Ajax-loader

Mohácsy Károly könyvei a rukkolán


Mohácsy Károly - (színes) Irodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mohácsy Károly - Középiskola I. Irodalom tankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mohácsy Károly - Irodalmi szöveggyűjtemény középiskolák 10. évfolyama számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mohácsy Károly - Irodalomtankönyv középiskolák 11. évfolyama számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mohácsy Károly - Irodalom III.
'Mohácsy Károly: Irodalom III.' összes példány Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Kiadás helye: Budapest Kiadás éve: 1993 Kötés típusa: Tűzött kötés Oldalszám: 424 oldal Sorozatcím: Kötetszám: Nyelv: Magyar Méret: 20 cm x 14 cm ISBN: 9631851176 Megjegyzés: Tankönyvi száma: 15 300.

Mohácsy Károly - Irodalom I. Műszaki szakközépiskola
Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat Kiadás helye: Budapest Kiadás éve: 1991. május Kötés típusa: Ragasztott papírkötés Oldalszám: 405 oldal Sorozatcím: Kötetszám: Nyelv: Magyar Méret: 20 cm x 15 cm ISBN: 963 18 35685 Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal, fotókkal. Tankönyvi szám: 15 100. Harmadik kiadás. Ez a könyv az irodalom elméletébe és történeti múltjába kívánja bevezetni olvasóját. Időben és mennyiségben hatalmas anyagot ölel fel: több mint 3000 év irodalmi és művészeti alkotásaiból nyújt válogatást. Terjedelme azonban ne ijesszen el senkit! Nem minden kötelezően megtanulandó „törzsanyag". A szaktanár joga és kötelessége, hogy ebből a gazdagnak tűnő anyagból válogasson, hiszen ő tudja a legjobban eldönteni, hogy egy-egy iskolatípusban, osztályban mit lehet és kell - a tanterv előírásainak megfelelően - elvégezni. A könyv tartalmazza az ún. kiegészítő anyagot is. (Ezeket a szövegeket rövidebb sorokban nyomták.) Ez az érdeklődőbb tanulóknak szól: azok tájékoztatását szolgálja, akik alaposabban szeretnének megismerkedni a régmúlt korok irodalmával. Abban is reménykedünk, hogy könyvünk nem csupán egyetlen esztendőre használatos tankönyv lesz, hanem a középiskola elvégzése után is megmarad művelődéstörténeti forrásnak, s az érettségi után is fel-fellapozzák majd egykori használói. Legfőbb célunk a könyv megírásakor az volt, hogy olvasói a tankönyvi szöveggel foglalkozva, mintegy újraéljék az iskolában megtárgyalt, elemzett vagy házi olvasmányként már megismert irodalmi műveket, tudatosítsák és elmélyítsék az egyszeri és elsődleges benyomásokat, illetve a könyv segítsen új meglátások, észrevételek, értelmezések felfedezésében. Példát szeretne nyújtani arra, hogyan lehet és kell „lefordítani" fogalmi nyelvre az esztétikai úton nyert irodalmi élményt, hogyan lehet feltárni, megfogalmazni és egy összefüggő rendszerbe állítani a műalkotásokban megjelenő gondolati, erkölcsi és művészi értékeket.

Mohácsy Károly - Irodalom a szakközépiskola III. osztálya számára
Ezt a könyvet is jó barátnak, útitársnak szántuk, sőt a mindennapi életben eligazító kalauznak is, hiszen a III. osztályos tananyagban olyan kiemelkedően nagy irodalmi alkotások szerepelnek, melyek az emberi lét és a társadalmi-közösségi élet legmélyebb, ma is időszerű filozófiai és erkölcsi kérdéseit érintik. A „tankönyv" kb. 110 év, az 1830-tól 1942-ig, Móricz Zsigmond haláláig terjedő korszak irodalmáról nyújt képet. Ennek az időszaknak bonyolult, valóságos gazdagságát szeretnénk megmutatni. A világirodalom - s ezen belül a magyar irodalom is - szinte kimeríthetetlen. Ezért a tankönyv csak indítást adhat; a további ismerkedés, újabb kincsek felkutatása és örömteli felfedezése már kinek-kinek a saját egyéni lehetősége. Néhány olvasmánynak szánt fejezettel megpróbáltuk érzékeltetni, hogy milyen sokszínű, változatos, érdekes lehetett az adott időszak művészi-irodalmi élete. Ezeket a fejezeteket azért érdemes elolvasni, mert az itt érintett írókkal nap mint nap találkozik a művelt s művelődni kívánó ember. A XIX. századi irodalom egy részével már tavaly megismerkedtetek. Az idei évben szereplő írók részben Vörösmarty, Petőfi, Arany és Jókai, részben majd a negyedikes anyagban tanulandó József Attila és Radnóti kortársai voltak. A múlt század történelmi-társadalmi-politikai eseményei, problémái tehát már nem ismeretlenek számotokra. Remélhetőleg ez megkönnyíti a tájékozódást, a tanulást.

