Ajax-loader

Steve Nording könyvei a rukkolán


Steve Nording - Dr. ​Micimackó
Gyerekeink ​gyakran kérdezték. "és hogy volt tovább? Mi történt aztán?" A nagy és kedvelt mesék sorsa, hogy előbb-utóbb megszületnek a folytatások. Micimackó hát ma is él a Százholdas Pagonyban, vele vannak régi barátai: Malacka, Róbert Gida, Füles, Nyuszi...Sőt, egy új barát is akad, aki némi gondot okoz. Micimackóék expediciót szerveznek, népszámlálást tartanak, számolni tanulnak, megismerkednek a naptárral. A kedves kis együgyű mackónk pedig doktornak, csodás gyógyítónak képzeli magát. A remek történet minden gyerek és felnőtt örömére folytatódik.

Steve Nording - Attila ​hun király magánélete
Akik ​eddig azt hitték, hogy Attila csak egy vérszomjas nagy hódító barbár volt, aki lerohanta Európát és kis híján meghódította azt - most megtudják azt is, mi állt e hadjáratok mögött. Egyáltalán - ki volt ez az ember? Honnan jött, milyen eszméket képviselt, milyen volt a magánéletében? Mert nem csak a háborúk és háromszáz felesége jellemezték őt. Nem csak vad hódító volt, hanem egy roppant ügyes szervező, aki három földrész képzelt sakktábláján mozgatta figuráit és katonáit. Ügyes diplomata, simulékony államférfi, kegyetlen hóhér - ez mind ő volt, sokszor egyszerre. De tudott szeretni, ismerte a nyugatot és keletet, bejárta Eurázsiát Kínától az Atlanti-óceánig. Művelt ember volt, belül mégis a sztyeppék szülötte. Nagy harcok és tragikus vég várt rá..

Steve Nording - Micimackó ​a csillagász
A ​Százholdas Pagony kedves lakói megint rengeteg kalandot élnek át S. Nording immár ötödik Micimackó-regényében. Az erdő lakói életükben először látnak televíziót és azt mindjárt maguk is lemásolják - igaz, az ő "madzagos dobozaikban" semmit sem látni, de egy kis fantáziával ez is pótolható. A kismedve összetűz a széllel és komoly harcot vív vele, ám hamarosan a festészetre terelődik a szó és az erdő lakói szebbnél szebb festményeket készítenek. Csak kár, hogy a legtöbbet magyarázni kell. Mit is ábrázol...? A csillagok is érdeklik őket, de az eredi olimpia is sok indulatot kelt, és mulatságos helyzetekbe kergeti őket. A történet végén Micimackóból látnok lesz, aki mindent tud - vagy azt hiszi...

Steve Nording - Mátyás ​király magánélete
Egy ​kívülről, a magyar ügyekre hűvösen tekintő, de roppant éles szemű és a forrásokban is otthonos szerző könyve ez a nagynak hitt magyar király életéről. A magánélet természetesen elválaszthatatlan a politikától, a házassági és egyéb ügyektől. A könyv lapjain megelevenedik előttünk Hunyadi Mátyás kanyargós életútja. Kamaszként került a trónra, és rögtön uralkodni kezdett. Nagyszabású tervei, hódításai, emberi gyengeségei, feleségei és törvénytelen fia, majd az európai politika eseményei határolták be tetteit és végül egy - a szerző által alaposan megindokolt és leírt - orgyilkos merénylet vetett véget izgalmas és tanulságos életének.

Steve Nording - Micimackó ​léghajón
Immár ​negyedik kötetben folytatódnak az újkori Micimackó-kalandok. A Százholdas Pagony régtől ismert lakói: Füles, Malacka, Róbert Gida, Bagoly, Kanga, Zsebibaba, Tigris, Nyuszi és a többiek ismét hihetetlen dolgokat élnek át. Micimackó még - igaz, nem önszántából! - de léghajón is repülhet. Azonfelül többeknek megsúg egy nagy titkot, amiből minden lesz, csak nem titok... Megakadályoznak egy nagy szemétlerakást, amit Nyuszi és felesége, valamint barátai és üzletfelei nagyon bánnak. Malacka és Micimackó oktatásban részesül - a tantárgy ezúttal a térképolvasás. Ami nem is olyan egyszerű, mint hinnénk: lesz is belőle nagy botrány! No és a könyv végén előbb a Nyulak, aztán a Pagony egyéb lakói, a barátok rendeznek egy-egy fergeteges színielőadást. Ami után sokan azt kívánják, bárcsak ne született volna meg ez az ötlet a szeleburdi fejekben.

Steve Nording - Micimackó ​világgá megy
A ​Százholdas Pagony lakóinak új kalandjairól szól ez a könyv. Ismét felbukkan régi ismerősünk Micimackó, és az összes kedves barátja. A kis medvebocsnak új ötletei támadnak, néha alaposan összezavarja társait, sőt, az egész erdő életét. "Korszakalkotó, hatalmas és döbbenetes" gondolatai nyomán nagy változások állnak be a Pagonyban. Új szereplő is felbukkan, de a régiek: Malacka, Róbert Gida, Nyuszi, Füles, Zsebibaba és a többiek is rengeteg érdekes, mulatságos kalandokat élnek át.

Steve Nording - Micimackó ​autója
A ​népszerű Micimackó-történeteknek immár harmadik folytatását tartja kezében az olvasó. A szerző ebben a kötetben ismét a Százholdas Pagonyba viszi az olvasókat. Micimackó és barátai hajótörést szenvednek, fogyókúráznak, hegyi expedíciót indítanak, autót építenek, sőt, medvebocs barátunk horgával még a mesebeli aranyhalat is kifogja a vízből... A hangulatos és tanulságos történetek jó mulatságul szolgálnak gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Steve Nording - Micimackó ​és Micimadár
S. ​Nording eddig öt Micimackó-folytatást írt (Dr. Micimackó, Micimackó autója, Micimackó léghajón, Micimackó, a csillagász), és ezekkel belopta magát nemcsak a magyar gyerekek, de a felnőttek szívébe is. Az újabb történet különös kalanddal kezdődik. Barátai rábeszélik Micimackót, költsön ki egy tojást. Nem tudni, milyen madár fiókája kel majd ki belőle. A regényes történetben megismerjük Micimackó félelmeit, de ügyességét és bátorságát is. Micimadár világrajövetele után a kis medvebocsot hiszi anyjának. Számos kaland teszi próbára barátságukat. A könyvben természetesen felbukkan a többi jól ismert szereplő is: Róbert Gida, Malacka, Nyuszi, Kanga, Tigris és mások.

Steve Nording - Erzsébet ​királyné magánélete
Az ​osztrák császárné és magyar királyné viharos életét bemutató könyv párhuzamos életrajzként ábrázolja, hogyan közeledik egymáshoz Andrássy Gyula – a későbbi nagy szerelem – és egy Luigi Lucheni nevű olasz anarchista merénylő – a királyné gyilkosa – sorsa Erzsébetéhez.

Steve Nording - Kossuth ​Lajos magánélete
A ​könyv segítségével megismerhetjük Kossuth szokásait, életének apróbb-nagyobb eseményeit - a jókat éppen úgy, mint a rosszakat, a titkolni- és szégyellnivalót. Nem marad titokban egyik-másik házasságtörésének története és az sem, milyen anyagi körülmények között élt. Életének emigrációs korszakából számtalan apró, de fontos adat kerül elő, amit az olvasók többsége csak ezekről a lapokról tudhat meg. Kossuth Lajos, a magánember is nagyon összetett személyiség volt...

Steve Nording - Petőfi ​Sándor magánélete
Petőfi ​Sándor életének olyan eseményeit is megismerheti az olvasó, amelyeket az iskolában nem tanítottak. Petőfi, a vándor, a koldus, a katona, aki színészként vándorol szerte az országban. Akiről nem lehetett tudni, mit "eszik" Szendrey Júlián, ezen a kancsal, és cseppet sem szép leányon. Hogyan élt, amikor nem verseket írt? Hogyan hadakozott kortársaival és kritikusaival az irodalmi életben? Petőfi, a költő egyben ember is volt. Sokat szenvedett, akaratos, a maga útját járó ember, aki folyton ütközött környezetével, néhányszor életveszélybe került, mígnem aztán 26 évesen a csatatéren veszett oda.

