Ajax-loader

Howard Fast könyvei a rukkolán


Howard Fast - Silas ​Timberman
Howard ​Fast, a nálunk is oly népszerű regény, a Spartacus szerzője az amerikai baloldali írók egyik kiemelkedő egyénisége. Ebben a regényében az ötvenes évek hidegháborús hangulatáról a McCarthy-izmus rémtetteiről rántja le a leplet. A regény hőse Silas Timberman, a szürke mindennapjait élő, jelentéktelen kis egyetemi tanár, aki az ötvenes évek boszorkányüldözéseinek korában járja végig az értelmiségiek kálváriáját, s válik hőssé, az emberi jogok bátor hirdetőjévé. Fast regényének olvasása közben határozottan érezzük, hogy itt nem egy egyedülálló esetről van szó, ez a probléma nem egy ember problémája volt, hanem az egész haladó amerikai világé, az amerikai népé; s az egész haladó emberiség lélegzetvisszafojtva figyelte, hogyan harcolt az ötvenes években az amerikai nép a szabadság és a gondolat bilincsbeverői ellen.

Fast_spartacus
elérhető
3

Howard Fast - Spartacus
A ​legendás rabszolgavezér alakja, történelmi szerepe két évezred távlatából is foglalkoztatja az embereket. Howard Fast regénye sikerét elsősorban modern szemléletének és hangvételének köszönheti. Az író nagy megjelenítő erővel ábrázolja a hatalma teljében lévő rabszolgatartó társadalmat, az emberalatti sorban sínylődő rabszolgákat, a plebejusok tarka, meg vásárolható csőcselékét, a lovagok és katonák piperkőc hadát, a pöffeszkedő nagybirtokosokat, és politikusokat, a velejéig romlott szentátust. Hogyan lehetséges, hogy a láncon, mocsokban tengődő nyomorultak egyszerre eszmélni kezdenek, a beszélő szerszámoknak nevezett furcsa élőlények egyszerre csak egyenrangúnak érzik magukat uraikkal? Ennek a nagy társadalmi erjedésnek folyamatát tárja elénk az író, felidézve a többéves háborút, melyet a semmivel sem bírók vívtak az élet és halál uraival.

Howard Fast - Patrick Henry und der Fregattenkiel
Die in diesem Band vereinigten zwölf Erzählungen schildern Menschen aus den Anfängen der USA, u. a. George Washington, General Jackson, Benjamin Franklin und Thomas Paine Bersetzung aus dem Amerikanischen, Gestaltung Werner Klemke, Dietz Verlag Berlin, 1. Auflage/1953, 231 Seiten

Howard Fast - Amerikaiak
HA ​VOLT is apjában valamikor kedvesség, szeretet, gyöngédség, mindennek nyoma sem maradt; most kemény és megingathatatlan volt, mint a szikla. Á félelem árnyéka állt közöttük. A fiú rosszaságát, vagy legalábbis, amit rossznak gondolt az apa, büntetés követte. Az apa keserű múltjának élményeit, tapasztalatait olyan hosszú papirosra sem lehetne leírni, mint az Ohio-folyó. A büntetésbe mindig beleadott egy keveset a keserűségéből. Csak sört ivott; ilyenkor megkönnyebbült, mint az iszákosok és haragját fia elnáspángolásában vezette le. A konyha falán lógott egy hajtószár darabja. A dühbegurult apa barna, ráncos arcán félelmetes kifejezés ült, amint megindult a szíj felé. Ez a kifejezés, a düh, a harag egyszerű jele, mindent elmondott a fiúnak. Apja sötét, komor arca pontosan elárulta, hogy nem a két fivére és nem a három húga büntetése következik; nem, jól tudta, mikor kerül rá a sor. - Gyere! - mondta az apja. - Szedd a lábadat! És a fiú megértette. Mikor többi testvérére került a sor, azok könyörögve, siránkozva menekültek. De ő nem. Testvérei érdekében gyakran könyörgött az édesanyja, noha jól tudta, hogy ezzel csak növeli a könyörtelen apa mérgét. Ezért a fiáért nem könyörgött, csak olyankor, amikor az hangosan jajveszékelt. És ennek is elérkezett az ideje.

