Ajax-loader

Christian Rosenkrautz könyvei a rukkolán


Christian Rosenkrautz - Halhatatlan ​játszma
Krisztus ​után 642, Arábia, Damaszkus. I. Omár, Mohamed próféta hithű követője, alig egy évtized alatt sosem remélt magaságokba emelte az arab birodalmat. Meghódította a mesés keletet, elfoglalta Egyiptomot és nyugatról már Bizánc határait támadta. A véreskezű hadvezér dicsősége fényesen ragyogott, s csak legbelsőbb tanácsadói ismerték a titkot, hogy miféle méltely fékelyezte az uralkodó lelkét. A hazugság és csalárdság mindent átszövő birodalmában - ahol a kényes kérdéseket mérgekkel és tőrrel intézték el -, az örök létre kényszerült gróf élete legnehezebb csatája előtt áll. Miközben sakkjátszmáját vívja életre-haálra a mindenható uralkodóval, újabb és újabb ittkokról hull le a lepel... Már nem csupán egyetlen ország, vagy nép sorsa forog kockán, a harcot olyan nem evilági erők is befolyásolják, melyek kihatással lesznek nemcsak a jelenre, hanem évezredeken át az emberiség jövőjére is. Ahogy az ördögi játszma a végkifejletéhez közeledik, úgy lesz mindinkább elkerülhetetlen, hogy a természetfeletti erők a maguk rettenetes valójában mutassák meg magukat a világnak. A jó és rossz harcában ezúttal egyedül csak az győzhet, aki képes arra, hogy hamarabb szánja el magát a visszafordíthatatlan lépésre...

Christian Rosenkrautz - Menekülés ​Hispániából
1086. ​Hispánia, Castília. Spanyolország darabokra szakadt, az ezer sebből vérző királyság egyik felét a mór hódítók bitorolták, a másik felét az egymással marakodó lovagok. Ekkor az ismeretlenből felbukkant egy kiváló harcos, aki pénzért árúba bocsátotta fegyverét és aki alig néhány év leforgása alatt hatalmas hírnévre tett szert. A neve Rodrigó Díaz de Bivar, ám mindenki csak úgy szólítja El Cid Campeador: az Úr... Egyik portyája alkalmával azonban egy „különös gróf” került az útjába, aki megmentette az életét, és hatalmas vagyonhoz juttatta, ám amikor a maszkot viselő férfi közölte vele szolgálatai árát, a legendásan kapzsi és pénzéhes – ámde mélyen hívő – rablólovag visszautasította a férfit, és ezzel együtt mindazt a csodás gazdagságot, amire mindig is vágyott. Megkezdődik a kegyetlen hajsza, hadseregek csapnak össze egymással, hősök küzdenek hősök ellen, ám mindannyi harcban és halálban van valami közös: az áldozatok sosem tudják valójában miért kellett elpusztulniuk. Két szemben álló hatalom vívja gigászi küzdelmét a végső győzelem reményében, míg eközben a nevető harmadik a rést keresi mindkettő védelmén. A háború, amely végül lángba borítja egész Hispániát Valencia falainál éri el a csúcspontját, ahol nem csupán a Kelet és a Nyugat méri össze erejét egy véres, tomboló ütközetben, hanem a sötétben rejtőző gonosz is felbukkan fekete üregéből...

Christian Rosenkrautz - A ​Szentföld Oroszlánja
1194. ​Szentföld, Jeruzsálem. Bár a Szent Várost még mindig az arab Szaladin (Salah al-Din) hadvezér által vezetett muszlimok bitorolják, a templomos lovagok szilárdan megvetették lábukat a Szentföldön. Mindeközben Anglia trónját - egyesek számára váratlanul - 1. Richárd, az Oroszlánszívű foglalja el, aki sokat köszönhet egy titokzatos grófnak, egy "önzetlen" jótevőnek, aki hasznos tanácsokkal segíti előmenetelét. III. Celesztin, a frissen megválasztott pápa féltékenyen figyeli a templomosok hirtelen növekvő hatalmát, ugyanis a szerzeteslovagok immáron a Vatikánon belül is egyre nagyobb befolyásra tesznek szert. A megoldás kézenfekvő: ha váratlanul meghalna a Nagymesterük, a rend eltűnne a követőivel együtt... Új keresztes hadjárat indul, melynek vezetője a féktelen erejű és hatalmas elszántságú Oroszlánszívű Richárd, aki dúvad módjára tör előre Jeruzsálem felé, pusztulást, halottakat és romokat hagyva maga mögött... Hatalmas csata készülődik, melyben uralkodók és országok sorsa dől el, ám még a hadvezérek sem sejtik, hogy az igazi harcban ők csupán bábok, a valódi hatalmak az ő hátuk mögé rejtőzve vívják különös háborúikat...

Christian Rosenkrautz - Nostradamus ​jóslatai
A ​legtöbbünk számára Michel De Nostre Dame, a pestisdoktor és jós titokzatos alak, akia múlt homályából szól hozzánk, szavai mégis a jövő képét vetítik elénk. Jóslatai, melyek évszázadok óta élénken foglalkoztatják az emberiséget, nem engedik feledésbe merülni a nevét. Sokan gondolják azt, hogy nehezen kibogozható és értelmezhető látomásaival a világ legnagyobb szélhámosságát követte el, ugyanakkor bírálói is kénytelen-kedvetlen beismerik, hogy egyes jóslatai olyan elképesztő erővel és pontossággal szólnak a jövőről, ami elgondolkodtató még a szkeptikusok számára is. Fő műve, A próféciák nem csupán a mi korunknak szól, de a jövő nemzedékének, a harmadik évezred emberiségének is figyelmeztető olvasmány. Például Nostradamus (VI.97.) egyik leghíresebb jóslatának célpontjában New York, a 2001. 09. 11-i terrortámadás áll... "A negyvenötödik fokon lángot fog az ég, Tűz közelít a nagy és új városhoz, Hirtelen hatalmas lángok csapnak fel szerteszét, Látni fogják mindezt a normannok."

Christian Rosenkrautz - Farkasok ​Éjszakája
1518. ​Franciaország, Montouise. Az országot lassan elborítja a kétségbeesés és a kilátástalanság, hiszen II. Henrik, az uralkodó egyszerre visel háborút a spanyol királlyal, és az angol birodalommal, miközben tartományait a hugenották és a pápisták belső viszályai dúlják fel. Jean-Christophe de Demetrae francia lovag, a szabados erkölcséről híres párizsi udvar kegyeltje, különös felkérést kap királya ágyasától, aki az egyház jó hírét látja veszélyben forogni egy vidéki kisváros környékén történt megmagyarázhatatlan események miatt. A helybéliek szerint falkába verődött farkasok fosztogatják a környéket, időnként egész falvakat pusztítanak el, félig felzabált, széttépett holttesteket hagyva maguk után, máskor fegyveresekkel megerősített karavánokra csapnak le, és hírmondót sem hagynak belőlük... A lovag azonnal nekilát a gyilkosok felkutatásának, de ahogy egyik meglepetés éri a másik után, annál inkább érzi, hogy amire vállalkozott, ezúttal meghaladja az erejét. És amikor a nyomok minduntalan egy titokzatos báróhoz vezetnek, rádöbben, hogy a világ, amiben eddig élt, hazugságokra épült, és neki választania kell, hogy melyik oldalra áll a küzdelemben...

Christian Rosenkrautz - Jeruzsálem ​pusztulása
1098. ​Szentföld, Antiochia. Andreas de Paganis, a rablólovag apától született francia köznemes csatlósai élén megérkezik az ígéret földjére, ahová egyetlen vágy vezérli: kíméletlenül végrehajtani a II. Orbán pápa által kiadott parancsot: vissza kell foglalni a "pogányok" által bitorolt Szent Várost, Jeruzsálemet! Bűnbocsánatot nyert minden bűnöző, koldus, hitehagyott és eretnek, aki részt vesz a hadjáratban, és Isten nagyobb dicsőségére kardélre hányja a muzulmánokat, és felszabadítja a Szent Sírt. A szerencse de Paganist egy gazdag mecénás útjába sodorja, aki latba veti minden befolyását és erejét, hogy segítse őt kalandozásai során. Hamarosan már egyházi vezetők és titokzatos pártfogók egyengetik útját, miközben valami megmagyarázhatatlan erő a háttérből védelmezi és óvja minden lépését. A titokzatos gróf cserébe egy különös kéréssel áll elő: segítsen megszerezni az ostromlott városból egy csekélységét: egy leplet, melybe Krisztus holttestét csavarták, midőn porhüvelyét egy barlangba rejtették... A mélyen vallásos francia lovag boldogan teljesítené is befolyásos barátja kérését, de - miután sorozatos borzalmakkal és kegyetlenségekkel találja szemben magát - rádöbbent, hogy csupán egy feláldozható játékszer egy nem evilági játszmában, és Ura pedig - a rossznyelvek szerint - egyenesen magával az ördöggel cimborál... Megkezdődik Jeruzsálem gigantikus ostroma, ahol élők és holtak küzdenek meg egymással egy őrjöngő, zabolátlan csatában Jeruzsálem uralmáért, és már nem tudni, ki az ellenség, ki a barát, és végül ki kér nagyobb árat egy ártatlan lélekért...

Kollekciók