Ajax-loader

Patricia M. St. John könyvei a rukkolán


Patricia M. St. John - Hajnali meglepetés / A köpeny
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patricia M. St. John - Would ​You Believe It?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patricia M. St. John - Harold ​St. John
A ​szerzőnő most édesapjáról ír új könyvében. Harold St. John teljes szívvel ragaszkodott a Bibliához, Isten örök beszédéhez, amelyet állandóan tanulmányozott. Úgy, mint aki "nagy nyereséget talált". Negyven éven át utazott a fél világon át, hirdetve és tanítva az Igét, mély nyomokat hagyva maga mögött...

Patricia M. St. John - Biztos ​menedék
VESZÉLY ​leselkedik a szénaboglyák között egy álmos, meleg nyári délutánon. Tűz üt ki és a lángok gyorsan szétterjednek. Vajon sikerül időben figyelmeztetni a gazdát? Vajon a gyermekek biztonságos helyre tudnak menekülni? És mi történik a háziállatokkal, a kis tyúkanyó talál biztos menedéket kiscsibéi számára? A szeretet és az önfeláldozás csodálatos története megindítóan meséli újra Jézus Krisztus történetét, aki meghalt azért, hogy megmentse az embereket a bűneikből. Patricia St. John huszonhét évet töltött hivatásos misszionáriusként Észak-Afrikában, emellett termékeny ifjúsági regényíró is volt. Könyveit a világ minden táján szeretik és nagyra becsülik a gyerekek. Néhány könyvéből izgalmas film is készült. Lebilincselő kaland, mely a való életből merít, ez Patricia St. John ismertetőjele.

Patricia M. St. John - Hajnali ​meglepetés / A köpeny
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patricia M. St. John - A ​Győztes
Nehéz ​lenne megmondani, mikor kezdődött tulajdonképpen ez a történet. A fény utáni vágy velünk születik, mint a virágokkal. Ezt a vágyat először azon a ragyogó nyári reggelen éreztem, mikor Tírusztól északra a tengerparti homokban feküdtem, és betöltött a gyűlölet nővéremmel, Illyrikával szemben. Aztán gyűlölni kezdtem magam, mivel őt gyűlöltem, hiszen végeredményben nem tehetett róla, hogy beteg, vagy ahogy az emberek suttogták egymás között, hogy démonoktól megszállott. Nem azok miatt az őrjöngő dührohamok miatt gyűlöltem, amik időről időre elkapták. Ilyenkor csikorgatta a fogát, tépte a haját, és a földre vetette magát vagy a tűzbe - attól függően, hogy éppen hol állt. Ez évek óta újra meg újra előfordult, és ehhez már hozzászoktam. Emellett voltak idők, amikor csaknem normálisan viselkedett, habár mindig volt benne egy kis különös idegenség. Olykor összekulcsolt kézzel ült, és üres tekintettel bámult a levegőbe. Arcának valami felnőttes, szinte öreges kifejezése volt, és a hangja, amikor megszólalt, mintha nagyon-nagyon távolról érkezett volna. Egyébként csak igen ritkán mondott valamit.

Wilhelm Busch - Patricia M. St. John - Isten ​megkísértett szolgái / Isten lelkigondozásában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patricia M. St. John - Nyomok ​a hóban
A ​szerző főként gyermek- és ifjúsági regényeiről híres. Minden munkája magán viseli az emberi lélek rezdüléseinek ismeretét. Szívünk gyermekkori vágyakozásai, életünk megrázó próbái, önmagunkkal, Istennel, és felebarátainkkal vívott harcaink, mind-mind visszaköszönnek írásaiban. Jelen könyve a svájci hegyek között játszódik a századforduló éveiben. A történet Karácsonyest éjszakáján kezdődik, amint egy kislány a szomszédasszony és fia kíséretében bandukol haza a falusi templomból, fel a hegyek közé, gondolataiba mélyedve. Otthon váratlan esemény fogadja: édesanyja haldoklik. Ám utolsó szavaival rábízza karácsonyi ajándékát, újszülött kisöccsét. Az édesanyát vesztett család, és a szomszédok jó viszonya egy tragikus baleset következtében megromlik. A kislány és a szomszéd fiú sok fájdalmas és izgalmas eseményen keresztül, saját bőrén tanulja meg a Biblia igazságát: Jézus irántunk való szeretetét.

