Ajax-loader

Pécsi Géza könyvei a rukkolán


Pécsi Géza - Kulcs ​a muzsikához
A ​könyv az ókori folyammenti nagy kultúráktól napjainkig, kultúrtörténeti háttérbe helyezve, bemutatja a leggyakoribb művészeti stílusokat, irányzatokat, zenei formákat, kifejezéseket, műfajokat, műveket, áttekintést nyújt az alapvető zeneelméletről, népzenéről, de közvetett módon a helyes értékrend kialakítását is segíti.

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Énektár ​2
Kulcs ​a muzsikához tankönyvcsalád ÉNEKTÁR 2. c. könyve a 10-16 éves korosztály részére népdalokat, egyházi énekeket, kánonokat, műzenei szemelvényeket és egyszerű többszólamú műveket tartalmaz. Közreadásával egyrészt a kötelező ismeretek elsajátításához, másrészt az önfeledt, oldott együtténekléshez kívánunk segítséget nyújtani.

Pécsi Géza - Neveljünk ​zenével
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Kultúrák ​kulcsai
A ​Kultúrák kulcsai munkalexikon az általános és középfokú iskolák tanulóinak, a 10-16 éves korosztálynak készült. Nem hagyományos munkafüzet, hanem olyan kulturális iránytű, amely a tanítás-tanulás folyamatában egységet teremtve az összefüggések fölfedezését segíti. Ez a rendszerező munkalexikon valamennyi tanítási órán több évig eredményesen használható.

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Ének ​- Zene - Kultúra
Az ​Ének–Zene–Kultúra a Kulcs a muzsikához tankönyvcsalád új tagja. Olyan rendhagyó szerkezetű tankönyv, amely több évtizedes tanítási gyakorlatra alapozva, maximális segítséget nyújt az egy tanítási órában történő kerettantervi követelmények elsajátításához. Bemutatja kultúrtörténeti háttérrel a leggyakoribb művészeti stílusokat, irányzatokat; zenei formákat, műfajokat; szerzőket, műveket; áttekintést nyújt az alapvető zeneelméletről, a népzenéről; tartalmazza a szükséges népdalokat, más népek dalait, egyházi énekeket, kánonokat, műzenei szemelvényeket; és a 14 CD-n lévő hangzóanyag forrását is. Mindezeken túl a könyv vezérfonala a zenében rejlő, lelki mélységekre épülő humánum, amely még a tételes ismereteket is átnemesíti, hogy ezáltal minden találkozás az érzelmi intelligencia fejlesztésének alkalma lehessen.

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Mese ​muzsikával
A ​kötet Kodály Zoltán Háry János és Kállai kettős című műveit tartalmazza, melyhez az illusztrációkat Nászay Csilla készítette. A kötethez tartozó CD mellékleten a meséket Sinkovits Imre előadásában hallgathatjuk.

Pécsi Géza - Schlüssel ​zur Musik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pécsi Géza - Liszt ​Ferenc: Les Préludes
Milyen ​az az élet, amely után ünnep a halál pillanata? Erre a kérdésre a filozófusok sokféle választ adtak már - azonban a kételyek mégis tovább élnek. A művészet és a hit más nyelven beszél. Képes megsejtetni mindazt, amit a logika megválaszolatlanul hagyott. Liszt Ferenc Les Préludes című ihletett zenéje Galambosi László Sinkovits Imre által megrendítően tolmácsolt versével, Pécsi Géza értő és lényegre tapintó magyarázatával vezeti a hallgatót az ünnepélyes pillanat személyes átéléséhez, megértéséhez.

Kollekciók