Ajax-loader

John Jakes könyvei a rukkolán


John Jakes - The ​Rebels
Philip ​Kent fights for the future of his adopted country and of his own wife and son, as British oppression leads America further into Revolutionary War...

John Jakes - The ​Warriors
The ​Kent Family Chronicles continue as Confederate Corporal Jeremiah Kent carries out his commander's dying request-while the Union Army ravages Georgia.

John Jakes - American ​Dreams
From ​America's master storyteller and writer of historical fiction comes the epicstory of the Crown family--first introduced in the New York Times bestsellerHomeland. As the second generation comes of age, the Crowns strive to find theirplace in a turbulent America which stands at the dawn of a new century. From thespeedways of Detroit to the unbridled glamour of a young Hollywood, to the daringheights of early aviation--theirs is a story of passion and adventure, glory, andambition, with all the wonder, promise, and splendor of...American Dreams.

John Jakes - Homeland
The ​tide of the twentieth century is rising upon the world, and on its crest rides the Crown family. Young Pauli Kroner, freshly arrived in America from the streets of Berlin, makes his way to the mansion of his millionaire uncle in Chicago, looking to fulfill his dreams. His uncle, Joe Crown, is a self-made brewery tycoon who rules his domain with an iron hand—especially when it comes to his own family of defiantly rebellious children and a wife yearning for her own liberation. In this new world, Pauli will rise as his own man and find his destiny in the early days of motion pictures. Surrounded by relations close and distant, proud and vengeful, each struggling to find themselves at the dawn of a new era, he will witness and experience the violence of the Pullman Strike, and find love in the arms of a woman who can never be his as he follows the march of history, intertwined with such figures as the audacious Theodore Roosevelt, the ruthless Thomas Edison, the fading western icon Buffalo Bill, and many more.

John Jakes - A ​Lázadók
A ​nyolckötetes Kent család története regénysorozat második könyve A lázadók. A főhős Philip Kentet - az egykori szépreményű francia fiút, aki számot vetett lehetőségeivel, és a formálódó Újvilágot választotta - az anyaország, Nagy-Britannia ellen harcoló amerikaiak soraiban, a függetlenségükért elszántan küzdő gyarmatok Washington tábornok vezette seregében látjuk viszont. Ezzel párhuzamosan indul egy virginai ültetvényes fiáról, Judson Fletcherről szóló történet is. Ennek a többszörösen bibliai ihletésű "tékozló fiúnak" a sorsa fájdalmasan elgondolkodtató. Philip és Judson a könyv lapjain nem találkoznak, életük és szerelmeik azonban különös, már-már hihetetlen módon keresztezik egymást. A lázadók Washinton 1781. október yorktowni győzelméig ad képet a történelmi eseményekről, s a Függetlenségi Nyilatkozat megszövegezésétől, Franklin, Jefferson és Tom Paine alakjain keresztül többtucatnyi emberi sorsot vonultat fel, ugyanakkor a sorsfordító események hátterében megvillantja a fekete rabszolgák és az egyre nyugatabbra űzött indiánok vészterhes sorsát.

John Jakes - The ​Furies
The ​eight-volume epic of the Kent family continues as a new generation struggles to survive within a nation rife with conflict. Amanda Kent was a woman of great courage, but nothing prepared her for the massacre she witnessed at the Alamo. Now she's returned to Boston to rebuild the Kent legacy.

John Jakes - Amerikai ​álmok
Az ​amerikai évszázad kezdete, az autó-, film- és médiaipar születése, a repülés szédítő világa - itt találkozunk a német bevándorló család, a Crownok második nemzedékével. Aprólékos pontossággal ismerkedhetünk meg a kor divatjával, részesei lehetünk autóversenynek és a londoni szüfrazsettek tüntetésének, a mexikói polgárháborúnak, egy villanásra feltűnik II. Vilmos német császár. S a szédítő álmok világából a regény hősei az I. világháború poklában találják magukat. Részesei és tanúi az erőszaknak, a pusztításnak, az európai harcmező kegyetlenségének, német-amerikaiként pedig szembesülniük kell a legnagyobb amerikai álom, az olvasztótégely, a befogadás ellentmondásaival.

