze is lehet foglalni különállónak tűnő részeket, sőt meg lehet sejteni a még nem tanult jelenségek lényegét is. Ha mindez így van, ez is lehetett volna a könyv címe: ANGOL NYELVTAN MINDENKORRA

Budai László - Angol ​nyelvkönyv IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Az ​angol helyesírás szabályai
"Mit ​jelent helyesen írni angolul? Jelenti elsősorban a végződés nélküli és a toldalékolt szavak helyes írását: a kis és a nagy kezdőbetűk használatát, a toldalékolás, az összeírás és a különírás, az elválasztás szabályainak az alkalmazását; és jelenti az írásjelek helyes használatát. Ezeken kívül jó tudni azt is, hogy a magyarhoz szokott kézírásunk nem vezet-e félreértésekhez az angolban; hogy a szóalkotás bizonyos eseteivel, a keltezéssel, a címzéssel..." "...a számolási műveletekkel kapcsolatos helyesírási szabályok nem térnek-e el az általunk ismertektől. Minthogy az angol helyesírásnak amerikai változata is van, érdemes az amerikai helyesírás különlegességeit is megismerni." - írja a nyelvtanulók és nyelvhasználók számára nélkülözhetetlen segédkönyv és gyakorlókönyv bevezetőjében a szerző. Az angol helyesírási szabályokat összefoglaló mű használatát részletes tárgymutató teszi könnyebbé.

Budai László - Kevés ​szóval amerikaiul
A ​szerző Fulbright-ösztöndíjasként hosszabb ideig tanított, kutatott és utazott az Egyesült Államokban, így bőven gyűjthetett nyelvi és országismereti anyagokat készülő könyvéhez. Az olvasó a nyelv elsajátítása közben megismerkedhet az amerikai élet jellegzetes kifejezéseivel, tárgyaival, a szokásokkal, hagyományokkal, a kontinens mindennapjaival. A könyv és a hozzá készülő kazetta egyéni tanulóknak éppúgy ajánlható, mint csoportoknak.

Kollekciók