Ajax-loader

Kovács István könyvei a rukkolán


Kovács István - Sipos Domokos
Ez a könyv nem a szó megszokott értelmében vett irodalomtörténeti monográfia. Szerzője abban a városban gyermekeskedett, ahol Sipos Domokos élt és alkotott, s apja követlen munkatársa volt az írónak...Ez a személyes élmény adta kezébe a tollat, s ez adott neki erőt arra, hogy fáradtságot nem ismerő makacssággal utána járjon a Sipos-életpálya megannyi homályban maradt kérdésének is. Ettől válik könyve nem csak az író gyermek- és fiatalkorának bensőséggel rekonstruált hiteles krónikájává, hanem figyelmet érdemlő irodalomtörténeti adalékokkal tele hozzájárulássá egy majdan megírandó Sipos-monográfiához.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Sokszínű ​Matematika 9
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Kovács István - Victor András - Biológia ​8.
Korábban ​már ismert általános iskolai tankönyveinket megújítottuk. Az új tankönyvek és munkafüzetek a szép, színes Natúra sorozat keretében jelennek meg. Új tankönyvünk – a Biológia 8. – Dr. Kovács István: Biológia 7. és Dr. Victor András: Biológia 8. című, sok kiadást megélt, sikeres tankönyveinek összevont, új feldolgozása az általános iskolák 8. évfolyama számára. A színes kiadás szép képanyaga mellett nem szükséges a korábban önálló könyvként megjelent Biológiai album használata. A könyv nemcsak külsőleg, hanem tartalmában is megújult, a kerettantervnek megfelelően. A tankönyvhöz munkafüzet is készült.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Sokszínű ​Matematika 11
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Sokszínű ​Matematika 10
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Kovács István - Nászágy ​és koporsó
A ​szerző újságíróként több évet töltött az Egyesült Államokban, könyvében ott-tartózkodásának élményanyagából mazsolázva érdekes sztorikat mesél. A bizarr nyitókép egyben a címet is magyarázza: végakaratának megfelelően sportkocsijában temetnek el egy gazdag hölgyet. Az eset apropót szolgáltat annak bemutatására, mennyire központi szerepe van az autónak Amerikában (gyanús, aki gyalog jár, még a kutyát is autóból illik sétáltatni stb.) Az egyik visszatérő téma a fegyverek - és ennek következtében a bűncselekmények elszaporodása; több rövid fejezet foglalkozik a nemzetiségi-etnikai problémákkal (indiánok, illegális spanyol bevándorlók, négerkérdés stb.) Igen nagy teret szentel a szerző a bel- és részben a külpolitikának; Watergate-betörés (a szemtanú kálváriája), korrupció Lockheed- és Northrop-botrány, az iráni túszmentő akció kudarca stb. Portrék olvashatók még Carterékről, Fordról, Kissingerről. Két kisebbfajta szenzációt is tartogat a szerző: az egyik Carter anyjával 1976-ban készített beszélgetés, a másik a magyar korona amerikai kézre kerülésének és 1978-ban történt visszaszolgáltatásának részletes, dokumentumokra épülő leírása (részben itt, de a könyv más helyein is képet kapunk a magyar emigráció megosztottságáról). Sokszínű, olvasmányos riportkönyv.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Sokszínű ​Matematika 12
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Kovács István - Így ​élt Bem József
Az ​1848-49-es magyar szabadságharc hősének, az erdélyi hadjárat fővezérének állít emléket fiatal költőnk első nagyobb prózai írásában. A szerző részletesen bemutatja Bem "előéletét", elsősorban a harcoláshoz értő és ezért lelkesedő katonát. "Bemről elmondható – írja –, hogy született katona, de hogy született forradalmár lett volna, az távolról sem." De jó hazafi volt, úgy érezte, hogy hazája ügyét szolgálja, amikor az elnyomott jobbágyokért emel szót. Kovács István sokoldalúan és szeretettel állítja elénk Bem Józsefet, az 1848-49-es magyar szabadságharc egyik vezéralakját. Az életrajzot sok, eddig ismeretlen fénykép díszíti.

Kovács István - A gyermekkor tündöklése
A szerző önéletrajzi regényében egy félárva kisfiú szemével és gondolataival láttatja az ötvenes évek első felének magyarországi világát, egészen az ’56-os forradalomig. A mûvet Lengyelországban és Bulgáriában is kiadták. 2002-ben a Magyar Rádió 12 részes rádiójátékot készített belőle. A regényből Erdőss Pál filmrendező forgat filmet, melynek bemutatóját a forradalom ötvenedik évfordulójára, 2006. október 23-ára tervezik az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Kovács István - Nagy üzleti illemkódex
Az "üzleti illemtan" ismerete a létező legkisebb befektetés az üzleti világban, mégis meghatározóan befolyásolja a nyereséget. Akkor is ha nem tetemes nyereségről van szó, hanem csupán közszolgálati tevékenységről, nem szabad figyelmen kívül hagynunk a helyes kommunikációt. Senki sem erőltetheti másokra (hacsak nem muszáj) az üzleti illemtant, ha az nem hajlandó elfogadni. Erre ez a könyv sem tesz kísérletet. Különösen azért nem, mivel a könyv azok számára készült, akik előtt a helyes viselkedés nem titok. A könyv, melyet kezében tart, melyt kezében tart, egy jegyzettömb csupán, melyben össze van foglalva mindaz, ami még idáig nem volt. Ha az üzlet életcélja és kedvtelése is egyben, biztosan talál benne hasznos útmutatást, mely segítségére lesz mindennapi tevékenységében.

Kovácsné Bede Ágnes - Dr. Kovács Ágnes - Kovács István - Kovácsné Nyitrai Anikó - Társadalomismeret és etika 11. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovácsné Bede Ágnes - Dr. Kovács Ágnes - Kovács István - Kovácsné Nyitrai Anikó - Társadalomismeret és etika -Feladatgyűjtemény 11. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - Érdek és szeretet
Az 1848-49-es szabadságharcban több ezer lengyel vett részt a honvédsereg oldalán, és számos csatában, ütközetben kitüntették magukat. Tizenegy lengyel légionistának és honvédnek a szabadságharc eseményeit felidéző visszaemlékezését tesszük közzé. Közülük öt élén Zygmunt Miłkowski eseményeket összefoglaló memoárjával először ebben a kötetben lát napvilágot.

Árki Tamás - Konfárné Nagy Klára - Kovács István - Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 12
Mozaik, 2010

Kovács István - Shakespeare ​a Corvin közben
Kovács ​István (1945, Budapest) József Attila- és Babérkoszorú-díjas költő, író, műfordító, történész, polonista a kortárs magyar irodalom egyik legsokoldalúbb alkotója. Korábbi krakkói főkonzuli szolgálatának is köszönhetően a lengyel királyi város díszpolgára, a Magyar Művészeti Akadémia és a legendás Kilencek költőcsoport tagja. Lírikusként ritkán lép a közönség elé, bátran kijelenthető: csak a válogatott verseit írja meg. Shakespeare a Corvin közben című új verseskönyve az elmúlt évtizedben született költeményeit tartalmazza, hat ciklusba rendezve. A Balaton-felvidéki táj értő szeretete, a pályatársak emlékezete mellett a családtörténet és az 1956-os forradalom megrázó részletei lépnek elénk a lapokról.

Kovács István - Ha ​feltámad a Kelet...
A ​monda szerint a Krisztus előtt 753-ban alapított Római Birodalom - több mint 1200 évi fennállás után - belső rothadás és a barbárok megújuló támadásai következtében 476-ban a nyugati részeken megszűnt. Keleten viszont a Nagy Constantinus által szervezett birodalom még csaknem ezer esztendőn keresztül ellenállt a történelem viharainak. Justínianus császár csaknem megkétszerezte országának területét és 555-ben - utoljára - sikerült visszaállítania a Római Birodalom egységét. De milyen áron? Az ősi görög mondás szerint: “Ha feltámad a Kelet, elpusztul a Nyugat.” A regényes korrajz szerzője, Kovács István Kanadában él. Beregszászon született, 1918-ban. Mátészalkán, Sárospatakon, Debrecenben tanult. 1955-től állami közjegyző Nyírbátorban. 1956 őszén Mátészalkán szerkesztette a Szabad Szatmár-Bereg c. lapot. Távollétében “Győznek az emberi jogok” c. verséért elítélték. 1957-től Jugoszláviában, majd Kanadában él. Ott ipari munkás, gimnáziumi tanár, közalkalmazott. 1981-82-ben a torontói magyar Kultúrközpont Kulturális igazgatója. Regényében megelevenedik előttünk a VI. századi Bizánc mozgalmas, sokszínű világa, a Római Birodalom tündöklése és bukása. Zénón és Iréné romantikus szerelmi történetén keresztül mintegy “alulnézetből” ismerjük meg a birodalom első aranykorának, Nagy Justínianus uralkodásának izgalmas hétköznapjait.

Kovács István - Honvédek, ​hírszerzők, légionisták
,,1891. ​június 15-én Felicjan Szybalski, az 1849-ben Magyarországon harcolt lengyel légió 2. dzsidásezredének egykori tisztje gazdagon díszített fényképalbumot ajándékozott a Nemzeti Múzeum könyvtárának. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött album a magyar szabadságharc több mint százhúsz lengyel résztvevőjének fotóját tartalmazza. Plohn József mellett így Szybalski nevéhez fűződik a ,,világcsoda-küzdelemben vérrel áldozók" arcképcsarnokának megteremtése. Plohn József masinája elé állította, ültette az öreg honvédeket, a gazdag vállalkozó, művészetpártoló ,,Felicjan úr" pedig 1888. március 15-én újsághirdetésben kérte egykori bajtársait, hogy fényképüket, rövid életrajz kíséretében küldjék el neki. Az Oszmán Birodalomban 1849 késő nyarán oltalomra talált lengyel menekültek névsorán kívül - amelyet parancsnokuk, Józef Wysocki tábornok tett közzé emlékiratában - a Szybalski-album fotói sarkalltak arra, hogy a szabadságharc lengyel résztvevőinek életrajzi adatait összegyűjtsem. Amikor huszonnyolc évvel ezelőtt a kutatásba fogtam, nem gondoltam, hogy e munka évtizedekig fog tartani, és azt sem, hogy több mint 3400 ember életét örökíthetem meg. Van, akiét egy mondattal, van, akiét tíz oldalon..."

Kovács István - Óvjuk ​a természetet!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - Biológia ​munkafüzet 7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - A ​gyermekkor tündöklete
A ​szerző önéletrajzi regényében egy félárva kisfiú szemével és gondolataival láttatja az ötvenes évek első felének magyarországi világát, egészen az ’56-os forradalomig. A mûvet Lengyelországban és Bulgáriában is kiadták. 2002-ben a Magyar Rádió 12 részes rádiójátékot készített belőle. A regényből Erdőss Pál filmrendező forgat filmet, melynek bemutatóját a forradalom ötvenedik évfordulójára, 2006. október 23-ára tervezik az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Kovács István - Mitrovits Miklós - Magyar ​emlékek Lengyelországban
"Magyarország ​és Lengyelország két öröklétű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze futnak, összekapcsolódnak és láthatatlanul egybefonódnak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének feltétele." A Magyar emlékek Lengyelországban egy hiánypótló és rendhagyó történelmi útikönyvsorozat második része, amelyet 2015-ben a Magyar emlékek Csehországban című kötettel indított útjára az Antall József Tudásközpont Könyvműhelye. A szerzőpáros, Kovács István és Mitrovits Miklós a magyar-lengyel kapcsolatok fáradhatatlan kutatói, népszerűsítői, akik a most kézben tartott kötetben áttekintik a magyar-lengyel történelem kapcsolódási pontjait, majd vajdaságokra bontva részletesen bemutatják a magyar emlékekkel bíró városokat, épületeket, helyszíneket.

Kovács István - A ​barátság anatómiája
Ez ​a két részből álló könyv a barátság történelmi bizonyítékain túl arról is meggyőzni igyekszik az olvasót, hogy a lengyelek irántunk lépten-nyomon tanúsított rokonszenvükön túl irodalmuk, színházuk, filmjük, vagyis a kultúrájuk által is érdemesek szeretetünkre... Érdemesek arra, hogy akár a 16. századi nagy elődök - a költő Balassi Bálint és a király Báthory István - nyomdokaiba lépve, felfedezzük az ismert nagyvárosokon túli testvérhazát és magyar emlékeit is.

Kovácsné Bede Ágnes - Kovács István - Társadalomismeret ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - Világok ​töréspontján
...a ​primitív, sötét, bárgyú, korlátolt - de más vonatkozásban: korlátlan - hatalomnak azért, hogy fönnmaradjon, szükségszerűen el kell pusztítania a kultúrát. Arról írok, hogy korunkban a kultúra és a primitív hatalom kibékíthetetlen jelenségek, tények. ...és a társadalom a brutális, primitív hatalommal csak a kultúra síkján szállhat szembe. A világ sorsát nem az fogja eldönteni, hogy lesz-e vaj a kenyerünkre -ez is fontos... De hogy létezni fogunk-e, az a kultúra létén és nem-létén múlik majd.

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes - Történelem ​tankönyv - 12. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - "Egy ​a lengyel a magyarral"
Kovács ​István (1945) költő, történész, diplomata. Mint költő a Kilencek tagjaként az Elérhetetlen föld című antológiában mutatkozott be 1969-ben. Kutatási területe a XIX. század első felének magyar-lengyel kapcsolatai, különös tekintettel a szabadságharc lengyel résztvevőire. Számos könyve jelent meg e témakörben. Ebben a kötetében, amelynek most bővített és javított változatát adjuk közre, ismeretlen lengyel hősöket kelt életre a szabadságharc idejéből. Közlegények, altisztek, főtisztek állnak elénk, s máris velük masírozunk történelmünk közismert színhelyein, s követjük őket túl a határon is a nagyvilág magyar vándoraiként.

Kovács István - Egy ​parasztfiú elindul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes - Ifj. Kovács István - Kovács Ágnes - Társadalomismeret ​és etika 11.
A ​tankönyv elsősorban a társadalomismeretre helyezi a hangsúlyt, de segítséget kínál a kerettanterv etika témaköreinek feldolgozásához is. A szerzők az egyes társadalmi jelenséget bemutató leckéhez olyan szép- és szakirodalmi forrásrészleteket, esetelemzéseket kapcsolatok, amelyek az adott jelenségek etikai vonatkozásait érintik. Ezek mindennapi életünk erkölcsi dilemmáira mutatnak rá, a hozzájuk kapcsolódó kérdések és feladatok alkalmasak a véleményformáló, vitatkozó, érvelőképesség fejlesztésére.

Kovács István - "...mindvégig ​veletek voltunk"
Valójában ​milyen szerepet játszottak a lengyelek a magyar szabadságharcban? Hol, milyen egységekben harcoltak? Kik voltak a parancsnokaik? Hol arattak babért? Hol okoztak csalódást? Hogyan értékelte őket Kossuth és mit gondolt róluk Görgey? Megannyi kérdés. Így e könyv a rájuk adott válasz.

Kovács István - Csoda ​a Visztulánál és a Balti-tengernél
"Tömegtájékoztatási ​eszközeink ritkán adnak hírt arról, ami tágabb térségünkben, vagyis a Baltikum, az Adriatikum és a Fekete-tenger között történik... Az ukrajnai narancsos forradalomra odafigyeltünk néhány napig, de aligha gondolkodtunk el azon, hogy Kijevben miért tüntetett személyes jelenlétével mind Lech Walesa egykori, mind Aleksander Kwasniewski, akkor hivatalban lévő köztársasági elnök a megnyert választások érvényesítéséért síkra szállt Viktor Juscsenko mellett. És hallhattuk a lengyel-orosz kapcsolatok elhidegüléséről, de ennek egyik fontos oka elkerülte figyelmünket, az, hogy Putyin elnök nem ismerte el a lengyel tisztek és rendőrök 1940-ben történt lemészárlását népirtásnak. Miért lett Lengyelország reflexszerűen gyanakvó az elmúlt években tapasztalható német-orosz közlekedésre, és miért állt ki az Egyesült Államok mellett az iraki háború idején? E kérdésekre a múlt század lengyel történelmében is választ találhatunk. A XX. század lengyel históriája legrövidebben kulcsszavakban írható le. Pilsudski, lengyel-bolsevik háború, Molotov-Ribbentrop-paktum, Katyn, Monte Cassino, gettófelkelés, varsói felkelés, a fejüknél összenőtt ikerpár: Teherán és Jalta, 1956: a poznani munkásfelkelés és Gomulka, 1968 lengyel márciusa, tengerparti sortüzek - 1970, Szolidaritás... Miként készültek a lengyelek öt negyedszázadon át arra, hogy ha a történelem esélyt kínál hazájuk helyreállítására, azt ki tudják használni? ...1918 és 1920 között mind a tárgyalóasztaloknál, mind a harctereken helytálltak. Lengyelország 1918-ban felkerült Európa térképére, amelyből a két totalitárius birodalom radírozta ki 1939 nyárutóján, kora őszén. A megmaradásért a legkilátástalanabb helyzetben is folytatott küzdelem, a világ összes frontján Polóniáért vívott hősi harc a lengyel nemzet hitét bizonyítja."

Kovács István - Hamuban ​csillagló gyémánt
A ​szerző - ismert költő és polonista - esszékötetének előszavában olvashatjuk: "Ez a kötet a lengyel történelem kapcsán írott esszéimet, rövidebb írásaim egy részét tartalmazza. E műfaji kevertség révén tudtam az egész lengyel histórián 'átaraszolni'. Nem csupán a lengyel történelem bő tartalomjegyzékét kívántam ezáltal megadni. Fontosabbnak tartottam, hogy legalább jelezzem a lengyel história eseményekkel kecsegtető fordulópontjait, lett légyen szó a hadziadzi uniótervről, az 1830-31-es szabadságharcról vagy az államiság 1918-ban bekövetkezett helyreállításáról. De a tragikus fordulópontokat, ha akarom, se tudtam volna elkerülni. Érdemes megismernnk őket, hogy általuk a mi történelmünk drámai eseményeivel is szembesülhessünk."

Kovács István - Biológia ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók