Ajax-loader

Paul Kennedy könyvei a rukkolán


Paul Kennedy - A ​XXI. század küszöbén
A ​nagyhatalmak tündöklése és bukása című műve megjelenését követően Paul Kennedy volt az a történész, akiről a legtöbbet beszéltek, akit a legtöbbet olvastak a világon, akivel a legtöbbet vitatkoztak. És ebben nincs semmi meglepő. Hiszen Kennedy nem kevesebbet állított, mint hogy az akkor még a szuperhatalmakhoz tartozó Szovjetunió, de még a hatalma csúcsán álló Egysült Államok sem kerülheti el elődeinek - a régmúlt idők fényes birodalmainak - sorsát, a hanyatlást. Az amerikai történész ebben a művében fordít nézőpontján, és nem az egyes országok jövőbeni kilátásait, túlélési esélyeit latolgatja, hanem az emberiség egészének sorsát alakító - felfogása szerint korántsem vak és kiismerhetetlen - erők mozgásirányát igyekszik kitapogatni. Lenyűgöző elemző tehetsége és nem kevésbé lenyűgöző tudományos apparátus segítségével keresi azokat a legfontosabb tényezőket - a népesedés változásait, a tudomány és a technológia legújabb eredményeit, környezetünk károsodását és a mind nagyobb méreteket öltő tömeges népmozgalmat - amelyek Földünk egészének jövőjét, magunk és unokáink életét meghatározzák. "Könyvemet útmutatónak szántam a világméretű változások megértéséhez" - írja a szerző. Vagyis olyan eszközt kínál, amelynek segítségével megtudjuk: hogyan lehet eredményesen felkészülni az elkövetkező századra a társadalomnak. És persze a társadalmat alkotó egyéneknek... A mű egyaránt alkalmas arra, hogy a történelem, a politológia, a szociológia, a nemzetközi és nemzeti gazdaság szakterületével foglalkozók számára újszerű szempontok szerint mutassa be az őket érdeklő problémákat, valamint arra, hogy jó stílusban és oktatói kedvvel megírt áttekintésével felhívja a "laikusok" figyelmét a mindennapokat is átszövő, az egész világot érintő kérdésekre, s ezekről átfogó szemléleti kiindulást adjon számukra.

Paul Kennedy - A ​nagyhatalmak tündöklése és bukása
Paul ​Kennedy - angol történész, a Yale Egyetem professzora - azóta világhírűvé vált nagyszabású összefoglaló műve az 1989. évi Frankfurti Könyvvásár egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó bestsellerének számított, amelyet - koncepciójának eredetisége miatt - kritikusai szívesen hasonlítanak a nagy előd, Arnold Toynbee munkáihoz. A szerző a XVI. század közepétől 2000-ig követi nyomon az erőviszonyok változásait az egyes országokon belül és a nemzetközi kapcsolatokban. Bemutatja a nagyhatalmak fölemelkedésének, valamint hanyatlásának okait és körülményeit, különös tekintettel a háborúkra és a gazdasági szférában végbement változásokra. Nagy fontosságot tulajdonít a gazdaság és a stratégia közötti kölcsönhatásoknak, és a katonai konfliktusokat a gazdasági változások összefüggésében vizsgálja. A történeti anyagot lenyűgöző biztonsággal kezeli, ami imponáló teljesítmény, hiszen úgy látszik, minden, a tárggyal kapcsolatos művet elolvasott.

Kollekciók