Ajax-loader

Győri Gyula könyvei a rukkolán


Győri Gyula - Nota ​bene!
Az ​újságolvasó, tévénéző, rádióhallgató és általában a közéletben, irodalomban tájékozódó ember naponta találkozik ilyen latin kifejezésekkel, fordulatokkal, elnevezésekkel: ab ovo, ad hoc, a priori, de facto, homo sapiens, in medias res, pragmatica sanctio, status quo, tabula rasa, vice versa, vis maior stb. Ilyenekből és hasonlókból talál az érdeklődő ezernyit ebben a kis kötetben, fordítással, megfelelő értelmezéssel, eredetük, használati körük megvilágításával. Az emberi művelődés számos területéről vett példák illusztrálják jelentésüket, jelentésárnyalataikat, azok változásait, segítenek megértésükben és alkalmazásukban.

Győri Gyula - Ariadné ​fonala
Az ​ókori görög-római kultúra mai továbbélésének sajátos jelei azok az antik eredetű kifejezések, szókapcsolatok, amelyekkel a nyomtatott sajtóban, a rádióban és televízióban, a szépirodalomban stb. naponta találkozhatunk. Ilyenek pl. Ariadné fonala, Augiász istállója, Damoklesz kardja, Prokrusztész ágya, szirénhangok, sziszifuszi munka stb. Ez a kiadvány ilyeneket gyűjtött csokorba, megadva mai értelmezésüket, eredetüket, használatuk körét. Alkalmazásukat szépirodalmi és publicisztikai példák is segítenek megvilágítani. Az ókori és részben újabb kori irodalmi szemelvények igyekeznek olvasmányossá is tenni az összeállítást. Érdemes még megemlíteni, hogy a kis kötetben az olvasó megismerkedhet az ún. hippokratészi eskü teljes szövegével és azzal az esküszöveggel is, amelyet a mai végzős orvostanhallgatók mondanak el avatásukkor.

Győri Gyula - Omegától ​az alfáig
Ha ​újságot, könyvet veszünk a kezünkbe, vagy a rádió és televízió műsorait figyeljük, de napi beszélgetések során is gyakran találkozhatunk nyelvkincsünk olyan fordulataival, amelyek eredete az ókori görög-római kultúra vagy a Biblia világába vezet vissza bennünket. Ilyenek pl. Augiász istállója, Damoklesz kardja, pirruszi győzelem, sztentori hang; damaszkuszi út, (égi) manna, "mosom kezeimet". Az említett forrásokból származó, sajátos jelentésbővülést mutató szólásformák bizonyos emberi helyzeteket, jelentéseket, viszonylatokat találóan, érzékletesen fogalmaznak meg, színesebbé, hangulatosabbá teszik a mondanivalót. Ezért népszerűek. Ez a kiadvány ilyeneket gyűjtött csokorba, megadva mai értelmezésüket, eredetüket, használatuk körét. Alkalmazásukat szépirodalmi és publicisztikai példák is segítenek megvilágítani. Az antik és bibliai, olykor újabb kori irodalmi szemelvények igyekeznek olvasmányossá is tenni az összeállítást.

Kollekciók