Ajax-loader

Dunay András könyvei a rukkolán


Kovács Ferenc - Dunay András - Zólyomi Lajos - Gálusz Miklós - Vén Mihály - Villamosmű ​kezelők könyve
Az ​életszínvonal emelkedésével együtt nő a lakosság és az ipar villamosenergiaigénye. Villamosenergiaiparunk - karöltve a nagyobb ipari üzemekkel - gyors ütemben építi erőműveit és alállomásait. E létesítmények egyre több szakképzett villamosmű kezelőt igényelnek, akiknek feladatai - az együttműködő erőműrendszerek és hálózatok teljesítőképességének növekedése, valamint a berendezések bonyolultsága folytán - fokozott műszaki felkészültséget kívánnak. E dolgozók munkájától nemcsak nagyértékű berendezések épsége függ, hanem az ipari termelés, a közlekedés, a kórházak és közületek stb. villamosenergia-ellátásának zavartalansága is, hibás ténykedésük több más üzemi működésére is kárt okozhat. Könyvünk részben a feladataik ellátásához szükséges korszerű ismeretek megszerzéséhez, részben pedig már meglevő ismereteik elmélyítéséhez kíván segítséget nyújtani. Sok évi üzemi gyakorlatból leszűrt tapasztalatok alapján munkánkban összefoglalva adjuk mindazokat a tudnivalókat, amelyek nélkülözhetetlenek a villamosenergiaipar és az ipari üzemek villamosmű (erőmű, alállomás, csatlakozó állomás stb.) kezelői részére. Segítségével egyben a vezető szakemberek is tájékozódhatnak arról, hogy milyen fokú felkészültséget kívánhatnak meg az irányításuk alá tartozó létesítmények kezelőitől. Feltételezzük, hogy az olvasó tisztában van az alapvető elektrotechnikai fogalmakkal és törvényekkel. A könyv elején tárgyalt néhány alapismeret csak felfrissítési célokat szolgál. A kapcsolóberendezések, védelmek alapos ismertetésén kívül - amely elsősorban szükséges a villamosmű kezelők részére - röviden foglalkozunk az erőművek felépítésével is, hogy az olvasó teljes képet alkothasson magának a villamosenergia útjáról a fejlesztéstől az elosztásig. A gépeket - generátorokat, transzformátorokat - elsősorban üzemi szempontból tárgyaljuk. Foglalkozunk az érintésvédelmi tudnivalókkal, a kapcsolóberendezések műszereivel, ismertetjük a karbantartás gyakorlatát és röviden a szerelés lényegesebb szempontjait. Igyekeztünk könyvünket a gyakorlati oktatásban bevált ábraanyaggal és adatgyűjteménnyel gazdagítani, gondosan ügyelve arra, hogy e tekintetben is a valóban szükségeset adjuk. Reméljük, hogy munkánk hasznos segítőtársa lesz a villamosenergiaipar és az üzemek, gyárak villamos kapcsolóberendezéseit kezelő szakembereknek. Kérjük az olvasókat, hogy a könyv tartalmára, esetleges kiegészítésére stb. vonatkozó észrevételeiket velünk közölni szíveskedjenek. A szerzők

Kollekciók