Howard Fast - Az ​ekhós szekér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Howard Fast - Tom ​Paine
- ​Kicsoda ön, kedves Paine, és mit kíván tőlem? - kérdezte Benjamin Franklin a látogatójától. - Szeretnék Amerikába menni - bökte ki Paine. - Ön amerikai. Hallottam hogy előzékeny még a senkikkel szemben is, és nem fösvénykedik olyasmivel, ami egy garasába sem kerül. Arra gondoltam, adhatna nekem valami ajánlólevelet. - Szívesen. Paine lassan bólintott, mondani akart valamit, de csak egy-két szót tudott kidadogni, annak sem volt semmi értelme. Leült, s széles tenyerével igyekezett eltakarni a foszlott nadrágból előbukkanó térdét. Franklin rá sem nézett. Levélpecsételés közben felpillantott egy másodpercre, és Paine foglalkozása felől érdeklődött. - Fűzőkészítő vagyok - válaszolta Paine, majd hozzátette: - Úgy van, női fűzőket, férfimellényeket csináltam. Finánc is voltam, becsüs, évi ötven font fizetéssel. Kontár ács vagyok. Foltoztam már cipőt hat pennyért naponta, mert élni akartam, az isten tudja miért. Takácsműhelyben sepregettem feleannyiért, szalagokat árultam talán a kétszereséért. Néha pedig írok - fejezte be. - Mit? - kérdezte csendesen Franklin. - Amit az ember nem mondhat ki, mert nincs hozzá mersze.

Richard Martin Stern - Ephraim Kishon - Howard Fast - D'Arcy Niland - Sturm ​ist ihre ernte / Nehmen sie Platz / Der Trommelknabe / Shiralee
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Howard Fast - Második ​nemzedék
A ​családregény-sorozat második kötetében folytatódik a Lavette família története. Miután Daniel óriási ambícióval megvalósítja az "amerikai álmot", gazdag és híres ember lesz, feleségül veszi az egyik előkelő kaliforniai pénzember szép lányát. A fiatalasszony azonban rendkívül hideg és gőgös természetűnek bizonyul, így az ifjú házasok csakhamar elhidegülnek egymástól. Mikor Barbara lányuk megszületik, Daniel elválik feleségétől, és egy szép kínai lány, May Ling oldalán keres vigasztalást. Második feleségében már értő és érző társra talál; olyan asszonyra, aki nemcsak méltányolni tudja a férfi hatalmas munkabírását és áldozatkészségét, hanem a maga színes jellemével, humorával képes átsegíteni a minduntalan felbukkanó nehéz élethelyzeteken is. Amikor kitör a második világháború, Daniel hajógyára teljes kapacitással üzemel, mígnem egy óvatlan hajóút során May Linget támadó repülőgépről leadott géppuskasorozat halálosan megsebesíti. Eközben a már felcseperedett Barbara a maga útját járja: a háború forgatagában kétségbeesetten keresi önmagát, boldog és boldogtalan emberek között sodródva, végül egy elkötelezett zsidó harcos, Bernie Cohen oldalán megtalálja boldogságát.

Howard Fast - Az ​utolsó határ
Az ​utolsó határ Amerika őslakóinak, az indiánoknak tragikus életútját eleveníti meg. A fehér gyarmatosítók kapzsisága, mérhetetlen aljassága, embertelensége a pusztulás útjára taszítja ezt a büszke, valamikor szabad népet. Földjüket kisajátítják, szűk rezervációkba zárják őket.. A szabadsághoz szokott nép azonban nem tud börtönéletet élni, kitör és felveszi a harcot erősebb ellenfelével. Howard Fast Az utolsó határban ezt a tragikus küzdelmet örökíti meg.

Howard Fast - Névtelenek ​balladája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Howard Fast - Mózes
A ​bibliai Mózes életét bemutató, egyszerre izgalmas és ismeretterjesztő regény a hős életét gyermekkorától Egyiptomból való végső távozásáig követi. Mózes II. Ramszesz istenkirály palotájában a kívülállást, a kusiták földje elleni hadjáratban saját korlátait, Egyiptomba visszaérkezvén identitását tapasztalja meg - barátságokon, hűségen, szerelmen, sorsfordító beszélgetéseken és természetesen izgalmas kalandok során át.

