Ajax-loader

Penckóferné Punykó Mária könyvei a rukkolán


Penckóferné Punykó Mária - Tűzoltó ​nagymadár
Penckóferné ​Punykó Mária pedagógus, néprajzkutató az egykor kárpátaljai Forrás Stúdió tagjaként látott hozzá a magyarok és ukránok lakta Beregújfalu népmeséinek és mondáinak gyűjtéséhez. A faluban külön telepet alkotva, nagy létszámú cigányság él, így mesemondóinak köre elsőként közülük került ki. Nádasdi István, Marinka Bertalan és Titicska István mesélései nyomán született meg a gazdag gyűjtemény fele. Párhuzamosan a cigány mesék gyűjtésével, Penckóferné Punykó Mária (részben tanítványainak közreműködésével) mintegy három tucat mesemondót fedezett fel magában a községben is. Meseviláguk erősen elkülönül az előzőkétől, mint ahogy a mesélés körülményei sem őrzik azt az archaikus természetességet, amelyet a cigánytáborban tapasztalhatott a gyűjtő. A “magyar” mesemondók többnyire hiedelemmondákat, legendameséket, eredetmagyarázó és történeti mondákat közöltek. A néprajzzal foglalkozó szakemberek számára nélkülözhetetlen forrásmű. Sütő Éva

Kollekciók