Ajax-loader

Robyn Young könyvei a rukkolán


Robyn Young - Insurrection
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robyn Young - Felkelés
A. ​D. 1286. Skócia emberemlékezet óta a legkeményebb tél szorításában vergődik. Egyesek azt állítják, eljött a végítélet napja. Skócia királya a viharos sötétségben kilovagol Edinburgh-ból. Útközben saját embere gyilkolja meg, így a trón öröklése nyitott kérdéssé válik. A király halálával mintha követ dobtak volna egy tóba, a hullámok messzire terjednek. Polgárháború fenyeget, a legbefolyásosabb skót családok küzdenek a hatalomért, mit sem tudva arról, hogy Edward, Anglia királya közben saját tervét is mozgásba hozta. Edward majdnem két évtizeden át dédelgette a hódítás tervét, egy ősi próféciából táplálkozó álmot, ami örökre megváltoztathatja Britanniát. Ám a sors nem úgy akarta, hogy Edward könnyedén sikerrel járjon. A háború hamvaiból, vérbosszún és megosztott hűségen át egy ifjú fegyvernök bukkan fel, hogy ellenálljon Anglia leghatalmasabb királyának. A neve Robert Bruce. Az ő történetének kezdetét meséli el a Felkelés.

Robyn Young - Brethren
On ​the eve of the last Crusade, in a time of conspiracy, passion and war, one young man discovers a secret order within the Knights Templar… When Will Campbell joins the most powerful organisation in Europe, the Order of the Knights Templar, he is drawn into a world of intrigue and danger. Apprenticed to the foul-tempered scholar Everard, he must try to make sense of many things: his own past, the dangerous mystery that surrounds Everard, and his feelings for Elwen, the strong-willed young woman whose path seems linked with his own. Charged with recovering a mysterious book stolen from the Order’s vaults, a book that holds the key to a secret group of men within the Temple, Will embarks on a quest that will send him racing through the filthy backstreets of Paris and London to the burning plains of Syria and Palestine. Meanwhile, a new star is rising in the East. A ruthless fighter and brilliant tactician, the former slave Baybars has become one of the greatest generals and rulers of his time. Haunted by his early life, he is driven by an unquenchable desire to free his people from the European invaders of his lands. These two stories come together during that extraordinary clash of civilisations known in the West as the Crusades. Christian Knight will be pitted against Muslim Warrior in an epic struggle, in which both sides have their share of greed, ambition and religious fanaticism, as well as courage, love and faith.

Robyn Young - Requiem
Robyn ​Young’s historical fiction has topped international bestseller lists and won praise from the likes of Raymond Khoury, Steve Berry, and Alison Weir. The Fall of the Templars chronicles an era few people know about—what happened when the Templars returned from the Crusades and found that the monarchs of Europe did not want an army of religious warriors back on European soil. Leaving the Christian empire in the East in ruins, Knight Templar Will Campbell returns to the West to discover that the Temple has forged an alliance with his enemy, King Edward of England, vowing to help the king wage war on Scotland. This pact against his homeland strikes at the core of Will’s faith and allegiances, while his daughter, Rose, is led into a dangerous affair in the French royal household. Will now faces a choice: Should he protect his family, or lead his men into a new world? The fight for the Holy Land has ended. But the Temple’s last battle has just begun.

Robyn Young - Crusade
The ​second volume in the internationally bestselling Brethren trilogy, Crusade is gripping historical fiction that “grows more relevant by the day” (Raymond Khoury, bestselling author of The Last Templar) An international bestseller, Crusade is a fast-paced medieval adventure portraying the rising tide of political pressures that led East and West to war in the 13th century. After years of bloodshed, peace finally reigns in the Middle East, in part due to the efforts of Will Campbell and a mysterious group known as the Brethren. However, a cabal of ruthless Western merchants aims to reignite war in the Holy Land, while Prince Edward—once a trusted member of the Brethren—has made a promise to the pope: he will take the Cross to Jerusalem and lead a new crusade. To survive the escalating conflict and protect his family, Will must harness all his knowledge and courage.

