Ajax-loader

Török Endre könyvei a rukkolán


Török Endre - Lev ​Tolsztoj
Tartalom Gondolkodástörténeti ​kérdések Szabadság és polgári szervezettség A korlátozott orosz fejlődés A történelmi önkeresés alternatívái Az orosz géniusz kiemelkedés Természet, történelem és irodalom Három szellemi és művészi pozíció (Goethe, Dosztojevszkij, Tolsztoj) Összhang és egyetemesség Az egyensúly felbomlása Kísérlet az egyensúly helyreállítására Az öreg Tolsztoj világtudata Az intézményesített bűnösség A bűnösség megszüntetésének feltételei A harmadik ember Irodalom és emberi út A szó hitelesítése Önteremtés és regényforma Utópia és világérdek Jegyzetek

Török Endre - Átragyogás
Török ​Endre - ez a név fogalom volt az 1960-as évektől kezdve több mint negyven esztendeig a budapesti bölcsészkaron, és az kell maradjon azután is, hogy 2005-ben, nyolcvankét évesen eltávozott közülünk. A kiváló irodalomtörténész, esszéista, kritikus és szerkesztő tanárok nemzedékeit nevelte föl, eléjük állítva a 19. századi nagy orosz írók, elsősorban Tolsztoj és Dosztojevszkij szellemi-lelki örökségét. Életművének foglalatát tartja most kezében az olvasó: négy könyvét, összegyűjtött esszéit és kritikáit. Tanítványainak főhajtásaként a válogatás mellett biográfia, bibliográfia, elő- és utószó egészíti ki a könyvet. Ajánljuk diákoknak, tanároknak, és mindazoknak, akik gondolkodni és olvasni szeretnek.

Török Endre - Szemfényvesztések ​kora
Török ​Endre esszéi elsősorban a nyugati és keleti (orosz) alkotók műveit vetik össze (pl. Goethe - Dosztojevszkij), ezen kívül kiemelkedő darabja a Hamvas Béláról készült tanulmány is. A mű második részében közölt, kis lélegzetű esszék a bűntudat, a testvériség, a hatalom, a szabadság, a szerelem filozófiai vetületével, korunk "elfajult" emberének típusaival, a tudás szüntelen bővülésével állította "kelepcékkel" foglalkoznak.

Török Endre - Ki ​a szabad?
"A ​bűnbánat aktusa a valóságos élet közepe. Nélküle az ember nem keresné léte jelentését, még ha a végső titkok rejtve vannak is előtte. A bűnbánatban a dolgok fényt kapnak, a bűnben elsötétülnek. A bűnbánat rabság helyett szabadságba vezet; általa ugyanis, esendősége ellenére, magasabb kegyként, bűne fölé emelkedik az ember." A kötetben Török Endrének az elmúlt években megjelent cikkei, esszéi olvashatók.

Török Endre - Orosz ​irodalom a XIX. században
Török ​Endre az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, a magyarországi russzisztika kiváló művelője, aki szellemes és eredeti esszéivel már régóta felhívja magára az olvasók figyelmét. Könyvében másfél évtizedes kutatómunkájának eredményeit összegezi, bemutatja a XIX. századi orosz irodalom legjelentősebb egyéniségeit és irányzatait, feltárja az összefüggéseket a korabeli nyugat-európai irodalom legjelentősebb egyéniségeit és irányzatait, feltárja az összefüggéseket a korabeli nyugat-európai irodalom és az orosz irodalom között. Mint előszavában írja: "Az Orosz irodalom a XIX. századi Oroszországban az irodalom, hanem arra, milyennek mutatta magát ebben az irodalomban Oroszország." Török Endre könyve hosszú idő óta az első jelentékeny, valóban újszerű könyv erről a nevezetes irodalomtörténeti korszakról.

Kollekciók