Ajax-loader

Fenyő D. György könyvei a rukkolán


Dobszay Ambrus - Fekete Gabriella - Fenyő D. György - Hajas Zsuzsa - Kautnik András - Schleicher Imréné - Trencsényi Borbála - Irodalmi ​szöveggyűjtemény 10.
Ez ​a szöveggyűjtemény a Magyar nyelv és irodalom 10., PD-190 raktári számú tankönyvhöz készült, mely a kerettanterv előírásait követi. A kötetben olvasható szövegeket három tömbben rendszereztük. Az első tömbben vannak a szépirodalmi művek (teljes művek vagy részletek). Az ide tartozó művek szerzőjük betűrendjében követik egymást. A második tömb címe: Tanulmányok, esszék, egyéb írások. Ezek a művek a tankönyvi témák sorrendjében találhatók meg a szöveggyűjteményben. A Publicisztikai írások tömb szövegei is ezt a rendszert követik. (A műfaji besorolások vitatottak, hiszen tudjuk, hogy nincs merev határ a műfajok között, és nincsenek tiszta formák sem.) Hogy az időrendben is tájékozódhassunk, a szépirodalmi fejezet írásait történelmi, irodalomtörténeti korok szerint is rendeztük. Ezt a rendszerezést a tartalomjegyzék előtt helyeztük el. A szövegek feldolgozását azonban a 9. osztályos tankönyv módszeréhez hasonlóan - nem ilyen sorrendben, hanem tematikus egységenként a tankönyv anyagával való haladás alapján javasoljuk.

Dobszay Ambrus - Fábiánné Dr. Szenczi Ibolya - Fenyő D. György - Hajas Zsuzsa - Szíjártó Imre - Trencsényi Borbála - Irodalmi ​szöveggyűjtemény - 9. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fenyő D. György - Útikalauz ​a vershez
Itt ​egy könyv, ami után úgy fogod érezni, mától csak verseket akarsz olvasni! Az Útikalauz a vershez 25 kortárs és klasszikus magyar szerző művén keresztül megmutatja, hogy a költészetről lehet és érdemes beszélgetni, és rávezet, hogy a költészet igenis mindenkihez és mindenkiről szól. Fenyő D. György mögött hosszú évek tanári tapasztalata áll, éppen ezért pontosan tudja, hogyan lehet jól szólni a fiatalokhoz. Közös gondolkodásra sarkall, és nem életrajzi információkkal tömi az olvasó fejét. Érezni és érteni segít a költészetet, nem feleltet belőle. És ha ez nem lenne elég, Gráf Dóra csodás illusztrációi biztosan felkeltik a fiatalok érdeklődését. Miután pedig kezükbe vették a könyvet, már egyenes út vezet a versek megszeretéséhez.

Fenyő D. György - Hajas Zsuzsa - Magyar ​nyelv és irodalom 10. munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fenyő D. György - Hajas Zsuzsa - Magyar ​nyelv és irodalom munkafüzet - szakiskola 9. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balajthy Ágnes - Fenyő D. György - Ruff Orsolya - Vinczellér Katalin - Szekeres Nikoletta - Varga Betti - A ​Fausttól a Szívlapátig
Tizennégy ​kortárs magyar könyv, három esszéíró, három magyartanár - röviden így áll össze _A Fausttól a Szívlapátig_. A könyv elsősorban a középiskolai tanárokat célozza meg, akik egyre inkább azzal szembesülnek, hogy nem beszélnek egy nyelvet a diákjaikkal, hogy az "élet" és az "irodalom" átjárhatatlan messzeségbe került egymástól. A kötet hat szerzője, Balajthy Ágnes, Ruff Orsolya, Szekeres Nikoletta kritikusok-esszéírók és Fenyő D. György, Varga Betti és Vinczellér Katalin magyartanárok megkísérlik áthidalni ezt a szakadékot: Mészöly Ágnestől kezdve Totth Benedeken keresztül Varró Dánielig olyan szerzők könyveit mutatják be, amelyek közül minden diák talál olyat, amit szívesen elolvasna - és minden tanár talál olyat, amelyet szívesen tanítana. A könyv tizennégy esszét és tizennégy rendkívül részletes, öt-hat tanórára kiterjedő tanítási segédanyagot, óra­vázlatot is tartalmaz. Arra biztatunk minden tanárt (és diákot), bátran nyúljanak a kortársakhoz!

Fenyő D. György - Poétai ​iskola
Első ​Rímes, furcsa játék című része a hagyományos poétikát és a stilisztika egy részét öleli fel, a költői nyelv eszközeivel ismerteti meg a tanulókat. Szellemes, olykor tréfás feladatok segítik a diákokat afelé, hogy önállóan is próbálják alkalmazni a költői nyelv eszközeit, a költők fejével próbáljanak gondolkozni a tárgyalt jelenségekről. A Milyen a jó vers? című második rész a verselemzésbe vezeti be a tanulókat. Külön fejezet tartalmazza a nehezebb feladatok megoldását. Végül a tanárok számára fejti ki röviden a szerző, mi is a célja a tankönyvvel és módszereivel. 13 és 17 éves kor között bármikor lehet használni a könyvet, amely valóban gazdag anyag segítségével igyekszik felkelteni a tanulók érdeklődését a költészet iránt.

Dobszay Ambrus - Fábiánné Dr. Szenczi Ibolya - Fenyő D. György - Hajas Zsuzsa - Schleicher Imréné - Szíjártó Imre - Trencsényi Borbála - Magyar ​nyelv és irodalom tankönyv 9. osztály
A ​szakiskolai kerettantervhez készült tankönyv.

Fenyő D. György - A ​Biblia az irodalomban
Az ​európai művelődéstörténet két alappillére az antikvitás görög-római kultúrája, valamint a Biblia zsidó-keresztény irodalma. Oly mélyen beleivódott mindkettő gondolkodásunkba, nyelvünkbe, szokásainkba, hogy leggyakrabban észre sem vesszük, hogy a Biblia nyelvén fejezzük ki magunkat. Ezt a - tágan értelmezett nyelvet - mutatja be néhány példával a Biblia az irodalomban című tankönyv. Kiválaszt az Ószövetségből kilenc, az Újszövetségből hat alapvető jelentőségű történetet, elemzi ezeket a maguk helyén és kontextusában, majd megvizsgálja mindegyik utóéletét: egy vagy több irodalmi vagy képzőművészeti feldolgozását, újrafogalmazását. Korok és kultúrák, művészetek és művészek termékeny dialógusáról szól a könyv, arról, hogy a közös emberi érzelemvilág és kifejezéskincs talaján, a Biblia mint a "nagy kód" segítségével hogy fejezi ki legalapvetőbb mondanivalóikat.

Kollekciók