John Jakes - A ​Törvényszegők
Száz ​évvel azután, hogy a francia ifjú, Phillipe Gharboneau az Újvilágban megalapítja a Kent családot, egy késő leszármazottja Európa felé hajózik, hogy ismét Franciaország földjére tegye lábát: küldetésének s küzdelmének bemutatása a jól ismert művészvilágban éppolyan magával ragadó, mint a politikai forrongásban hánykolódó s mégis magabiztosan gyarapodó nagyvárosé - az események fölé magasodó nagyszerű Párizsé. Az óceán túloldalán Amerika számára ez a száz év viszont a jubileumi születésnapot jelenti. A hatalmas nemzet szembenéz önmagával: meg tudja-e tartani önbecsülését az országon végigsöprő már-már kezelhetetlen korrupció, az erőszakhullám, a szegénység és a törvényszegők mindenféle különjátékai közepette. A válasz mintha Jephtha Kent három fiának sorsában összegződne: Gideon apja nyomdokain vívja harcát a legsötétebb bűnözés ellen; Mattnek még el kell dönteni, miképp érez a hazája iránt, Jeremiah pedig irdatlan távolságokat bejárva szinte hisztérikusan menekül egy rá nehezdő tragikus jóslat elől. Mindeközben megjelenik a Kentek új generációja, s közülük a szemünk előtt válik felnőtté egy figyelemre méltó hölgy, a legendás Amandára emlékeztető Eleanor Kent.

John Jakes - Menny ​és pokol
Az ​amerikai polgárháborút földolgozó színes történelmi trilógia első és második kötete - az ÉSZAK ÉS DÉL, valamint a SZERELEM ÉS HÁBORÚ - már eljutott a magyar olvasókhoz. Az első két kötet a háború kitöréséig követte nyomon a fokozódó feszültségeket, majd a polgárháború négy esztendejének hallatlan szörnyűségeit mutatta be két család: a déli, maradi, arisztokrata Mainek és az északi vasgyáros Hazardok, a haladás képviselőinek összefonódó sorsán keresztül. Az 1865 és 1877 közti bő évtizedet felölelő MENNY ÉS POKOL a háborút követő újjáépítés kínjait és örömeit ábrázolja. A békekötés és a rabszolga-fölszabadítás nem hozta magával azonnal a várva várt megbékélést. A déli vidékeket kóborló négerek bandái fosztogatják; felüti fejét a hírhedt fajüldöző szervezet, a Ku-Klux-Klan; a nyugatnak tartó telepeseket zaklató indiánok ellen a hadsereg példátlan megtorló akciókat szervez... Szörnyű veszedelmektől és előítéletektől terhes idő köszönt az egyesült ország népére. De az élet megy tovább; a politikában a radikális republikánusok a négerek egyenjogúsítása ellen elszántan küzdő déli demokratákkal viaskodnak, a mindennapok világában meg a kisember keresi a megélhetés törvényes vagy törvénytelen útját - s a Main család továbbra is szereti-gyűlöli a Hazardokat. Mozgalmas, eseménydús történet, érdekfeszítően izgalmas emberi sorsok, mindenféle embertípus tarka kavalkádja, az újrakezdés és az élet rózsájának illata, amely elnyomja a halál bűzét...

John Jakes - Titkos ​küldetés
John ​Jakes neve nem ismeretlen a magyar olvasók körében, hiszen A Kent család története című sorozata nagy sikert aratott nálunk is. A szerző, aki az amerikai történelem elkötelezett kutatója, ezúttal az amerikai polgárháború utolsó nagy csatájának eddig feldolgozatlan eseményeit meséli el, bemutatva a frontvonalak mögött folyó küzdelmet, a hírszerzők, kémek, katonai felderítők háttérben vagy az ellenség körében végzett titkos tevékenységét. A cselekményes meseszövéssel megírt könyv lapjain életre kelnek az Észak és a Dél háborújának meghatározó történelmi személyiségei, mint Allan Pinkerton, Jeb Stuart vagy Abraham Lincoln, kirajzolódnak Washington 19. századi politikai erővonalai, feltárul a virginiai kegyetlen világa. Vagyis az események sodrában a szemünk láttára, a maga bonyolultságában bontakozik ki az a temérdek szenvedéssel járó korszak, amely óriási áldozatokat követelt, barátokat állított szembe és csalódásokat szakított szét, s végül abba a végzetes, 1865. április 14-i éjszakába torkollott, amikor gyilkos golyó vetett véget Lincoln elnök életének. Eközben két fiatal pár, Lon és Margaret, illetve Hanna és Dasher őrnagy sorsában megmutatkozik a szerelem háborún s kegyetlenségen is győzelmeskedő ereje, amely nem ismeri el az ellenséges táborokat elválasztó határokat.