Robyn Young - A ​hadjárat
1274-et ​írunk. Akkon megerősített városában, a keresztesek legutolsó nagyobb, palesztinai erődjében epikus konfliktus kezd kibontakozni. Will Campbell templomos lovagot harcra képezték ki, ám a Testvériség néven ismert rejtélyes csoport tagjaként a béke embere is. Az évek óta tartó vérontás után a Testvériség segített megkötni a fegyverszünetet a keresztények és a muszlimok között. Will azonban attól tart, hogy elárulták őket. Edward angol király - egykori patrónusuk - ígéretet tett a pápának egy új keresztes hadjárat indítására, míg Akkonban még nagyobb fenyegetés kezd kibontakozni. Egy nyugati kereskedőkből álló titkos társaság, ami vagyonokat keres a rabszolga- és fegyverkereskedelemből, borzalmas tervet eszelt ki az ellenségeskedés ismételt felszítására Palesztinában. Időközben Bajbarsz szultán Egyiptomban hatalmi harcokba bonyolódik. Legidősebb fia, a trónörökös belekeveredik a szultán jövendőmondója, Khadir ármánykodásaiba. Míg Bajbarsz a Mongol Birodalmat akarja egyszer és mindenkorra szétzúzni, addig Khadir és mások a keresztényekkel szeretnének végezni. Most, hogy a szultán fia is a saját családja ellen szövetkezik, feltépődnek a keresztes háborúk okozta régi sebek, és hamar újak is keletkeznek. A közelgő háború árnyékában Will kétségbeesetten vívódik templomos esküje, a Testvériségben titokban betöltött szerepe és az Elwennel - a lánnyal, akit szeret, de nem vehet feleségül - szembeni kötelessége között. Amikor Edward király küldetésével régi barátja és ellensége, Garin de Lyons a Szentföldre érkezik, Will élete megállíthatatlanul kezd sodródni a káosz és pusztulás felé. A hadjárat bámulatos leíróerejű, merész és feszített tempójú, felejthetetlen szereplőket vonultat fel Keletről és Nyugatról, a társadalom legalsó és legfelső rétegeiből, akik mind a történelem legdrámaibb pillanatai felé törtetnek.

Robyn Young - A ​renegát
Az ​angol Edward király bevonul Skóciába. Hadjáratának célja, hogy az Arthur korabeli próféciának megfelelően egyesítse uralma alatt a Brit-szigeteket. Wales eltiprása után ehhez már csupán Malakiás botjára, az ír nemzeti lét szimbólumára van szüksége. Edward számításait egyetlen ember húzhatja keresztül. Robert Bruce hát-rahagyja háborútól gyötört szülőföldjét, és Írországba hajózik, hogy még Edward előtt megszerezze a botot. Ereiben királyok vére folyik, és sorsa, hogy továbbvigye családja igényét Skócia trónjára. Ám a vad vidéket járva, egy kíméletlen orgyilkossal a nyomában Robert távol került célja beteljesítésétől. Ráadásul mások is kiszemelték maguknak Skócia koronáját, és gyülekezni kezdenek régi ellenségei. Ez a hódítás, a hatalom és az árulás játszmája, és Robert belátja, ha győzni akar, előbb le kell mondania mindenről, amit szeret. Mindig is készen állt rá, hogy a harcmezőn haljon meg - de mit kell még feláldoznia, hogy életben tartsa a reményt? A Renegát a cselszövés és a megosztott hűség, a harc és az árulás lélegzetelállító regénye, valamint a középkori világ kiváló ábrázolása.