Patricia M. St. John - Onézimusz ​kétszeresen megszabadítva
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patricia M. St. John - A ​világosság csillaga / Az ezüst út / Négy szál gyertya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patricia M. St. John - A ​világosság csillaga
Kérlek, ​keressétek ki az atlaszból Észak-Afrika térképét, és nézzétek meg spanyol Marokkó észak-nyugati kis csúcsát. Ott keveredik össze a két tenger vize: a Földközi-tengeré és az Atlanti-óceáné. Az óceán partvidékén dörögnek, tajtékoznak a hullámok a széles, véget nem érő homokpartok felé. Itt-ott gátat emeltek, ennek a védelmében kicsi városka húzódik meg. Különben egyhangú a partvidék, homokbuckákban, feljebb hegyekben folytatódik. Ezek a hegyek hatalmas hegyvonulatként egészen a Földközi-tenger partjáig húzódnak, és büszkén tekintenek alá a csendes, kék vízre. Némely hegycsúcs nagyon magas, a hegyek oldalait boróka, vagy más satnya bozót nőtte be, de az ormokat egészen a nyár kezdetéig hó takarja. Másfelé hegyi legelő, vagy kopár szikla villan ki, tövén gyümölcsösök és ültetvények virulnak. Az ültetvények között kis falucskák kuporognak, középen kúttal, körülötte szalmatetős agyagkunyhók, egymástól zöld kaktuszsövénnyel elválasztva.

Patricia M. St. John - A ​forrás
Tartalom: A ​cseresznyefa A tanyán Ismét a cseresznyefán A banda A tűz Nehézségek Menekülés A menedék Kérdések A forrás A tulipánágy Az élet folyója A hattyú Hazatérés

Patricia M. St. John - Ahol ​a szivárvány földet ér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patricia M. St. John - Treasures ​of the Snow
This ​is probably Patricia St. John's most-loved childrens book, and with good reason. It presents and deals with the issues of bitterness, hatred, and unforgiveness in a way that children can understand and relate to. Set in the beautiful Swiss Alps, the story centers around Annette, who feels she can never forgive Lucien, a neighboring boy, for causing her young brother, Danny, to fall down a precipice and break his leg. Annette goes out of her way to make sure everyone else hates Lucien, too. But then some surprising things start to happen to both of them. In the end, hatred and bitterness give way to forgiveness and friendship.

Wilhelm Busch - Patricia M. St. John - Isten ​megkísértett szolgái - Akik utat tévesztettek
Alcím: ​Isten lelkigondozásában Két rövid írás egy könyvben. Jézus Krisztus követői néha szédítő mélységekhez érnek, amelyek útjukat állják. Mit tegyenek? Forduljanak vissza? Ugorjanak bele a szakadékba? Egyiket se! Csak higgyenek - s egy-szerre csak a mélység másik oldalán találják magukat. Ez a hit útjának csodája! A könyv húsz bibliai személy példáján mutatja be az isteni igazságot... Tartalom: Isten megkísértett szolgái - Előszó - Isten várakoztat - A körülmények szorításában - A meg nem hallgatott imádság - A félelem - Az összpontosított általános támadás - Egy túlterhelt ember - Biztos, hogy énrám gondolt? - A gyönge szív - Válaszúton - Elment a kedvem! - A szörnyű kérdés: "Igazságtalan az Isten?" - A mély bukás - Én így rosszul járok! - Az "eredménytelen" bizonyságtevő - A világ igazságtalansága - A hit hőmérsékleti ingadozásai - Az elnémíthatatlan nagyravágyás - "Nekem pedig alá kell szállnom" - Éppen egy ilyen ember? - Nyomorúságok völgyében Akik utat tévesztettek

Patricia M. St. John - Patricia ​St. John elmondja élettörténetét
A ​szerző és a könyv főhőse a II. világháború idején Afrikában volt ápolónő, és nagy sikerű ifjúsági könyveket írt, mint például a legismertebb könyve: "Nyomok a hóban".

Patricia M. St. John - Az ​ezüst út
Egy ​Afrikában élő misszionárius családról és a benne élő 9 éves Dávidról szól a történet, amelyben végig vonul az az üzenet, hogy akik Istenben hisznek, azok mint a csillagok az égen a környezetük számára világosságul legyenek. Dávid miután Istenhez tartozónak tudhatja magát szeretné csintalan játszó társának is bemutatni életével Istent.

Patricia M. St. John - A ​vadon titka
Egy ​régi klasszikus siker könyv új kiadása! A szerző népszerű könyveinek (Nyomok a hóban) egy új tagja! Egy Ruth nevű kislány valahogy mindig bajba keveredik. Néha elfeledkezett az elvégzendő házimunkáról, hogy helyette testvérével, Fülöppel játsszon... Úgy tűnt, hogy soha nem szakad vége csínytevéseinek, míg egy napon elszökik otthonról.A szerző kivételes elbeszélésmódja a mai gyerekek által könnyebben megérthető nyelvezettel ötvöződik.

Patricia M. St. John - Egyetlen ​megoldás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók