Ajax-loader

David Hume könyvei a rukkolán


David Hume - Összes esszéi I.
Az emberi életet inkább a szerencse vezérli, mint az értelem; inkább közönséges időtöltésnek kell tekinteni, semmint komoly foglalatosságnak; s inkább a pillanatnyi kedély, mint az általános elvek hatása alatt áll. A nagy skót filozófus életében legnépszerűbb írásainak magyar kiadása.

David Hume - The ​Natural History of Religion
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Hume - Enquiries ​Concerning Human Understanding and Concerning the Principles of Morals
How ​do we come to have ideas about the world and about the relationships of objects we perceive therein? Is all impressed upon the senses from outside or does the human mind have a significant role to play in how such concepts as "causality," "probability," "necessity," "contingency," "miracles," and others are to be understood? If so, what is the nature and extent of that role? In this classic work of early modern epistemology, Hume offers important insights about how we come to understand and have knowledge of our world and, in so doing, alter our relationship with it.

David Hume - Tanulmány ​az emberi értelemről
David ​Hume-nak, az európai felvilágosodás egyik átfogó szellemének ez a híres munkája 1748-ban jelent meg, és máig a modern ismeretelmélet egyik alapművének számít. Az eszmetársítás, az asszociációs elv, főleg pedig az oksági kapcsolat elemzése foglalja el a központi helyet a Tanulmány-ben - Bertrand Russel jegyzi meg, hogy Hume-mal kezdődik a kauzalitás modern filozófiája.

David Hume - Dialogues ​Concerning Natural Religion
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Hume - Beszélgetések ​a természetes vallásról
A ​világ, magasabb mércével mérve, nagyon is fogyatékos és tökéletlen, ezért csakis egy gyermekisten első, kezdetleges próbálkozása lehet. Hume vallásfilozófiai fő művét nem csak a szerző rejtegette fiókjában - halála után barátai sem merték kiadni. 255 év múltán most magyarul is olvasható az újkori filozófia egyik kulcsszövege.

David Hume - Értekezés ​az emberi természetről
Hume-nak ​ez a filozófiai főműve a filozófia naturalizáló fordulatának alapvető dokumentuma, amely mind a mai napig ösztönzője eredeti gondolatoknak. Az analitikus filozófia egyik első képviselője, módszertani megoldásai alapvető jelentőségűek. A kötet fontos tankönyv lesz a bölcsészettudományokat oktató egyetemeken.

David Hume - David ​Hume összes esszéi I-II.
Az ​emberi életet inkább a szerencse vezérli, mint az értelem; inkább közönséges időtöltésnek kell tekinteni, semmint komoly foglalatosságnak; s inkább a pillanatnyi kedély, mint az általános elvek hatása alatt áll. A nagy skót filozófus életében legnépszerűbb írásainak magyar kiadása.

David Hume - A ​Treatise of Human Nature
"One ​of the greatest of all philosophical works, covering knowledge, imagination, emotion, morality, and justice." — Baroness Warnock, The List Published in the mid-18th century and received with indifference (it "fell dead-born from the press," noted the author), David Hume's comprehensive three-volume A Treatise of Human Nature has withstood the test of time and has had enormous impact on subsequent philosophical thought. Hume — whom Kant famously credited with having "interrupted my dogmatic slumber and gave my investigations in the field of speculative philosophy a quite new direction" — intended this work as an observationally grounded study of human nature. He employed John Locke's empiric principles, constructing a theory of knowledge to serve as a foundation for the evaluation of metaphysical ideas. Reprinted here in one volume, the Treatise begins with an examination of the nature of ideas: their origins and connections, modes and substance, and abstract qualities. The work's considerations of existence, knowledge, and identity explore the ways in which people use these concepts as a basis for firm but unproven beliefs. The second part surveys the passions, from pride and humility to contempt and respect, analyzing their roles in human choices and actions. The book concludes with a meditation on morals and an in-depth explanation of the perceived distinctions between virtue and vice. One of philosophy's most important works and a key to modern studies of 18th-century Western thought, A Treatise of Human Nature is essential reading for all students of philosophy and history.

David Hume - Tanulmány ​az erkölcs alapelveiről
1734 ​és 1737 között írja meg David Hume fő művét, mely 1739-40-ben jelent meg, Értekezés az emberi természetről címmel. A mű fogadtatása hűvösnek is alig mondható, s ebből Hume azt a következtetést vonja le, hogy kora érzéketlen a nagy filozófiai rendszerek iránt, csak a népszerű és népszerűsítő irodalom, kiváltképp az esszék befogadására alkalmas. A Tanulmány az erkölcs alapelveiről, melyet ő maga "minden munkája közül összehasonlíthatatlanul a legjobbnak" tartott, az Értekezés III. könyvének esszésített változata (1751-ben publikálta). Részletek már jelentek meg belőle magyarul, de a teljes esszé magyar fordítását először adjuk közre.

Kollekciók