Robyn Young - A ​Testvériség
Szíria ​izzó pusztáitól Párizs és London mocskos sikátoráig - A Testvériség Will Campbell történetét beszéli el, aki az ármány, a szenvedély, a politika és a háború korában vált felnőtté. Willt kisgyerekkorától kezdve a nagy hatalmú Templomos Lovagrend szokásai szerint nevelték. Múltjának tragédiája beárnyékolja jövőjét is. Hosszú, kemény tanulóévek várnak rá a mogorva tudós, Everard szárnyai alatt, mielőtt egyáltalán esélye nyílna rá, hogy lovag legyen. Miközben megpróbál megfelelni a Templom szigorú előírásainak, Willnek sok mindent meg kell értenie: a saját múltját, az Everardot övező veszélyes rejtélyt, és zavaros érzéseit Elwen, az erős akaratú fiatal nő iránt, akinek az útjai valahogy mindig keresztezik az övét. Mindeközben új csillag kél Keleten. A könyörtelen harcos és zseniális hadvezér, az egykori rabszolga, Bajbarsz kora egyik legnagyobb tábornoka és uralkodója lett. Saját sorsától űzetve azt a célt tűzte ki maga elé, hogy felszabadítja népét hazája európai hódítóinak rabságából. A Tesvériség feszültsége és izgalmas akciói zseniálisan idézik fel azt a civilizációk közötti összecsapást, amit Nyugaton keresztes háborúknak neveznek. Robyn Young számos szereplőt felvonultatva mutatja be a mindkét oldalon fellelhető kapzsiságot, nagyravágyást és vallási fanatizmust, illetve bátorságot, szeretetet és hitet.

Robyn Young - Királyság
KÉT ​NEMZET, EGY SORS A bannockburni csata 700. évfordulójának évében jelent meg Robyn Young Robert Bruce-ról, a történelem egyik legnagyobb lázadójáról szóló trilógiájának befejező kötete. Az epikus történet eléri vérfagyasztó csúcspontját, ahogy Robert Bruce beteljesíti a sorsát. Robert megvalósította nagyratörő célját, Skócia királyává koronázták, de eközben magára vonta Edward angol király haragját. Az angolok magasba emelik a rettegett sárkányos zászlót, és északra vonulnak, hogy visszafoglalják a Skót Királyságot. Ám Robertnek nemcsak az angolokkal kell szembenéznie. Vetélytársa, John Comyn megölése miatt kettészakadt a királyság, és megosztott erőivel, honfitársai ellen is harcolva Robert kénytelen a hegyek közé húzódni. Van koronája, de nincs országa, elszánt a harcra, de nincs serege. Szinte járhatatlan út áll előtte, árulással és gyásszal minden kanyarban, Robertnek mégis vissza kell szereznie a trónját és a népe tiszteletét. A hegyek között rejtőző erődökből és a távoli Nyugati-szigetekről harcolva néhány bátor férfi és a bájos nemeshölgy, Christiana támogatásával Robert előretör oda, ahol II. Edwarddal kell találkoznia, hogy eldöntse Skócia jövőjét az évszázad csatájában Bannockburn falva mellett.

Robyn Young - Rekviem
Will ​Campbell templomos parancsnok Párizsba visszatérve válaszút elé kerül. Felesküdött, hogy életben tartja az Anima Templi, a renden belüli titkos testvériség elveit, és igyekszik megőrizni a békét - ám a béke még sohasem tűnt ilyen távolinak. A templomos rend szövetséget kötött Will ellenségével, Edward angol királlyal, és vállalta, hogy segíti a Skócia ellen vívott harcában. Will hitét és a templomosok iránti hűségét megrendíti a szülőföldje ellen kötött paktum. Egyre jobban elhidegül lányától, Rose-tól, aki veszélyes viszonyba keveredik a párizsi udvarban. Will nehéz döntés elé kerül: vagy a templomos rendben marad és ismét olyan háborúba vonul, amiben nem hisz, vagy megszegi az összes esküjét, és a saját útján próbálja elérni a békét, még ha ez az út is harccal jár - de a skótok oldalán. Will hamarosan a véres összecsapás kellős közepén találja magát, nem tudva róla, hogy mindent, ami valaha fontos volt számára, a háborúnál is nagyobb veszedelem fenyeget. Franciaország trónján harcos király ül, akinek hatalomvágya nem ismer határokat, s akit semmi sem gátolhat meg céljai elérésében.

Kollekciók