Ajax-loader

Colette könyvei a rukkolán


Colette - The ​Vagabond
Thirty-three ​years-old and recently divorced, Renée Néré has begun a new life on her own, supporting herself as a music-hall artist. Maxime, a rich and idle bachelor, intrudes on her independent existence and offers his love and the comforts of marriage. A provincial tour puts distance between them and enables Renée, in a moving series of letters and meditations, to resolve alone the struggle between her need to be loved and her need to have a life and work of her own.

Colette - Zsendülő ​vetés / A macska
Az ​izgalmas, színes művészályát befutott, világszerte ismert és népszerű francia írónő a szerelem lélektani bonyodalmainak okos megfigyelője, kifejletének szakértője. A jelen kötetben olvasható két kisregény megkapóan, sok árnyalattal reprezentálja Colette érzékenységét, gyengéd szeretetét a fiatal életek iránt. A sokat látott, mindent tudó asszony szemével követi a tizenhat éves Philippe és a tizenöt éves Vinca pajtáskodását a tengerparti nyár kék ege alatt, bontakozó szerelmüket, amelyben tiszta, formás emberségük első próbáihoz érkeznek. A másik kisregény, A macska szereplői csak öt-hat évvel idősebbek – Colette az ő korai házasságuk tragikomikus fordulataival az emberi kapcsolatok iránti felelősségre, az érzelmek iskolájának megúszhatatlan „leckéire” figyelmeztet. S mindkét regény hangulatát átjárja az írónő szeretete, együttérzése, megértő bölcsessége...

Colette - Zsendülő ​vetés
A ​"Zsendülő vetés" Colette életművének talán a legszebb darabja. Tiszta, szűkszavű stílusával, mély szenvedélyességével, belső ritmusával olykor a prózai költemény hatását kelti. Két jókedvű párizsi család immár másfél évtizede együtt nyaral a tengerparton. Gyermekeik együtt nőttek fel, s Philippe és Vinca már régtől fogva öntudatlanul összekapcsolják jövendő életüket. Hanem ezen a nyáron nyugodt, gyermeki biztonságukat, zavartalan gyermekbarátságukat valóban összetöri a nagy, váratlan, az édes és keserves első kamasz-szerelem. Egyedül vannak a tengerrel, kagylókkal, csigákkal, tengeri rákokkal... a felnőttektől, akiket Árnyaknak neveznek, elválasztja őket a harmonikus és szenvedélyes, csak egymást kívánó létük burka...

Colette - Édenek ​és börtönök
Egy ​különös ember, egy asszonyi lélek története ez a könyv, melynek írója és főhőse Sidonie-Gabrielle Colette, a kiváló francia regényírónő.

Colette - Cinci
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Colette - Chéri ​(francia)
Léa ​de Lonval, une courtisane de prés de cinquante ans, est la maîtresse de Fred Peloux, appelé Chéri. A mesure qu'elle éprouve le manque de conviction croissant de son jeune amant, Léa ressent avec un émerveillement désenchanté et la lucidité de l'amertume, les moindres effets d'une passion qui sera la dernière. Pourtant il suffira à Chéri d'épouser la jeune et tendre Edmée pour comprendre que la rupture avec Léa ne va pas regrets. La peinture narquoise d'un certain milieu mondain, l'analyse subtile de l'âme féminine, les charmes cruels de la séduction, l'humour un peu triste de la romancière font de Chéri une des oeuvres les plus attachantes et le plus célèbres de Colette.

Colette - Gigi
Colette ​az igazi, érett műveivel a húszas években jelentkezik és a harmincas években jut be végképp a francia széppróza nagyjai közé. Válogatásunkban igyekeztünk minden oldaláról bemutatni azt a kiforrott, poétikus írásművészt, akit a háború előtti olvasóközönség inkább csak könnyű fajsúlyú, erotikus és érzelgős regények szerzőjének ismert. - Kötetünk első darabja, a Claudine háza, gyöngéd, forró, lírai vallomás gyermekkora színteréről és szereplőiről: a kert virágairól, a testvéreiről, dalos apjáról, az eprésző macskáról, a csokoládéivó pókról, a szülői ház örökfényű csodáiról és a csodákon őrködő, vígkedélyű, felejthetetlen anyjáról. A Duó és A kuckó Colette örök témáját, a férfi és a nő szemvedélyes párviadalát zengi el, mély, telt, hibátlan zengésű hangon. A Gigi, a címadó, hosszabb lélegzetű elbeszélés - az írónő késői gyöngyszeme - a századforduló éveibe repíti az olvasót. Hősnője, a tizenhat éves csitri, szembe mer fordulni a kurtizánok törvényesített világával; a fordulatos, üde történetből több nagysikerű film készült. A Colette írásaiból áradó poézis - a múló pillanat ragyogása, egy táj, egy virágzó barackos, egy áradó folyó minden színe és illata, egy lázas gyerek száguldó, tünékeny álomvilága - gyöngéd varázsával rabul ejti az olvasót.

Colette - Gigi ​(francia)
Petite-fille ​et nièce adorée de deux demi-mondaines, Gigi s'applique à manger délicatement du homard à l'américaine, à distinguer une topaze d'un diamant jonquille et surtout à ne pas fréquenter "les gens ordinaires". On lui apprend son futur métier de grande cocotte. Mais Gigi et Gaston Lachaille, le riche héritier des sucres du même nom, en décident autrement… Gigi, un des rares romans d'amour heureux de Colette, donne son titre à ce recueil qui réunit trois autres nouvelles : "L'enfant malade", "La dame du photographe" et "Flore et Pomone".

Colette - Chéri
A ​középkorú Léa szép, nyugodt természetű, gazdag asszony. Hat éve él együtt kurtizán barátnője fiával, a nála huszonhat évvel fiatalabb Chérivel. Derűs engedékenységgel tűri, sőt helyesli, hogy Chéri elvegyen egy korban hozzá illő, ártatlan lányt. Léa azonban nem készül fel a csapásra, azt hiszi, nem ejthet rajta sebet a fiú elvesztése. Elmenekül Párizsból, de a fájdalmat magával hordozza. Chéri is szenved, sóvárog Léa után, még fiatal feleségét is magára hagyja. Fél év múltán Léa mégis visszatér, és újra találkoznak.

Colette - Kóborélet ​és más kisregények
Gyergyai ​Albert így ír Colette-ről: "...Ez az új válogatás, amely csupa vonzó és jelentékeny Colette-művet tartalmaz, biztosabb alapot nyújthat Colette magyarországi újjáértékeléséhez... Mint a legtöbb nőíró, ő is sokkal mélyebben és kizárólagosabban, mint elődei, elsősorban önmagát s legfeljebb beszédes barátnői vallomásait regényíti, és még az olyan önálló, kívülről látott és kerek művekben is, mint ebben a gyűjteményben _A macska_ vagy a _Zsendülő vetés_, ugyanaz az érzéki, sóvár és telhetetlen Colette bujkál, nem csupán a bretagne-i tengerpart, vagy a párizsi villanegyed ózonos tájképeiben, nem csupán a sorok közt, a tömör, éles, kiszámított és mégis oly forrásízű nyelvezetben, hanem még a történet és a szereplők bonyodalmas mélyeiben is." Colette a köznapi valóság mesterkéletlen költője. "Jól tudja, hogy örömeink mulandók, boldogság nincs, csak boldog pillanatok, és ezért kell élvezni módjával, túlzás, szavalás, szenvelgés nélkül, a természet és az emberélet minden mégoly mulandó kedvességét, a jó kenyeret, a tiszta forrásvizet, a se zöld, se túlérett gyümölcsöt, egy arc, egy test oly törékeny hamvát és harmóniáját, egy madár villanó röptét, egy nyíló virág bársonyát, egy kedvünkhöz illő tájat, egy testi vagy szellemi találkozást - mindent frissen, közvetlenül, tudatosan, világos szemmel, mert hisz sose fürödhetünk kétszer ugyanabban a folyóvízben. Kortársai közt kissé olyan, mint a maga századában s hazájában a titokzatos Vermeer, akinek tájai, csendéletei, mindennapos modelljei alig-alig különböznek, főképp első tekintetre, annyi más holland >>kismester<< témáitól és felfogásától - viszont ha sokáig nézzük kékjeit és sárgáit és az arcokra s a tárgyakra mindenünnen beáradó és szinte mindent elöntő és mindent felderítő világosságát, Colette legszebb lapjaira, prózájának kék és sárga villanásaira kell gondolnunk, azokra a pontos és zenei jelzőkre, amelyek minden témabeli zártság és egyhangúság ellenére olykor egy tájon, egy arcon, egy egyéni sorson túl az emberi szív leghomálylóbb rejtelmeire vetnek világot..."

Colette - Cheri ​and The Last of Cheri
Cheri, ​first published in 1920, is considered Colette's finest novel. Exquisitely handsome, spoilt and sardonic, Cheri is the only son of a wealthy courtesan, a contemporary of Lea, the magnificent and talented woman who for six years has devoted herself to his amorous education. When a rich marriage is arranged for Cheri, Lea reluctantly decides their relationship must end. Cheri, despite his apparent detachment, is haunted by memories of Lea; alienated from his wife, his family and his surroundings, he retreats into a fantasy world made up of dreams and the past, a world from which there is only one route of escape. In her portrait of the fated love affair between a very young man and a middle-aged woman, Colette achieved a peak in her earthy, sensuous and utterly individual art. Cheri caused considerable controversy both in its choice of setting - the fabulous demi-monde of the Parisian courtesans - and in its portrayal of Cheri. --- At the end of Cheri the young Cheri left his aging mistress Lea on the eve of his marriage. Having served in the army during the war Cheri returns to Paris haunted by memories of his carefree youth and the bounty of his benevolent mistress. In the post-war 1920's he finds it impossible to settle down to a new life with his efficient and entrepreneurial wife and friends. As his looks and his reputation begin to deteriorate Cheri's life is thrown into crisis as he attempts to recapture the contentment and companionship of his luxurious youth. As Cheri and Lea confront each other, and the changes a decade has wrought on their lives and their looks, Colette displays the incredible sensitivity and insight for which she is justly famous.

Kollekciók