Ajax-loader

David Hume könyvei a rukkolán


David Hume - Értekezés ​az emberi természetről
Hume-nak ​ez a filozófiai főműve a filozófia naturalizáló fordulatának alapvető dokumentuma, amely mind a mai napig ösztönzője eredeti gondolatoknak. Az analitikus filozófia egyik első képviselője, módszertani megoldásai alapvető jelentőségűek. A kötet fontos tankönyv lesz a bölcsészettudományokat oktató egyetemeken.

David Hume - Összes esszéi I.
Az emberi életet inkább a szerencse vezérli, mint az értelem; inkább közönséges időtöltésnek kell tekinteni, semmint komoly foglalatosságnak; s inkább a pillanatnyi kedély, mint az általános elvek hatása alatt áll. A nagy skót filozófus életében legnépszerűbb írásainak magyar kiadása.

David Hume - Tanulmány ​az emberi értelemről
David ​Hume-nak, az európai felvilágosodás egyik átfogó szellemének ez a híres munkája 1748-ban jelent meg, és máig a modern ismeretelmélet egyik alapművének számít. Az eszmetársítás, az asszociációs elv, főleg pedig az oksági kapcsolat elemzése foglalja el a központi helyet a Tanulmány-ben - Bertrand Russel jegyzi meg, hogy Hume-mal kezdődik a kauzalitás modern filozófiája.

David Hume - Tanulmány ​az erkölcs alapelveiről
1734 ​és 1737 között írja meg David Hume fő művét, mely 1739-40-ben jelent meg, Értekezés az emberi természetről címmel. A mű fogadtatása hűvösnek is alig mondható, s ebből Hume azt a következtetést vonja le, hogy kora érzéketlen a nagy filozófiai rendszerek iránt, csak a népszerű és népszerűsítő irodalom, kiváltképp az esszék befogadására alkalmas. A Tanulmány az erkölcs alapelveiről, melyet ő maga "minden munkája közül összehasonlíthatatlanul a legjobbnak" tartott, az Értekezés III. könyvének esszésített változata (1751-ben publikálta). Részletek már jelentek meg belőle magyarul, de a teljes esszé magyar fordítását először adjuk közre.

David Hume - Beszélgetések ​a természetes vallásról
A ​világ, magasabb mércével mérve, nagyon is fogyatékos és tökéletlen, ezért csakis egy gyermekisten első, kezdetleges próbálkozása lehet. Hume vallásfilozófiai fő művét nem csak a szerző rejtegette fiókjában - halála után barátai sem merték kiadni. 255 év múltán most magyarul is olvasható az újkori filozófia egyik kulcsszövege.

David Hume - David ​Hume összes esszéi I-II.
Az ​emberi életet inkább a szerencse vezérli, mint az értelem; inkább közönséges időtöltésnek kell tekinteni, semmint komoly foglalatosságnak; s inkább a pillanatnyi kedély, mint az általános elvek hatása alatt áll. A nagy skót filozófus életében legnépszerűbb írásainak magyar kiadása.

Kollekciók