Ajax-loader

Grünwald Béla könyvei a rukkolán


Grünwald Béla - A ​régi Magyarország
Grünwald ​Bélát (1839-1891) ma történetíróként tartjuk számon, pedig elsősorban politikusként volt ismert. Jogot tanult, majd 1868-ban Zólyom megye főjegyzője, három évvel később pedig már alispánja lett. Hamar országos hírnévre tett szert a felvidéki szlovákok asszimilációjáért vívott harcával: a grünwaldizmus a kor politikai szótárában a pánszlávizmus ellentettjét jelentette. Hírneve mégis akkor emelkedett a legmagasabbra, amikor 1888-ban megjelent Magyarország 1711-1825 közötti történetéről átfogó képet nyújtó könyve, A régi Magyarország. Politikusként, saját kora problémáinak előzményeit kutatva fordult az általa egyértelműen hanyatló kornak tartott XVIII. századhoz. Grünwaldot e művéért, melynek rövid idő alatt két kiadása jelent meg, tagjává választotta a Magyar Tudományos Akadémia.

Grünwald Béla - A ​Felvidék
Grünwald ​Béla, Zólyom megyei alispán 1878-ban megjelent százoldalas röpiratában a közigazgatásról, nemzetiségi kérdésről, a szlovák nemzetiségi mozgalomról, asszimilációról, kultúráról, hagyományokról fejti ki elképzeléseit. Az erőskezű nemzetiségi politikát szorgalmazó álláspontja kemény ellentámadásokat váltott ki különösen szlovák értelmiségi körökben. Erre példa Michal Mudroň ügyvéd válasza. A Felvidék című írása a dualizmus kori magyar politika szlovákellenességének szimbóluma. Értelmezése mindmáig vitatott: magyar bírálói türelmetlen nacionalizmusát, előítéletességét vetik a szemére, de sokan próbálják mentegetni, vagy azt bizonygatni, hogy Grünwaldnak igaza volt a szlovákság megítélése kapcsán, mi több, előre látta, hogy a két nemzet hamarosan különválik. A szlovák politikai gondolkodásban és közvéleményben pedig az erőszakos magyarosítás legfontosabb bizonyítékaként tartják számon. A 19. századi történelmi események és e két korabeli munka megértésében Romsics Ignác magyar és Roman Holec szlovák történészek tanulmányai segítik eligazodni a mai olvasót. A kötetet gazdag jegyzetapparátus és korabeli képek egészítik ki.

Kollekciók