Ajax-loader

Dezsényi Péter könyvei a rukkolán


Dezsényi Péter - Kreatív ​kommunikáció
ezsényi ​Péter új kötete igazi csemege a kommunikáció szűkebb értelemben vett szakembereinek ugyanúgy, mint a széles olvasóközönségnek. Irodalmi, színházi, zenei, filmművészeti példák izgalmas sokaságán keresztül, szórakozva jutunk el a kommunikáció kreativitásáig, mélyebb megismeréséig. Hiába van jelen a gondolkodásmódunkban a kreativitás, ha nem tudjuk megfelelően kommunikálni – magyarán: nem tudjuk inspirálni és ezen keresztül megváltoztatni a környezetünket. A kommunikáció hogyan-ja aktív és lényeges szerepet játszik egy kívánt változás elérésében, problémák, konfliktusok megoldásában, a játszmák megtörésében, illetve megelőzésében – ettől kreatív. A könyvből megismerhetjük ▪ az egyik leglátványosabb kreatív műfajt, az improvizációt segítő legfontosabb technikai alapelveket, ▪ azt, hogy a problémák értelmezésében milyen szerepet játszik a narratíva, ▪ azt, hogy a problémák megoldását milyen gondolkodásmódbeli váltás segíti elő, ▪ azt: hogyan működik a konfliktusok feloldásában kulcsszerepet játszó asszertív stratégia, ▪ azt: hogyan hatnak vissza a gondolkodásmódra a tudatosan alkalmazott a nyelvi modellek illetve sémák, és hogyan lehet ezen keresztül megtalálni a közös hullámhosszt a partnerrel. A fejezetek végén számos gyakorlat segíti az olvasottak készségszintű elsajátítását.

Dezsényi Péter - Hajrá ​Suka!!!
A ​könyv első része (Információk az inspirációról) egyetlen, viszonylag nagyobb terjedelmű fejezetben áttekintést ad az elmúlt két-három évtized tudományos kutatásainak az eredményeiről. A könyv második részében (Variációk az inspirációra) az egyes fejezetek az inspiratív kommunikáció számtalan lehetséges változatából merítenek és mutatnak be konkrét példákat. A konkrétumok lényegesek - az életet nem általában éljük, hanem konkrét helyzeteken és eseményeken keresztül. Az itt bemutatott példák sora természetesen korántsem teljes. Arra viszont alkalmas, hogy gondolkodásunkat és másokkal való kommunikációnkat ezeken tréningezve könnyebben ráérezzünk az adott helyzetben adekvát megoldásr

Dezsényi Péter - Kérd ​kölcsön a medve kalapácsát!
Az ​ismert vicc szerint a kisnyuszi elindul a szomszédba, hogy kölcsönkérje a medvétől a kalapácsot, de útközben hatalmába keríti a kisebbrendűségi érzés, és hogy ezt kompenzálja, amikor végre szembetalálja magát a medvével, hisztérikusan ráüvölt: „Cseszd meg a kalapácsodat, te szőröstalpú bunkó!!!” Ez a vicc sajnálatosan jellemző a mai magyar kommunikációs stílusra. Hogy ez mennyire hatékony, azt nem nehéz kitalálni. Az elmúlt 10-15 év során viszonylag sok könyv jelent meg a kommunikáció témakörében, azonban ezek túlnyomó többsége elsősorban elméleti munka, és ami kevés gyakorlati példa akad bennük, az is jobbára az amerikai és nem az itthoni valóságot tükrözi. A szerző, aki színész, rendező, rádióriporter, és évek óta tanít kommunikációt úgynevezett "civileknek" (diákoknak, pedagógusoknak, üzletembereknek stb.), gyakorlati könyvet szeretne az olvasó kezébe adni. Ezek a játékos, sokszor kifejezetten mulatságos gyakorlatok elsősorban azt a célt szolgálják, hogy felfedezzük: A kommunikáció két (vagy több) ember között működő rendszer: bárhol a rendszeren belül megváltoztatok valamit, a változás kihat a rendszer egészére. Magyarán: Kettőn áll a vásár, viszont Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Hogy mit tudok megváltoztatni és ezzel milyen hatást érhetek el - erről szól a könyv.

Dezsényi Péter - Nem ​mondod!
Ez ​a szórakoztató és ugyanakkor mélyen elgondolkodtató könyv a kongruens, őszinte és hiteles viselkedés módozatait szeretné megtanítani a metakommunikációs technika segítségével. A magatartás üzenete felülírja a szavak üzenetét. A metakommunikáció, mint szürke eminenciás, a háttérből meghatározó tényezője érintkezéseinknek. A metakommunikáció többnyire tudattalan megnyilvánulás - de tudatosítható. Dezsényi Péter metakommunikáció-módszertani könyve a tudatosítás folyamatában segíthet minden érdeklődő olvasót. Tartalom: - Mit lehet (és érdemes) megtanulni a metakommunikáció technikájából? - A metakommunikáció fogalma - Megközelítések - Elméletek - Az alá-fölérendelt viszony - Ajánlat az egyenrangú viszonyra - az asszertivitás - A kommunikációs szituáció mint rendszer - Tudatos viszony a szavakhoz - A jelenlét metakommunikációja - Hiteles, hiteltelen, hazug

Kollekciók