Ajax-loader

Kilyén Károly könyvei a rukkolán


Máthé Éva - Kilyén Károly - Fennmaradni!
A ​színmagyar erdélyi faluból, Iklandról indult el Kilyén Károly életútja. A jóeszű gyermeket unitárius papnak szánták a szülei, a fiú azonban katonatiszt akart lenni. Mivel a családnak nem voltak összeköttetései a Ludovika Katonai Akadémián, így nem juthatott be, ezért - mint továbbszolgáló katona a tisztképző főiskolát végezhette el. Nem sokáig élvezhette az oly áhított uniformis "ragyogását", mert a frontra vezényelték, és ezzel megkezdődött tíz évig tartó pokoljárása, melynek dokumentuma e kötet. 1945-ben a szovjet hadbíróság halálra ítélte, majd az ítéletet húszévi kényszermunkára "enyhítették". Ekkor az Ázsia északkeleti csücskén levő - mára már hírhedt - haláltáborba, Kolimára került. Itt embertelen sors lett osztályrésze, a kötet minden mondata a Szolzsenyicin-könyvben (A pokol tornáca, 901293) olvasottakat igazolja. A borzalmak túlélésében csakis erős elhatározása segítette: túl kell élni mindent a hazatérés, a fennmaradás érdekében. Sokféle, különböző nációbeli emberekkel kötött tábori kapcsolatai megismertették a földi gyarlóság minden fajtájával (embertelen kínzások, árulások), olyan tragédiáknak (barátok elvesztése, börtönévek, éhhalál, fagyhalál) volt elszenvedője vagy szemlélője, hogy az olvasó döbbenten kérdi, hogyan lehetett mindezt túlélni? Ám néha a legreménytelenebb helyzetekben (kórházi évei alatt, majd szökésekor) kapott Istentől jövő segítséget. Lényegében gyermekéveinek melegsége, a határokat nem ismerő szülői szeretet állandó jelenléte, és az Istenbe vetett erős hite segítette át a poklok poklain. ; A szerző gyermekeinek, unokáinak szánta a hazatérése után papírra vetett emlékiratokat, ám Csíky Boldizsár, erdélyi zeneszerző és Máthé Éva újságíró biztatására, majd az ő közreműködésükkel a kötet most a széles olvasóközönség számára is hozzáférhetővé válik. - Megrázó munka, érdemes széles körben ajánlani.

Kollekciók