Ajax-loader

E. H. Gombrich könyvei a rukkolán


E. H. Gombrich - A ​Little History of the World
E. ​H. Gombrich’s bestselling history of the world for young readers tells the story of mankind from the Stone Age to the atomic bomb, focusing not on small detail but on the sweep of human experience, the extent of human achievement, and the depth of its frailty. The product of a generous and humane sensibility, this timeless account makes intelligible the full span of human history. In forty concise chapters, Gombrich tells the story of man from the stone age to the atomic bomb. In between emerges a colorful picture of wars and conquests, grand works of art, and the spread and limitations of science. This is a text dominated not by dates and facts, but by the sweep of mankind’s experience across the centuries, a guide to humanity’s achievements and an acute witness to its frailties.

E. H. Gombrich - The ​Story of Art
The ​Story of Art, one of the most famous and popular books on art ever written, has been a world bestseller for over four decades. Attracted by the simplicity and clarity of his writing, readers of all ages and backgrounds have found in Professor Gombrich a true master, who combines knowledge and wisdom with a unique gift for communicating his deep love of the subject.For the first time in many years the book has been completely redesigned. The illustrations, now in colour throughout, have all been improved and reoriginated, and include six fold-outs. The text has been revised and updated where appropriate, and a number of new artists have been incorporated. The bibliographies have been expanded and updated, and the maps and charts redrawn. The Story of Art has always been admired for two key qualities: it is a pleasure to read and a pleasure to handle. In these respects the new edition is true to its much-loved predecessors: the text runs as smoothly as ever, and the improved illustrations are always on the page where the reader needs them. In its new edition this classic work continues its triumphant progress for another generation and remains the title of first choice for all newcomers to art.

E. H. Gombrich - The ​sense of order
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. H. Gombrich - Julian Hochberg - Max Black - Art, ​Perception, and Reality
Explores ​questions relating to the nature of representation in art. It asks how we recognize likeness in caricatures or portraits, for instance, and presents the conflicting arguments and opinions of an art historian, a psychologist and a philosopher.

E. H. Gombrich - Rövid ​világtörténet fiataloknak
Kivételes ​alkotást tart kezében az olvasó: egyetlen, méghozzá lebilincselően olvasmányos kötetben az emberiség történetét, a kezdetektől úgyszólván napjainkig. A könyvet szerzője huszonéves ifjúként, néhány évvel a második világháború kitörése előtt írta, s bár azóta több ízben (legutóbb 1998-ban) kiegészítette, a lényege változatlan maradt - az időrendiség, a politikai történések szálaira felfűzve elénk tárja civilizációnk fejlődésének minden mozzanatát. Hogy művét elsősorban az ifjabb korosztálynak szánta, ne tévesszen meg senkit, életkortól függetlenül mindenki kedvét lelheti benne, akit csak egy kicsit is érdekel a történelem. E. H. Gombrichot a könyv megírása óta eltelt évtizedek nemzetközi hírű tudóssá, sokmilliós példányszámban megjelent művészettörténeti munkák szerzőjévé tették, ez a műve azonban a többi között is kivételes értékű.

E. H. Gombrich - A ​művészet története
A ​művészet története egyike a legismertebb és legnépszerűbb művészetről szóló könyveknek. Első ízben 1950-ben jelent meg angolul. Ötven év óta páratlan sikerű bevezetésnek bizonyult a művészet történetébe a legkorábbi barlangfestményektől kezdve, napjaink legújabb kísérleti irányzataival bezáróan. A tudós művét azoknak a felnőtteknek és fiataloknak szánta, akik "szeretnének eligazodni a művészet ismeretlen és elbűvölő tájain", akik most fedezik fel maguknak a művészet világát. Gombrich könyvében mindvégig betartja azt az ígéretét, hogy a tudálékos szakzsargont mellőzve, nevek és lexikális adatok túlzsúfolása nélkül igazítja el olvasóit a művészeti korszakok és stílusok világában.

E. H. Gombrich - Művészet ​és illúzió - A képi ábrázolás pszichológiája
Miért ​kell a művésznek kísérleteznie, miért nem festheti le egyszerűen azt, amit lát? Azt hiszem, azért, mert a művészet tanácstalan lett, mióta a művészek rájöttek: az egyszerű követelmény, fessék le, amit látnak, önellentmondás. Ez persze úgy hangzik, mint egyike azoknak a paradoxonoknak, amelyekkel a modern művészek és kritikusok a szenvedő nézőközönséget gyötrik. Akik azonban figyelmesen elolvassák ezt a könyvet elejétől fogva, talán megértik majd. A parányi tárgy a szemünk előtt és a hatalmas hegy a horizont peremén vagy a lebegő papírdarab, vagy egy madár ábrázolható ugyanazokkal a formákkal a vásznon; és mert az egyik dolgot a másiknak nézhetjük, ezért tévesztheti meg a szemet az illuzionista festészet. Csakhogy az előttem levő vásznon a foltot olyannak látni, mint a távoli hegyet, tulajdonképpen annyi, mint átváltoztatni a tárgyat jelentése szerint. Ezek az átváltoztatások magyarázzák meg azt, hogy a világ sohasem lehet olyan, mint egy festmény, a festmény viszont olyan lehet, mint a világ.

E. H. Gombrich - R. L. Gregory - Illúzió ​a természetben és a művészetben
Könyvünk ​egyaránt szól a művészet és a tudomány iránt érdeklődő közönséghez, minthogy az illúzió kérdéseire keres választ. Az illúzió a legrégebbi korok óta a művészet legfőbb éltető ereje. Tudományos szempontból az illúzió esetleg csak tévedés, amelyet könnyű elkerülni vagy műszerrel helyesbíteni. Igazi tudományos kérdés azonban, hogy bizonyos helyzetekben miért vezetik félre az embert és az állatot érzékszervei. Az illúziók nem véletlen variációi az idegrendszernek: sok közülük olyan tévedés, amely bizonyos rendszerességet mutat, megmérhet, és hatásosan demonstrálható. Éppen az illúziónak ez a hatásossága termékenyíti meg a művészetet. És valóban azt látjuk, hogy elsőként éppen a művészek kezdtek kísérletezni az illúzióval: a színészetben, a szobrászatban, a festészetben. Az illúzió hasznos eszköz lehet a percepciós folyamatok feltárásában is. Az orvostudományban, a műszaki életben, és igen gyakran a biológiában is az abnormis, a meglepő adja kezünkbe normális helyzetek megértésének kulcsát. Ezen a téren is azt várhatjuk tehát a normálistól eltérő percepcióktól (az igazságtól való eltéréstől), hogy ötleteket és adatok szolgáltatnak a normális (helyes) percepció megértéséhe

Kollekciók