Ajax-loader

Montaigne könyvei a rukkolán


Montaigne - Montaigne ​legszebb lapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Montaigne - A ​kegyetlenségről
Montaigne-nek ​a XVI. századtól napjainkig világszerte nagy a kultusza. A Franciaországban és külföndön egyaránt népszerű - és vitatott - esszék divatos olvasmánynak számítottak már a korabeli szalonok hölgytársaságában is. Montaigne esszéinek első kiadása, mintegy tízéves munka után, 1580-ban jelent meg Bordeaux-ban. Magyarul az említett múlt századi verzió óta Kürti Pál, Bajcsa András és Réz Ádám fordításában olvasható a mű egy-egy részlete, szemelvénye, töredéke. Az Európa Könyvkiadó régóta tervezi a teljes magyar Montaigne megjelentetését. Két nagyszerű fordító szentelte hatalmas tudását és kivételes képességeit ennek a feladatnak: előbb Réz Ádám, majd az ő halála után Antal László...

Montaigne - André Gide - A ​tapasztalásról
___„Ha ​a legegyszerűbben hagyatkozunk a Természetre, akkor hagyatkozunk rá a legbölcsebben.” ___„Annak a felhívásnak, hogy mindenki ismerje meg önmagát, bizonyára sok a veleje, ha a tudomány és a világosság istene kiíratta a templom homlokzatára, mint foglalatát mindannak, amit tanácsolni akart.” ___„Minden életforma közül az a legostobább és legingatagabb, amely szabályokra és fegyelemre épül.” ___„Legnagyobb és legdicsőbb remekművünk a helyes élet. Minden egyéb dolog uralkodás, kincshalmozás, építkezés, legfeljebb csak függelékecske és kellékecske.” ___„A fájdalom, a gyönyör, a szeretet, a gyűlölet legelső érzései a gyermeknek; ha azután megjön az értelem, és igazodni tudnak hozzá, az már erény.” ___Olyan gondolatok ezek, amelyeket nemcsak minden kor és korosztály, hanem minden egyes ember is újra meg újra átgondolhat magában. S a mi kapkodó, sikert hajhászó, uniformizálódó világunkban különösen üdvös megállni egy kicsit, s a szórakoztatóan csapongó, derűs és közvetlen hangú Montaigne-nyel eltöprengeni az emberi élet kiapadhatatlan gazdagságáról, létünk felbecsülhetetlen értékeiről, önismeretünkről és változékonyságunkról, betegségről és gyönyörről, no meg a természetes józan ész hasznáról. A francia filozófus és moralista, megérezve, hogy kora gondjai közül melyek azok, amelyek az elkövetkező nemzedékeket is foglalkoztatják, évszázadok távolából fordul felénk és társalog velünk, mindig eleven szellemmel, hisz - bár művét telitűzdeli ókori idézetekkel - az élet mindenkor fontosabb számára, mint a holt betű vagy az elvont gondolat. ___ _A tapasztalásról,_ az _Esszék_ III. könyvének 13. és egyben utolsó fejezete - mely az író halálának négyszázadik évfordulójára ezúttal André Gide értő és kedvcsináló tanulmányával együtt jelenik meg - a montaigne-i életbölcsesség summája.

Montaigne - Esszék
"Ez ​itt egy őszinte könyv, olvasó" - e szavakkal kezdődik Montaigne esszéinek gyűjteménye. S mire vágyna inkább a ma embere, mint őszinte, valóban szivből jövő és szivhez szóló, bölcs emberi beszédre? Ezt a kis gyűjteményt - melyet a nagy francia iró, André Gide válogatott össze szerzőjük legszebb és legokosabb passzusaiból - egy csöndes délutánon, karosszékben ülve fogjuk legszivesebben föllapozni, vagy elalvás előtt olvasgatunk pár oldalt belőle, elgondolkodva az emberi élet sokszinűségén, sajátos gazdagságán. Montaigne - Gyergyai Albert jellemzése szerint - az esszé műfajának "tulajdonképpeni feltalálója és patrónusa". Franciaországi diplomata és politikus pályája után aránylag biztonságban, egy délvidéki kastély toronyszobájának mélyén olvasgatott. A eközben leirta gondolatait, hogy vigasztalódjék kissé a maga sorsa és a világé felett...

Montaigne - A ​tapasztalásról
"Ha ​a legegyszerűbben hagyatkozunk a Természetre, akkor hagyatkozunk rá a legbölcsebben." "Annak a felhívásnak, hogy mindenki ismerje meg önmagát, bizonyára sok a veleje, ha a tudomány és a világosság istene kiíratta a templom homlokzatára, mint foglalatát mindannak, amit tanácsolni akart." "Minden életforma közül az a legostobább és legingatagabb, amely szabályokra és fegyelemre épül." "Legnagyobb és legdicsőbb remekművünk a helyes élet. Minden egyéb dolog uralkodás, kincshalmozás, építkezés, legfeljebb csak függelékecske és kellékecske." "A fájdalom, a gyönyör, a szeretet, a gyűlölet legelső érzései a gyermeknek; ha azután megjön az értelem, és igazodni tudnak hozzá, az már erény." Olyan gondolatok ezek, amelyeket nemcsak minden kor és korosztály, hanem minden egyes ember is újra meg újra átgondolhat magában. S a mi kapkodó, sikert hajhászó, uniformizálódó világunkban különösen üdvös megállni egy kicsit, s a szórakoztatóan csapongó, derűs és közvetlen hangú Montaigne-nyel eltöprengeni az emberi élet kiapadhatatlan gazdaságáról, létünk felbecsülhetetlen értékeiről, önismeretünkről és változékonyságunkról, betegségről és gyönyörről, no meg a természetes józan ész hasznáról. A francia filozófus és moralista, megérezve, hogy kora gondjai közül melyek azok, amelyek az elkövetkező nemzedékeket is foglalkoztatják, évszázadok távolából fordul felénk és társalog velünk, mindig eleven szellemmel, hisz - bár művét telitűzdeli ókori idézetekkel - az élet mindenkor fontosabb számára, mint a holt betű vagy az elvont gondolat."

Kollekciók