Ajax-loader

Helen Rappaport könyvei a rukkolán


Helen Rappaport - A ​Romanovok utolsó napjai
1918. ​július 4-én új parancsnokot neveztek ki a szigorúan őrzött, jekatyerinburgi Ipatyjev-ház élére. Jakov Jurovszkijnak hívták, s az ő feladata volt, hogy végleg megoldja a cári család kérdését, amely egyre több gondot okozott a bolsevik vezetésnek. Tizenhárom nappal később Jurovszkij parancsára, de minden bizonnyal Moszkvából - Lenintől és Szverdlovtól - érkező utasításra egy alagsori szobában kivégezték II. Miklós volt cárt, a feleségét, Alekszandra Fjodorovnát, négy lányukat, a trónörökös Alekszejt és a még velük lévő szolgáikat. A történetet már sokan megírták, Rappaport könyve mégis különleges. Soha senki nem tárta fel még ilyen meggyőzően az uráli bolsevikok és a moszkvai vezetés kapcsolatát - miután a hivatalos orosz történetírás ma is azt tartja, hogy a gyilkosságra sem Lenin, sem bárki az új szovjet-kommunista kormány vezetői közül nem adott utasítást, és főleg nem a cárné, a lányok, a kiskorú Alekszej és a szolgák megölésére. Soha senki nem írta meg ilyen percnyi pontossággal a kivégzés minden hátborzongató részletét - felkutatva minden létező beszámolót az utolsó órákról. És soha senki nem ábrázolta még ennyire árnyaltan az utolsó orosz cárnak, feleségének, lányainak és beteg fiának személyiségét - minden hibájukkal, de ugyanakkor azzal a méltósággal együtt, ahogy sorsukat viselték. Rappaport könyve a precíz, de egyben érzelmekkel telített történetírás remekműve

Helen Rappaport - The ​Romanov Sisters
They ​were the Princess Dianas of their day—perhaps the most photographed and talked about young royals of the early twentieth century. The four captivating Russian Grand Duchesses—Olga, Tatiana, Maria and Anastasia Romanov—were much admired for their happy dispositions, their looks, the clothes they wore and their privileged lifestyle. Over the years, the story of the four Romanov sisters and their tragic end in a basement at Ekaterinburg in 1918 has clouded our view of them, leading to a mass of sentimental and idealized hagiography. With this treasure trove of diaries and letters from the grand duchesses to their friends and family, we learn that they were intelligent, sensitive and perceptive witnesses to the dark turmoil within their immediate family and the ominous approach of the Russian Revolution, the nightmare that would sweep their world away, and them along with it. The Romanov Sisters sets out to capture the joy as well as the insecurities and poignancy of those young lives against the backdrop of the dying days of late Imperial Russia, World War I and the Russian Revolution. Rappaort aims to present a new and challenging take on the story, drawing extensively on previously unseen or unpublished letters, diaries and archival sources, as well as private collections. It is a book that will surprise people, even aficionados.

Helen Rappaport - The ​Last Days of the Romanovs
On ​the sweltering summer night of July 16, 1918, in the Siberian city of Ekaterinburg, a group of assassins led an unsuspecting Tsar Nicholas II of Russia, his wife, the Tsarina Alexandra, the desperately ill Tsarevich, and their four beautiful daughters, Olga, Tatiana, Maria, and Anastasia, into a basement room where they were shot and then bayoneted to death. This is the story of those murders, which ended three hundred years of Romanov rule and set their stamp on an era of state-orchestrated terror and brutal repression. The Last Days of the Romanovs counts down to the last, tense hours of the family’s lives, stripping away the over-romanticized versions of previous accounts. The story focuses on the family inside the Ipatiev House, capturing the oppressive atmosphere and the dynamics of a group—the Romanovs, their servants, and guards—thrown together by extraordinary events. Marshaling overlooked evidence from key witnesses such as the British consul to Ekaterinburg, Sir Thomas Preston, American and British travelers in Siberia, and the now-forgotten American journalist Herman Bernstein, Helen Rappaport gives a brilliant account of the political forces swirling through the remote Urals town. She conveys the tension of the watching world: the Kaiser of Germany and George V, King of England—both, like Alexandra, grandchildren of Queen Victoria—their nations locked in combat as the First World War drew to its bitter end. And she draws on recent releases from the Russian archives to challenge the view that the deaths were a unilateral act by a maverick group of the Ekaterinburg Bolsheviks, identifying a chain of command that stretches directly, she believes, to Moscow—and to Lenin himself. Telling the story in a compellingly new and dramatic way, The Last Days of the Romanovs brings those final tragic days vividly alive against the backdrop of Russia in turmoil, on the brink of a devastating civil war.

Helen Rappaport - A ​négy nővér
1918. ​július 17. Négy fiatal nő lesétál annak a jekatyerinburgi háznak a pincéjébe, amely egy ideje már az otthonuk és börtönük. Közülük a legidősebbik huszonhárom, a legfiatalabb mindössze tizenhét éves. Szüleikkel és öccsükkel együtt valamennyiüket brutális módon meggyilkolják. Bűnük csak annyi, hogy minden oroszok cárjának és cárnőjének a lányai. Helen Rappaport, a jeles életrajzíró az eddigi leghitelesebb beszámolót tárja elénk e könyvében Olga, Tatyjana, Marija és Anasztaszija nagyhercegnőkről. A lányok saját leveleiből és naplóiból merített, eleven képet fest életükről a Romanov-dinasztia végnapjaiban. Úgyszólván ez az első alkalom, hogy végigkövethetjük életútjukat a roppant kiváltságos, mégis erősen zárt világban, a jórészt egyszerűen eltöltött gyermekévektől kezdve a fiatal nővé érlelődésig, miközben megismerkedünk első romantikus szerelmeikkel, reményeikkel és álmaikkal, legvégül a forradalom és rettenetes következményei okozta traumával. Ez a lebilincselően olvasmányos, alapos kutatásokra épülő és mélységesen megindító könyv valósággal megszólaltatja a lányokat, és történetükkel csaknem egy évszázaddal a haláluk után is megrendíti az olvasókat.

Kollekciók