Mohácsy Károly - Irodalmi szöveggyűjtemény szakközépiskola I. évfolyama számára
Bevezető olvasmányok a Művészet és valóság című fejezethez Aiszóposz: A mezei és a házi egér 7 Franz Kafka: Kis mese 8 Kosztolányi Dezső: A kulcs 9 Karinthy Frigyes: A cirkusz 14 Fejes Endre: A hazudós 20 Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról 29 Szemelvények az ókor irodalmából Gilgames: 35 Enkidu megteremtése 35 Az élet füve 37 A két barát utolsó beszélgetése 38 Részletek az ószövetségi Bibliából 40 A bábeli torony 40 Jónás könyve 40 Kalevala 45 A dalverseny 45 Prometheusz és az emberek 48 Publius ovidius Naso 51 Daedalus és Icarus 51 Orpheus és Eurydice 53 Homérosz: Iliász (Részletek) 57 Segélykérés és témamegjelölés 57 Akhilleusz és Priamosz 57 Homérosz: Odüsszeia (Részletek) 61 Segélykérés és témamegjelölés 61 Az istenek gyűlése 61 Hermész megviszi Kalüpszónak Odüsszeusz szabadulásának hírét 64 Odüsszeusz tutajt ácsol 67 Odüsszeusz találkozik Nauszikaával 68 Teiresziász az Alvilágban feltárja a jövőt Odüsszeusznak 72 Agamemnon az Alvilágban elbeszéli halálát, és figyelmezteti Odüsszeuszt 73 Odüsszeusz találkozik Akhileusszal az Alvilágban 76 Télemakhosz fölismeri Odüsszeuszt 77 Az íjverseny 79 A kérők megölése 81 Pénelopé fölismeri Odüsszeuszt 83 Békekötés 85 Rhodoszi fecskedal 88 Mimnermosz: Nannó 89 Szapphó: Úgy tűnik nékem 90 Alkaiosz: Bordal 91 Anakreón: Engem a szerelem 92 Gyűlölöm 92 Quintus Horatius Flaccus: Thaliarchushoz 93 Fhaliarchushoz 94 Melpomenéhez 95 Publius Vergilius Maro 97 IX. ecloga 98 IV. ecloga 101 Caius Julius Phaedrus: A farkas és a bárány 104 Szemelvények a középkor irodalmából Aucassin és Nicolette (Részletek) 107 Pierre Abélard: Szombatesti himnusz 111 Jacopo da Todi: Himnusz a fájdalmas anyéáról 113 Ómagyar Mária-siralom 115 Margit-legenda (Részletek) 117 Szent Margit asszony hallgatja vala Szent Jakab mártírnak kénját 117 Megferedni őneki idegen vala 118 Ő tetűi láttatnak fordultatni fejérséges gyönggyé 118 Ostorozza vala ő magát 119 Az időbeli gonosz keresztyén uraknak nagy-sok gonosz hatalmok 119 Szent Barlaám és Jozafát élete (Részlet) 121 Az unikornis vadról és az verömbe esött embörről egy példa 121 Walther von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán 123 Középkori vágáns-dalok 124 Félre, könyvek, doktrinák 125 Tavasz édes mámorában 126 Francois Villon: Nagy Testamentum (Részletek) 127 Diomedes meséje 127 Jó tanítás balladája a rossz életűeknek 129 Záróballada 130 Szemelvények a középkor alkonyától az újkor kezdetéig tartó korszak irodalmából Dante Alighieri: Isteni színjáték (Részletek) 135 A sötét erdőben 135 Dante találkozik Vergiliusszal 136 A Pokol kapuja 137 Paolo és Francesca története 138 Francesco Petrarca: Magamban, lassan, gondolkodva járom 142 Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad 143 Michelangelo Buonarroti: Levél II. Gyula pápa Rómájából 144 Janus Pannonius: Búcsú Váradtól 145 A narni-i Galeottóhoz 147 Egy dunántúli mandulafáról 148 Pannónia dicsérete 148 Balassi Bálint: Borivóknak való 149 Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet 150 Hogy Júliára talála, így köszöne neki: 151 Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról 152 Darvaknak szól 153 Júliát hason lítja a szerelemhez 154 Egy katonaének 156 Ó én édes hazám, te jó Magyarország 157 Adj már csendességet 159 William shakespeare: LXXV. szonett 160 Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Részletek) 162 Témamegjelölés és segélykérés 162 A magyarság bűnei 163 A szultán jellemzése 165 Az Isten vértanúsággal tiszteli meg Zrínyit 166 Zrínyi szózata vitézeihez 167 Farkasics Péter elsiratása 169 A szigeti hősök vértanúsága 171 Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság (Részletek) 175 Mikes Kelemen: Törökországi levelek (Részlet) 181 Virágénekek a XVII. századból 185 A rigónak ő szólása 185 Rigócskám, rigócskám 186

Mohácsy Károly - Irodalmi szöveggyűjtemény 9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mohácsy Károly - Irodalmi szöveggyűjtemény
A középiskolák 11. évfolyama számára, kiadva 2013-ban.

Kollekciók