Ajax-loader

Tóth Sándor könyvei a rukkolán


Tóth Sándor - A Bakony-hegység nagygombái
Veszprém megyei múzeumok Közeleményei

Dénes József - Tóth Sándor - Közrendvédelmi alapismeretek
Rejtjel kiadó 1998 A Rendőrtiszti Főiskola jegyzete

Minkolényi Ilona - Tóth Sándor - Óvodába ​készülök
Gyermekük ​immár kikerül a meleg és őt szeretettel körülvevő családi körből. Boldogok vagyunk, hiszen elkezdi megtanulni az életében oly fontos közösségi létezést. Új emberek, váratlan helyzetek. Mindez úgy, hogy ezen túl nincs féltő szemünk előtt, nem védhetjük meg minden bajtól. Mi nem, de megteszik ezt helyettünk mások, az óvoda dolgozói, akik számára ő legalább olyan fontos, mint nekünk. Soha ne feledjük el, hogy "A gyermek MINDIG a szülőé!" Igen, a már említett szerető és féltő szemünket mindig rajta kell tartanunk, mert nélkülünk az óvoda csak fél munkát végezhet. Együtt viszont csodát tehetünk! Nevelünk egy értékes és boldog embert! Kell ennél több egy szülőnek?

Bankovics Attila - Galambos István - Tóth Sándor - A ​Bakony természeti képe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Sándor - A ​Mátravidék fürkészlégy faunája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Sándor - FC ​Barcelona vs. CF Real Madrid
A ​világ két legismertebb és legvitatottabb futballklubja. Címerüket, meccseiket, játékosaikat még azok is ismerik, akik sohasem néznek labdarúgást. Találkozóik felérnek egy összecsapással, mérkőzéseiket az egész világ nyomon követi. Vajon mi a titka az ellentétnek? Miért különböznek egymástól ennyire? Miért sikeresebb az egyik és miért bukdácsol többet a másik? Miért osztják meg ennyire a futballszerető közönséget? A válaszok és megoldások mind benne vannak ebben a könyvben. Történelem, edzőóriások, klasszisjátékosok, Puskás, Kubala, Ronaldo és Messi mert a Barca-Real rivalizálás egyszerűen több, mint futball!

Tóth Sándor - Isten ​ritmusa
Megejtően ​hangulatos költői tájleírások, a magyar keresztény középkor derengő homályából előcsiholt, szinte villanófényben elénk varázsolt egyéniségek, szentek, papok, tudósok, királyok… Ünnepi lélekkel és a szentek világának alaposabb ismeretével teheti le kezéből ezt a könyvet az Olvasó.

Dombrády Lóránd - Tóth Sándor - A ​magyar királyi honvédség
A ​szerzők átfogó értékelést adnak az ellenforradalmi rendszer katonapolitikájáról és hadseregéről. 1919-től 1945-ig követik a hadrendi, szervezeti, anyagi, technikai, fegyverzeti és személyi változásokat, a hadseregfejlesztés egyes periódusait, programjait. Bemutatják a hadsereg tevékenységét a békés területszerzés időszakában, majd a Wehrmacht balkáni agressziójában. A legnagyobb figyelmet a Horthy-hadsereg második világháborúban való részvételére fordítják. Az olvasó megismerkedhet a magyar Kárpát-csoport és a gyorshadtest harcaival, a 2. hadsereg mozgósításával, frontra küldésével, hadműveleteivel és pusztulásával, később pedig a hasonló sorsra jutott 1. és 3. hadsereggel. A szerzők megállapítják, hogy ez a hadsereg az őt létrehozó rendszerrel együtt egy kényszerpályán haladt sorsának beteljesülése, a pusztulás felé. A kényszerpályát a fasiszta Németországhoz kötődő szovjetellenes, revíziós politika alakította ki, és erről a politikai és katonai vezetés nem tudta az országot letéríteni. Erre nem is volt alkalmas, ezért a hadsereg sorsa szükségszerűen lett a pusztulás.

Tóth Sándor - A ​Mátravidék zengőlégy faunája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Sándor - A ​Bakonyvidék és a Balaton-medence szitakötő-faunája (Insecta: Odonata)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Domonkos Imre - Florovits Géza - Tóth Sándor - Zabos Géza - Változatok ​a ponty horgászatára
Az ​egyik nádszál éppen akkor egyenesedett fel, majd utána bedőlt megint a vízbe. Feszültségemet még csak fokozta egy hatalmas buborékhalmaz, amely úgy jött fel az úszóm körül, hogy annak billegni kezdett az antennája. A ferdén álló úszó felegyenesedett, majd mint a szélütött, elvágódott a vízen. Hatalmasat suhintottam, és valami olyan elemi erővel tartott ellen, amelyhez hasonlót még soha nem éreztem. Úgy huszonöt-harminc méter után a húzás ereje gyengült. Amikor a hal megállt, hatalmasat fortyant a víz. Kétségbeesetten próbáltam emelni a halon. Kemény húzás volt a válasz. Idestova húsz perce vergődtünk, a hal és én.

Tóth Sándor - A ​Mecsek és környéke fürkészlégy faunája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Sándor - A ​keresztnevek eredete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóthné Szecskó Piroska - Tóth Sándor - Iskolába ​készülök
Kedves ​Olvasó, aki egyúttal SZÜLŐ is! Az iskolába indulás gyermekük életének egy nagyon jelentős állomása, amely lehet siker, de - sajnos - lehet kudarc is. Szülőként persze mindig a legjobbat akarjuk neki, ám megtörténik, hogy ehhez nem rendelkezünk elég információval. A tudásból bizony soha nem elég! Gyakorló tanítóként és lélekgyógyászként sorra vesszük mindazokat a helyzeteket, amelyekbe az iskolával való együttműködésünk során kerülhetünk. Mi vár ránk az „Óvoda után”? Egyáltalán „Hogyan válasszunk iskolát”? Hogy néz ki „A játéktér”, ahol a gyermeknek tanulnia kell? Milyennek kell lennie az általunk biztosított „Háttér"-nek? „Szép a ruhád”, de vajon célszerű-e? „Lélek és test” együtt kell, hogy fejlődjön, tehát mindkettőre oda kell figyelnünk. „Erős legyen a test”, és ebben szülőként is szerepet kell vállalnunk. Melyek azok a „Torzító erők”, amelyek gyermekünk lelki és testi egészségét veszélyeztetik? Mert „Nem lehet mindenki tökéletes”, de törekedjünk erre! Könyvünk mottója: „A gyermek MINDIG a szülőé”, az iskola csak szakértő társunk a nevelésben. Szülőként az iskolával igazi jó csapatként kell együtt dolgoznunk azért, hogy munkánk eredményeként egy sikeres, a közösség számára értékes EMBERT neveljünk! Jó olvasást kívánunk!

Tóth Sándor - A ​Mátravidék csípőszúnyog faunája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Sándor - A ​Bakonyvidék zengőlégy faunája
A ​Bakony-hegység kétszárnyú (Diptera) faunájának tervszerű kutatása - a veszprémi Bakonyi Múzeum szervezésében - "A Bakony természeti képe" program keretében, 1964-ben kezdődött el. A zengőlegyek (Syrphidae) intenzív gyűjtéséről elsősorban az 1970-es évek végétől beszélhetünk. Már abban az időben felvetődött az elképzelés, hogy a hegységben is nagy fajszámmal képviselt kétszárnyú család önálló kötetben jelenhetne meg "A Bakony természettudományi kutatásának eredményei" monográfia-sorozatban. Erre a Bakonyi Természettudományi Múzeum jóvoltából most nyílt lehetőség.

Tóth Sándor - A ​Bakonyvidék fürkészlégy faunája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Sándor - A ​Mecsek és környéke csípőszúnyog faunája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Illés Ferenc - Tóth Sándor - Zirc ​és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Sándor - Szöcske ​kisasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Sándor - Magyarország ​fürkészlégy faunája (Diptera: Tachinidae)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Sándor - Belül ​ragyoghatsz
Tóth ​Sándor azok közé a szerencsések közé tartozik, akiknek a hazulról hozott természetélmény ösztöne diktál; tömörítésre, az elvonatkoztatás monumentális mozdulataira is ez készteti. A folytatódásba vetett hit egy tőről ered benne a gyermekkori kozmosz-élménnyel. Ahol a templomi színes folyók közelében még őrangyalok vigyáznak, ott mondja ki: "Nem állt meg még a Föld szíve...."

Tóth Sándor - A ​román földrajzi gondolat
Szemügyre ​véve a románságot néhány évszázad leforgása alatt érintő politikai területváltozások számát és mértékét, könnyen belátható, hogy a geopolitika méltán vált a román politikai és közgondolkodás egyik legfontosabb alapkövévé. A háború ok-okozati összefüggéseit kereső tudományok közül a geográfia azzal tűnt ki, hogy képes volt az oknyomozó szemlélet érvényesítésére. Ez eredményezte az emberföldrajz és a politikai földrajz kialakulását, és végső soron a geopolitika megszületését. Az új „tudomány”, bár tudományos voltáról mindmáig nincs egyetértés, szinte átsöpört Európán, beleértve Magyarországot és Romániát. A szocialista időszakban a geopolitikáról még csak beszélni sem lehetett, kivéve, ha az ellenlábas imperialista világ „tudománytalan” nézeteinek elítéléséről volt szó. A román geopolitikai gondolkodás mélyebb ismerete még integrációs világunkban is kívánatos lenne, különösen akkor, ha egyik szomszédunkról van szó, amely a legnagyobb számú magyar nemzetiségű lakosságnak ad otthont. Hiánypótló a román geopolitikai iskola történetével foglalkozó feldolgozás, amelynek alapvető módszere és eszköze a forrásfeltárás és közlés.

Tóth Sándor - A ​Dunántúli-dombság és környéke szitakötő faunája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Sándor - Budapest ​felszabadítása 1944-1945
Tóth ​Sándor könyve a második világháború egyik legnagyobb ostromának, Budapest bevételének 30. évfordulójára jelent meg. A szerző mind szovjet, mind német levéltárakban végzett kutatásokat, roppant nagy anyagot dolgozott fel, de nem volt módja minden aktába betekinteni. Mégis fontos munka született, amelyet azóta is haszonnal forgatnak az olvasók.

Tóth Sándor - A ​tárkányi vár históriája
Már ​messziről hívogatják az utazót a Bükk hegység hűvös rengetegei, a természet eszményi csodájával megáldott hegyóriások, a sűrű erdőkkel körülölelt völgyekben meghúzódó falvak. Ezek közül is kiemelkedik a „Bükk kapujának” is nevezett Felsőtárkány. A völgyben és a faluban béke honol, a vándort kenyérrel és borral vendégelik, de a messziről jött ember szemét és gondolatait leköti az olykor ködbe vesző hatalmas Várhegy sziluettje. Érdeklődik, de a falubeliek is igen keveset tudnak e misztikum világába rejtőző hegyóriást koronázó vár romjairól. A vár pedig állt, és romjai ma is lenyűgözők. A Várhegy mögül fenségesen felkelő nap minden alkalommal arra emlékeztet. hogy igyekezzek minél többet megtudni a történelem ezen titkáról. Munkámban szeretném összefoglalni mindazokat az ismereteket, amit már mások a kutatások során megfejtettek, de saját kutatásaim, ismereteim és elgondolásaim is szeretném megosztani a téma iránt érdeklődő olvasóval. Meg kell, hogy jegyezzem igen kevés régészeti kutatás folyt a Várhegy területén. Párducz Mihály régész vezetésével 1964-ben több helyen szondázták a vár sáncait, falait. Az ásatás volumene igen kis területre koncentrálódott és rövid ideig tartott. Azóta érdemi ásatás nem történt az objektumban. Az akkor megállapított tények kiértékelése sok tekintetben kétségkívül helytálló, de rengeteg nyitott kérdés maradt még a kutatók számára is. Ezért itt nem szabadna megállni. Szakszerű, nagyobb volumenű kutatás, igen sok érdekes információval, régészeti lelettel szolgálhatna erről a felettébb érdekes, nagy, de titokzatos történelmi múlttal bíró emlékhelyről. Szinte egyedül álló hazánk várépítészeti történetében a korai falazat látható formájában, ahol az emberi munka évszázadokkal ez előtt már ilyen nagyszerű alkotást produkált.

Fóth Gábor - Tóth Sándor - Az ​én légierőm
Kedves ​olvasó! 13 év elteltével itt az új, teljes egészében megújult LÉGIERŐ! Reméljük, hogy legalább annyi emberrel szeretteti meg a modellezést, mint a több mint másfél évtizede megjelent elődje. A modellezés nem csak néhány apró műanyagdarab összeragasztása, hanem egy jó közösségteremtő hobby is. A munkánk eredményeként elkészülő modell pedig nem csupán nekünk, a készítőnek, hanem környezetünknek is örömet okozó látványosság lesz. A könyv elsősorban a hobby legnagyobb táborát adó repülőgép másoltak készítőknek szól, de a modellezés többi ágát (autó, harcjármű, hajó, figura, stb.) űző is megtalál szinte minden, a tevékenységéhez alapvetően szükséges információt. AZ ÉN LÉGIERŐM, ahogy az alcím, a MODELLEZŐ ABC(D) is mutatja, az első modell kiválasztásától és megvásárlásától kezdve végigvezet a munkafolyamatokon, a hozzájuk szükséges szerszámokon, anyagokon és technikai tudnivalókon. Elolvasása után bárkiből a hobby művelője és mutatós modellek készítője válhat. Nyugodtan vágjon bele! Nem Ön lesz az első vagy az egyetlen, aki ezt teszi. Szerte a világban emberek milliói modelleznek. Szülői irányítással és felügyelettel már 5-6 éves korban elkezdhető, hogy aztán sokaknak életük végéig tartó szerelemmé váljon. Valamikor el kell kezdeni! Hátha éppen e könyv olvasása közben jön el a NAGY PILLANAT! Miért került a könyv alcímébe, MODELLEZŐ ABC(D), a „D” betű? Azért, mert reményeink szerint a kezdőknek szóló fejezetek után olyanok következnek, amelyek a már haladónak számítók részére is tudnak újat mondani. Életünk eddigi, modellezéssel (is) eltöltött évtizedei alatt sokan és sok érdekességgel ismertettek meg bennünket. Igyekszünk ezeket és saját ötleteinket is továbbadni. Bemutatjuk a gyártók aktuális kínálatát, és segíteni próbálunk a hatalmas termékmennyiségben való eligazodásban. A modellek és a kiegészítők kínálatában szinte minden megszerezhető, ami szem-szájnak ingere. Lehet dolgozni úgy, hogy készen vásárolunk meg mindent, amire szükségünk vagy igényünk van. Lehet azonban úgy is, hogy ezek nagy részét mi állítjuk elő. Reméljük, a könyvben mindkét tábor megtalálja a saját elképzeléseit szolgáló ismereteket. Tisztelt Érdeklődő! E szöveg olvasásával talán máris elindult azon az úton, amelyen sokmilliónyian járunk. Amennyiben társunk lesz, örömmel látjuk. Ha viszont „csak” másnak vásárol ajándék modellt, akkor is olvassa el legalább az első fejezetet, mert segíthet abban, hogy nagyobb sikerrel válasszon. Régi mondás, miszerint mindenki normálisnak születik, csak később lesz belőle modellező. Ne aggódjon, jó társaságba kerül! Fót Gábor - Tóth Sándor

Tóth Sándor - Bakonyi ​Természettudományi Múzeum Zirc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Sándor - Adagio
Zenei ​sugallatú könyvével, az Adagioval méltán számíthat az olvasók figyelmére a József Attila-díjas költő-műfordító. Egyháztörténeti epizódok, szentek sorsa, a hitélet aktualitásai, és a költészet, zene, képzőművészet témái ihlették évtizedek óta Tóth Sándor "versháttérként" élvezhető publicisztikáját. Verseiben ugyanezek az erős indulatok dallamos tömörséggel, valamiféle liturgikus fegyelem és szakrális nyugalom jegyében kelnek életre. Az "idő bedűlt rácsán" átléphet gyermekkorába, onnan meríti üde bizalmát."Századok szitáló havában" és "harangozó nyárfa-tornyok" közt járja költői útját. Prófétai keserűség és mennyei remény józan derűje együtt formálja gondolatait. _Thomas Merton_ (e kötetben általa fordított) versének egy sora akár mottója lehet Tóth Sándor költészetének. "Ó kiáltások teljessége: csönd..." Czigány György

Tóth Sándor - A ​Bakony hegység szitakötő faunája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Sándor - Erdély ​nagyasszonya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánhegyi József - Tóth Sándor - Ubrizsy Gábor - Vörös József - Magyarország ​mikroszkopikus gombáinak határozókönyve I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók