Ajax-loader

Földes Anna könyvei a rukkolán


Földes Anna - Női ​szemmel három világrészen
Földes ​Anna második Női szemmel...kötete Európa, Ázsia és Amerika földjére hívja olvasóit, azokat, akik szeretnek vagy szeretnének utazni, és azokat, akik - "némi nyomtatott segítséggel - képesek karosszékben ülve is bekalandozni a világot". Bulgáriában sokan jártak, de talán nem jutott el mindenki a Rózsák Völgyébe, és akik eljutottak netán Amerikába, sem bizonyos, hogy látták a Grand Canyont. Európa része, mégis távoli, ismeretlen világ a kis északi sziget: Izland, ahol egyetlen analfabéta sincs, s egy érdekesnek ígérkező színházi előadásra bérelt repülőgépen érkeznek a fővárosba a halászfalvak lakói. A térkép "túlsó sarkában", Bangladesben, a statisztikák nem az analfabéták, hanem az írni-olvasni tudók arányát jelzik riasztóan alacsony százalékokban, és a problémák, amelyekről néhány évvel ezelőtt az akkor született állam lányai, asszonyai beszéltek, talán valamelyest már választ adnak mai kérdésekre is... Riport- és turistautak váltakoznak a kötet fejezeteiben. Ami összeillő csokorba köti őket: az újságírónő egyéni látásmódja, hangja, az emberi rokonszenv és élénk érdeklődés, amellyel a világ számtalan szépsége, öröme és gondja felé fordul.

Földes Anna - Húsz ​év - húsz regény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Anna - Így ​élt Móra Ferenc
Móra ​Ferenc több mint hét évtizede a gyermekek egyik legkedvesebb és legolvasottabb írója. Mi a titka művei hosszú életének? Minden bizonnyal az író mély embersége, saját élményeiből fakadó rokonszenve az életben botladozó szegény emberek és gyerekek iránt. Móra azonban nemcsak a gyerekek írója volt, felnőtteknek írt regényei is jelentősek, és mint újságírót, közéleti embert is számon tartjuk a század első harmadának életében. Földes Anna a magyar kultúrélet egyik legtermékenyebb alakját állítja elénk Móra Ferencről írott életrajzában, megmutatva, hogy a külső eseményekben nem is olyan gazdag életpályán milyen mélységek és magasságok mutatkoznak. A XX. század elejének irodalmi élete és benne szinte külön világként Szeged pezsgő levegője tárul az olvasó elé ebben a gazdagon illusztrált kötetben.

Földes Anna - A nő szerepe: főszerep
A nők vértelen forradalma az első győzelmek után nem jutott el a végső diadalhoz, hanem csak új, fontos szakaszához érkezett. Hogyan tovább? Erről szól az élő magyar irodalom húsz reprezentatív alkotója. Sokhangú kórus, eltérő dallamvezetés. Illyés Gyula merész ditirambusa - prózában a nők női jogairól, s mintegy ellenpontként Benjámin László a család válságáról. S hogy a fojtogató, a nők önmegvalósítását gúzsba kötő előítéletek nemcsak a férfiak körében élnek: félelmetes példákkal szolgálnak Örkény István, Weöres Sándor, Garai Gábor, s a nők közül Nemes Nagy Ágnes és Jókai Anna írásai. Déry Tibor a nők megnövekedett szabadságáról, Németh László az édenteremtő, fészekféltő asszonyokról vall. Darvas József, Galgóczi Erzsébet a felfedezés izgalmával rajzolják meg a parasztasszonyok most születő személyiségét. Kolozsvári Grandpierre Emil, Karinthy Ferenc, Szabó Magda, Gyurkó László, Csurka István vallja, hogy a nőkérdés megoldása a nők felszabadításának foka, a legérzékenyebb mércéje a társadalom demokratizmusának. Lányi Sarolta, Palotai Boris arról szól: mit jelent anyának lenni? S hódolat is ez a kötet. Mert az emberiségnek felét kitevő férfiakat is asszonyok hozták a világra, asszonyok nevelték, lányok gyújtották szerelemre. Mi ez, ha nem az, aminek Devecseri Gábor nevezte: Főszerep

Földes Anna - A ​költő felel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Anna - Az ​interjú
Interjút ​csak az a tollforgató készíthet, aki a világra nyitott értelmiségiként maga is őszintén kíváncsi azokra, akiket megszólít. És kíváncsi a feltett kérdésekre követő válaszokra is. Nagyon jót az írhat, akinek sikerül egyéni kíváncsiságát lapja olvasóiéval, a hallgatókkal összehangolni. Aki felismeri olvasói, nézői igénye mögött a társadalom, a közvélemény kérdéseit és az azokra kapott hiteles válaszok hü tolmácsaként szolgálja és formálja - tollal, mikrofonnal, kamerával - a közvéleményt. De a legjobbat a kötetünkben boncolgatott, górcső alá helyezett műfajban az nyújtja, aki képes a meghallgatott, megszerzett vagy kicsikart válaszokat szellemi-szakmai szempontból a legmagasabb színvonalon, az élőszó varázsát forrásértékű hitelességgel ötvözve közreadni. Földes Anna

Földes Anna - Női ​szemmel hat országról
Az ​újságírónak, ha utazik, többet és másképp kel látnia, mint a kényelmes és csak "önmagának" nézelődő turistának.S ha még ráadásul női szemmel nézi a világot, akkor feltétlenül meglát ezer apróságot, ami talán jellemzőbb lehet egy-egy városra, országra, mint a prospektusokban felsorolt nevezetességek. Londonban a Tower tövében meglátja a "dühös ifjakat" és a tavaszi divat első fecskéit. Görögországban Afrodité huszadik századbeli lányainak sorsát. Leningrádban körülnéz, vajon hová bújnak a szerelmesek a fehér éjszakában. Mintha kézen fogná az olvasóit, és vezetné őket, hogy ne csak utcákat, épületeket, kirakatokat lássanak, hanem azt ami a legérdekesebb, jó ismerősöket idegen országokban.

Földes Anna - Örkény ​a színpadon
Az ​Örkény a színpadon című tanulmánykötet nemcsak a művek és előadások krónikája, hanem tényekre és érvekre épülő, mindenkor kritikusi véleménnyel alátámasztott, olvasmányos útikalauz is az Örkény-országba utazóknak.

Földes Anna - Újságírás ​és irodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Anna - Kaffka ​Margit
A ​Nyugat-nemzedék e kimagasló alakjának tragikusan rövid pályája, "félbetörten is teljes ívű" - állapítja meg a szerző. Könyvében nyomon követi az elszegényedett dzsentri család lányának fokozatos elszakadását osztályától. Kaffka Margit írói programja megvalósításáért folytatott küzdelmeiben, életvitelében, sőt még öltözködésében is elvetett minden konvenciót. A hagyományokkal szembeni lázadása a legvilágosabban művészetében nyilvánult meg. Legismertebb regényeit, novelláit elemezve mutatja be Földes Anna, hogy kapcsolódik egymásba a generációk számadása, hogyan folytatódik a Színek és évek felejthetetlen hősének és leányainak sorsa a Mária éveiben, az Állomásokban. Az életrajz azzal válik teljessé, hogy a szerző levelek és dokumentumok segítségével, kortársak szavait is idézve rajzolja meg a magányos, szenvedő asszony portréját, majd a második házasságában megtalált boldogságát féltő és védelmező feleséget és anyát is. Az ő életét is felforgatta a háború, amelyet nem egyszerűen elítélt, hanem az első pillanattól szembeszállt vele, írásaiban ábrázolva a háborús pusztítást, a kisemberek reménytelenné vált sorsát.

Bóta Gábor - Földes Anna - Gervai András - Szigethy Gábor - Bessenyei
A ​Kiadó ezzel a kötettel folytatja A Nemzet Színészei című sorozatot. Számba vesszük színházi és filmszerepeiket. Sok fénykép interjú segítségével is felidézzük a felejthetetlen pillanatokat. A kötethez Vitray Tamás írt előszót.

Földes Anna - Színésznek ​született
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Anna - Próza ​jelen időben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Anna - Karrierek ​- vallomások
Író ​az olvasóhoz: Bizonyára lesznek, akik úgy érzik, karrierről álmodni ma, a mi társadalmunkban - illetlenség. És lesznek, akik homlokráncolva elutasítják, lomtárba tennék magát a szót is. Könyvem elsősorban a többieknek szól: azoknak, akik kíváncsian követik a sikeres, ismert, népszerű emberek útját, és akik néha maguk is álmodnak - ha nem is éppen színpadi karrierről, de talán arról, hogy rákkutató orvosként maguk is előbbre viszik a tudomány ügyét, vagy olyan új lakótelepet építenek, amelyben mindenki jól érzi magát. De könyvem a homlokráncolóknak is szól: példákkal, valóságos, ellenőrizhető emberi sorsokkal szeretném bizonyítani, hogy honunkban-korunkban is létezik karrier. Csak éppen a karrier feltétele-ára a szó jelentése változott. Azok a ma is köztünk élő neves emberek, akik e könyvben vallanak - egyes szám első személyben - az élet különböző területein értek el sikereket, váltak ismertté. Ahány interjú - annyi regényvázlat: csalódások, sikerek, kitűnő emberek regénye. Nem receptet - példát kínálnak ezek a vallomások. És remélem - érdekes olvasmányt.

Földes Anna - Jászai ​Mari és a magyar színház
Több, ​mint fél évszázada, hogy a Nemzeti Színház királynőjét, Jászai Marit eltemette a nemzet. Emléke kőbe, szoborba, emlékházba, múzeumba dermedt. Alig akad már szemtanú, aki látta volna Jászai-Élektrát vagy Jászai-Gertrudist. Hogyan kísérli meg Földes Anna a "tetemrehívást"? Vajon nem vakmerő vállalkozás úgy írni egy legendává magasztosult színészről, hogy sosem láttuk a vele született koturnusban, sosem hallottuk tragikus regiszterekben megszólaló hangját? Földes Anna merészen és ihletetten, tiszteletreméltóan gazdag dokumentumanyagok szólaltatva mag, idézi elénk Jászai felejthetetlen alakját: életre kelti a nem mindennapi embert és művészt, s vele együtt a magyar színjátszás fél évszázadát, melyet Jászai Mari neve fémjelzett. Nem a pletykaéhes kíváncsiságot akarja kielégíteni, amikor minden fellelhető adatot megszólaltat a könyvben a romantikus életű, izzó szenvedélyekről fűtött tragikáról, hanem azokat a belső és külső életmorzsákat, lelki tényezőket keresi a színésznő életében, színészi munkájában, amelyek egyetlenné és utánozhatatlanná gyúrták: Jászaivá. Azt a sokarcú embert, azt a sokarcú színészt keresi munkájában, aki nemcsak halálában, hanem már életében legendává lett.

Földes Anna - Miért ​nem írok önéletrajzot?
A ​könyv szerzője Budapesten született, 1930-ban. A 40-es évek poklának túlélőjeként bizakodva fogadta a felszabadulást. A fényes szelek nemzedékével együtt készült a vikág megváltására, a tanári, újságírói pályára. Bölcsészdiplomája megszerzése után, 1956-ig a legendás Irodalmi Ujság munkatársa, majd 35 évig a Nők Lapja újságírója. Több mint kétezer interjúja jelent meg a lapban. Beszélgetett színészekkel, írókkal, művészetről könyvekről, a nőkérdésről. Több irodalom- és színháztörténeti mográfiája is megjelent, többek között Móra Ferencről, Jászai Mariról, Örkény Istvánról. 1991 és 2008 között a Bálint György Újságíró Akadémia igazgatója. Önéletírásában személyes, családi élményei, tragédiái és örömei mellett elsősorban munkájáról, utazásairól és az ezek kapcsán megismert emberekkel való találkozásokról mesél.

Földes Anna - Móra ​Ferenc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Anna - Bródy ​Sándor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Anna - Kőháti Zsolt - Törőcsik ​Mari
Egy ​arc a Körhinta című filmből: Törőcsik Mari (azaz Pataki Mari) arca. A huszadik századi magyar művészetben a legismertebb, legbeszédesebb, legsorsszerűbb arcok egyike. E könyv, mely A Nemzet Színésze hetvenedik születésnapja alkalmából lát napvilágot, Törőcsik Mari arcait villantja fel: a színháziakat, a film-arcokat. A színházi Júlia-arctól a filmvászon asszonyarcáig, a mai Törőcsik mindnyájunk számára sokat mondó arcáig.

Földes Anna - Örkény-színház
Földes ​Anna írja könyvében: "A második világháború, Auschwitz sokkja után, amikor megrendült a lét biztonsága, és az emberiség kollektív tudatában felhalmozódtak a megválaszolatlan kérdések, az irodalom pedig önként és kényszerből lemondott a válaszadás jogáról - megnőtt a kérdező irodalom szerepe. A különböző földrajzi, történelmi, társadalmi körülmények között megfogant sorsdöntő kérdések pedig lényegesen közelebb állnak egymáshoz, mint a konkrét körülmények elemzésén alapuló - lehetséges - feleletek. Örkény, aki grammatikája alapjának a kérdő mondatot vallja, ebbe a kérdező irodalomba kapcsolódott be a maga egyetemes és mélyen magyar darabjaival. Irodalomtörténeti jelentősége abban áll, hogy elsőnek fedezte fel a jelenkori magyar valóságban - a közelmúltban és a mában - azokat a korunkban gyökerező konfliktusokat és modellszituációkat, amelyek nemzeti hovatartozástól függetlenül is rezonanciát, visszhangot ébreszthetnek az emberekben." Földes Anna ezt a rezonanciát, ezt a visszhangot elemzi, vizsgálja az Örkény-világszínház teljes hatósugarában, és egyben elmélyült tanulmányok egész sorával ad új kulcsokat, értelmezési lehetőségeket Örkény István drámaírói munkásságának valamennyi darabjához. Örkény színháza megvalósult színház. Földes Anna e színház megvalósítóit is kifaggatja izgalmasan gondolatébresztő interjúsorozatában, mellyel kiegészítve, könyve szinte a teljesség igényével világítja meg Örkény István drámaírói művészetét.

