Ajax-loader

Pfeiffer Ede könyvei a rukkolán


Pfeiffer Ede - A ​kommunizmus gyermeke
- ​Pfeiffer Ede János 9 éves volt, mikor a Vörös Hadsereg elfoglalja Budapestet, 1945-ben - és 20 éves amikor 1956-ban a tragikus végű, világ-falakat megdöngető Forradalom leverése után elhagyta Magyarországot. Az elmúlt 11 év ami iskola éveit tárja fel és egyetemi tanulmányinak az ideje lehetett volna - a szocialista/marxista, lenini/sztálini nevelés jegyében telt el, hogy 'jó tagja legyen' az új népi demokráciának. Ö az "Aranytartalék". - A kommunizmus gyermeke őszinte története a 2. Világháború utáni 11 évnek, egy egész generáció jellegzetes megpróbáltatásának, a Vasfüggöny mögötti országokban. A középosztálybeli Pfeiffer család gyűlölte az új rezsimet, de mint mindenki más, el kelleti fogadniuk a tényeket. Ede állami iskolába járt és csatlakoznia kellett az Úttörő/Disz megmozdulásokhoz. - Nagyon részletes leírást ad a diákok életéről, a tanításról, a tanítói lenini/sztálini sloganokról, a tanárok kényszerű hozzáállásáról, Élethűen írja le a tanulók viszonyulását a „tanokhoz" szkeptikus megítélésükről és az előforduló hitetlenségről (hogy a rendszer valóban hasznos-e). - Ugyanakkor, élethűen írja le, hogy milyen benyomást tett az ifjúságra a népi demokratikus/marxista/leninista tanítás. Bizonyítékot ad arról, hogy az 'extra curricular' - tanításon kívüli - foglalkozások részvétele fontosabb volt, mint az iskolai előmenetel. - Például, a nyári szünidőben a munkatábor-szerű táborok részvétele kötelező volt, valamint a végtelenül szemérmetlen hypokráciáról a nemek között, mint a szexuális kizsákmányolástól való megdöbbentő sorai. Bizonyítékot ad arról, hogy a gimnáziumi tanulmányok/érettségi után az egyetemi felvétel alkalmával tudomásul adták, hogy jóllehet az illető megfelelt a felvételi vizsgán, mégsem tanulhat tovább, mert nincs hely az egyetemen. A gyár, indusztriális 5 éves terv keretében kevesebb intellektuelre van szüksége az országnak... Ez a keserű tapasztalat is - többek között - megerősítette a Szerzőt a rezsim elleni gondolataiban és 1956 Októberében csatlakozott a forradalmárokhoz. - A kommunizmus gyermeke, egy érdekfeszítő és fontos elsőkézből írott képet ad az akkori mindennapi életről. Hogy mit is jelentett akkor élni - 1945-1956-ig - végig élni és túlélni! a szocializmus marxista/leninista népi-demokráciás túlkapásait az iskolákban, a munkahelyen és a családban is. - A könyv őszinte hangvétele, gördülékeny stílusa, korhű kifejezései és elkeseredett témája egy fiatal magyar lélek meglátása és életének megható leírása. A könyvet nem lehet letenni! Ui.: Tankönyvnek kellene használni amint az volt is a távolkeleten az U. S. Information Agency jóvoltából.

Kollekciók