Steve Nording - Moszkva ​titkai
A ​Steve Nording álnevet (is) használó Nemere István ezúttal a Szovjetunió néhány pártvezetőjének, nagyhatalmú politikusának - diktátorának - életrajza révén ad szemlét a bolsevizmus szörnyűségeiről, mindarról az iszonyatról, amely kb. hét évtizeden át - és nem az alcímben jelzett száz évig - csak félelmet, kínszenvedést, nyomort okozott a birodalom több százmilliós lakosságának. A négy életrajz (Lenin, Dzerzsinszkij, Trockij, Sztálin) voltaképpen négy jellemrajz a ravasz, a kegyetlen, eltorzult lelkekről. A szerző alapgondolata nem más, mint hogy a szovjet vezetők túlnyomó többsége műveletlen, gonosz és primitív ember volt, aki pedig iskolázott, értelmes, jó akaratú volt - mint Trockij -, azt eltették láb alól. A további három írás (Támadás Európa ellen?; A terror hétköznapjai; Kisebb titkok) a hivatalos politika álarca mögötti vakságot mutatja be: az eszeveszett fegyverkezést, a nemzetiségek (főként a zsidók) üldözését, a pártvezetők feleségeit (Krupszkajától Gorbacsov feleségéig) vagy a moszkvai metró titkos alagútjait, egészen Brezsnyev narkomániájáig! Az írások vagy javarészt ismert tényeket, adatokat, eseteket sorolnak, vagy homályos föltételezéseket, sejtéseket, valószínűleg sosem bizonyítható talányokat fogalmaznak meg.

Steve Nording - II. ​Rákóczi Ferenc magánélete
Ha ​valaki azt hiszi, hogy a szabadságharc legendás vezérének csak a politika, a harc töltötte ki mindennapjait, az nagyon téved. A szerző igen mélyre ásott le a korabeli forrásokban és amit talált, az bizony meglepheti önöket is. Ebben a műben nem a történelemkönyvek lapjairól ismert "nagy Rákóczi" köszön ránk. Inkább szerelmi kalandokban, házasságtörésekben is bővelkedő "másik életét" ismerhetjük meg. Kalandos vállalkozásai, szökései több börtönből, menekülései orgyilkosok és üldözők elől országhatárokon át, tengeri kalandjai, majd a bujdosás és emigráció éveinek eseményein keresztül jut hozzánk közelebb az az ember, aki nagy hősiessége mellett gyarló ember is volt. És mint ilyen, talán sokkal emberibb is, mint bármilyen más "hősi" pózban...

Steve Nording - Széchenyi ​István magánélete
Akik ​csak szoborként ismerik Széchenyit, meg akik folyton hivatkoznak rá, meg tőle idéznek, most egy kissé más Széchenyit ismerhetnek meg a könyv lapjairól. Nem a nagy embert, hanem a nagy emberbe bújt kis ember történetét olvashatják. Azét, aki öröklött betegségei ellenére hihetetlen energiával küzdött nemes közcélokért, ámde közben volt egy másik, a világ által alig ismert élete is. Ő volt az, aki még saját családjában is szerelmi botrányt rendezett, aki összetűzött mindenkivel, aki a hatalmat képviselte. Aki egyszerre volt magyar hazafi, és buzgó barátja az osztrák uralkodóháznak. Aki eme két vonzalma között végül is egyedül maradt, átkokat szórtak rá mindkét oldalról. Aki kötelet követelt Kossuthnak, majd minisztertársa lett a kormányban. Titkosrendőrök figyelték szinte egész életében, és aki végül is a már-már kitörő elmebaj révén talált élete végére olyan menedékhelyre, ahonnan tovább folytathatta különös harcát. Széchenyi, a magánember nagyon különbözött attól a személytől, akiről az iskolában tanulunk. Nording kitűnő könyve egyszerre leleplező és felmagasztaló olvasmány, tele titkokkal és meglepő részletekkel.

Kollekciók