John Jakes - Észak ​és Dél
Amerika ​meghasonlott önmagával: pusztító polgárháború készül. A kétfelé szakadt országban két család azonban a barátság rögös útjára lép. Az északi Hazardok egy skót szökevény leszármazottjai, ma dúsgazdag vasgyárosok, iparkodó vállalkozók és nyughatatlan újítók: ők a modern világ bajnokai. A déli Mainek hugenotta arisztokratákig vezetik vissza családfájukat. Ültetvényesek - rabszolgák egész hada robotol, hogy fényűző és romantikus életet élhessenek. De hiába minden dicső szabadságharcos hagyományuk és lovagias erényük, világuk felett ítéletet mondott az idő. E két család két fia a hadseregben halálos veszedelmek, feledhetetlen csíny- és széptevések közepette életre szóló barátságot köt, hogy aztán Mainek és Hazardok a szerelem és a gyűlölet, a gyilkos indulat és a rideg számítás, a barátság és az üzlet gyakran tekervényes szálaival fonják egybe sorsukat. Amíg a közelgő testvérháború próbára nem tesz mindent...

Roy Thomas - John Jakes - Conan ​the Barbarian Epic Collection: The Original Marvel Years 1. - The Coming of Conan
The ​greatest saga in sword-and-sorcery history begins - the saga of Conan! Born on a battlefield in the frozen lands of Cimmeria, Conan fights his way through the untamed Hyborian kingdoms, sparing no man, woman or wizard his wrath. His adventures will become legend. He will become king. Roy Thomas and Barry Windsor-Smith brought Robert E. Howard's iconic creation to four-color life with work that set new standards for comic book storytelling. Marvel is honored to present their original epic sagas - all painstakingly restored to match the majesty of the original editions. In these early exploits, Conan ventures from his homeland for the first time, honing his skills as a thief, mercenary, and above all, warrior! COLLECTING: CONAN THE BARBARIAN (1970) 1-13 AND MATERIAL FROM CHAMBER OF DARKNESS (1969) 4

John Jakes - Újvilág ​I-II.
Pauli ​Kroner, a romlatlan tizenéves bevándorlófiú sorsán keresztül ismerhetjük meg a századfordulós éveket, a legamerikaibb várost, Chicagót, amely sok német emigránsnak adott otthont és megélhetést. Pauli is itt talál új hazára, és hamar beilleszkedik a Crown serfőzőcsalád életébe. Szoros barátság alakul ki közte és nagybátyja között, kinek anarchista nézetei erősen hatnak rá. Egy véres esemény kapcsán törvényszerűen konfliktusba keveredik példaképével, ami végül is szakításhoz vezet. Pauli a biztonságot adó, jómódú házat elhagyva önálló életet kezd. Feltárul előtte az Újvilág másik, kíméletlen arca is, de az ártatlan fiatalnak erőt ad Julie iránti szerelme, még ha a szülői önkény átmenetileg el is szakítja őket egymástól.

John Jakes - A ​Harcosok
A ​Kent család történetének hatodik kötete az amerikai polgárháború befejezésének, a Lee tábornok appomattoxi fegyverletételét követő első "békeévek" időszaka: a fékezhetetlen fejlődés és elszabaduló alkotóenergia, illetve a háború okozta sebek, a mélyben lappangó elfojtott indulatok, a meg nem oldott konfliktusok ellentmondásos világa. A harcosok egyfelől a haladás megéneklése - a legeslegújabb amerikai mítosz, a Union Pacific vasút építése feltartóztathatatlanul halad nyugat felé -, ugyanakkor négy komor férfi magányos és tétova küzdelme. Van-e lehetőség, hogy folytassák - netán újrakezdjék - életüket? Valamikor rokoni és baráti szálak fűzték össze őket, most azonban csak a merő véletlen folytán keresztezik egymás útját. Jeremiah Kent a háború keservei után a szerelemben kénytelen megvívni hátborzongató élethalálharcát, pokoljárása egy réges-régi családtag, Abraham különös sorsát idézi. És a többiek: vajon hová vezet Miohel Boyle megfutamodása, Gideon és családja elszegényedése és Louisnak az üzleti elitet megcélzó, fogcsikorgatóan elszánt harca? Melyikük emelheti majd a feje fölé a család nagyszerű jelképes örökségét - Lefayette márki kardját?

