Ajax-loader

Millok Éva könyvei a rukkolán


Millok Éva - Így ​élt Marx Károly
Egy ​rendkívüli tudóst, áldozatos életű forradalmárt, sokat szenvedett családapát ismerhet meg az olvasó ebben az életrajzban. Olyan ember áll előttünk, akit a mindennapi élet örömei helyett a társadalom kifejlődésének kérdései érdekeltek leginkább, megalapította a tudományos szocializmust, irányítóként részt vett a XIX. század munkásmozgalmának kialakításában. Munkásságának eredménye elevenen él és hat napjainkban. E munkásság bemutatása mellett azonban megelevenedik a jó családapa, a mulatságot, vidámságot, nevetést sem megvető férj és barát, egyszóval - az ember. Millok Éva írásának nagy értéke a közérthetőség és az olvasmányosság.

Millok Éva - Kegyelem ​az ártatlanoknak
Robespierre-rel, ​a Nagy Francia Forradalom kiemelkedő alakjával már igen sok író foglalkozott, akárcsak a korszakkal, amelyben élt. Hiszen a világtörténelem egyik legjelentősebb eseménye volt a feudalizmus béklyóit széttörő Nagy Francia Forradalom, melynek eseményeit mozgatta, egyik főszereplőjeként irányította, s melynek tragikus hőse lett Maximilien Robespierre. Fegyelmezett természet, konok lélek, puritán jellem. Élete a forradalomé... Pusztulása a forradalomé... Robespierre-t sokféleképpen ábrázolták már: sárba taposva, beszennyezve, majd piedesztálra emelve..., de emberközelségben soha. Millok Évának sikerült emberközelbe hozni ezt a különös természetű, tragikus sorsú forradalmárt. Az ő tolla segítségével megértjük és meg is szeretjük Robespierre-t, a Megvesztegethetetlent...

Millok Éva - Fogoly ​a Vártoronyban
"Száz ​évvel ezelőtt született Ady Endre, akinek életéről és munkásságáról számtalan mű jelent meg. Barátai és kortársai imádták vagy gyűlölték, de senki sem maradt iránta közönyös. És bár halála óta közel hatvan év telt el, annak számára, aki igazán megismeri, ma sem csupán az irodalomtörténet egyik klasszikusa merevedett alakja izgalmas, eleven, bonyolult személyiség, csupa belső dráma, élete csupa harc, vívódás, és költészetében a huszadik század magyarságának legösszetettebb problémái jelennek meg csodálatos kifejező erővel. Millok Éva nem a halott Adyt méltatja, hanem az első embert próbálja megidézni. Nem elemző tanulmányt ír, hanem regényt, amely a modern ábrázolás eszközeivel él, szubjektív látomást vetít fel, és a költő egyetlen drámai éjszakájában jeleníti meg életének s egyéniségének döntő elemeit. Ez a szubjektív módszer azonban mégsem hamisít. Ady költészetével és egyéb írásaival megismerkedve, az olvasó lényegében áttekintést kap a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjáról."

Millok Éva - Gyertyafények
Kölcsey ​Ferenc nevét a magyar nép sohasem fogja elfelejteni. De a Himnusz költőjének életét, emberarcát az elmúlt évszázad lassan homályba burkolta. Titkok vették körül már életében: senki nem ismerte az asszonyokat, akik miatt szenvedett, csak kevesen pillanthattak be a csekei udvarház gyertyafényekkel megvilágított szobájába, ahol nagy gondolatait érlelte, nagy műveit megírta. Költő volt, de verseiben alig beszélt önmagáról. S így csak kevesen tudták életében, és még kevesebben emlékeztek rá halál azután, mit élt meg, hogyan küszködött a maga gyengéi és a kor bénító koloncai ellen a magyar történelem legnemesebb alakjainak egyiket. Millok Éva regénye visszavilágít az évszázados homályba. Megkísérli lebontani Kölcsey arcáról a halotti maszkot, élő arcát kutatja, az embert, akinek vonásain szerelem, vágy, szenvedés, teremtő gondolat és cselekvő küzdelem tükröződik.

Kollekciók