Howard Fast - The ​Edge of Tomorrow
Way ​out around the fringes of consciousness Howard Fast found some ideas that were too bold and terrifying for the here and now. They leaped the barriers of time and imagination and found their place in some of the most startling, provocative science fiction stories ever written. Here, in time, space, and the galaxy, is all the storytelling genius of the celebrated author of SPARTACUS.

Howard Fast - The ​Jews
One ​of the most prolific authors of the twentieth century presents a classic of popular history, his masterwork on the four-thousand-year history of the Jewish people, beginning with Moses and running all the way through to the post-World War II establishment of the State of Israel.

Howard Fast - Amerikai ​legenda
1920-ban, ​április 15-én igen gondosan kitervelt és könyörtelenül végrehajtott rablótámadás történt Massachusetts államban, South Braintree városában. E rablótámadás alkalmával a kifizetőt és kísérőjét a banditák meggyilkolták. A rákövetkező időkben letartóztattak két férfit, Nicola Saccót, egy cipészt és Bartolomeo Vanzettit - azelőtt pék és kazánfűtő, most házaló halárus - őket vádolták ezzel a rablógyilkossággal. Massachusetts állam Dedham nevű városában tárgyalták a gyilkossággal vádolt két ember ügyét s az eljárást lefolytató bíróság bűnösnek találta őket. A massachusetts-i törvények szerint ilyen esetben sorban meghallgatják az összes párbeszédeket, és minden ezzel kapcsolatos indítványt- mindezek után hozza meg a bíró a végítéletet. Ebben az esetben, a Sacco és Vanzetti perben a fentebb említett párbeszédek és indítványok mérlegelése hét teljes évet vett igénybe. Az ítélőtábla elnöke csak 1927 április 9-én mondta ki ez ügyben a halálos ítéletet a két ember fejére, egyúttal elrendelte, hogy ilyértelmű ítéletét 1927 július 10-én kell végrehajtani. De az ítélet végrehajtását, ilyen vagy amolyan okokból elhalasztották: 1927. augusztus 22-ig

Howard Fast - Az ​erőszak napja
1949 ​nyarán az afroamerikai énekes, Paul Robeson szabadtéri koncertjén az összeverődött rasszista csőcselék megtámadta a jelenlévő feketéket és a fehéreket…

Howard Fast - Amerikai ​napló
A ​Magyar Írók Szövetségének 1950-ben tartott I. kongresszusán a résztvevők megindultan hallgatták egy üdvözlő távirat felolvasását. A távirat az Egyesült Államokból érkezett. Howard Fast, a nagy amerikai író üdvözölte benne a magyar írókat, megköszönve meghívásukat a kongresszusra. A meghívásnak nem tehetett eleget, megakadályozta benne az amerikai fasizmus, amely legnagyobb írójától megtagadta az útlevelet. Howard Fast azóta sem hagyhatta el egyetlen alkalommal sem az Egyesült Államok területét. Akár börtönben van, akár szabadlábon - mindenképpen fogoly, hazája határai között. De szava - mint ahogy nagy harcostársáé, Paul Robesoné is - feltartóztathatatlanul száll határokon át, hirdetve az egész világnak azt az igazságot, amelyet Amerikában minden eszközzel el akarnak fojtani. Művei elérkeznek hozzánk, bejárják az egész világot, meghozva szerzőjüknek a legnagyobb elismerést, amely korunkban írót és művészt illethet, a Nemzetközi Sztálin-békedíjat, melyet 1953-ban ítéltek oda neki.