John Jakes - A ​Fattyú
A ​fattyú a nyolckötetes Kent család első könyve. A nagylélegzetű sorozat az amerikai történelem mintegy kétszáz évét öleli fel. A fattyú hőse Phillipe Charboneau - a későbbi Phillip Kent -, a Kent család megalapítója a franciaországi Auergne-ből indul. Erős akaratú, szenvedélyes anyja, Marie nagy jövőt szán neki, hiszen, mint kiderül, Kintland hercegének törvénytelen fia. Phillipe és Marie Angliába utaznak, hogy érvényt szerezzenek jogaiknak. Phillipe szembesül féltestvérével, a sátáni Rogerrel, és szenvedélyes szerelembe esik a férfi leendő feleségével, Aliciával. A hercegi család semmitől sem riad vissza, hogy megszabaduljon a jöttment betolakodóktól, a fiúnak és anyjának menekülnie kell. Londonban Phillipe-et annyira magukkal ragadják Franklin eszméi, hogy úgy dönt, nem megy vissza Franciaországba, hanem Amerikába hajózik. Az utazás során anyja meghal, de az Újvilágban ott vár rá egy éppen születő ország, saját küldetésének felismerése és - az új szerelem. A fattyúban két világ, a feudális Anglia és az amerikai gyarmatok független szelleme szembesül egymással.

John Jakes - Heaven ​and Hell
The ​saga of the Hazard and Main families continues in this conclusion of the North and South trilogy. The story centers on Charles, Orry Main's cousin, a Southerner totally devastated by the Civil War. Displaced and just having lost his beloved Augusta, Charles heads West with his infant son hoping to make a new life. With Charles as the focal point, the narrative continually shifts to all the other family members, including George Hazard in Pennsylvania, Madeline Main struggling to rebuild Mont Royal, etc., and unbeknownst to any of them, a madman bent on destroying both families. With a cast of diverse and colorful characters, the author spins an entertaining tale full of historical detail.Maria A. Perez-Stable, Western Michigan Univ. Libs., Kalamazoo Copyright 1987 Reed Business Information, Inc.

John Jakes - Titánok
"1861. ​április 12-én hajnali fél ötkor egy ágyú lövedéke fényes csíkot hasított a csillagtalan égen, s fehér füstfelhőben robbant szét a Sumter erőd fölött." "...válaszul, én, Abraham Lincoln, az Egyesült Államok elnöke az alkotmány és a törvények adta jogomnál fogva úgy látom jónak, hogy fegyverbe szólítsam az Unió minden államának hadseregét... hogy leküzdjem a lázadók egyesülését, és érvényt szerezzek a törvénynek." A Sumterre leadott első lövés a Dél hadüzenete volt. Lincoln kiáltványa a kihívás elfogadása az Észak részére. Dél-Carolinával az élen 11 állam vált ki az Egyesült Államokból, és az Unió megőrzésére irányuló törekvés, az abolicionista gondolkodás és a föderáció ellenében megalapították az elszakadók, a szecesszionisták saját országát, az Amerikai Konföderált Államokat. Az amerikai polgárháború megosztotta a fiatal nemzetet. Több százezer halottat követelt, és temérdek szenvedéssel, nékülözéssel járt. Közösségeket, családokat és kapcsolatokat rombolt szét. Ismerősök, barátok, testvérek harcoltak egymás ellen. Hogy milyen bonyolultak a két országrész közti konfliktusok, azt a a Kent családfáját, hogy a múlt mélységes kútjában könnyebben megpillanthassuk a távoli ősöket - két sorsot helyez előtérbe. Egyikük tele illúziókkal, a másik felhalmozott keserűséggel. Egy katona és egy újságíró: fiatal déli és javakorabeli északi. Halálos ellenségek ők. Vagy mégis féltőn vigyáznak egymás életére? Apa és fia...

John Jakes - Útkeresők
Immár ​harmadik kötetéhez érkezett a Kent család történetének regényfolyama. Az anyaország elleni függetlenségi háború befejeződött. Nyugat felé terjeszkedve formálódnak az új gyarmatok, a kormány Louisiana megvásárlásáról tárgyal. A békekötések sem tesznek pontot az indiánokkal vívott elkerülhetetlen harc végére: az Egyesült Államok harmadik elnöke, Jefferson hivatalos, de titkos célú expedíciót küld a legendás Északnyugati-átjáró vidékére.... Új történelmi tabló keserves sorsú figurái az Útkeresők nemzedéke. Philip Kent azonban nem tartozik közéjük. Az egykori országalapítók közül sokan már a hatalom birtokosai és haszonélvezői, és viharos konfliktusokba kerülnek gyermekeikkel. Az ifjú Abraham Kent és mostohatestvére, Elizabeth lebilincselő szerelmi története újfajta életsors a hatalmas kontinensen - a nyugat meghódításának mítosza bontakozik ki. A tenger - mely annak idején a felejthetetlen Anne-t elnyelte - már az Útkeresők gyermekeinek következő nagy kihívása.

John Jakes - A ​fúria
Vajon ​mi a sorsa az Útkeresők gyermeklány hősének, a bámulatos túlélési képességgel rendelkező Amanda Kentnek most, hogy az erejét próbálgató nemzet és a Kent család történetének 1836-52 közötti történetéhez érkeztünk? Közösség és egyén új és új sorsfordító kérdésekkel néz szembe. A mára már legendássá vált erőd, az Alamo falai között a négyezer fős mexikói sereg támadását várja egy maroknyi kis amerikai csapat - a tét: meg tudják-e vetni a lábukat a még Mexikóhoz tartozó Texasban? Az Egyesült Államok katonai intervenciója később elkerülhetetlenül az Unióhoz csatolja a területet, de ezzel csak a legsúlyosabb gondok szaporodnak: az új államot az északi rabszolga-felszabadítók vagy a déli államok gyapotbárói kaparintják-e meg? A mélyben már ott készül a titánok harca - Észak és Dél fogcsikorgató polgárháborúja. Mindeközben a csendes-óceáni partvidék egy kis faluját pillanatok alatt növeszti nagyvárossá egy teljes kontinenst magával ragadó őrület: Kalifornia vízmosásaiban aranyra bukkantak. Térben a lehető legtávolabbra kerültünk a bostoni Kent-háztól, a kiadótól és nyomdától. Pedig a Nyugat meghódítása is lezárult; vezet-e vissza út a keleti partra, Philip Kent örökségéhez? John Jakes a sorozat negyedik kötetében az eddigi legváratlanabb fordulatokkal döbbenti meg az olvasót. Rég elfelejtett dolgok kelnek életre - az egyik Kentre teljes súlyával szakad rá a család múltja. Mire szánja el magát, mire képes ebben a helyzetben a regény egyik legfigyelemreméltóbb szereplője, " a fúria"?

John Jakes - Amerikaiak
Bár ​szerte a világon olvasók milliói várják, hogy John Jakes átvezesse regénysorozatát a XX. századba, az Amerikaiakkal egyelőre a Kent család történetének befejező kötetéhez érkeztünk. Gideon Kent - aki egyre inkább a családalapító Philip méltó leszármazottja - továbbra is az események egyik első számú szereplője marad. Kétségbeesett küzdelme arra irányul, hogy gyermekei közül kijelölhesse a Kent család értékeinek valódi letéteményesét - az új családfőt. A három ifjú Kent az amerikai álom igencsak különböző ösvényein indul el. Eleanor, a színésznő keserves leckét kap abból, mit jelent egy idegent szeretni a szabadság és demokráció földjén. Will Kent embert próbáló utazást tesz a Nyugatra, s azután a Harward orvosi karát végzi, mielőtt meghozná súlyos döntését; mostohafivére, Carter viszont saját elképzelése szerint értelmezi az erkölcsi kérdéseket San Francisco politikai életében. A sorozat utolsó könyve lebilincselően izgalmas történet az emberi élet válaszútjáról.

John Jakes - The ​Bastard
This ​is the story of Philip Kent. The illegitimate son of a British nobleman who was denied his heritage, he embraces the ideals of the fledgling nation of America-and takes up arms against his father's homeland.

John Jakes - North ​and South
When ​their two sons meet as West Point cadets, the southern, plantation-owning Main family and the industrialist Hazards of Pennsylvania find their lives interlocked, as the nation moves toward Civil War.

John Jakes - Kalifornia ​aranya
Az ​aranyláz, az 1870-es évek végén már csak illúzió volt, akkor már csak tüneteiben hatott, pontosabban csak a lázas meggazdagodás vágya volt meg. James Macklin Chance a pennsylvaniai bányászfiú még nem is élt az 1848-as aranyláz idején, mégis az arany miatt indul gyalogszerrel álmai földjére, Kaliforniába. Ott rájött, nem is olyan egyszerű meggazdagodni, mert nem elég egy remek ötlet, a szívós szorgalom - meg kell küzdeni azokkal, akik már megtalálták a maguk aranyát, és nem akarnak "jöttmentekkel" osztozkodni. Ilyen az ügyvéd-bankár Walter Fairbanks, aki minduntalan az útjába kerül - Macknek le kell győznie előbb ökölharcban, később a pólópályán és autóversenyen. És a nők...A káprázatos szépségű, hihetetlen gazdag, de labilis idegrendszerű Carla Hellman, s sz örök szerelem, az energikus, nagyon öntudatos író-újságírónő, Nellie Ross. Történelmi alakokkal is kapcsolatba kerül Mack: olyan barátja és támogatója lesz, mint Orson Welles az Aranypolgárt mintázza -, de találkozik az egyetemalapító vasútkirály-kormányzóval, Leland Stanforddal és az elnök Theodore Roosevelttel is. John Jakest nem véletlenül nevezik az amerikai történelmi regénytablók "pápájának", könyve olyan sodró és izgalmas, mint egy fordulatos tévésorozat.

John Jakes - Love ​and War
The ​Hazards and Mains are wrenched apart by battle and swept together by passion during the searing years of the Civil War.

John Jakes - Szerelem ​és háború
A ​regénytrilógia első kötetében az Észak és Dél-ben tanúi lehettünk hogyan fonódtak a barátság, a szerelem - és olykor a gyűlölet - szálai az északi Hazard és a déli Main család tagjai között, egészen addig, amíg el nem érkezett a nagy próbatétel ideje, amelyről kezdetben mindenki azt hitte ugyan, hogy legfeljebb néhány hónapig tarthat. Az Észak és Dél, az Unió és a Konföderáció a jövőbe száguldó gyáripar, és a múlthoz görcsösen ragaszkodó rabszolgamunkán alapuló ültetvényes rendszer összecsapása azonban korántsem az a romantikus kaland, aminek kezdetben a Walter Scottért rajongó déli fiatalurak képzelik. Négyévnyi szakadatlan, egyre elkeseredettebb és brutálisabb rombolás és gyilkolás közepette zajlik le "Amerika lényegének" - mint a szerző írja utószavában - "legnagyobb átfogalmazása". A változás alól egyetlen szereplő sem vonhatja ki magát. A polgárháború a rosszakból kihozza a legrosszabbat, másokat viszont - fájdalmas tapasztalatok árán - megszabadít öröklött előítéleteiktől. Életvidám sihederből kiégett lelkű mizantrópot csinál, felvilágosult, fájdalmas veszteségek után találkoznak újra a megmaradt Hazardok és Mainek, hogy megbizonyosodjanak róla: a két család között szövődött szeretet és szerelem kötése túlélte-e a háború pusztítását. A háborúért amelynek rengeteg helyszínére elkalauzolja a szerző, a minisztériumok hatalmi intrikáitól le a banditává züllött katonaszökevények garázdálkodásáig - helyzetek és helyszínek, izgalmak és szenvedélyek gazdag és színes szövedékét kínálva az olvasónak.

Kollekciók