Ajax-loader

Pécsi Géza könyvei a rukkolán


Pécsi Géza - Kulcs ​a muzsikához
A ​zene évszázadok során kialakult és részben ma is formálódó szaknyelvvel - görög, latin, zömmel azonban olasz és német, magyarra le nem fordított kifejezések garmadájával - rendelkezik, ami első pillantásra akár riasztónak is tűnhet, mégis, ezek ismerete elengedhetetlen belső világának feltérképezéséhez. A Corvina Zenei lexikonja segíti a tájékozódást a zeneelmélet, a zenei formatan világában, és áttekintést ad a hangszerekről, a legfontosabb zenetörténeti korszakok jellemzőiről, valamint a műfajok történeti változásairól is. És természetesen a legkiemelkedőbb zeneszerző-egyéniségekkel is megismerteti az olvasót - a 13. századi kezdetektől a 21. században alkotó kortársainkig. A lexikon nemcsak a hagyományosan "komolyzeneinek" nevezett kultúra fogalomkörét öleli fel, hanem betekintést enged a rokon művészetek legfontosabbikába, a tánc- és balettművészetbe, foglalkozik a dzsesszel, és ha csak érintőlegesen is, de megmutatja, hogy az európai zene mellett ma is léteznek évezredek óta virágzó más kultúrák, amelyek a miénktől egészen eltérő zenei logika alapján szerveződnek. Nem szorul ki a kötetből az arab, a török, az indiai, a távol-keleti (Japán, Kína) vagy akár még a francia zenei impresszionizmust nagymértékben befolyásoló indonéziai-jávai gamelán kultúra sem. Az újabb, átdolgozott kiadás tekintettel van a legutóbb megjelent kötet óta eltelt 12 év változásaira: zeneszerzői életpályák zárultak le, olykor korszakalkotó műveket hagyva az utókorra, más életpályák pedig kiteljesedtek, ugyancsak fontos alkotásokkal gazdagítva a világ zene irodalmát, a kortárs zenét, amely már régen nem az "útkeresés" stádiumában van... A lexikon végén található fogalmi mutató a legfontosabb címszavakat fogalomkörök szerint rendezi, megkönnyítve ezzel a kötet sokoldalú használatát.

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Énektár ​2
Kulcs ​a muzsikához tankönyvcsalád ÉNEKTÁR 2. c. könyve a 10-16 éves korosztály részére népdalokat, egyházi énekeket, kánonokat, műzenei szemelvényeket és egyszerű többszólamú műveket tartalmaz. Közreadásával egyrészt a kötelező ismeretek elsajátításához, másrészt az önfeledt, oldott együtténekléshez kívánunk segítséget nyújtani.

Pécsi Géza - Liszt ​Ferenc: Les Préludes
Milyen ​az az élet, amely után ünnep a halál pillanata? Erre a kérdésre a filozófusok sokféle választ adtak már - azonban a kételyek mégis tovább élnek. A művészet és a hit más nyelven beszél. Képes megsejtetni mindazt, amit a logika megválaszolatlanul hagyott. Liszt Ferenc Les Préludes című ihletett zenéje Galambosi László Sinkovits Imre által megrendítően tolmácsolt versével, Pécsi Géza értő és lényegre tapintó magyarázatával vezeti a hallgatót az ünnepélyes pillanat személyes átéléséhez, megértéséhez.

Pécsi Géza - Neveljünk ​zenével
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Mese ​muzsikával
A ​kötet Kodály Zoltán Háry János és Kállai kettős című műveit tartalmazza, melyhez az illusztrációkat Nászay Csilla készítette. A kötethez tartozó CD mellékleten a meséket Sinkovits Imre előadásában hallgathatjuk.

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Ének ​- Zene - Kultúra
Az ​Ének–Zene–Kultúra a Kulcs a muzsikához tankönyvcsalád új tagja. Olyan rendhagyó szerkezetű tankönyv, amely több évtizedes tanítási gyakorlatra alapozva, maximális segítséget nyújt az egy tanítási órában történő kerettantervi követelmények elsajátításához. Bemutatja kultúrtörténeti háttérrel a leggyakoribb művészeti stílusokat, irányzatokat; zenei formákat, műfajokat; szerzőket, műveket; áttekintést nyújt az alapvető zeneelméletről, a népzenéről; tartalmazza a szükséges népdalokat, más népek dalait, egyházi énekeket, kánonokat, műzenei szemelvényeket; és a 14 CD-n lévő hangzóanyag forrását is. Mindezeken túl a könyv vezérfonala a zenében rejlő, lelki mélységekre épülő humánum, amely még a tételes ismereteket is átnemesíti, hogy ezáltal minden találkozás az érzelmi intelligencia fejlesztésének alkalma lehessen.

Pécsi Géza - Schlüssel ​zur Musik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Kultúrák ​kulcsai
A ​Kultúrák kulcsai munkalexikon az általános és középfokú iskolák tanulóinak, a 10-16 éves korosztálynak készült. Nem hagyományos munkafüzet, hanem olyan kulturális iránytű, amely a tanítás-tanulás folyamatában egységet teremtve az összefüggések fölfedezését segíti. Ez a rendszerező munkalexikon valamennyi tanítási órán több évig eredményesen használható.

Kollekciók