Ajax-loader

Szénási Zoltán könyvei a rukkolán


Szénási Zoltán - Vasadi ​Péter
Jelen ​kismonográfia keretében Vasadi Péter életművét műfaji csoportok (esszé, líra, széppróza) szerint tagolva s a kronológia szempontjait figyelembe véve tárgyalom, követve a különböző műfajok életművön s a kortárs magyar irodalmon belüli súlyát, hangsúlyát is. A Vasadi-korpusz olvasásának talán legfontosabb tapasztalata az egységesség, mely nemcsak az egyes műfajokon belül teremt poétikai kapcsolatokat, hanem a különböző műfajú szövegek közötti poétikai és szövegközi kötődéseket is jelenti. A művek keresztény világszemlélete, a hagyományhoz való viszony újraértelmezése, a versek látomásossága s az ezzel összefüggő tropológiai sajátosságaik, a lírai nagykompozíciók kedvelése, a versbeszélő versvilágbeli pozicionálása a teljes életművön belül mutat bizonyos hasonlóságokat, emellett azonban fél évszázados távlatban már pontosan kirajzolódnak azok a karakterisztikus változások, hangnemi, tematikus, költészet-felfogásbeli váltások is, melyek Vasadi Péter életművét jellemzik. (Részlet a szerző előszavából)

Szénási Zoltán - Papírforma
Mai ​szemmel igazán vicces, hogy Babits, a Nyugat szerkesztője és kritikusa 1933-ban Radnóti Lábadozó szél kötetét olvasva a fiatal költőt paraszti származásúnak gondolta, és Sértő Kálmánnal együtt az új népiesség irányzatához sorolta. (Mellesleg: Radnóti még mindig jobban járt, mint Sértő, akinek líráját mint a „»szotyogó szotty« és »rotyogó rotty« poézisét” méltatta Babits.) Mi okozhatta Babits tévedését? Azon túl, hogy nyilvánvalón nem sokat tudott az akkor már harmadik köteténél járó Radnóti személyéről, az akkori fiatal költészetben (mint látjuk, származástól függetlenül) lehetett valami közös hang, valami nyelvhasználatbeli rokonság, a szövegben megformálódó költői magatartásformáknak olyan hasonlósága, mely a nagytekintélyű irodalmárt félrevezette. Ez a felütés ez esetben persze nyilvánvalóan sántít, abból a szempontból biztosan, hogy míg Bende Tamásból – ennyit első kötetének kritikáját felvezetve is megelőlegezhetünk neki – akár még egy új Radnóti is lehet, a kritikusból, jelen sorok írójából – s ezt higgyék el neki – nem lesz új Babits, hacsak a tévedéseiben nem.

Finta Gábor - Szénási Zoltán - Közös ​múltunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szénási Zoltán - Párhuzamosok ​a végtelenben
Szénási ​Zoltán válogatott tanulmányai, esszéi és kritikái kötetbe rendezve. „Sok fontos idézetet emelhetnénk ki a kötetből, de ehelyett érdemesebb kézbe venni magát a könyvet, ugyanis minden irodalombarát és történelembúvár számára tartogat meglepetéseket, kevésbé ismert vagy forgatott forrásanyagokat, a megrögzött sémákat lebontó értelmezéseket és előítéleteket felszámoló eszmecseréket. Olyan sokoldalú megközelítéseket tartalmaz tehát a Párhuzamosok a végtelenben, amelyek sokszor elvesznek a propagandák, a zászlók, a pártok és ideológiák színes forgatagában.” (Csepcsányi Éva, Irodalmi Jelen)

Kollekciók