Földes Anna - Beszélgetni ​jó
"Ha ​regényíró lennék, talán hősömül választanám őket. A költőket, művészeket, tanárokat, tudósokat: azokat a kortársainkat, akik a maguk eszközeivel szebbé, gazdagabbá tették sokunk vagy akár csak néhányunk életét. Akik legyőzték a közönyt, a szürkeséget vagy esetleg - a másodperceket. Ha szobrász lennék, márványba faragnám a táncost, aki eltáncolja, ami fáj és feszít. Ha tanár lennék - példaképül állítanám Illyés Gyulát, Selye Jánost, Székely Évát és a többieket az osztály elé, és szomorú lennék, ha hús-vér emberek helyett csupán frázisokkal koszorúzott hősöknek tekintenék őket. De újságíró vagyok, és hőseim megidézésére, megörökítésére leghatásosabb eszközöm a kérdő mondat. Kérdéseimet szegeztem tehát hőseim, beszélgetőpartnereim mellének, hogy megismerjem gondolataikat, véleményüket - megismerjem őket magukat is. Feleleteikből kerekedett ki ez az arcképcsarnok, amelyben talán Önök is szívesen nézelődnek" - írja Földes Anna.

Földes Anna - Családi ​kör
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Anna - Így ​élt Jászai Mari
Régi ​igazság, hogy a legtöbb ember élete: regény. Hatvan-hetven év alatt a történelem regénnyi eseménysort produkál, és az előtérben mozgó ember élete ehhez kapcsolódik. Különösen érvényes ez egy nagy színészre, aki a kiegyezés körüli években kerül színpadra, és hat évtizedet tölt ott. Jászai Mari élete változatos, színes és tanulságos, mégis ami a kézirat alapján leginkább megragadja az olvasót: a munka- és hivatásszeretet. Nem didaktikusan derül ez ki, hanem a hősből, az emberből fakadóan, és ezzel a tanulsággal lesz több Földes Anna írása az általában jól sikerült, tartalmas, szórakoztató életrajzoknál.

Földes Anna - A ​giccs az irodalomban
Könyvkiadásunk ​nagy és igényes erőfeszítéssel igyekszik kiszorítani a ponyvát, a giccset nemcsak a könyvesboltok, de a könyvszekrények polcairól s az olvasók emlékezetéből is. Ugyanakkor a szellemi élet feketepiacain ma is megtalálhatók a régi kiadású fércművek. Nem nyugodhatunk bele a rossz irodalom létezésébe és még kevésbé népszerűségébe. Beszélnünk kell róla, küzdeni ellene. A kérdés csak az: hogyan? E harchoz ad segítséget, támogatást Földes Annának az irodalomtörténész és újságíró eszközeivel megírt könyve.

Bernáth László - Cserhalmi Imre - Elek János - Farkas Zoltán - Földes Anna - Horvát János - Szigethy András - Bevezetés ​a műfajismeretbe
Jelen ​mű egy korábban méltán elismert tankönyv, az Új műfajismeret lényegesen átdolgozott, újraszerkesztett és kibővített kiadása. A szerzők arra törekedtek, hogy a sajtó-, a rádió-, televízió-, vagy az Internet újságírás műfajainak nem túl bonyolult, mégis elvont alapszabályait fogalmazzák meg, azokat, amelyek az újságíró, riporter mindennapi gyakorlatában is használhatóak, de általános körülmények között is igazak. Az újságírásban, riporter munkában az információ a cél, amelynek alapegysége, téglája a hír. S ahogy a kőműveseknek is tudniuk kell, hogy milyen szabályok szerint kell rakni ezeket a téglákat, ha válaszfalat, támpillért, vagy éppen kandallót kell felhúzniuk, úgy az újságírónak is rendelkezniük kell azokkal az ismeretekkel, hogy az információs "hírtéglákat" felhasználva, milyen szabályok szerint lehet katedrálist, vagy éppen kunyhót építeni.

Kollekciók