Ajax-loader

Maróti Egon könyvei a rukkolán


Maróti Egon - Kalózkodás ​a római polgárháborúk korában
A ​tengeri rablók tevékenysége az antikvitás egész története során nyomon követhető, garázdálkodásuk legveszedelmesebb korzsaka mégis a római köztársaság utolsó százada. Az emberrablás, a rabszolgapiacok ellátása, a teherforgalom veszélyeztetése komoly hatással volt Itália és a tartományok gazdasági életére, de ezen túlmenően a kalózszervezetek - már szinte önálló tengeri nagyhatalmakká válva - a Mediterráneum államainak hatalmi mérközéseibe is bekapcsolódtak. Róma állásfoglalását a kalózokkal szemben belső gazdasági, társadalmi, politikai helyzetének alakulása, a köztársasági államrend kibontakozó válsága szabta meg. A szerző a római államnak és a kalózszervezeteknek éppen ezt a dialektikusan alakuló viszonyát tekinti át önálló kutatások alapján.

Maróti Egon - Rabszolgák ​az ókori Rómában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hahn István - Maróti Egon - Az ​ókor története V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maróti Egon - Horváth István Károly - Castiglione László - A ​régi Róma aranykora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maróti Egon - Az ​itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maróti Egon - Az ​ókor története IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ferenczy Endre - Maróti Egon - Hahn István - Az ​ókori Róma története
Az ​Appennini-félsziget Dél-Európának a Földközi-tengerbe nyúló három nagy félszigete közül a középsö, földrajzi fekvése révén szinte kijelölt arra a jelentőségre, melyet a világtörténetben betöltött. (Az Itália nevet a félsziget az ókorban kapta.) Északon könnyen járható hágók kapcsolják össze Közép-Európával, délen a hozzá simuló Szicília és Málta szigetekkel hídként köti össze Európát Afrikával. A környező tengerek nyújtotta védettség, mely a más népekkel való kapcsolatok felvételének az előnyeit, de az inváziók veszélyét is magában hordta, nem jelenti egyszersmind a félsziget egységét földrajzi szempontból is. Az Appennini-félsziget négy, egymástól jól elkülöníthető tájegységre oszlik. Az első, a félszigetet átszelő, a névadó Appenninek hegyláncától északra elterülő hatalmas Pó-síkság a környező hegyekkel, inkább csak fekvésének közelsége révén kapcsolódik a félszigethez, melytől számos jellegzetesség választja el. Jelentőségét elsősorban gazdasági adottságai: termékeny, földművelésre alkalmas talaja biztosítja.

Kollekciók