Ajax-loader

Kallós Zoltán könyvei a rukkolán


Kallós Zoltán - Elindulék ​este guzsalyasba
Kallós ​Zoltán néprajzkutató 1926-ban született a Kolozs megyei Válaszúton. Az otthoni elemi iskola elvégzése után Kolozsváron járt középiskolába és tanítóképzőbe. 1946-tól 1950-ig tanító Magyarvistán, majd 1951-től 1955-ig egyetemi hallgató a kolozsvári Zenekonzervatóriumban. Az egyetemről való eltávolítása után a moldvai Lészpeden és a Gyimes-völgyében tanítóskodott néhány évig. Azóta Kolozsváron él. Középiskolás kora óta gyűjti és tanulmányozza a nép szellemi és tárgyi értékeit. Erdély minden tájegységén kutatott, de legkedveltebb területei Moldva, Gyimes-völgye, Mezőség és Kalotaszeg. A második világháború után ő végezte a legnagyobb kiterjedésű népzenei gyűjtést az egész magyar nyelvterületen. Munkásságának fő eredménye a moldvai magyar népballada- és népdalkincs bemutatása, valamint az addig alig taulmányozott mezőségi néptánc zenei anyagának a felfedezése, összegyűjtése és rendszerezése. Munkásságának fő jellemzője: kizárólag hiteles népzenével foglalkozik. Gyűjtéséből több hanglemezt adtak ki, közöttük négyen előadóként szerepel. Több néprajzi tárgyú film szaktanácsadója, archív hangfelvételeket tartalmazó kiadványok szerkesztője és kiadója. Nem egyszerűen tudós kutató, hanem tevékeny részese és egyik vezetője a magyarországi és erdélyi táncházmozgalom kibontakozásának. Nevelőként forgolódott a fiatalok körében, akiknek sokaságával szerettette meg a magyar népművészetet. Példája és szerény, de karizmatikus egyénisége több nemzedéket indított el a néprajzos, zenész vagy táncos pályán. Jelentősebb kötetei: Balladák könyve (1969), Új guzsalyam mellett (1973), Tegnap a Gyimesben jártam (1989), Balladák új könyve (1996), Világszárnya (2003) és még sok más néprajzi tárgyú írás szerzője. A kommunista diktatúra ideje alatti zaklatások, megaláztatások és a munkában vlaó akadályozások után a tudós kutatót több elismerésben részesítették. A magyarországi Református Egyház tiszteletbeli presbitere, a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja, 1990-ben Életfa-díjat, 1993-ban Magyar Művészetért-díjat, 1996-ban Kossuth-díjat és Julianus-díjat, 1997-ben Martin György-díjat kapott, és Szeged városa díszpolgárává választotta. 2002-ben egész életműve elismeréseként corvin-lánccal tüntették ki. A felsorolás nem teljes.

Kallós Zoltán - Ez ​az utazólevelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kallós Zoltán - Új ​guzsalyam mellett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kallós Zoltán - Balladák ​könyve
Élő ​erdélyi és moldvai magyar népballadák

Kollekciók