Ajax-loader

Thomas Hobbes könyvei a rukkolán


Thomas Hobbes - Leviatán
Thomas ​Hobbes a 17. századi filozófia egyik kulcsfigurája. Mesterműve, az 1651-ben írt Leviatán, a modern államelméletek alapműve. Leviatán a közakaratot képviselő állam, mégpedig az ésszerű polgári állam modellje, amelynek hatalma korlátlan, de csak addig, amíg valóban képes megvédeni azokat, akiknek a nevében és megbízásából fellép. Hobbes fejtegetéseiben a védelem és az engedelmesség kölcsönös összefüggéseit igyekszik részrehajlás és hajbókolás nélkül feltárni, mert ezek feltétlen szem előtt tartását az ember természetes mivolta, valamint a természeti és a pozitív isteni törvények egyaránt megkövetelik.

Thomas Hobbes - Logika, ​rétorika, szofisztika
A ​Logika, rétorika, szofisztika című kötet anyagának összeállításakor arra törekedtem, hogy a válogatás hű képet nyújtson Hobbes filozófiájának legjellegzetesebb vonásairól. A gazdag hobbesi hagyatékhoz mérten igencsak szűk terjedelmi keretek között ezért olyan szövegeket igyekeztem összeválogatni, amelyekből az Olvasó behatóan megismerkedhet a Szerzőnek a nyelvvel, a filozófia természetével, a megismeréssel és a létezéssel kapcsolatos felfogásával. Tagadhatatlan, hogy a kitűzött cél megvalósítása közben "áldozatul esett" részletek is érdemesek lettek volna közlésre, mégis úgy vélem, a kiválasztott szövegek jól kivehető gondolatmenetek köré csoportosulnak, s ez a koherencia talán némi kárpótlással szolgál a kétségtelen áldozatokért. A fordítás során időnként elkerülhetetlennek tűnt, hogy az érthetőség kedvéért olyan kifejezéseket iktassak a magyar szövegbe, amelyeknek az eredetiben szigorúan véve egyetlen szó sem felel meg. Ilyen esetben a szóban forgó kifejezést szögletes zárójelek között közlöm. Másrészt általában igyekeztem kerülni az idegen (természetesen főleg latin eredetű) szavak használatát, ezért a jegyzetek nagy részét lényegében a kifejezések magyarázata, illetve az eredeti szöveg közlése teszi ki. A bibliai idézetek forrása gyanánt a Magyar Bibliatanács által jóváhagyott fordítást használtam (Reformátáus Zsinati iroda Sajtóosztálya, Budapest 1991), a Rétorika mesterségében azonban olykor az említett változat szövegének értelemszerű módosítására kényszerültem. Ezen kiigazítások során a The New English Bible című kiadványt használtam segédeszközként (Oxford University Press and Cambridge University press, 1974).

Thomas Hobbes - Leviathan
After ​the publication of his masterpiece of political theory, Leviathan, Or the Matter, and Power of Commonwealth Ecclesiastic and Civil, in 1651, opponents charged Thomas Hobbes with atheism and banned and burned his books. The English Parliament, in a search for scapegoats, even claimed that the theories found in Leviathan were a likely cause of the Plague of 1665 and the Great Fire of 1666. For the modern reader, though, Hobbes is more recognized for his popular belief that humanity's natural condition is a state of perpetual war, with life being "solitary, poor, nasty, brutish, and short." Despite frequent challenges by other philosophers, Leviathan's secular theory of absolutism no longer stands out as particularly objectionable. In the description of the organization of states, moreover, we see Hobbes as strikingly current in his use of concepts that we still employ today, including the ideas of natural law, natural rights, and the social contract. Based on this work, one could even argue that Hobbes created English-language philosophy, insofar as Leviathan was the first great philosophical work written in English and one whose impact continues to the present day.

Kollekciók