Howard Fast - Bevándorlók
A ​kötet a szerző családregény-sorozatának első darabja. A történet az ezernyolcszázas évek végén kezdődik, amikor egy fiatal marseilles-i halászember, Joseph a jobb és biztosabb jövő reményében várandós feleségével Amerikába érkezik. A jobb jövő azonban még várat magára: hetekig egy szenespincében laknak, miközben a férfinak nap mint nap szembe kell néznie a munkanélküliség rémével. A már szinte kilátástalan helyzetükből egy munkatoborzó földijük segíti ki őket, állást ajánlva egy kaliforniai vasútépítő vállalatnál. A Kaliforniába vezető úton egy marhavagonban születik meg gyermekük, Daniel. Josephnek idővel sikerül annyi pénzt félretennie, amelyből egy kisebb halászbárkát vásárol, s az évek során lassan Danielből is halászlegényt farag. Egy napon azonban, amikor a fiú egyedül száll tengerre, hatalmas erejű földrengés, majd tűzvész tizedeli meg a lakosságot. Az elemi csapás kioltja szülei életét, s az első pillanatban úgy tűnik, Daniel sorsa ezzel megpecsételődött: szenvedés és nyomor vár rá. A fiúban azonban hatalmas energia szunnyad. Lehetetlent nem ismerve elhatározza, hogy megvalósítja az "amerikai álmot", gazdag és híres ember lesz. Rendíthetetlen erővel és elszántsággal küzdve végül eléri, hogy egy szál halászhajóból jövedelmező vállalatbirodalmat hoz létre, majd feleségül veszi az egyik leggazdagabb kaliforniai pénzember szép és előkelő lányát. A családregények kedvelőinek ajánlható.

Howard Fast - Die ​Erben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Howard Fast - A ​szabadság útja
Fast ​e regényében leleplezi az amerikai fajelmélet szószólóinak bűntetteit és elénk tárja az amerikai négerek elkeseredett harcát legelemibb emberi jogaikért. E könyvnek azonban még más, sokkal fontosabb jelentősége van. Amint ismeretes, az u. n. "amerikai színvonal" mai trubadúrjai teliszájjal kürtölik világgá az "amerikai demokráciát", annak "sérthetetlenségét" és "tökéletességét". Az író művészi erővel és törhetetlen logikával mutat mindarra, amit az amerikai imperialisták fizetett prókátorai oly gondosan elhallgatnak. Rávilágít, hogy az "amerikai demokráciát" még bölcsőjében fojtották meg és ami belőle megmaradt, az annak csak torzképe - hamis, hazug frázis. E mű mindvégig a becsületes dolgozók iránti nagy szeretettől, lelkierejükbe vetett mély hittől és bizalomtól van áthatva. Hőse, Gideon Jackson, az igazi népiszabadság nagy védője és képviselője, valamint fajtestvérei és a többi szegény, fehér farmer, Clav Andersonnal az élén - a becsületes munka megtestesítői. "A szabadság útja" megismerteti olvasóival, hogy a fajgyűlölet nem hitleri találmány, hogy már száz évvel a német fasizmus előtt kezdte meg hadjáratát - hol nyíltan, hol pedig burkoltan - az amerikai reakció aljas politikai és gazdasági céljai érdekében, szervezett gyilkosai - a Ku-Kux-Klan - útján a haladószellemű demokrácia ellen. Az ültetvényes-nagybirtokos Stefan Holms, valamint többi társai a Ku-Kux-Klanból, esküdt ellenségei a népnek. A fehér és fekete dolgozóknak szabadságukért és jogos követeléseikért folytatott jogos harcában nagy profitjaik, sőt létük veszélyeztetését látják. De Holms-t és a többi rabszolgatartót főleg az nyugtalanítja, hogy a fehér és fekete szegénység jogai és szabadsága kivívásának érdekében egy szép napon közös frontba tömörülhetne, mert - amint ezt a szerző világosan megmutatja - Amerika végül is nem a fehérekre és a feketékre, hanem dolgozókra és kizsákmányolókra oszlik. Fast oly becsületes őszinteséggel rajzolja meg az események legdrámaibb momentumait és a négerek minden áldozatra kész lelkének oly mélyére hatol, hogy csupán a puszta tények is meggyőzően hatnak az olvasóra s így a regény ideológiai kvalitásai mellett nagy művészi értékkel gazdagítja a haladószellemű irodalmat.

Howard Fast - Clarkton
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók